Kategorie

Sectral (Acebutololum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Sectral?

Sectral jest kardioselektywnym (wybiórczym w stosunku do serca) lekiem beta - adrenolitycznym.

Podstawowe informacje

NazwaSectral
Nazwa międzynarodowaAcebutololum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 200 mg
 • 400 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek acebutololu

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia pszeniczna
 • laktoza jednowodna
 • talk
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • powidon K-30
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 20000
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • zmniejszenie częstości rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • antyarytmiczne
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroba wieńcowa
 • zaburzenia rytmu serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, inne leki beta - adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • blok przedsionkowo - komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • bradykardia
 • wstrząs kardiogenny
 • ciężkie postacie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • niewyrównana niewydolność serca
 • naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala)
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • nietolerancja glutenu z uwagi na zawartość skrobi pszenicznej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • niewydolność serca
 • bradykardia
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • nadczynność tarczycy
 • zaburzenia czynności nerek
 • cukrzyca
 • łuszczyca
 • reakcje nadwrażliwości
 • znieczulenie ogólne
 • sportowcy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy, bezsenność
 • nudności, wymioty, ból brzucha
 • bradykardia, hipotonia
 • ziębnięcie kończyn
 • uczucie duszności
 • astenia
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • swędzenie skóry
Nie łączyć z
 • flekainidem
 • amiodaronem
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (dyzopiramidem)
 • antagonistami wapnia (werapamilem, diltiazemem)
 • wziewnymi środkami znieczulającymi
 • baklofenem
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • lidokainą
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • takryną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • klonidyną
 • digoksyną
 • fingolimodem
 • działającymi ogólnoustrojowo kortykosteroidami
Ciąża

Leku Sectral nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Sectral.

Dzieci

Leku Sectral nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Sectral wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sectral?

 • zmniejsza częstość rytmu serca ( zwłaszcza w czasie wysiłku)
 • obniża ciśnienie krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • działa antyarytmicznie

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sectral?

 • leczenie nadciśnienia tętniczego (stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym)
 • leczenie choroby wieńcowej
 • długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy)

Dawkowanie

Jak stosować lek Sectral?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • tabletki najlepiej przyjmować w trakcie posiłku o stałej porze dnia, połykając w całości i popijając wodą
 • stosowanie leku o tej samej porze dnia zapobiega pominięciu przyjęcia dawki
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku Sectral jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Najczęściej stosowane dawkowanie w nadciśnieniu tętniczym:

 • początkowo: 1 tabletka (400mg) rano w czasie śniadania lub 1 tabletka (200mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem
 • leczenie podtrzymujące: 1 tabletka  (200 mg lub 400 mg) na dobę w zależności od wartości ciśnienia tętniczego

Najczęściej stosowane dawkowanie w chorobie wieńcowej:

 • początkowo: 1 tabletka (400mg) rano w czasie śniadania lub 1 tabletka (200mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem
 • leczenie podtrzymujące: 600mg (3 tabletki po 200mg) na dobę

Najczęściej stosowane dawkowanie w zaburzeniach rytmu serca:

 • 400mg ( 1 tabletka) do 1200mg (3 tabletki) na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sectral

 • w przypadku zastosowania większej niż zaleca dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala
 • należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami
 • u pacjenta może wystąpić nasilona bradykardia (bicie serca może stać się bardzo wolne lub serce może się zatrzymać) lub niedociśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg)
 • inne objawy przedawkowanie to: wystąpienie wstrząsu, blok przedsionkowo - komorowy, blok zatokowy i inne zaburzenia przewodzenia, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, skurcz oskrzeli, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej zakresu wartości prawidłowych) i w rzadkich przypadkach hiperkaliemia (zwiększenie stężenia potasu we krwi)

Pomninięcie zastosowania leku Sectral

 • jeśli pominięto dawkę leku i nie upłynęło jeszcze 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy ją przyjąć w tej samej dobie
 • jeśli upłynęło ponad 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy przyjąć następna przepisaną dawkę w przewidzianym dla niej terminie
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • nie należy odstawiać leku Sectral nagle, zwłaszcza u pacjentów z choroba niedokrwienną serca; dawki należy zmniejszać stopniowo przez 1 - 2 tygodnie w razie konieczności zmieniając sposób leczenia, aby zapobiec zaostrzeniu choroby wieńcowej

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sectral?

Leku Sectral nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancję czynną, inne leki beta - adrenolityczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • blok przedsionkowo - komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca
 • zespół chorego węzła zatkowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • bradykardia znacznego stopnia (<50 uderzeń na minutę)
 • wstrząs kardiogenny
 • ciężkie postacie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • niewyrównana niewydolność serca
 • naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala)
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy
 • kwasica metaboliczna
 • nietolerancja glutenu z uwagi na zawartość skrobi pszenicznej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sectral może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych:

 • niewydolność serca
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie płuc
 • toczeń układowy

Często (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • ból głowy, zawroty głowy, bezsenność
 • nudności, wymioty, ból brzucha
 • bradykardia (zwolnienie częstości rytmu serca) i hipotonia (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg)
 • ziębnięcie kończyn (uczucie zimnych stóp)
 • uczucie duszności
 • astenia (osłabienie)
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • swędzenie skóry

Rzadko (mogą wystąpić co najmniej u 1 na 10 000, ale mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

 • wzdęcia, biegunka, zaparcia
 • zaburzenia przewodnictwa impulsów elektrycznych w sercu
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęki (głównie stóp i goleni)
 • niewydolność serca
 • wystąpienie lub nasilenie objawów zespołu Raynauda
 • nasilenie lub wystąpienie chromania przestankowego (ból kończyn podczas chodzenia, zmuszający pacjenta do częstego przystawania)
 • nieżyt nosa i gardła, kichanie, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc
 • koszmary senne, omamy (halucynacje), dezorientacja, psychozy i depresja
 • zmniejszenie ilości wydzielanych łez (mogące utrudnić korzystanie z soczewek kontaktowych)
 • zapalenie wątroby
 • pokrzywka, wysypka, toczeń rumieniowaty, nasilenie objawów łuszczycy i wykwity łuszczycopodobne
 • bóle mięśni i stawów, ból pleców
 • zaburzenia dotyczące oddawania moczu
 • hipoglikemia (poziom glukozy we krwi poniżej 50 mg/dl), obecność przeciwciał przeciwjądrowych

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki):

 • toczeń układowy

Z nieznaną częstością występują (częstości nie można oszacować na podstawie dostępnych danych):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, uszkodzenie wątroby, głównie dotyczące komórek wątroby

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc:

 • Sectral wywiera mniejsze działanie zwężające oskrzela niż inne leki beta - adrenolityczne, znane jako nieselektywne, nie mniej jednak powinien być stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc tylko w razie konieczności
 • napady duszności indukowane beta - adrenolitykiem są częściowo odwracalne poprzez zastosowanie odpowiedniego leku rozszerzającego oskrzela (zwykle w formie inhalatora ciśnieniowego)

Niewydolność serca

 • w przypadku niewydolności serca (wyrównanej) lek należy stosować ostrożnie, pod ścisłą kontrolą lekarską

Bradykardia

 • jeśli częstość akcji serca u pacjenta w spoczynku jest mniejsza niż 45 - 50 uderzeń na minutę i występują objawy bradykardii (mroczki przed oczami, zawroty głowy, omdlenia), dawka dobowa leku wymaga zmniejszenia przez lekarza

Blok przedsionkowo - komorowy I stopnia

 • lek Sectral należy stosować ostrożnie w przypadku bloku przedsionkowo - komorowego I stopnia, ponieważ lek spowalnia przewodzenie impulsów w sercu i może nasilać objawy tego bloku

Zaburzenia krążenia obwodowego

 • lek Sectral może nasilać objawy niedokrwienia, spowodowane niewydolnością tętnic obwodowych
 • lek należy stosować ostrożnie w przypadku: choroby i zespołu Raynauda, chorobie Burgera i innych zapalnych chorobach tętnic, rozsianych zmianach miażdżycowych w tętnicach obwodowych u pacjentów palących papierosy lub chorujących na cukrzycę
 • w przypadku nasilenia objawów niedokrwienia należy skontaktować się z lekarzem

Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

 • u pacjentów z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy podawanie leku Sectral można rozpocząć po uprzednim farmakologicznym zablokowaniu aktywności receptorów adrenergicznych typu alfa

Nadczynność tarczycy

 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z nadczynnością tarczycy, ponieważ lek może utrudniać ujawnienie objawów choroby

Zaburzenia czynności nerek

 • należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
 • u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka leku powinna być dostosowana przez lekarza do parametru laboratoryjnego, określającego wydolność nerek - klirensu kreatyniny przy zachowaniu dawkowania leku 1 raz na dobę

Cukrzyca

 • na początku leczenia lekiem Sectral należy pamiętać o tym, że lek może utrudniać ujawnienie objawów hipoglikemii, a zwłaszcza tachykardii, uczucia kołatania serca, nadmiernego pocenia się i w związku z tym należy częściej kontrolować poziom cukru we krwi

Łuszczyca

 • lek Sectral można stosować u pacjentów z łuszczycą po rozważeniu korzyści i ryzyka takiego leczenia
 • donoszono o zaostrzeniu objawów łuszczycy i skórnych objawów łuszczycopodobnych po podaniu leków beta - adrenolitycznych

Reakcje nadwrażliwości

 • lek Sectral i inne leki beta - adrenolityczne mogą nasilać reakcje nadwrażliwości
 • szczególna ostrożność jest zalecana u pacjentów, u których wcześniej występowały takie reakcje, na przykład w związku ze stosowaniem środków kontrastowych zawierających jod lub po podaniu flekainidu

Znieczulenie ogólne

 • lek Sectral zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu
 • zaleca się odstawienie leku na 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym
 • należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral

Sportowcy

 • Lek Sectral zawiera substancję czynną, która powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sectral a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Sectral nie należy stosować w czasie ciąży.

Sectral a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Sectral przenika w znacznych ilościach do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Sectral.

Interakcje

Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, których nie należy stosować łącznie z lekiem Sectral lub ich stosowanie łącznie z lekiem Sectral wymaga szczególnej uwagi:

 • amiodaron, flekainid
 • leki przeciwarytmiczne klasy I (dyzopiramid) - stosowane jednocześnie z lekiem Sectral powodują zaburzenia automatyzmu pracy serca, a także zwiększają ryzyko bradykardii
 • antagoniści wapnia - podczas jednoczesnego stosowania zwiększa się ryzyko bradykardii 
 • nie należy stosować werapamilu z lekiem Sectral jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu (kilka dni)
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Sectral z diltiazemem i innymi antagonistami wapnia, ponieważ może on powodować zwiększone ryzyko depresji

Leki, które należy stosować ostrożnie z lekiem Sectral:

 • wziewne środki stosowane w znieczuleniu ogólnym - przed planowanym zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral
 • baklofen - nasila działanie leku Sectral obniżające ciśnienie tętnicze
 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe - może być konieczna redukcja dawki tych leków; obserwowano także osłabienie działania niektórych leków przeciwcukrzycowych (glibenklamidu) 
 • lidokaina - lek Sectral powoduje wzrost stężenia lidokainy we krwi, może to wymagać odpowiedniej redukcji dawki leku Sectral przez lekarza
 • środki kontrastowe zawierające jod - nie zaleca się ich stosowania u pacjentów przyjmujących lek Sectral z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości
 • takryna - przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Sectral należy się liczyć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (naproksen, ketoprofen, ibuprofen, diklofenak) - leki z tej grupy osłabiają wpływ leku Sectral na ciśnienie tętnicze
 • niektóre leki przeciwdepresyjne, barbiturany i niektóre leki przeciwpsychotyczne - leki te mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego; stosowane łącznie z lekiem Sectral zwiększają ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej
 • inhibitory monoaminooksydazy - jednoczesne stosowanie z lekiem Sectral może spowodować podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
 • klonidyna - jednoczesne stosowanie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii
 • metoloksantyny (teofilina, aminofilina) i ß2- adrenomimetyki (salbutamol, fenoterol) - działają antagonistycznie w stosunku do leku Sectral; może być konieczne zastosowanie większych dawek tych leków
 • kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo - zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe leku Sectral
 • digoksyna - jednoczesne stosowanie z lekiem Sectral zwiększa możliwość wystąpienia bradykardii znacznego stopnia
 • fingolimod (stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego) - na początku jednoczesnego stosowania lekarz będzie uważnie obserwować pacjenta z powodu ryzyka wystąpienia wolnej czynności serca

Sectral z jedzeniem i piciem

 • posiłki nie mają wpływu na wchłanianie leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sectral a alkohol

Brak danych.

Sectral a prowadzenie pojazdów

Sectral wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Lek może podować wystąpienie zawrotów głowy i uczucia zmęczenia u leczonych nim pacjentów. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sectral?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego