Kategorie

Rolpryna SR (Ropinirolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rolpryna SR?

Lek Rolpryna SR zawiera ropinirol. Należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy, dzięki czemu pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona.

Podstawowe informacje

NazwaRolpryna SR
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol (w postaci chlorowodorku ropinirolu)

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2 mg

Rdzeń tabletki:

 • hypromeloza typ 2208
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • karbomery 4000 - 11000 mPas
 • olej rycynowy uwodorniony
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza typ 2910
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg i 8 mg

Rdzeń tabletki:

 • hypromeloza typ 2208
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • karbomery 4000 - 11000 mPas
 • olej rycynowy uwodorniony
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza typ 2910
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • makrogol 400
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu
 • 84 tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Łagodzenie objawów choroby Parkinsona

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ropinorol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka choroba nerek 
 • ciężka choroba wątroby 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • szczególne skłonności i/ lub zachowania, np, niepohamowane skłonności do gier hazardowych
 • nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe zapadanie w sen nie poprzedzone uczuciem senności
 • omdlenia
 • uczucie seności 
 • mdłości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk
Nie łączyć z
 • fluwoksaminą 
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • lekami z grupy antagonistów witaminy K
Ciąża

Lek Rolpryna SR nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek Rolpryna SR nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, ponieważ może wpływać niekorzystnie na laktację.

Dzieci

Leku Rolpryna SR nie należy stosować u dzieci poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku, ponieważ lek może powodować niepohamowaną senność, nagłe napady snu oraz omamy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rolpryna SR?

Lek Rolpryna SR działa podobnie do dopaminy naturalnie występującej w mózgu, dzięki czemu pomaga łagodzić objawy choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rolpryna SR?

Lek Rolpryna SR stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona.

Dawkowanie

Jak stosować lek Rolpryna SR?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady przyjmowania leku:

 • lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z lewodopą
 • gdy pacjent stosuje lewodopę, po włączeniu leku Rolpryna SR mogą wystąpić objawy niepożądane w postaci dyskinezy
 • lek Rolpryna SR jest w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, substancja czynna uwalnia się przez 24 godziny, w przypadku wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego np. biegunki, tabletki mogą działać niewłaściwie

Dawkowanie:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 2 mg na dobę przez pierwszy tydzień
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg raz na dobę od drugiego tygodnia leczenia
 • u pacjentów w podeszłym wieku lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku
 • dawki stosowane u niektórych pacjentów to 24 mg na dobę

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane których pacjent nie jest w stanie znieść, lekarz może podjąć decyzję o zakończeniu leczenia lub o zmianie dawki na niższą.

Nie należy przyjmowac większej dawki leku niż ta zalecona przez lekarza, działanie leku występuje po kilku tygodniach.

Przyjmowanie dawki leku Rolpryna SR:

 • tabletki należy przyjmowąc raz na dobę o stałej porze dnia
 • tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody
 • tabletek nie należy kruszyć, żuć ani dzielić takie postępowanie w przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu może spowodować zbyt szybkie uwolnienie leku co grozi jego przedawkowaniem

W przypadku zmiany leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu:

 • należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dniu poprzedzającym zmianę leczenia. Następnego dnia rano należy przyjąć lek Rolpryna SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. U pacjenta, który zastosował większą niż zalecana dawkę leku Rolpryna SR mogą wystąpić:

 • mdłości, nudności
 • wymioty
 • zawroty głowy (uczucie wirowania)
 • uczucie senności
 • zmęczenie psychiczne lub fizyczne
 • omdlenie
 • omamy

Pominięcie zastosowania leku 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent nie przyjął leku przez dobę lub dłużej należy zasięgnąć porady lekarza zanim ponowie zacznie stosowac lek.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nagłe zakończenie kuracji może spowodować nasilenie objawów choroby Parkinsona oraz doprowadzić do wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego. Jego objawy obejmują: akinezę (brak zdolności wykonywania ruchu), sztywność mięśni, gorączkę, wahania ciśnienia tętniczego, tachykardię (zwiększenie częstości rytmu serca), dezorientację, obniżenie stanu świadomości.

Rolpryna SR z jedzieniem i piciem

Lek może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, w zależności od preferencji pacjenta.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rolpryna SR?

Nie należy stosować leku Rolpryna SR w przypadku: 

 • uczulenia na ropinorol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej choroby nerek 
 • ciężkiej choroby wątroby 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rolpryna SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe zapadanie w sen nie poprzedzone uczuciem senności
 • omdlenia
 • uczucie seności 
 • mdlości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy lub omdlenia - zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą
 • bardzo silne uczucie senności podczas dnia
 • zaburzenia psychiczne, np. majaczenie
 • urojenia - irracjonalne myśli
 • paranoja

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych): 

 • reakcje alergiczne: pokrzywka, obrzęki twarzy 
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • zachowywanie się w sposób agresywny
 • nadużywanie leku Rolpryna SR
 • depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, nadmierne pocenie się lub ból po zakończeniu leczenia lub w czasie zmniejszania dawki leku Rolpryna SR
 • niezdolność do oparcia się impulsowi, popędowi lub pokusie podjęcia aktywności, która może zaszkodzić pacjentowi lub innym (chęć uprawiania hazardu, zmienione bądź zwiększone zainteresowanie sferą seksualną, niekontrolowane wydawanie pieniędzy, niepohamowany apetyt)

Przyjmowanie leku Rolpryna SR razem z L - dopą

U pacjentów przyjmujących lek Rolpryna SR w skojarzeniu z L - dopą po pewnym czasie mogą wystąpić inne działania niepożądane:

 • niezależne od woli, nieskoordynowane ruchy
 • uczucie dezorientacji

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rolpryna SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży
 • jeśli pacjentka karmi piersią
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
 • jeśli u pacjenta występują szczególne skłonności i/ lub zachowania

Jeśli po skończeniu terapii lub zmniejszeniu dawki leku Rolpryna SR wystąpią depresja, apatia, niepokój, brak energii, pocenie się lub ból należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta zaobserwuje się nietypowe dla niego, przymusowe albo niepohamowane zachowania lub jeśli nie jest on w stanie oprzeć się impulsowi, pokusie albo przymusowi wykonania pewnych działań, które mogą zaszkodzić jemu albo innym osobom. Lekarz może zadecydować o zmianie dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Należy poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Rolpryna SR. Lekarz może zmodyfikować dawkę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rolpryna SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Rolpryna SR nie jest zalecany w czasie ciąży, o ile lekarz nie stwierdzi, że korzyść z przyjmowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Rolpryna SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Rolpryna SR nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią, ponieważ może wpływać niekorzystnie na laktację.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Rolpryna SR lub też powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu z:

 • lekiem przeciwdepresyjnym - fluwoksaminą
 • lekami stosowanymi w innych zaburzeniach psychicznych np. sulpiryd
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi 
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • lekami z grupy antagonistów witaminy K, np. warfaryną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rolpryna SR a alkohol

Nie zaleca się spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku.

Rolpryna SR a prowadzenie pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku, ponieważ lek może powodować niepohamowaną senność, nagłe napady snu oraz omamy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rolpryna SR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego