Kategorie

Rywastygmina Aurovitas (Rivastigminum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rywastygmina Aurovitas?

Rywastygmina Aurovitas jest to lek, w którym substancją czynną jest rywastygmina, należąca grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. Lek występuje w postaci systemu transdermalnego - kilkuwarstwowego plastra uwalniającego substancję leczniczą z zaprogramowaną szybkością przez określony czas.

Podstawowe informacje

NazwaRywastygmina Aurovitas
Nazwa międzynarodowaRivastigminum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 4,6 mg/ 24 h
 • 9,5 mg/ 24 h
PostaćSystem transdermalny
Skład - substancja czynna

Rywastygmina

Skład - substancje pomocnicze

Warstwa zawierająca substancję czynną:

 • warstwa przylegająca akrylowa
 • butylu metakrylanu i metylu metakrylanu kopolimer

Warstwa przylegająca:

 • warstwa przylegająca silikonowa

Warstwy zewnętrzne:

 • poliester
 • poliester pokryty fluorem
Dostępne opakowania

30 plastrów

Działanie / właściwości

Zahamowanie rozpadu acetylocholiny

Zastosowanie

Leczenie dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na rywastygminę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu)
 • reakcja skórna wykraczająca poza obszar skórny zajmowany przez plaster
 • nasilenie reakcji miejscowej (na przykład: pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) lub nieustąpienie tych zmian w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieregularny lub wolny rytm pracy serca
 • czynny wrzód żołądka
 • trudności w oddawaniu moczu
 • napady padaczkowe
 • astma lub ciężka choroba układu oddechowego
 • drżenie mięśniowe
 • niska masa ciała
 • reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak: nudności (mdłości), wymioty i biegunka
 • zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • utrata apetytu
 • zawroty głowy
 • pobudzenie lub senność
 • nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)
 • nadmierne wydzielanie śliny
 • utrata apetytu
 • niepokój
 • złe samopoczucie ogólne
 • drżenie lub splątanie
 • nasilone pocenie się
Nie łączyć z
 • amantadyną
 • dicyklominą
 • difenhydramina, skopolamina lub meklizyna
 • metoklopramidem (lek używany w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom)
 • środkami zwiotczającymi mięśnie podawanych w trakcie znieczulenia podczas operacji
 • lekami beta-adrenolitycznymi (takimi jak atenolol)
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie może być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Brak wskazań do stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku, u pacjenta mogą występować omdlenia, silne splątanie. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zaprzestać prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rywastygmina Aurovitas?

Lek Rywastygmina Aurovitas blokuje enzymy powodujące rozpad acetylocholiny: acetylocholinoesterazy i butylocholinoesterazy. Blokując działanie tych enzymów rywastygmina umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rywastygmina Aurovitas?

Lek Rywastygmina Aurovitas stosowany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkim otępieniem (Alzheimer), postępującą chorobą mózgu, która stopniowo zaburza pamięć, zdolności intelektualne i zachowanie.

Dawkowanie

Jak stosować lek Rywastygmina Aurovitas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • przed przyklejeniem plastra należy zdjąć poprzedni
 • pacjent może stosować 1 plaster na dobę
 • plastrów nie należy ciąć
 • podczas przyklejania plastra, plaster należy docisnąć i przytrzymać przez 30 sekund

Rozpoczęcie leczenia:

 • leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 4,6 mg/ 24 h.
 • dawka zazwyczaj stosowana to 9,5 mg/ 24 h. Jeśli leczenie jest dobrze 
 • można naklejać tylko jeden plaster leku na raz i zmieniać go na nowy co 24 godziny.

Podczas leczenia lekarz może dostosować dawkę leku do potrzeb danego pacjenta.

Jeśli pacjent nie stosował plastrów przez okres dłuższy niż 3 dni, nie powinien przyklejać plastra bez wcześniejszego kontaktu z lekarzem. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku

Jeśli pacjent zastosował więcej niż 1 plaster, należy je usunąć oraz zgłosić ten fakt lekarzowi, ponieważ może być niezbędna pomoc lekarska. Objawami przedawkowania leku mogą być nudności, wymioty, biegunka, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również dojść do spowolnienia bicia serca oraz omdleń.

Pominięcie zastosowania leku

Jeśli pacjent zapomniał nakleić plaster, powinien od razu to zrobić. Następny plaster można nakleić o zwykłej porze następnego dnia. Nie należy naklejać dwóch plastrów w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

Jeśli pacjent zaprzestał stosowania leku, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rywastygmina Aurovitas?

Leku Rywastygmina Aurovitas nie należy stosować gdy u pacjenta występuje lub wystąpiła:

 • uczulenie na rywastygminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • reakcja alergiczna na podobne leki (pochodne karbaminianu)
 • reakcja skórna wykraczająca poza obszar skórny zajmowany przez plaster
 • nasilenie reakcji miejscowej (na przykład: pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) lub nieustąpienie tych zmian w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rywastygmina Aurovitas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • utrata apetytu
 • zawroty głowy
 • pobudzenie lub senność
 • nietrzymanie moczu (niezdolność do właściwego utrzymania moczu)

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia rytmu serca, takie jak wolne bicie serca
 • widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)
 • wrzód żołądka
 • odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)
 • nadmierna ruchliwość (wysoki stopień aktywności, niepokój)
 • agresja

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • upadki

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • sztywność ramion lub nóg
 • drżenie rąk

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcja alergiczna w miejscu nalepienia, taka jak pęcherze lub stan zapalny skóry
 • nasilenie objawów choroby Parkinsona - takich jak drżenie, sztywność lub pociąganie nogami
 • zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami
 • szybkie lub nierówne bicie serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • napady padaczkowe (drgawki)
 • zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)
 • zmiany w wynikach badań czynności wątroby
 • niepokój
 • koszmary senne

W razie wystąpienia jednego z wymienionych działań niepożądanych należy zdjąć plaster i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu rywastygminy w postaci kapsułek lub roztworu doustnego, które mogą również wystąpić po zastosowaniu plastrów:

Często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

 • nadmierne wydzielanie śliny
 • utrata apetytu
 • niepokój
 • złe samopoczucie ogólne
 • drżenie lub splątanie
 • nasilone pocenie się

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

 • zaburzenia rytmu serca (np. szybkie bicie serca)
 • trudności w zasypianiu
 • przypadkowe upadki

Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000):

 • napady padaczkowe (drgawki)
 • choroba wrzodowa jelit
 • ból w klatce piersiowej - może być spowodowany skurczem serca

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

 • wysokie ciśnienie krwi
 • zapalenie trzustki - do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami
 • krwawienia z przewodu pokarmowego - krew w kale lub wymiotach
 • omamy
 • gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rywastygmina Aurovitas należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli:

 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny, lub wolny rytm pracy serca
 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka
 • u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe
 • u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu
 • u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma, lub ciężka choroba układu oddechowego
 • u pacjenta występuje drżenie mięśniowe
 • ma niską masę ciała
 • występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak: nudności, wymioty i biegunka; pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas
 • ma zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent nie nalepiał plastra przez dłużej niż trzy dni, nie powinien naklejać kolejnego plastra, zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rywastygmina Aurovitas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowaniem leku Rywastygmina Aurovitas względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Lek Rywastygmina Aurovitas nie powinien być stosowany w czasie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. 

Rywastygmina Aurovitas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas stosowania leku Rywastygmina Aurovitas nie należy karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Rywastygmina Aurovitas nie należy stosować razem z:

 • metoklopramidem (lek używany w łagodzeniu lub zapobieganiu nudnościom i wymiotom) - może spowodować sztywność kończyn i drżenie dłoni
 • środkami zwiotczającymi mięśnie podawanych w trakcie znieczulenia podczas operacji

Lek Rywastygmina Aurovitas może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych, takich jak:

 • dicyklomina (lek stosowany w łagodzeniu skurczów żołądka)
 • amantadyna (lek stosowany w chorobie Parkinsona)
 • difenhydramina, skopolamina lub meklizyna (leki stosowane w chorobie lokomocyjnej)

Należy zachować ostrożność stosując lek razem z beta-adrenolitycznymi np. atenololem Może dojść do spowolnienie pracy serca prowadzące do omdlenia lub utraty przytomności.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rywastygmina Aurovitas a alkohol

Podczas stosowania leku można spożywać napoje alkoholowe.

Rywastygmina Aurovitas a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku, u pacjenta mogą występować omdlenia, silne spłatanie. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zaprzestać prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rywastygmina Aurovitas?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przed użyciem plaster należy przechowywać w saszetce
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • nie należy stosować plastra, który jest uszkodzony lub nosi ślady otwierania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego