Kategorie

Reseligo (Goserelinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Reseligo?

Lek Reseligo zawiera środek leczniczy o nazwie goserelina. Należy on do grupy leków zwanych analogami LHRH.

Podstawowe informacje

NazwaReseligo
Nazwa międzynarodowaGoserelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3,6 mg
 • 10,8 mg
PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Goserelina

Skład - substancje pomocnicze

Dawka 3,6 mg:

 • kopolimer DL - laktydu i glikolidu

Dawka 10,8 mg:

 • polimer DL - laktydu
 • kopolimer DL - laktydu i glikolidu
Dostępne opakowania
 • 1 torebka z implantem w ampułko - strzykawce
 • 3 torebki z implantem w ampułko - strzykawce
Działanie / właściwości

U mężczyzn:

 • działanie leku polega na zmniejszeniu ilości testosteronu (hormon wytwarzany przez mężczyzn)

U kobiet (tylko dawka 3,6 mg):

 • działanie leku polega na zmniejszeniu ilości estrogenu (hormon wytwarzany przez kobiety)
Zastosowanie

U mężczyzn:

 • leczenie raka gruczołu krokowego

U kobiet (tylko dawka 3,6 mg):

 • leczenie raka piersi
 • leczenie schorzenia nazywanego endometriozą
 • leczenie łagodnych guzów macicy (włókniaki macicy)
 • w celu ścieńczenia błony śluzowej macicy przed planowaną operacją macicy
 • pomocniczo w leczeniu niepłodności (razem z innymi lekami)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik leku
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • choroby serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia), lub jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu tych chorób

U mężczyzn:

 • trudności z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • stany, które mogą osłabiać kości, szczególnie jeśli pacjent pije duże ilości alkoholu, pali papierosy, jeśli w rodzinie występuje osteoporoza (choroba osłabiająca kości) lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdrgawkowe, albo kortykosteroidy (sterydy)

U kobiet (tylko dawka 3,6 mg)

 • stany, które mogą osłabiać kości, szczególnie jeśli pacjentka pije duże ilości alkoholu, pali papierosy, jeśli w rodzinie występuje osteoporoza (choroba osłabiająca kości) lub jeśli pacjentka przyjmuje leki przeciwdrgawkowe, albo kortykosteroidy (sterydy)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenia gorąca i potliwość
 • osłabienie popędu płciowego i impotencja

Często (u 1 na 10 pacjentów):

 • ból w dolnej części pleców lub trudności z oddawaniem moczu (w tym przypadku wystąpienia tych objawów należy omówić to z lekarzem)
 • bóle kości na początku leczenia (w tym przypadku wystąpienia tych objawów należy omówić to z lekarzem)
 • utrata masy kostnej
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • zwiększenie masy ciała
 • ból, siniak, krwawienie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia gosereliny
 • osłabienie czynności serca lub atak serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego krwi
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zmiany nastroju (w tym depresja)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzenia rytmu serca (chinidyna, prokainamid, amiodaron lub sotalol)
 • lekami zwiększającymi  ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • metadonem (lek stosowany w zwalczaniu bólu lub w ramach detoksykacji u osób uzależnionych od narkotyków)
 • moksyfloksacyną (antybiotyk)
 • lekami przeciwpsychotycznymi
Ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Reseligo?

U mężczyzn działanie leku polega na zmniejszeniu ilości testosteronu.

U kobiet działanie leku polega na zmniejszenie ilości estrogenu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Reseligo?

Lek Reseligo u mężczyzn znajduje zastosowanie w leczeniu:

 • raka gruczołu krokowego

Lek Reseligo u kobiet znajduje zastosowanie w:

 • leczeniu raka piersi
 • leczeniu schorzenia nazywanego endometriozą
 • leczeniu łagodnych guzów macicy (włókniaki macicy)
 • w celu ścieńczenia błony śluzowej macicy przed planowaną operacją macicy
 • pomocniczo w leczeniu niepłodności (razem z innymi lekami)

Dawkowanie

Jak stosować lek Reseligo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka 3,6 mg

Ogólne zasady stosowania:

 • lek należy stosować w zastrzyku co 28 dni
 • zawsze należy wyznaczyć następny termin wizyty, w celu otrzymania następnej dawki
 • jeśli pacjentka otrzymuje lek z powodu włókniaka macicy i ma niedokrwistość, lekarz może zalecić przyjmowanie żelaza

Czas trwania leczenia będzie zależeć od przyczyn stosowania leku:

 • w leczeniu endometriozy powinno trwać tylko do sześciu miesięcy
 • w leczeniu włókniaków macicy powinno trwać tylko do trzech miesięcy
 • w celu ścieńczenia błony śluzowej macicy przed operacją powinno trwać tylko przed jeden lub dwa miesiące (cztery lub osiem tygodni)

Dawka 10,8 mg

Ogólne zasady podawania:

 • lek należy stosować w zastrzyku co 12 tygodni
 • zawsze należy wyznaczyć następny termin wizyty, w celu otrzymania następnej dawki
 • leczenie należy kontynuować do czasu, gdy lekarz zdecyduje, że można je zakończyć

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Reseligo?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik leku
 • ciąża lub karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Reseligo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • wysypka, swędzenie lub pokrzywka
 • obrzęk twarzy, warg lub języka, albo innych części ciała
 • duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu
 • ból brzucha
 • wzdęcia brzucha
 • spłycenie oddechu
 • zawroty głowy
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i/lub jakiekolwiek zaburzenia świadomości

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenia gorąca i potliwość
 • osłabienie popędu płciowego i impotencja

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból w dolnej części pleców lub trudności z oddawaniem moczu (w tym przypadku wystąpienia tych objawów należy omówić to z lekarzem)
 • bóle kości na początku leczenia (w tym przypadku wystąpienia tych objawów należy omówić to z lekarzem)
 • utrata masy kostnej
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • wysypki skórne
 • zwiększenie masy ciała
 • ból, siniak, krwawienie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia gosereliny
 • osłabienie czynności serca lub atak serca
 • zmiany ciśnienia tętniczego krwi
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zmiany nastroju (w tym depresja)

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • bóle stawów

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • dolegliwości psychiczne zwane zaburzeniami psychotycznymi, w tym możliwe omamy (widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których w rzeczywistości nie ma), zaburzenia myślenia i zmiany osobowości
 • pojawienie się guza przysadki lub, (jeśli u pacjenta występował wcześniej guz przysadki): goserelina może spowodować krwawienie z guza lub zapaść. Guzy przysadki mogą powodować silne bóle głowy, nudności lub wymioty, utratę wzroku i utratę przytomności

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • utrata włosów
 • zmiany dotyczące krwi
 • zaburzenia wątroby
 • zakrzep krwi w płucach, powodujący ból w klatce piersiowej lub duszność
 • zapalenie płuc (duszność i kaszel)
 • zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)

Działania niepożądane w mężczyzn:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej 1 na 10 pacjentów):

 • impotencja

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból w dolnej części pleców lub trudności z oddawaniem moczu
 • bóle kości na początku leczenia
 • osłabienie czynności serca lub atak serca
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi

Działania niepożądane u kobiet:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • suchość pochwy
 • zmiany wielkości piersi
 • trądzik (często w ciągu miesiąca po rozpoczęciu leczenia)

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • niewielkie torbiele jajników, które mogą powodować ból. Zwykle ustępują one bez dodatkowego leczenia
 • u niektórych kobiet podczas leczenia gosereliną występuje wczesna menopauza, a miesiączki nie powracają po zaprzestaniu leczenia

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • krwawienie z pochwy. Występuje najczęściej w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu leczenia i powinno ustąpić samoistnie
 • nieznaczne nasilenie objawów mięśniaków, takich ja ból

W przypadku stosowania gosereliny w leczeniu endometriozy, włókniaków macicy, niepłodności lub w celu ścieńczenia błony śluzowej macicy przed operacją, mogą występować również następujące działania niepożądane:

 • zmiany owłosienia ciała
 • suchość skóry
 • przyrost masy ciała
 • zwiększenie we krwi stężenia substancji tłuszczowej (cholesterolu)
 • zapalenie pochwy i upławy
 • nerwowość
 • zaburzenia snu i zmęczenie
 • obrzęki stóp i kostek
 • bóle mięśni
 • nagłe, bolesne skurcze mięśni nóg
 • dolegliwości brzuszne, takie jak nudności lub wymioty, biegunka i zaparcia
 • zmiany brzmienia głosu
 • w leczeniu włókniaków macicy, nieznaczne nasilenie objawów związanych z włókniakami, takich jak ból

W przypadku stosowania gosereliny w leczeniu raka piersi mogą występować następujące działania niepożądane:

 • nasilenie objawów raka piersi na początku leczenia. Może dojść do nasilenia bólu lub zwiększenia zmian nowotworowych. Objawy te przeważnie nie trwają długo i zwykle ustępują w trakcie leczenia
 • zmiany stężenia wapnia we krwi. Objawy mogą obejmować silne nudności, uporczywe wymioty lub silne pragnienie

W przypadku wystąpienia tych objawów niepożądanych należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

W przypadku stosowania gosereliny w leczeniu niepłodności, w skojarzeniu z innym lekiem o nazwie gonadotropina, mogą występować następujące działania niepożądane:

 • nadmierny wpływ na jajniki. Pacjentka może odczuwać bóle brzucha, wzdęcia, nudności lub wymioty

W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast poinformować lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Reseligo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Reseligo należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi
 • chorób serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzeń rytmu serca (arytmia), lub jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu tych chorób

Leki tego typu mogą powodować zmniejszenie ilości wapnia w kościach.

U mężczyzn:

 • trudności z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • stany, które mogą osłabiać kości, szczególnie jeśli pacjent pije duże ilości alkoholu, pali papierosy, jeśli w rodzinie występuje osteoporoza (choroba osłabiająca kości) lub jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdrgawkowe, albo kortykosteroidy (sterydy).

U kobiet (tylko dawka 3,6 mg)

 • stany, które mogą osłabiać kości, szczególnie jeśli pacjentka pije duże ilości alkoholu, pali papierosy, jeśli w rodzinie występuje osteoporoza (choroba osłabiająca kości) lub jeśli pacjentka przyjmuje leki przeciwdrgawkowe, albo kortykosteroidy (sterydy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Reseligo a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas ciąży oraz, jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę (chyba że lek Reseligo jest stosowany w ramach leczenia niepłodności).

Nie należy przyjmować doustnych środków antykoncepcyjnych podczas stosowania leku Reseligo. Należy stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży.

Reseligo a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Reseligo razem z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzenia rytmu serca (chinidyna, prokainamid, amiodaron lub sotalol)
 • lekami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca
 • metadonem (lek stosowany w zwalczaniu bólu lub w ramach detoksykacji u osób uzależnionych od narkotyków)
 • moksyfloksacyną (antybiotyk)
 • lekami przeciwpsychotycznymi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Reseligo a alkohol

Brak informacji.

Reseligo a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Reseligo?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • chronić przed wilgocią
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego