Kategorie

Ropodrin (Ropinirolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ropodrin?

Lek Ropodrin zawiera jako substancję czynną ropinirol, który wpływa na odpowiednie struktury w układzie nerwowym i pozwala złagodzić objawy towarzyszące chorobie.

Podstawowe informacje

NazwaRopodrin
Nazwa międzynarodowaRopinirolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Ropinirol (w postaci chlorowodorku)

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletek o przedłużonym uwalnianiu:

 • amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)
 • hypromeloza, (E 464)
 • laurylosiarczan sodu
 • kopowidon
 • stearynian magnezu (E 572)

Otoczka:

Ropodrin 2 mg:

 • Hypromeloza
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • laktoza jednowodna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • triacetyna

Ropodrin 4 mg:

 • Makrogol 400
 • hypromeloza
 • żółcień pomarańczowa
 • lak (E 110)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • indygotyna
 • lak (E 132)

Ropodrin 8 mg:

 • hypromeloza
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletki
Działanie / właściwości

Łagodzące objawy choroby Parkinsona

Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • choroba wątroby 
 • choroba nerek bez wykonywanej hemodializy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży
 • pacjentka karmi piersią
 • pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • ciężkie zaburzenia psychiczne
 • występowanie szczególnych skłonności i/ lub zachowania
 • nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności 
 • mdłości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe zapadanie w sen
 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk
Nie łączyć z
 • fluwoksaminą
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • lekami z grupy antagonistów witaminy K
Ciąża

Lek Ropodrin nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Ropodrin nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie wolno stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Ropodrin.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ropodrin?

Lek Ropodrin jest agonistą dopaminy. Naśladuje jej działanie w mózgu co pozwala łagodzić objawy choroby Parkinsona.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ropodrin?

Lek Ropodrin wykorzystywany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ropodrin?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • w leczeniu choroby Parkinsona lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z L - dopą
 • gdy pacjent stosuje L - dopą, po włączeniu leku Ropodrin mogą wystąpić niezależne od woli ruchy, wystąpienie takich objawów powinno zostać zgłoszone lekarzowi, który dostosuje dawkę leku
 • lek Ropodrin występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, substancja czynna uwalnia się przez 24 godziny, w przypadku szybszego pasaży jelitowego w przebiegu np. biegunki, tabletki mogą działać niewłaściwie

Dawkowanie:

 • dawka początkowa zazwyczaj stosowana to 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 4 mg raz na dobę od drugiego tygodnia leczenia
 • u pacjentów w podeszłym wieku lekarz może wolniej zwiększać dawkę leku
 • pacjenci przyjmują do 24 mg na dobę leku Ropodrin

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, których pacjent nie jest w stanie znieść, lekarz może podjąć decyzję o zakończeniu leczenia lub o zmianie dawki na niższą.

Nie należy przyjmować większej dawki leku niż ta zalecona przez lekarza, działanie leku występuje po kilku tygodniach.

Zasady przyjmowania leku Ropodrin:

 • tabletki należy przyjmować raz na dobę o tej samej porze dnia
 • tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody
 • tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie można kruszyć, żuć ani dzielić, może spowodować zbyt szybkie uwolnienie leku co grozi jego przedawkowaniem

W przypadku zmiany leczenia u pacjentów stosujących ropinirol w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu

 • należy przyjąć dotychczas stosowaną dawkę ropinirolu w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu w dniu poprzedzającym zmianę leczenia. Następnego dnia rano należy przyjąć lek Ropodrin, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Pacjent powinien zgłosić się do lekarza lub farmaceuty tak szybko jak to tylko możliwe, zabierając ze sobą opakowanie leku. Przy przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić: nudności, wymioty, zawroty głowy, uczucie senności, zmęczenia psychicznego lub fizycznego, omdlenie, omamy.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent nie przyjął leku przez dobę lub dłużej należy zasięgnąć opinii lekarza, zanim ponowie zacznie stosować lek.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Nagłe zakończenie kuracji może spowodować nasilenie objawów choroby Parkinsona oraz doprowadzić do wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego. Jego objawy obejmują: akinezę (brak zdolności wykonywania ruchu), sztywność mięśni, gorączkę, wahania ciśnienia tętniczego, tachykardię (zwiększenie częstości rytmu serca), dezorientację, obniżenie stanu świadomości.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ropodrin?

Nie należy stosować leku Ropodrin w przypadku: 

 • uczulenia na ropinorol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej choroby nerek bez przeprowadzanej hemodializy
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ropodrin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • omdlenia
 • uczucie senności 
 • mdłości, nudności 

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nagłe zapadanie w sen
 • omamy 
 • wymioty
 • zawroty głowy 
 • zgaga
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • obrzęki nóg, stóp lub rąk

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy lub omdlenia - zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała na stojącą
 • bardzo silne uczucie senności podczas dnia 
 • zaburzenia psychiczne, np. majaczenie, urojenia - irracjonalne myśli, paranoja

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych): 

 • reakcje alergiczne: pokrzywka, obrzęki twarzy 
 • zmiany czynnościowe wątroby, które wykazano w badaniach krwi
 • zachowywanie się w sposób agresywny
 • nadużywanie leku Ropodrin
 • depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, nadmierne pocenie się lub ból po zakończeniu leczenia, lub w czasie zmniejszania dawki leku Ropodrin
 • niezdolność do oparcia się impulsowi, popędowi lub pokusie podjęcia aktywności, która może zaszkodzić pacjentowi lub innym (chęć uprawiania hazardu, zmienione bądź zwiększone zainteresowanie sferą seksualną, niekontrolowane wydawanie pieniędzy, niepohamowany apetyt)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ropodrin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży
 • jeśli pacjentka karmi piersią
 • jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat
 • gdy u pacjenta występuje ciężka choroba serca
 • jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, np. laktozy
 • jeśli u pacjenta występują szczególne skłonności i/ lub zachowania

Jeśli po zakończeniu przyjmowania leku Ropodrin lub zmniejszeniu jego dawki pojawią się objawy takie jak depresja, apatia, niepokój, zmęczenie, pocenie się lub ból, należy poinformować o tym lekarza. Mogą to być objawy zespołem odstawienia agonisty dopaminy.

Jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą zmianę w zachowaniu pacjenta polegającą na podejmowaniu czynności i zachowań, które mogą zaszkodzić jemu i jego otoczeniu, należy poinformować o tym lekarza. Takie nieodparte pokusy i nietypowe zachowania wynikają z tzw. zaburzeń kontroli impulsów. Ich przejawem może być np. nałogowy hazard, napadowe obżarstwo, zakupoholizm, nadmiernie nasilony popęd seksualny czy obsesyjne myślenie o seksie. Lekarz zdecyduje czy w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku, czy zupełnie go odstawić.

Należy poinformować lekarza o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Ropodrin. Lekarz może zmodyfikować dawkę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ropodrin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Ropodrin nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Ropodrin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Ropodrin nie wolno stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność stosując lek Ropodrin w skojarzeniu z:

 • fluwoksaminą
 • lekami stosowanymi w innych zaburzeniach psychicznych np. sulpiryd
 • hormonalną terapią zastępczą
 • metoklopramidem, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi
 • antybiotykami: cyprofloksacyną lub enoksacyną
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • lekami z grupy antagonistów witaminy K, np. warfaryną

Leki te mogą mieć wpływ na działanie leku Ropodrin lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ropodrin z jedzeniem i piciem

Lek może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od posiłków, w zależności od preferencji pacjenta.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ropodrin a alkohol

Brak danych.

Ropodrin a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów jeśli podczas stosowania leku pojawią się takie objawy jak: senność, omamy, niespodziewane napadu snu niepoprzedzone sennością.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ropodrin?

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego