Kategorie

Rosucard (Rosuvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rosucard?

Lek Rosucard zawiera w swym składzie rozuwastatynę należącą do grupy leków zwanych statynami. Stosowana jest u pacjentów, u których zalecona dieta oraz ćwiczenia nie były wystarczające do uzyskania odpowiedniego stężenia cholesterolu.

Podstawowe informacje

NazwaRosucard
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny wapniowej)

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane
 • 90 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwcholesterolowe

Zastosowanie
 • obniżenie wysokiego stężenia cholesterolu
 • u pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca, udary lub innych chorób sercowo - naczyniowych
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża lub okres karmienia piersią
 • choroba wątroby i/ lub nerek
 • nawracające, niewyjaśnione bóle mięśni
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę

Przeciwwskazania do stosowania dawki 40 mg:

 • umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • choroba tarczycy
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni
 • nadużywanie alkoholu przez pacjenta
 • pochodzenie azjatyckie
 • stosowanie leków z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni
 • spożywanie dużej ilości alkoholu
 • choroba tarczycy
 • niewydolność układu oddechowego
 • pacjent stosuje leki z grupy fibratów
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy
 • wiek pacjenta powyżej 70 lat
 • pacjent pochodzi z Azji
 • wiek pacjenta poniżej 6 lat
 • pacjent choruje na cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku Rosucard (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca - prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • regorafenibem
 • warfaryną, klopidogrelem
 • lekami z grupy fibratów
 • lekami stosowanymi w przypadku niestrawności
 • erytromycyną
 • kwasem fusydowym
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych
Ciąża

Leku Rosucard nie wolno stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek Rosucard nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Leku Rosucard nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli jednak podczas stosowania leku pojawią się zawroty głowy, konieczny jest kontakt z lekarzem przed podjęciem wykonywania wspomnianych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rosucard?

Lek Rosucard zmniejsza wytwarzanie tzw. a „złego” cholesterolu (LDL - C) i zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL - C).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rosucard?

Lek Rosucard znajduje wykorzystanie:

 • u dzieci powyżej 6 lat i dorosłych, u których poziom cholesterolu jest wysoki
 • u pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, udaru lub podobnych chorób

Dawkowanie

Jak stosować lek Rosucard?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Stosowanie leku Rosucard w celu obniżenia stężenia cholesterolu

 • dawka początkowa to 5 mg lub 10 mg
 • wybór dawki początkowej zależy od stężenia cholesterolu we krwi, stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, występowaniu czynników, które sprzyjają wystąpieniu działań niepożądanych
 • lekarz może zalecić stosowanie dawki 5 mg u pacjentów:
  • pochodzenia azjatyckiego
  • powyżej 70 lat
  • z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby
  • narażony na wystąpienie chorób i bólów mięśni
 • lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta
 • dawka leku może być zwiększana przez lekarza z częstotliwością nie większą niż 4 tygodnie
 • maksymalna dawka dobowa leku to 40 mg stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

Stosowanie leku Rosucard w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów

 • zalecana dawka na dobę to 20 mg

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 - 17 lat

 • zakres stosowanych dawek w tej grupie pacjentów to 5 mg - 20 mg
 • maksymalna dawka dobowa to 10 mg - 20 mg w zależności od jednostki chorobowej
 • lek należy zażywać raz na dobę
 • dawka 40 mg nie może być stosowana w tej grupie wiekowej

Zasady przyjmowania tabletek:

 • tabletki należy połykać w całości, popić wodą
 • tabletki przyjmuje się raz na dobę, z posiłkiem lub bez posiłku
 • tabletki najlepiej stosować o tej samej porze dnia

Pacjent powinien regularnie badać poziom cholesterolu. Lekarz na podstawie wyników badań będzie dobierał odpowiednie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosucard

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Rosucard

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o ustalonej przez pacjenta porze.

Przerwanie stosowania leku Rosucard

Przed zakończeniem stosowania leku należy najpierw zasięgnąć opinii lekarza. Zakończenie przyjmowania leku może spowodować ponowny wzrost stężenia cholesterolu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rosucard?

Leku Rosucard należy nie stosować jeśli występuje:

 • uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża lub okres karmienia piersią
 • choroba wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • nawracające, niewyjaśnione bóle mięśni
 • stosowanie przez pacjenta cyklosporyny

Przeciwwskazania do stosowania dawki 40 mg:

 • umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • choroba tarczycy
 • częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni
 • nadużywanie alkoholu przez pacjenta
 • pochodzenie azjatyckie
 • stosowanie leków z grupy fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rosucard może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Rosucard i udać się po pomoc medyczną, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • trudności w oddychaniu z wystąpieniem obrzęku twarzy, ust, języka i (lub) gardła lub bez
 • obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • bardzo nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na komórki krwi)
 • zerwanie mięśnia

Należy zaprzestać stosowania leku Rosucard i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

 • jeśli pojawią się bóle mięśni lub inne dolegliwości ze strony mięśni, które utrzymują się dłuższy czas (potencjalnie może przekształcić się w rabdomiolizę)

Inne działania niepożądane:

Często (występują u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku Rosucard (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca - prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze

Niezbyt często  (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy 10 mg, 20 mg)

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • uszkodzenie mięśni u dorosłych
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • większa niż zwykle skłonność do krwawień lub powstawania siniaków ze względu na niski poziom płytek krwi
 • objawy zespoły toczniopodobnego (takie jak wysypka, choroby stawów i zmiany hematologiczne)

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • drętwienie rąk i nóg (uszkodzenie nerwów)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana:

 • depresja
 • stałe osłabienie mięśni
 • uszkodzenia ścięgien
 • zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
 • biegunka (luźne stolce)
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych)
 • kaszel
 • płytki oddech
 • obrzęk
 • zaburzenie sprawności seksualnej
 • problemy z oddychaniem, w tym utrzymujący się kaszel i (lub) płytki oddech lub gorączka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rosucard należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawirem
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy; łączne stosowanie z lekiem Rosucard może prowadzić do wystąpienia rabdomiolizy
 • jeśli pacjent ma powyżej 70 lat - ponieważ lekarz musi dobrać odpowiednią dawkę początkową leku Rosucard dla pacjenta
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji 

Jeśli którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie powinien on przyjmować leku w dawce 40 mg.

Pacjenci w wieku poniżej 6 lat nie powinni przyjmować leku Rosucard, natomiast u pacjentów poniżej 18 lat dawka 40 mg nie powinna być stosowana.

Jeśli pacjent miał dolegliwości ze strony mięśni lub w jego rodzinie występowały dolegliwości takie jak bóle mięśniowe podczas stosowania leków obniżających cholesterol, przed zastosowaniem leku, należy poinformować o tym lekarza.

Pacjenci z chorobami wątroby, powinni regularnie wykonywać badania krwi sprawdzające aktywność enzymów wątrobowych.

Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy. Ta grupa pacjentów powinna zostać objęta ścisłą kontrolą lekarską.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rosucard a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lakarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Rosucard nie należy stosować w ciąży.

Rosucard a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Rosucard nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje: 

 • cyklosporynę (stosowaną np. po przeszczepie narządów)
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • warfarynę lub klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew)
 • leki z grupy fibratów (taki jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek zmniejszający stężenie cholesterolu we krwi (np. ezetymib)
 • leki stosowane w przypadku niestrawności (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku)
 • erytromycynę (antybiotyk)
 • kwas fusydowy
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • hormonalną terapię zastępczą
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawir, lopinawir, atazanawir, sofosbuwir, woksylaprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir

Jeśli podczas stosowania leku Rosucard pacjent musi przyjmować doustnie kwas fusydowy, należy zaprzestać stosowanie leku Rosucard i wznowić leczenie po okresie ustalonym przez lekarza. Stosowanie tych dwóch leków łącznie może doprowadzić do rabdomiolizy, czyli osłabienia mięśni, tkliwości lub bólu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rosucard a alkohol

Brak danych.

Rosucard a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jeśli jednak podczas stosowania leku pojawią się zawroty głowy, konieczny jest kontakt z lekarzem przed podjęciem wykonywania wspomnianych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rosucard?

Lek Rosucard należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego