Kategorie

Sanval (Zolpidemi tartras)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Sanval?

Sanval jest lekiem nasennym z grupy imidazopiryn zawierający jako substancję czynną winian zolpidemu. 

Podstawowe informacje

NazwaSanval
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • powidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • talk
 • tytanu dwutlenek
 • wosk Carnauba
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolpidem lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa
 • zatrucie lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Sanval może nasilać objawy niektórych chorób
 • należy poinformować lekarza o występowaniu obecnie lub w przeszłości: depresji, nadużywania lub uzależnienia od leków, narkotyków lub alkoholu, zaburzeń psychotycznych, chorób wątroby
 • lek może zaburzać sprawność ruchową i zwiększać ryzyko upadków i złamań oraz ciężkich urazów
 • lek wywołuje zaburzenia psychoruchowe dnia następnego
 • częste stosowanie leku przez okres kilku tygodni może wywołać zjawisko tolerancji lub uzależnienie
 • po przerwaniu stosowania leku może wystąpić tzw. bezsenność z odbicia, polegająca na nasileniu objawów, z powodu których stosowano lek
 • stosowanie leku może powodować tzw. niepamięć następczą
 • w przypadku wystąpienia niepokoju, nasilonej bezsenności, pobudzenia, rozdrażnienia, agresji, urojenia, napadów złości, koszmarów sennych, omamów, psychoz, nietypowego zachowania oraz innych zaburzeń zachowania, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie porozumieć się z lekarzem
 • w przypadku wystąpienia myśli samobójczych, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
 • podczas stosowania leku może ujawnić się występująca wcześniej depresja
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • omamy
 • pobudzenie
 • koszmary senne
 • depresja
 • senność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nasilenie bezsenności
 • niepamięć następcza
 • zaburzenia zachowania
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • wyczerpanie
Nie łączyć z
 • przeciwbólowymi lekami opioidowymi
 • kodeiną
 • benzodiazepinami
 • fluwoksaminą
 • cyprofloksacyną
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • zielem dziurawca (Hypericum perforatum)
 • alkoholem
 • sokiem grejfrutowym
Ciąża

Nie stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Sanval wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może spowodować „zasypianie za kierownicą”.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sanval?

Lek Sanval przyspiesza zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Wykazuje charakterystyczne wysokie selektywne powinowactwo do podjednostki α1 receptora GABA A. Selektywność jest około 10-krotnie większa niż wobec podjednostek α2 i α3. Tłumaczy to dominujący efekt nasenny przy znacznie słabszym przeciwlękowym i niemal niezauważalnym antykonwulsyjnym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sanval?

Lek Sanval stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sanval?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zalecana dawka leku Sanval wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek należy przyjmować w pojedynczym podaniu i bezpośrednio przed snem.

Zolpidem działa bardzo szybko, dlatego Sanval należy przyjmować bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Zalecany czas stosowania wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Nie należy przekraczać 4 tygodni leczenia.

Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów osłabionych:

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg na dobę, ze względu na wolniejsze usuwanie zolpidemu z organizmu. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz może zwiększyć początkową dawkę leku do 10 mg na dobę jedynie wtedy, gdy mniejsza dawka jest nieskuteczna, a pacjent dobrze toleruje lek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pominięcie przyjęcia leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku:

Nagłe zaprzestanie leczenia może wywołać wystąpienie zespołu abstynencyjnego z objawami: bólów głowy i mięśni, skrajnego lęku i napięcia psychicznego, niepokoju, splątania i drażliwości. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady drgawkowe.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sanval?

Leku Sanval nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na zolpidem lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zespołu bezdechu sennego
 • miastenii
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • ostrej i (lub) ciężkiej niewydolności oddechowej
 • zatrucia lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi
 • dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sanval może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • omamy
 • pobudzenie
 • koszmary senne
 • depresja
 • senność
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nasilenie bezsenności
 • niepamięć następcza
 • zaburzenia zachowania
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • wyczerpanie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zaburzenia apetytu
 • stan splątania
 • drażliwość
 • niepokój (głównie ruchowy)
 • agresja
 • lunatykowanie
 • nastrój euforyczny
 • mrowienie
 • drżenie
 • zaburzenia uwagi
 • zaburzenia mowy
 • niewyraźne widzenie
 • podwójne widzenie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka
 • świąd
 • nadmierne pocenie się
 • ból stawów
 • ból mięśni
 • skurcze mięśni
 • ból szyi
 • osłabienie mięśni
 • bladość
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zmniejszenie zdolności poznawczych
 • zaburzenia koncentracji
 • chwiejność emocjonalna
 • migrena
 • osłupienie
 • utrudnienie połykania
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • czkawka
 • zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit
 • zaburzenia krążenia mózgowego
 • nadciśnienie tętnicze
 • tachykardia
 • hiperglikemia
 • zapalenie stawów
 • zaburzenia miesiączkowania
 • zapalenie pochwy
 • zapalenie oskrzeli
 • kaszel
 • duszność
 • zapalenie cewki moczowej
 • nietrzymanie moczu
 • złe samopoczucie
 • obrzęki
 • uraz
 • gorączka

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaburzenia popędu płciowego
 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia widzenia
 • uszkodzenie wątroby związane z zastojem żółci (cholestatyczne) lub mieszane
 • pokrzywka
 • zaburzenia chodu
 • upadki

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • urojenia
 • uzależnienie
 • objawy z odstawienia lub objawy „z odbicia”
 • niewydolność oddechowa

Działania występujące z nieznaną częstością:

 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego)
 • wybuchy złości
 • nietypowe zachowanie
 • rozwój tolerancji

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Sanval może nasilać objawy niektórych chorób
 • należy poinformować lekarza o występowaniu obecnie lub w przeszłości: depresji, nadużywania lub uzależnienia od leków, narkotyków lub alkoholu, zaburzeń psychotycznych, chorób wątroby
 • lek może zaburzać sprawność ruchową i zwiększać ryzyko upadków i złamań oraz ciężkich urazów
 • lek wywołuje zaburzenia psychoruchowe dnia następnego
 • częste stosowanie leku przez okres kilku tygodni może wywołać zjawisko tolerancji lub uzależnienie
 • po przerwaniu stosowania leku może wystąpić tzw. bezsenność z odbicia, polegająca na nasileniu objawów, z powodu których stosowano lek
 • stosowanie leku może powodować tzw. niepamięć następczą
 • w przypadku wystąpienia niepokoju, nasilonej bezsenności, pobudzenia, rozdrażnienia, agresji, urojenia, napadów złości, koszmarów sennych, omamów, psychoz, nietypowego zachowania oraz innych zaburzeń zachowania, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie porozumieć się z lekarzem
 • w przypadku wystąpienia myśli samobójczych, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
 • podczas stosowania leku może ujawnić się występująca wcześniej depresja

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sanval a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży ze względu na ryzyko szkodliwego wpływu na płód. Odnotowano wystąpienie rozszczepu wargi i podniebienia, zmniejszoną aktywność ruchów płodu i zmienny rytm serca. U noworodków matek przyjmujących lek w późnym okresie ciąży lub w trakcie porodu może wystąpić obniżenie temperatury ciała, zmniejszone napięcie mięśni i niewydolność oddechowa. U dzieci urodzonych przez matki, które długo stosowały lek w późnym okresie ciąży, może wystąpić fizyczne uzależnienie i zespół abstynencyjny.

Sanval a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Sanval u kobiet karmiących piersią, gdyż przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki nasenne
 • leki uspokajające lub zmniejszające lęk
 • leki przeciwdepresyjne
 • narkotyczne leki przeciwbólowe
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • leki przeciwhistaminowe
 • leki przeciwgrzybicze
 • antybiotyki makrolidowe

Możliwe jest wystąpienie omamów wzrokowych, gdy zolpidem stosowany jest łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi:

 • bupropionem
 • dezypraminą
 • fluoksetyną
 • sertraliną
 • wenlafaksyną

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą, cyprofloksacyną, ryfampicyną, karbamazepiną, fenytoiną i lekami zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Jednoczesne stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię i sprzyjać rozwojowi uzależnienia psychicznego.

Jednoczesne stosowanie ketokonazolu może nasilić działanie uspokajające leku Sanval.

Jednoczesne stosowanie leku Sanval i leków z grupy benzodiazepin zwiększa ryzyko senności, niewydolności oddechowej, śpiączki i może zagrażać życiu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sanval a alkohol

Podczas leczenia nie wolno pić alkoholu, gdyż może on nasilać uspokajające działanie leku.

Sanval a prowadzenie pojazdów

Sanval wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i może spowodować „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Sanval może wystąpić ospałość, senność, zawroty głowy lub zdezorientowanie, osłabiony refleks, niewyraźne widzenie. Objawy te mogą w istotny sposób wpływać na zdolność psychoruchową. Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych podczas stosowania leku oraz co najmniej 8 godzin od przyjęcia leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sanval?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego