Kategorie

Salbutamol WZF tabletki (Salbutamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Salbutamol WZF tabletki?

Salbutamol WZF to lek, który poprzez wpływ na receptory beta-adrenergiczne w oskrzelach powoduje ich rozkurczenie. Substancją czynną jest salbutamol.

Podstawowe informacje

NazwaSalbutamol WZF tabletki
Nazwa międzynarodowaSalbutamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Siarczan salbutamolu

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • dawka 2 mg 30 tabletek
 • dawka 4 mg 25 tabletek
Działanie / właściwości
 • pobudza receptory beta - adrenergiczne
 • rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli i dróg oddechowych
Zastosowanie
 • astma
 • skurcz oskrzeli i/ lub odwracalne stany skurczowe dróg oddechowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na salbutamol lub substancje pomocnicze
 • poronienie zagrażające 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca i zaburzenia układu krążenia
 • nadczynność tarczycy
 • padaczka
 • cukrzyca
 • pacjenci w podeszłym wieku 
 • nietolerancja niektórych cukrów
 • jeżeli salbutamol jest jedynym lub podstawowym lekiem u pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą
 • w przypadku wystąpienia objawów uczulenia: skurczu oskrzeli, obrzęku gardła, wysypki, pokrzywki należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • modyfikacja dawkowania wyłącznie po konsultacji z lekarzem
 • stosowanie wysokich dawek u dzieci
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • drżenie

Często:

 • ból głowy
 • przyspieszenie akcji serca (tachykardia), kołatanie serca
 • kurcze mięśni
Nie łączyć z
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela
 • lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym
Ciąża

Lek w czasie ciąży można przyjmować wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Lek w czasie ciąży można przyjmować wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Dzieci

Powyżej 6 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych

Działanie i właściwości

Jak działa lek Salbutamol WZF?

Lek zawiera salbutamol, który pobudza receptory beta - adrenergiczne w oskrzelach. W efekcie dochodzi do rozkurczu oskrzeli oraz dróg oddechowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Salbutamol WZF?

Lek wskazany jest w przypadku:

 • astmy
 • skurczu oskrzeli i/ lub odwracalnych stanach skurczowych dróg oddechowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Salbutamol WZF?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Dawka początkowa to 2 - 4 mg 3 - 4 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę początkową można powtórzyć, ale nie należy przekraczać minimum 6-godzinnego odstępu między dawkami. Jeżeli zastosowane dawki są nieskuteczne, można je stopniowo zwiększać do maksymalnie 8 mg 4 razy na dobę. Jeśli zwiększaniu dawek będą towarzyszyły działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku. 

Dawki jednorazowe przekraczające 4 mg mogą być stosowane wyłącznie, gdy mniejsze dawki są nieskuteczne.

Osoby w podeszłym wieku oraz wrażliwe na działanie tego lub podobnych leków

Dawka początkowa to 2 mg maksymalnie 4 razy na dobę.

W przypadku braku skuteczności lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg podawana 3 - 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa to 32 mg.

Dzieci w wieku 6 - 12 lat

Dawka początkowa to 2 mg 3 - 4 razy na dobę. W razie konieczności dawkę początkową można powtórzyć, zachowując jednak 6-godzinny odstęp między dawkami.

Jeżeli stosowane dawki są nieskuteczne, można je stopniowo zwiększać do 6 mg 4 razy na dobę. Gdy podczas zwiększania dawki pojawią się działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salbutamol WZF:

W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który zastosuje odpowiednie leczenie. Jeżeli od momentu połknięcia tabletek nie minęła godzina można wykonać płukanie żołądka.

Objawy przedawkowania to:

 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • wzrost lub spadek ciśnienia krwi
 • przyspieszone lub nieregularne bicie serca
 • nerwowość
 • ból i zawroty głowy
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności
 • bezsenność
 • drgawki i spadek poziomu potasu (roztwór do wstrzykiwań)

Pominięcie zastosowania leku Salbutamol WZF:

W przypadku pominięcia tabletki nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pomiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Salbutamol WZF?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na salbutamol lub substancje pomocnicze
 • poronienia zagrażającego 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Salbutamol WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg, języka, gardła powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu
 • skurcz oskrzeli
 • ostra niewydolność układu krążenia

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • drżenie

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • przyspieszenie akcji serca (tachykardia), kołatanie serca
 • kurcze mięśni

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia)
 • rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10.000 osób):

 • zaburzenia rytmu serca (nieregularne lub przyspieszone bicie serca, dodatkowe skurcze serca)
 • nadpobudliwość
 • sztywność mięśni
 • pokrzywka
 • ból w klatce piersiowej np. u osób z dławicą piersiową - nie należy przerywać leczenia, tylko pilnie skontaktować się z lekarzem.

O nieznanej częstości:

 • zwiększone stężenie glukozy i/lub kwasu mlekowego we krwi
 • spadek ciśnienia krwi, który może wywołać uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy
 • gromadzenie się płynu w płucach (obrzęk) powodujące utrudnione oddychanie
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • niedociśnienie tętnicze

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Sytuacje i choroby wymagające zachowania ostrożności podczas stosowania leku to:

 • choroby serca i zaburzenia układu krążenia z objawami takimi jak: ból w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca, duszność, wysokie ciśnienie krwi, przyspieszone tętno
 • nadczynność tarczycy
 • padaczka
 • cukrzyca
 • pacjenci w podeszłym wieku (tabletki)
 • nietolerancja niektórych cukrów (tabletki, zawierają laktozę)
 • jeżeli salbutamol jest jedynym lub podstawowym lekiem u pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego napadu astmy
 • w przypadku wystąpienia objawów uczulenia: skurczu oskrzeli, obrzęku gardła, wysypki, pokrzywki, zwłaszcza u dzieci, należy pilnie skontaktować się z lekarzem
 • modyfikacja dawkowania wyłącznie po konsultacji z lekarzem
 • stosowanie wysokich dawek u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salbutamol WZF tabletki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek hamuje skurcze macicy i w związku z tym może utrudniać poród. Salbutamol WZF może być stosowany w ciąży jedynie, gdy według lekarza korzyści ze stosowania przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Salbutamol WZF tabletki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

W związku z przenikaniem salbutamolu do mleka nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku nie wolno łączyć z innymi doustnymi lub dożylnymi lekami rozszerzającymi oskrzela, ponieważ może dojść do ciężkich powikłań ze strony układu krążenia np. przyspieszonego lub nieregularnego bicie serca.

Leku nie należy podawać przez minimum 6 godzin przed planowanym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym.

Stosowanie Salbutamolu WZF z poniższymi lekami wymaga konsultacji z lekarzem:

 • digoksyna i inne leki stosowane w niemiarowej lub zbyt szybkiej akcji serca. Jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie digoksynę i Salbutamol WZF w postaci tabletek lekarz może zalecić kontrolę stężenia digoksyny we krwi
 • beta - blokery np. propranolol, atenolol, także w postaci kropli do oczu np. tymolol ze względu na ryzyko skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą
 • pochodne ksantyny np. teofilina, aminofilina
 • diuretyki, które powodują wydalanie potasu z organizmu np. furosemid
 • steroidy np. prednizolon
 • leki stosowane w cukrzycy: insulina, metformina, glibenklamid
 • inhibitory MAO i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salbutamol WZF tabletki a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Salbutamol WZF tabletki a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Salbutamol WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego