Kategorie

Rulid (Roxithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rulid?

Lek Rulid zawiera substancję czynną roksytromycynę, należącą do grupy antybiotyków makrolidowych i stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę.

Podstawowe informacje

NazwaRulid
Nazwa międzynarodowaRoxithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 50 mg

Tabletki powlekane:

 • 150 mg
PostaćTabletki powlekane, Tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Roksytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej (Rulid 50 mg):

 • glikol polietylenowy 6000
 • kwas metakrylowy - kopolimer
 • wodorotlenek sodu
 • cytrynian trójetylowy
 • talk
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • kwas fumarowy
 • sacharyna sodowa
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • substancja smakowa o smaku truskawkowym
 • substancja smakowa o smaku lukrecji
 • stearynian magnezu

Tabletki powlekane (Rulid 150 mg):

Rdzeń tabletki:

 • hydroksypropyloceluloza
 • glikol polioksypropylenowy polioksyetylenu
 • powidon K30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • talk
 • skrobia kukurydziana

Otoczka tabletki:

 • hydroksypropylometyloceluloza
 • glukoza bezwodna
 • dwutlenek tytanu
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania

Rulid 50 mg:

 • 10 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej

Rulid 150 mg:

 • 10 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zapalenie migdałków
 • ostre zapalenie zatok obocznych nosa
 • nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli oraz zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej
 • nierzeżączkowe zakażenie narządów płciowych (tylko Rulid 150 mg)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na roksytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • jednoczesne przyjmowanie alkaloidów sporyszu np. ergotaminy, dihydroergotaminy, bromokryptyny - są to leki zwężające. naczynia krwionośne stosowane m.in. w leczeniu migreny
 • jednoczesne przyjmowanie następujących leków: terfenadyna, astemizol (leki przeciwalergiczne), pimozyd (lek przeciwpsychotyczny) lub cyzapryd (lek pobudzający perystaltykę przewodu pokarmowego)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie jest wskazane, a u pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zachować szczególną ostrożność
 • podczas długotrwałego stosowania leku zaleca się wykonywanie badań czynności nerek, wątroby oraz morfologii krwi
 • lek może nasilać objawy miastenii
 • podczas stosowania leku może wystąpić biegunka, o czym należy poinformować lekarza, ponieważ może ona świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelita grubego
 • należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki wydłużające odstęp QT np. leki przeciwarytmiczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fluorochinolony, oraz niektóre leki przeciwpsychotyczne, przeciwgrzybicze oraz przeciwwirusowe
 • lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w sytuacjach, które sprzyjają wystąpieniu zaburzeń rytmu serca np. nie wyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia, klinicznie znacząca bradykardia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 na pacjentów):

 • zawroty głowy
 • wysypka
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, wymioty, biegunka, ból w nadbrzuszu
Nie łączyć z
 • ergotaminą i dihydroergotaminą - stosowanymi w leczeniu m.in. migreny
 • astemizolem, terfenadyną - stosowanymi w leczeniu alergii
 • cyzaprydem - stosowanym w celu pobudzenia ruchliwości przewodu pokarmowego
 • pimozydem - stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Lekarz podejmuje decyzję czy rezygnować z leczenia lekiem, czy przerwać karmienie dziecka piersią w razie kontynuowania terapii.

Dzieci

Lek Rulid 50 mg w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, które mają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rulid?

Lek Rulid zawiera substancję czynną - roksytromycynę, która jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym. Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych o różnej lokalizacji wywołanych przez wrażliwe na roksytromycynę bakterie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rulid?

Lek Rulid stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

 • angina (zapalenie migdałków) 
 • ostre zapalenie zatok obocznych nosa, gdy nie można przeprowadzić terapii antybiotykiem beta-laktamowym
 • nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i przy braku objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane pneumokokami (w przypadku gdy podejrzewa się atypowe zapalenie płuc, lek jest wskazany niezależnie od nasilenia objawów)
 • zakażenie skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu
 • nierzeżączkowe zakażenie narządów płciowych (tylko dawka 150 mg)

Dawkowanie

Jak stosować lek Rulid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej:

u dzieci i młodzieży stosuje się Rulid 50 mg

 • zalecane dawkowanie w tej grupie wiekowej to 5 - 8 mg/ kg masy ciała na dobę w dwóch dawkach podzielonych
 • w zależności od masy ciała stosuje się następujące dawkowanie:

od 6 do 11 kg: 1/2 tabletka rano i 1/2 tabletka wieczorem

od 12 do 23 kg: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem

od 24 do 40 kg: 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem

 • czas trwania kuracji ustalany jest indywidualnie, jednak nie należy podawać leku dłużej niż 10 dni

Sposób podawania leku Rulid 50 mg:

 • pół tabletki lub cała tabletkę (w zależności od zaordynowanej przez lekarza dawki) należy umieścić na łyżce stołowej z wodą
 • po 30 - 40 sekundach tabletka ulega rozpadowi tworząc zawiesinę gotową do spożycia
 • gotową zawiesinę należy podać niezwłocznie dziecku
 • po podaniu leku należy dodatkowo popić go wodą do picia

 

Tabletki powlekane:

u dorosłych stosuje się Rulid 150 mg

 • zalecane dawkowanie to 300 mg na dobę, czyli 2 tabletki (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem, co 12 godzin)
 • tabletkę należy połknąć i popić wystarczająca ilością wody do picia
 • czas trwania kuracji ustalany jest indywidualnie

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Lek nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby np. marskością wątroby z żółtaczka i (lub) wodobrzuszem. Jeżeli jednak zastosowanie leku w tej grupie pacjentów jest konieczne, lekarz zmniejszy o połowę dawkę leku i zaleci regularne kontrole czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie. Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka oraz mogą nasilić się bóle i zawroty głowy

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rulid?

Lek Rulid jest przeciwwskazany u pacjentów:

 • uczulonych na roksytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub substancje pomocnicze wchodzące w skład preparatu
 • jednocześnie stosujących alkaloidy sporyszu np. ergotaminę, dihydroergotaminę, bromokryptynę - doniesiono o przypadkach silnego zwężenia naczyń (zatrucie sporyszem) z możliwością martwicy kończyn
 • jednocześnie przyjmujących następujące leków: terfenadyna, astemizol (leki przeciwalergiczne), pimozyd (lek przeciwpsychotyczny) lub cyzapryd (lek pobudzający perystaltykę przewodu pokarmowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rulid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Rulid i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych (częstość występowania nieznana):

 • wstrząs anafilaktyczny
 • skurcz oskrzeli
 • obrzęk naczynioruchowy
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak: plamica, zespół Stevensa - Johnsona (rozległa ciężka wysypka skórna z powstawaniem pęcherzy lub łuszczeniem się skóry, objawy grypopodobne i gorączka), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (postępująca wysypka często z pęcherzami lub zmiany na błonach śluzowych, złe samopoczucie, gorączka, dreszcze i bóle mięśniowe), osutka krostkowa (czerwona łuszcząca się wysypka z grudkami pod skórą i pęcherzykami)
 • zmiany w obrazie krwi: agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), neutrofilia (zmniejszenie liczby neutrofili we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • wydłużenie odstępu QT
 • rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Inne działania niepożądane leku Rulid:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • eozynofilia - zmniejszenie liczby eozynofili we krwi
 • rumień wielopostaciowy
 • pokrzywka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • nadkażenia - szczególnie w przypadku stosowania leku przez dłuższy czas - istnieje ryzyko wzrostu opornych drobnoustrojów np. Clostridium difficile, który jest drobnoustrojem wywołującym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
 • omamy
 • stan splątania
 • parestezje - uczucie mrowienia na skórze
 • zaburzenia smaku lub brak smaku
 • zaburzenia powonienia - odczuwanie nieprawdziwych zapachów lub brak węchu
 • przemijająca głuchota, niedosłuch, szumy uszne
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zaburzenia widzenia
 • niewyraźne widzenie
 • krwawa biegunka
 • zapalenie trzustki
 • cholestatyczne lub ostre zapalenie komórek wątroby, w tym możliwe wystąpienie żółtaczki
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i (lub) fosfatazy zasadowej
 • częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rulid i w trakcie terapii tym lekiem należy wziąć pod uwagę:

 • stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie jest wskazane, a w przypadku stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby o charakterze lekkim lub umiarkowanym należy zachować szczególną ostrożność
 • zaleca się, szczególnie podczas długotrwałej kuracji, monitorowanie parametrów czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi
 • lek może powodować objawy miastenii
 • w przypadku wystąpienia biegunki podczas lub po zakończeniu stosowania leku, szczególnie gdy ma charakter ciężki, uporczywy z występującą krwią należy zgłosić to lekarzowi, gdyż może to świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelita grubego
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą wydłużać odstęp QT np. leki przeciwarytmiczne, fluorochinolony, metadon, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub wirusowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rulid a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Rulid może być stosowany u kobiet ciężarnych wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności. Nie określono u kobiet ciężarnych bezpieczeństwa stosowania roksytromycyny w odniesieniu do płodu.

Rulid a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Rulid u kobiet w okresie karmienia piersią. Należy zdecydować, czy zrezygnować z leczeniem roksytromycyną, czy przerwać karmienie piersią dziecka w przypadku kontynuacji leczenie. Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Rulid wykazuje liczne interakcje z innymi lekami, a niektóre z nich są szczególnie niebezpieczne.

Nie należy stosować leku Rulid jedocześnie z następującymi lekami:

 • astemizol, terfenadyna  - stosowane w leczeniu alergii
 • cyzapryd - stosowany w celu zwiększenia motoryki przewodu pokarmowego
 • pimozyd - stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych

(w przypadku powyższych leków istnieje możliwość wystąpienia wydłużenia odstępu QT i (lub) ciężkich zaburzeń rytmu serca, w tym torsade de pointes)

 • alkaloidami sporyszu np. ergotamina, dihydroergotamina (są stosowane m.in. w leczeniu migreny)- istnieje ryzyko zatrucia sporyszem z możliwością martwicy kończyn

Należy zachować ostrożność stosując lek Rulid z następującymi lekami:

 • leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, prokainamid, dyzopiramid) i klasy III (dofetylid, amiodaron)
 • cytalopram
 • trójcykliczne lekki przeciwdepresyjne
 • metadon
 • fluorochinolony np. moksyfloksacyna
 • niektóre leki przeciwgrzybicze np. flukonazol, pentamidyna
 • niektóre leki przeciwwirusowe np. telaprewir

(powyższe leki mogą wydłużać odstęp QT)

 • leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna - istnieje możliwość wydłużenia czasu protrombinowego lub zwiększenia wartości INR
 • digoksyna i inne glikozydy nasercowe - roksytromycyna może zwiększać ich wchłanianie i nasilić ich toksyczne działanie

Należy również wziąć pod uwagę interakcje leku Rulid następującymi lekami (najczęściej istnieje ryzyko zwiększenia stężenia niżej wymienionych leków we krwi i nasilenia ich działań niepożądanych):

 • midazolam, triazolam
 • teofilina
 • bromokryptyna
 • cyklosporyna
 • statyny
 • ryfabutyna

Rulid z jedzeniem

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rulid a alkohol

Brak danych.

Rulid a prowadzenie pojazdów

Po zażyciu leku mogą wystąpić zawroty głowy. Zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rulid?

 • lek Rulid należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej (Rulid 50 mg) nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego