Kategorie

Ricordo (Donepezili hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ricordo?

Lek Ricordo zawiera donepezil, który jest swoistym i odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej w zakończeniach nerwowych w Ośrodkowym Układzie Nerwowym.

Podstawowe informacje

NazwaRicordo
Nazwa międzynarodowaDonepezili hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek donepezylu

Skład - substancje pomocnicze
 • polakrilin potasu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna (suszona rozpyłowo)
 • bezwodny cytrynian sodu
 • aspartam
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • kwas solny (do dostosowania pH)
Dostępne opakowania

Dawka 5 mg:

 • 28 tabletek

Dawka 10 mg:

 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Lek jest swoistym i odwracalnym inhibitorem esterazy acetylocholinowej w zakończeniach nerwowych w Ośrodkowym Układzie Nerwowym - łagodzi skutki otępienia w chorobie Alzheimera.

Zastosowanie

Objawowe leczenie łagodnej i umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na pozostałe składniki leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zdiagnozowane wrzody żołądka lub dwunastnicy
 • napad padaczkowy lub drgawki w wywiadzie
 • choroby serca
 • astma lub inna przewlekła choroba płuc
 • choroby wątroby lub zapalenie wątroby
 • trudności z oddawaniem moczu lub łagodna choroba nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • biegunka
 • nudności i wymioty
 • bóle głowy

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • przeziębienie
 • utrata apetytu
 • omamy- pacjent widzi lub słyszy rzeczy, które nie są rzeczywiste
 • wymioty
 • niestrawność
 • pobudzenie ruchowe
 • zachowanie agresywne
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • bezsenność i trudności w zasypianiu
 • urazy
 • pokrzywka
 • świąd
 • skurcze mięśniowe
 • trudności z utrzymaniem moczu
 • zmęczenie
 • ból
 • wypadki
Nie łączyć z
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Alzheimera np. galantamina
 • lekami przeciwbólowymi lub lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia stawów np. NLPZ, kwas acetylosalicylowy, diklofenak w postaci soli sodowej, ibuprofen
 • lekami antycholinergicznymi
 • antybiotykami (erytromycyna)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (ketokonazol)
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami przeciwdepresyjnymi (flukosetyna)
 • lekami przeciwdrgawkowymi (fenytoina)
 • lekami stosowanymi w chorobach serca (chinidyna, beta - blokery)
 • lekami stosowanymi do znieczulenia ogólnego
 • lekami wydawanymi bez recepty, głównie lekami ziołowymi
Ciąża

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie karminia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ricordo?

Lek Ricordo zawiera donepezil, który będąc odwracalnym inhibtorem acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym,  powoduje wzrost stężenia tego neuroprzekaźnika w mózgu – wywiera silne działanie ośrodkowe, a znacznie słabsze obwodowe. Główne jego działanie dotyczy poprawy funkcji poznawczych, a szczególnie pamięci.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ricordo?

Lek Ricordo wskazany jest do:

 • leczenia zaburzeń poznawczych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera w postaci łagodnej do średniociężkiej
 • leczenia otępienia mieszanego
 • leczenia otępienia z ciałami Lewy'ego
 • leczenia otępienia w przebiegu choroby Parkinsona

Dawkowanie

Jak stosować lek Ricordo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku:

 • lek Ricordo należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem
 • tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić jej rozpaść się
 • następnie połknąć, można popić wodą lub też nie popijać, zależy to od preferencji pacjenta
 • należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego lub farmaceuty dotyczących, w jaki sposób i kiedy przyjmować lek

Dawkowanie:

 • stosowana dawka to zazwyczaj 5 mg codziennie, na noc
 • zazwyczaj po miesiącu stosowania lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie 10 mg codziennie, na noc
 • zalecana dawka maksymalna to 10 mg

Dorośli lub pacjenci w podeszłym wieku:

 • leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg / dobę
 • dawkę 5 mg na dobę należy stosować przez co najmniej jeden miesiąc, pozwoli to ocenić najwcześniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie i umożliwi osiągniecie odpowiedniego stężenia chlorowodorku donepezylu w surowicy krwi
 • po ocenie klinicznej miesięcznego leczenia dawką 5 mg / dobę, dawkę chlorowodorku donepezylu można zwiększyć do 10 mg / dobę, podawane raz dziennie

Niewydolność nerek i wątroby:

 • schemat dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek jest podobny do podanego powyżej, gdyż ten stan chorobowy nie ma wpływu na klirens chlorowodorku donepezylu
 • ze względu na możliwą zwiększoną odpowiedź na lek u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolności wątroby, zwiększanie dawki należy przeprowadzać w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta

Dzieci i młodzież:

 • stosowanie leku Ricordo u dzieci nie jest zalecane

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ricordo:

 • nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę we wskazanej przez lekarza dawce
 • przyjęcie dawki większej niż zalecana, może prowadzić do wystąpienia nudności i wymiotów, ślinotoku, wzmożonej potliwości, spowolnienia akcji serca, obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, pojawić się mogą trudności w oddychaniu, zapaść i drgawki

Pominięcie zastosowania leku Ricordo:

 • w razie pominięcia dawki leku należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze
 • gdy przerwa w przyjmowaniu leku trwa dłuższej niż tydzień, przed ponownym przyjęciem leku należy poradzić się lekarza prowadzącego
 • nie należy przyjmować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej

Przerwanie stosowania leku Ricordo:

 • nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ricordo?

Leku Ricordo nie należy stosować, w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub inne substancje pomocnicze.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ricordo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeśli u pacjenta wystąpią poniżej opisane ciężkie działania niepożądane, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Może być konieczne natychmiastowe rozpoczęcie leczenia.

 • uszkodzenie wątroby - objawami mogą być nudności, utrata apetytu, złe samopoczucie, gorączka, świąd skóry, zażółcenie skóry i oczu, ciemny kolor moczu
 • wrzody żołądka lub dwunastnicy - objawy to bóle brzucha i uczucie dyskomfortu (niestrawność) odczuwalne pomiędzy pępkiem a mostkiem
 • krwawienia z żołądka lub jelit - objawem są czarne smołowate stolce lub krwawienie z odbytu
 • napady padaczkowe lub drgawki
 • gorączka i sztywność mięśni, nadmierne pocenie się lub zaburzenia świadomości - to złośliwy zespół neuroleptyczny
 • osłabienie siły mięśni, ich tkliwość lub ból, której towarzyszy złe samopoczucie, wysoka gorączka lub ciemny mocz - może to być następstwem nieprawidłowego rozpadu mięśni, to stan zagrażający życiu i prowadzący do zaburzeń czynności nerek 

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • biegunka
 • nudności i wymioty
 • bóle głowy

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • przeziębienie
 • utrata apetytu
 • omamy - pacjent widzi lub słyszy rzeczy, które nie są rzeczywiste
 • wymioty
 • pobudzenie ruchowe
 • zachowanie agresywne 
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • bezsenność i trudności w zasypianiu
 • urazy
 • niestrawność
 • pokrzywka
 • świąd
 • skurcze mięśniowe
 • trudności w utrzymaniu moczu
 • zmęczenie
 • ból
 • wypadki

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000 pacjentów):

 • wrzody żołądka i dwunastnicy
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • spowolniona akcja serca
 • nieznaczne zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi
 • drgawki

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów):

 • sztywność lub niekontrolowane ruchy mięśni, głównie twarzy, języka, kończyn
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • blok przedsionkowo - komorowy
 • dysfunkcje wątroby, w tym także zapalenie wątroby

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia określane jako zespół neuroleptyczny – towarzyszy temu gorączka ze sztywnością mięśni, nadmierną potliwością lub obniżonym poziomem świadomości
 • rabdomioliza – rozpad mięśni szkieletowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ricordo należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • zdiagnozowania wrzodów żołądka lub dwunastnicy
 • wystąpienia w przeszłości napadu padaczkowego lub drgawek
 • występowania u pacjenta chorób serca (działanie wagotoniczne leku Ricordo na częstość akcji serca - wywołanie bradykardii, możliwość bloku serca lub dłużej trwające zahamowanie zatokowe)
 • występowania astmy lub innych przewlekłych chorób płuc
 • występowania chorób wątroby, w tym zapalenia wątroby
 • pojawiających się trudności z oddawaniem moczu lub łagodną chorobę nerek (lek może powodować zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ricordo a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ricordo nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Ricordo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ricordo nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Ricordo z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • innych leków stoswanych w leczeniu choroby Alzheimera np. galantamina
 • leków przeciwbólowych oraz leków stosowanych w zapaleniu stawów np. NLPZ, ibuprofen, diklofenak, kwas acetylosalicylowy
 • leków antycholinergicznych np. tolterodyny
 • antybiotyków np. erytromycyny, ryfampicyny
 • leków przeciwgrzybiczych np. ketokonazolu
 • leków zwiotczających mięśnie np. sukcynylocholina, diazepam
 • leków przeciwdepresyjnych np. fluoksetyny
 • leków przeciwdrgawkowych np. fenytoiny, karbamazepiny
 • leków kardiologicznych np. beta-blokerów, chinidyny
 • leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym- może to mieć wpływ na ilość potrzebnych środków znieczulających
 • leków wydawanych z apteki bez recepty np. leków ziołowych

Lek Ricordo zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Ricordo zawiera aspartam - jest on źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ricordo a alkohol

Poczas stosowania leku Ricordo należy ograniczyć spożywanie alkoholu, ponieważ alkohol może obniżać stężenie donepezylu.

Ricordo a prowadzenie pojazdów

U pacjenta z chorobą Alzheimera obserwuje się zaburzoną zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Lek Ricordo może powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Dlatego nie należy wykonywać takich czynności jak prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne dla pacjenta i jego otoczenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ricordo?

Lek Ricordo należy:

 • przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego