Kategorie

Salson (Gliclazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Salson?

Lek Salson zawiera w swoim składzie substancję czynną gliklazyd. Gliklazyd jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym z grupy pochodnych sulfonylomocznika, wskazanym do stosowania w leczeniu cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaSalson
Nazwa międzynarodowaGliclazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

60 mg

PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Gliklazyd

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorofosforan wapnia dwuwodny
 • powidon K30
 • hypromeloza K100
 • hypromeloza K4M
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • 60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
 • 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu
Działanie / właściwości
 • obniża stężenie glukozy we krwi
 • pochodna sulfonylomocznika
Zastosowanie

Cukrzyca typu 2

Przeciwwskazania
 • uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub na sulfonamidy o działaniu obniżającym stężenie glukozy we krwi
 • cukrzyca insulinozależna (typu 1)
 • ciała ketonowe i glukoza w moczu (kwasica ketonowa)
 • stan przedśpiączkowy lub śpiączka cukrzycowa
 • ciężka choroba nerek lub wątroby
 • jednoczesne stosowanie mikonazolu
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • regularne przyjmowanie leku należy połączyć z przestrzeganiem diety, wykonywaniem ćwiczeń fizycznych i zmniejszeniem masy ciała
 • regularna kontrola stężenia glukozy we krwi oraz wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • zwiększone ryzyko hipoglikemii na początku leczenia
 • jednoczesne stosowanie fluorochinolonu
 • niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Hipoglikemia prowadząca do senności, utraty przytomności lub śpiączki.

Nie łączyć z
 • mikonazolem
 • fenylbutazonem
 • alkoholem 
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku może wystąpić hipo- lub hiperglikemia, co może mieć wpływ na zaburzenie widzenia, zdolność koncentracji i reakcji. Należy skonsultować z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Salson?

Gliklazyd obniża stężenie glukozy we krwi poprzez zwiększenie uwalniania insuliny przez komórki beta trzustki.

Wywiera również wpływ na naczynia krwionośne, zmniejszając formowanie się mikrozakrzepów. Hamuje agregację płytek krwi oraz wpływa na przyspieszenie procesów fibrynolizy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Salson?

Lek Salson stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2, jeśli dieta, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała okazują się niewystarczające do utrzymania prawidłowej glikemii.

Dawkowanie

Jak stosować lek Salson?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki lub ich połowy połyka się w całości, bez rozkruszania czy żucia, popijając szklanką wody. Po przyjęciu leku zawsze należy zjeść śniadanie.

Dawkę ustalana jest przez lekarza w zależności od stężenia glukozy we krwi i ewentualnie w moczu. Zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, stres lub poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi mogą wymagać zmiany dawek gliklazydu.

Zalecana dawka dobowa to 1/2 do 2 tabletek (maksymalnie 120 mg), przyjmowanych doustnie w pojedynczej dawce w czasie śniadania.

Jeśli lek stosowany jest jednocześnie z metforminą, inhibitorem alfa - glukozydazy, tiazolidynedionem, inhibitorem peptydazy dipeptydylowej IV, agonistą receptora GLP - 1 lub insuliną, lekarz ustali właściwą dawkę każdego leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salson

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. W celu złagodzenia objawów hipoglikemii można zjeść 4 - 6 kostek cukru lub wypić słodki napój, a następnie spożyć posiłek. Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawać, należy wezwać do niej pogotowie.

Pominięcie zastosowania leku Salson

W przypadku pominięcia dawki leku, następną należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Salson

Przerwanie leczenia może spowodować hiperglikemię, dlatego zakończenie leczenia należy omówić z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Salson?

Leku Salson nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenia na inne leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika lub na sulfonamidy o działaniu obniżającym stężenie glukozy we krwi
 • cukrzycy insulinozależnej (typu 1)
 • ciał ketonowych i glukozy w moczu (kwasica ketonowa)
 • stanu przedśpiączkowego lub śpiączki cukrzycowej
 • ciężkiej choroby nerek lub wątroby
 • jednoczesnego stosowania mikonazolu
 • karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Salson może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia, która może prowadzić do senności, utraty przytomności lub śpiączki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Inne działania niepożądane

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby krwinek, a w konsekwencji: bladość, przedłużone krwawienie, powstawanie siniaków, ból gardła i gorączka; objawy zwykle ustępują po przerwaniu leczenia

O nieznanej częstości:

 • zaburzenia czynności wątroby, zażółcenie skóry i oczu - wskazany pilny kontakt z lekarzem; objawy zwykle ustępują po przerwaniu leczenia
 • reakcje skórne: wysypka, zaczerwienienie, świąd, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS)
 • ból brzucha lub odczucie dyskomfortu, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka i zaparcie
 • zaburzenia widzenia

Obserwowano także działania typowe dla innych pochodnych sulfonylomocznika:

 • znaczące zmiany liczby krwinek
 • alergiczne zapalenie ściany naczyń
 • hiponatremia
 • objawy zaburzeń czynności wątroby (np. żółtaczka), które niekiedy mogą prowadzić do groźnej dla życia niewydolności wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się:

 • regularne przyjmowanie leku oraz przestrzeganie diety, wykonywanie ćwiczeń fizycznych i zmniejszenie masy ciała
 • regularną kontrolę stężenia glukozy we krwi oraz wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • konsultację z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej - ryzyko zmniejszenia stężenia hemoglobiny i rozpadu krwinek czerwonych
 • przestrzeganie zaleceń lekarskich, także dotyczących ograniczenia spożywania alkoholu ze względu na ryzyko rozwoju hipoglikemii
 • posiadanie przy sobie zawsze czegoś słodkiego (tabletki z glukozą, kostki cukru) na wypadek wystąpienia hipoglikemii
 • szczególnie dokładne kontrolowanie glikemii w przypadku jednoczesnego stosowania antybiotyku z grupy fluorochinolonów

Ryzyko wystąpienia hipoglikemii jest szczególnie zwiększone w pierwszych tygodniach leczenia. Czynniki rozwoju hipoglikemii to:

 • nieregularne spożywanie posiłków
 • post
 • niedożywienie
 • zmiana diety
 • zwiększona aktywność fizyczna
 • spożywanie alkoholu
 • przyjmowanie innych leków np. beta - adrenolityków lub preparatów ziołowych
 • stosowanie zbyt dużej dawki gliklazydu
 • zaburzenia hormonalne dotyczące tarczycy, przysadki lub kory nadnerczy
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Objawy hipoglikemii to:

 • ból głowy
 • silny głód
 • nudności, wymioty
 • zmęczenie, poczucie bezradności
 • zaburzenia snu
 • niepokój, w tym ruchowy
 • agresja, zaburzenia koncentracji, zmniejszona czujność, wydłużony czas reakcji
 • depresja, splątanie
 • zaburzenia mowy lub widzenia
 • drżenie, zaburzenia czucia
 • zawroty głowy
 • pocenie się, wilgotność skóry
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nagły ból w klatce piersiowej, promieniujący do sąsiednich części ciała (dławica piersiowa)

Postępująca hipoglikemia objawia się:

 • znacznym splątaniem (majaczeniem)
 • drgawkami
 • utratą samokontroli
 • spłyceniem oddechu
 • spowolnionym biciem serca
 • utratą przytomności

W przypadku niewystarczającego działania leku, stresu czy podczas stosowania preparatów dziurawca może wystąpić hiperglikemia, której objawami są:

 • pragnienie
 • częste oddawanie moczu
 • suchość w jamie ustnej
 • suchość i świąd skóry
 • zakażenia skóry
 • zmniejszona aktywność

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salson a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Salson w czasie ciąży.

Salson a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią jest przeciwwskazaniem do stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki nasilają hipoglikemizujące działanie glikladyzu:

 • doustne leki przeciwcukrzycowe, agoniści receptora GLP-1 lub insulina
 • sulfonamidy
 • klarytromycyna
 • beta - adrenolityki
 • inhibitory acetylocholinesterazy (ACE) np. kaptopryl, enalapryl
 • mikonazol, flukonazol
 • antagoniści receptora H2 
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • fenylobutazon
 • ibuprofen
 • alkohol

Leki osłabiające działanie gliklazydu to:

 • chloropromazyna
 • kortykosteroidy
 • salbutamol podawany dożylnie, rytodryna, terbutalina
 • danazol
 • ziele dziurawca

Podczas jednoczesnego przyjmowania leku Salson i antybiotyku z grupy fluorochinolonów, może dojść do wystąpienia zaburzeń stężenia glukozy we krwi, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Lek Salson może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Salson a alkohol

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania leku, gdyż może on wpływać na poziom stężenia glukozy we krwi.

Salson a prowadzenie pojazdów

Na skutek hipo - lub hiperglikemii mogą wystąpić zaburzenia widzenia, koncentracji czy refleksu. Należy skonsultować z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Salson?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego