Scopolan 10 mg, czopki, 6 sztuk

Scopolan 10 mg, czopki, 6 sztuk

Kategorie

Scopolan 10 mg, czopki, 6 sztuk

Cena jednostkowa: 2,00 zł za 1 sztukę

Cena
11,99 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, Punkt Odbioru Gemini lub Cool Point)

Opis produktu

Scopolan w postaci czopków to lek wydawany bez recepty przeznaczony do stosowania w dolegliwościach bólowych występujących w stanach skurczowych mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej. Każdy czopek zawiera 10 mg butylobromek hioscyny - substancji czynnej, która działa rozkurczowo przyczyniając się do złagodzenia bolesnych skurczy przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz układu moczowo-płciowego. Scopolan czopki są odpowiednie do doraźnego stosowania np. podczas bolesnego miesiączkowania, kolki jelitowej, kolki nerkowej i kolki żółciowej oraz w przypadku skurczy żołądka. Mogą być aplikowane u osób dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Wskazania

Produkt leczniczy Scopolan jest odpowiedni do stosowania w dolegliwościach bólowych w stanach skurczowych:

 • przewodu pokarmowego np. skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego,
 • dróg żółciowych np. kolka żółciowa,
 • układu moczowo-płciowego np. bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową.

Skład

1 czopek zawiera: 

 • substancję czynną: butylobromek hioscyny (Hyoscini butylbromidum) 10 mg, 
 • substancje pomocnicze: tłuszcz stały, polisorbat 80, parafina ciekła, woda oczyszczona.

Działanie

Rozkurczowe na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego.

Dawkowanie

Lek Scopolan należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doodbytniczo 1 do 2 czopków 2 do 3 razy na dobę.
 • Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: doodbytniczo 1 czopek 2 do 3 razy na dobę.

Lek należy stosować wyłącznie doraźnie, czyli w przypadku wystąpienia dolegliwości, i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu objawów. Przystępując do aplikacji, należy rozerwać trójkątny koniec folii i wyjąć czopek z blistra, po czym wprowadzić do odbytnicy. Zawsze należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną. Jeżeli w ciągu 3 dni stosowania leku objawy nie ustąpią lub się nasilą, pacjent powinien zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza. 
W przypadku aplikacji dawki większej niż zalecana należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nie obserwowano dotychczas ciężkich objawów zatrucia u ludzi po jednorazowym ostrym przedawkowaniu. Mogą pojawić się objawy takie jak zatrzymanie moczu, suchość w jamie ustnej, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), zawroty głowy i przemijające zaburzenia widzenia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przeciwwskazania

 • Leku Scopolan nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:
  • uczulenie na którykolwiek z jego składników,
  • uczulenie na alkaloidy tropanowe (np. atropinę) i ich pochodne,
  • jaskra z wąskim kątem przesączania (choroba oczu przebiegająca ze wzrostem ciśnienia śródgałkowego),
  • rozrost prostaty (gruczołu krokowego),
  • zaparcia atoniczne,
  • niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie procesu przemieszczania się treści jelitowej),
  • zwężenie przełyku, wpustu lub odźwiernika żołądka,
  • zwężenie szyi pęcherza moczowego,
  • tachykardia (zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca),
  • nużliwość mięśni (myasthenia gravis) (choroba przebiegająca z upośledzeniem funkcji i znacznym osłabieniem mięśni),
  • patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).
 • Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie

 • Lek Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Działania niepożądane

Jak każdy lek Scopolan może powodować działania niepożądane, co nie oznacza, że u każdego one wystąpią. 

 • Produkt leczniczy stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych jest dobrze tolerowany, a mogące wystąpić objawy niepożądane mają umiarkowane nasilenie.
 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać przyjmowania leku i zwrócić się do lekarza.
 • Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania leku Scopolan: 

 

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, pieczenie skóry, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk;
 • zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, zaparcia;
 • zaburzenia serca: tachykardia (przyspieszenie akcji serca);
 • zaburzenia naczyniowe: hipotensja (niedociśnienie).

 

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenia nerek i dróg moczowych: anuria (zatrzymanie wydalania moczu);
 • zaburzenia oka: zaburzenia widzenia.

 

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia układu immunologicznego: reakcje anafilaktyczne (alergiczne), wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego, obrzękiem, wysypką).

Interakcje

 • Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, jak również o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Przed rozpoczęciem zażywania leku Scopolan należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania:
  • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych - klomipraminy, amitryptyliny,
  • neuroleptyków (leków przeciwpsychotycznych) z grupy pochodnych fenotiazyny - chloropromazyny, flufenazyny; a także klozapiny i olanzapiny,
  • inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) np. selegiliny, moklobemidu (niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona),
  • leków przeciwhistaminowych (przeciwuczuleniowych) np. dimenhydrynatu, klemastyny,
  • amantadyny (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona),
  • petydyny (leku stosowanego w silnym i długotrwałym bólu),
  • dyzopiramidu (leku przeciwarytmicznego, stosowanego w leczeniu nieregularnej pracy serca),
  • innych leków cholinolitycznych, takich jak ipratropium lub tiotropium (leki stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub innych podobnych do atropiny,
  • leków blokujących receptory dopaminowe, np. metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach czynności żołądka),
  • leków beta-adrenergicznych (stosowanych w leczeniu duszności i astmy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek ten powinien być przyjmowany w zalecanych wskazaniach tylko w przypadku wystąpienia dolegliwości (doraźnie).
 • Jeśli u pacjenta ból brzucha pojawił się nagle i jego przyczyna nie jest znana oraz jednocześnie występują: gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka), ból podczas dotykania brzucha, zmniejszenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w kale, pacjent nie powinien stosować tego leku bez konsultacji z lekarzem. Lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu zbadania przyczyny dolegliwości.
 • Stosowanie leku Scopolan należy omówić z lekarzem, jeżeli pacjent cierpi na:
  • chorobę refluksową przełyku (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku),
  • wrzodziejące zapalenie jelit,
  • chorobę niedokrwienną serca,
  • zwężenie ujścia mitralnego (jednej z zastawek w sercu).
 • Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.
 • Jeśli wystąpią jakichkolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból w gałce ocznej spowodowanego wzrostem ciśnienia śródgałkowego należy zaprzestać przyjmowania leku i porazić się lekarza.
 • Lek należy stosować ostrożnie u osób z gorączką ze względu na możliwość zmniejszenia wydzielania potu.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Nie ma badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania butylobromku hioscyny w okresie ciąży. Leku nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.
 • Nie ma danych na temat przenikania butylobromku hioscyny do mleka kobiecego. Leki z tej grupy mogą hamować wydzielanie mleka, dlatego też nie zaleca się stosowania leku Scopolan w okresie karmienia piersią.
 • Nie jest znany wpływ leku na płodność.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej oraz zaburzenia wzroku, dlatego podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. św. Mikołaja 65/68
50-951 Wrocław

Dodatkowe informacje

Nastąpiła zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego wydawanego z przepisu lekarza (Rp) na produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza (OTC). Na opakowaniu może znajdować się informacja świadcząca o dostępności leku na receptę.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego