Kategorie

Rytmonorm (Propafenoni hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rytmonorm?

Rytmonorm zawiera chlorowodorek propafenonu o działaniu przeciwarytmicznym. Lek przywraca prawidłowy rytm pracy serca.

Podstawowe informacje

NazwaRytmonorm
Nazwa międzynarodowaPropafenoni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 150 mg
 • 300 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek propafenonu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
 • woda oczyszczona

Otoczka

 • makrogol 400
 • makrogol 6000
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 50 tabletek
 • 90 tabletek (dawka 150 mg)
Działanie / właściwości
 • przeciwartymiczne
 • słabe β - adrenolityczne 
Zastosowanie
 • objawowe tachyarytmie nadkomorowe
 • ciężka objawowa tachyarytmia komorowa zagrażająca życiu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zespół Brugadów
 • zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%
 • wstrząs kardiogenny, z wyłączeniem wstrząsu wywoływanego niemiarowością
 • objawowa ciężka bradykardia
 • zaburzenia czynności węzła zatokowego
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowego
 • blok przedsionkowo - komorowy II° lub wyższego stopnia
 • blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • zaburzenia równowagi wodno - elektrolitowej (zaburzenia metabolizmu potasu)
 • ciężka obturacyjna choroba płuc
 • miastenia
 • jednoczesne stosowanie rytonawiru (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci z wszczepionym stymulatorem serca
 • lek może wywołać działanie proarytmiczne
 • astma
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (z wyjątkiem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego)
 • zaburzenia prewodzenia impulsów w sercu
 • kołotanie serca

Częste (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • niepokój, zaburzenia snu
 • ból głowy
 • zaburzenia smaku
 • nieostre widzenie
 • bradykardia zatokowa, bradykardia
 • tachykardia, trzepotanie przedsionków
 • duszność
 • ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych)
 • ból w klatce piersiowej
 • osłabienie, zmęczenie
 • gorączka
Nie łączyć z
 • lekami znieczulającymi miejscowo
 • lidokainą
 • lekami hamującymi czynność serca i/ lub kurczliwość mięśnia sercowego (beta- adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi)
 • rytonawirem
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

Lek należy stosować z ostrożnością u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może spowodować nieostre widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia czy hipotonię ortostatyczną. W takiej sytuacji pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rytmonorm?

Lek Rytmonorm przywraca lub utrzymuje prawidłowy rytm serca dzięki stabilizacji błony komórkowej i blokowaniu kanałów sodowych. Propafenon dodatkowo wykazuje słabe działanie β - adrenolityczne, według klasyfikacji Vaughana - Williamsa należy do klasy 1 c leków przeciwarytmicznych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rytmonorm?

Lek Rytmonorm stosuje się w leczeniu:

 • objawowej tachyarytmii nadkomorowej (częstoskurcz węzłowy, częstoskurcz nadkomorowy u pacjentów z zespołem Wolffa - Parkinsona - White'a, napadowe migotanie przedsionków)
 • ciężkiej, zagrażającej życiu objawowej tachyarytmii komorowej

Dawkowanie

Jak stosować lek Rytmonorm?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy polykac w całości (nie rozgryzając) i popić płynem.

Dorośli

 • zalecana początkowa dawka u pacjentów o masie ciała około 70 kg wynosi 450 - 600 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych
 • u pacjentów z mniejszą masą ciała stosowane są mniejsze dawki
 • możliwe jest zwiększenie dawki dobowej do 900 mg, nie wcześniej niż po 3 - 4 dniach leczenia

W razie wystąpienia znacznego poszerzenia zespołu QRS lub bloku przedsionkowo-komorowego II° lub III° lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki. Dawkę ustala się indywidualnie pod kontrolą kardiologiczną, która obejmuje monitorowanie zapisu EKG i powtarzany pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności lewej komory lub chorobą mięśnia sercowego leczenie należy rozpocząć od małych dawek. Stopniowe zwiększenie dawki można zacząć nie wcześniej niż po 5 do 8 dniach leczenia.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby

Lekarz indywidualnie ustali dawkę leku w oparciu o zapis EKG i stężenie leku w osoczu, gdyż po podaniu zwykle stosowanych dawek może dojść do kumulacji leku w organizmie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rytmonorm

Należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy łagodnego zatrucia to:

 • zaburzenie lub zatrzymanie pracy serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • kwasica metaboliczna
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • nieostre widzenie
 • zaburzenia czucia (pieczenie, kłucie, mrowienie) rąk lub nóg
 • drżenie
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej

Objawy ciężkiego zatrucia to:

 • drgawki toniczno - kloniczne
 • parestezje
 • senność
 • śpiączka
 • zatrzymanie czynności oddechowej

W niektórych przypadkach dochodziło do zgonu.

Pominięcie zastosowania leku Rytmonorm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rytmonorm?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • zespół Brugadów
 • zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • niewyrównana zastoinowa niewydolność serca, z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35%
 • wstrząs kardiogenny (nie dotyczy wstrząsu wywoływanego niemiarowością)
 • objawowa ciężka bradykardia
 • zaburzenia czynności węzła zatokowego
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowego
 • blok przedsionkowo - komorowy II° lub wyższego stopnia
 • blok odnóg pęczka Hisa lub blok dystalny u pacjentów bez stymulatora serca
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • objawy zaburzeń równowagi wodno - elektrolitowej (zaburzenia metabolizmu potasu)
 • ciężka obturacyjna choroba płuc
 • miastenia 
 • jednoczesne stosowanie rytonawiru (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rytmonorm może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia obwodowego)
 • zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu
 • kołotanie serca

Częste (u  mniej niż 1 na 10 osób):

 • niepokój, zaburzenia snu
 • ból głowy
 • zaburzenia smaku
 • nieostre widzenie
 • bradykardia zatokowa, bradykardia
 • tachykardia, trzepotanie przedsionków
 • duszność
 • ból brzucha, wymioty, nudności, biegunka, zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • nieprawidłowa czynność wątroby (nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych)
 • ból w klatce piersiowej
 • osłabienie, zmęczenie
 • gorączka

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • zmniejszone łaknienie
 • koszmary senne
 • omdlenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drętwienie, mrowienie
 • zawroty głowy
 • tachykardia komorowa
 • zaburzenia rytmu serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • zwiększenie obwodu brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • pokrzywka, świąd, wysypka, rumień
 • zaburzenia erekcji

Częstość nieznana:

 • agranulocytoza, leukopenia, granulocytopenia
 • nadwrażliwość objawiająca się zastojem żółci, nieprawidłowym składem krwi i wysypką
 • stan splątania
 • drgawki, objawy pozapiramidowe, niepokój ruchowy
 • migotanie komór, niewydolność serca lub nasilenie wcześniejszej niewydolności serca, zmniejszenie częstości akcji serca
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • odruchy wymiotne, zaburzenie żołądkowo - jelitowe.
 • uszkodzenie komórek wątroby, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka.
 • zespół toczniopodobny
 • zmniejszenie liczby plemników ustepujące po zakończeniu leczenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rytmonorm należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z:

 • wszczepionym stymulatorem serca, lekarz oceni i w razie konieczności dostosuje działanie urządzenia
 • astmą

Propafenon może wywołać działanie proarytmiczne. Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie lekarz wykona badanie EKG. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rytmonorm a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek stosuje się u kobiet w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad ryzykiem dla dziecka.

Rytmonorm a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Propafenon prawdopodobnie może przenikać do mleka ludzkiego. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiacych piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nasilenie działań niepożądanych można zaobserwować przy połączeniu leku Rytmonorm z:

 • lekami znieczulającymi miejscowo
 • lekami hamującymi czynność serca i/ lub kurczliwość mieśnia sercowego (leki β - adrenolityczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • lidokainą

Lek Rytmonorm może nasilać działanie leków:

 • beta- adrenolitycznych (propranolol, metoprolol)
 • przeciwdepresyjnych (dezypramina, wenlafaksyna)
 • wpływających na układ odpornościowy (cyklosporyna)
 • przeciwastmatycznych (teofilina)
 • nasercowych (digoksyna)
 • przeciwzakrzepowych (fenprokumon, acenokumarol, warfaryna)

Nasilenie działania leku Rytmonorm obserwowano przy stosowaniu łącznym z:

 • lekami przeciwgrzybiczymi np. ketokonazolem
 • lekami stosowanymi w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (cymetydyna)
 • lekami przeciwarytmicznymi (chinidyna)
 • lekami przeciwbakteryjnymi np. erytromycyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI np. paroksetyna, fluoksetyna)

Zmniejszenie skuteczności leku Rytmonorm obserwowano przy jednoczesnym stosowaniu z:

 • fenobarbitalem
 • ryfampicyną

Leczenie skojarzone z amiodaronem wymaga dostosowania dawek obu leków.

Podczas stosowania leku Rytmonorm nie należy spożywac soku grejpfrutowego, ponieważ może on zwiększać stężenie propafenonu we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rytmonorm a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Rytmonorm a prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu leku u pacjenta może wystąpić: nieostre widzenie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia i hipotonia ortostatyczna. W takich przypadkach pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rytmonorm?

Lek należy przechowywać poza zasiegiem dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego