Kategorie

Segan (Selegilini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Segan?

Lek Segan zawiera substancję czynną selegilinę. Stosowany jest w monoterapii lub w skojarzeniu z lewodopą w chorobie Parkinsona oraz objawowym parkinsonizmie.

Podstawowe informacje

NazwaSegan
Nazwa międzynarodowaSelegilini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek selegiliny

Skład - substancje pomocnicze
 • ludipress (mieszanina laktozy, powidonu K30 i krospowidonu)
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

60 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwparkinsonowskie

Zastosowanie

W chorobie Parkinsona lub objawowym parkinsonizmie.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na selegilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zespoły pozapiramidowe niezwiązane z niedoborem dopaminy
 • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • ostra niewydolność wątroby lub nerek
 • choroby skóry nieznanego pochodzenia
 • przyjmowanie petydyny lub innych opioidów, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub agonistów serotoniny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężka postać dławicy piersiowej
 • choroba psychiczna
 • choroba wrzodowa w przeszłości
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • zaburzenia kontroli impulsów
 • planowany zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia snu, bezsenność, zmęczenie
 • omamy, splątanie
 • depresja
 • zaburzenia ruchowe, zaburzenia równowagi, drżenia
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • bradykardia
 • niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • ból gardła
 • nudności
 • zaparcia lub biegunka
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • zwiększona potliwość
 • ból stawów
 • ból pleców
 • kurcze mięśni
 • niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy
 • upadki
Nie łączyć z
 • innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny
 • petydynami oraz innymi lekami przeciwbólowymi z grupy opioidów
 • buspironem
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • inhibitorami MAO
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • dopaminą, epinefryną lub norepinefryną
 • glikozydami nasercowymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami regulującymi ciśnienie krwi
 • lekami uspokajającymi i nasennymi
Ciąża

Leku Segan nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Segan nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Segan nie jest stosowany u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli występują zawroty głowy, omamy, dezorientacja.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Segan?

Substancją czynną leku Segan jest selegilina. Hamuje ona czynność monoaminooksydazy typu B - enzymu, który bierze udział w metabolizmie dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Segan?

Lek stosowany jest w chorobie Parkinsona lub objawowym parkinsonizmie:

 • jako pojedynczy lek we wczesnej fazie choroby Parkinsona - aby opóźnić konieczność stosowania lewodopy
 • w połączeniu z lewodopą (razem z inhibitorem dekarboksylazy lub bez niego)

Dawkowanie

Jak stosować lek Segan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

 • zalecana dawka dobowa wynosi od 5 mg do 10 mg na dobę (podawana jednorazowo - rano lub w dwóch dawkach - rano i wczesnym popołudniem), w trakcie leczenia dawkę można zmniejszyć do połowy
 • w leczeniu skojarzonym z lewodopą początkowa dawka selegiliny wynosi 5 mg raz na dobę (rano), połączenie to, pozwala zmniejszyć dawkę lewodopy o około 30%

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Modyfikowanie dawkowania u pacjentów z łagodnym zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie jest konieczne.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Segan

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania są:

 • senność
 • silne bóle głowy, zawroty głowy
 • omdlenia
 • rozdrażnienie
 • zwiększona aktywność
 • drżenie
 • omamy
 • nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze
 • zapaść
 • przyspieszona i nieregularna akcja serca
 • bóle za mostkiem
 • zaburzenia oddychania
 • gorączka
 • obfite pocenie się

Pominięcie zastosowania dawki leku Segan

Pominiętą dawkę należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Segan

Nie należy nagle przerywać leczenia ani zmieniać samemu dawkowania bez porozumienia z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Segan?

Leku Segan nie należy stosować jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na selegilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ma zespoły pozapiramidowe niezwiązane z niedoborem dopaminy (pląsawica Huntingtona, drżenie samoistne)
 • ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy
 • ma ostrą niewydolność wątroby lub nerek
 • ma choroby skóry nieznanego pochodzenia - lek może pobudzić rozwój czerniaka złośliwego
 • przyjmuje petydynę lub inne opioidy (silne leki przeciwbólowe), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub leki z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (np. fluoksetyna, sertralina, paroksetyna, citalopram, escitalopram) lub agonistę serotoniny (np. sumatryptan, naratryptan, zolmitryptan, ryzatryptan)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Segan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia snu, bezsenność, zmęczenie
 • omamy, splątanie
 • depresja
 • zaburzenia ruchowe (np. dyskinezje, akinezja, bradykinezja), zaburzenia równowagi, drżenia
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • bradykardia
 • niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • ból gardła
 • nudności
 • zaparcia lub biegunka
 • owrzodzenie jamy ustnej
 • zwiększona potliwość
 • ból stawów
 • ból pleców
 • kurcze mięśni
 • niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy
 • upadki

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zapalenie gardła
 • zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi
 • utrata apetytu
 • niezwykłe sny
 • pobudzenie
 • lęk
 • psychozy
 • zmiany nastroju
 • łagodne, przejściowe zaburzenia snu
 • niewyraźne widzenie
 • częstoskurcz nadkomorowy, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, dławica piersiowa
 • zmniejszenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą, co objawia się zawrotami głowy
 • duszność
 • suchość w jamie ustnej
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
 • wypadanie włosów
 • wykwity skórne
 • miopatia (choroby mięśni, objawiające się ich osłabieniem, sztywnością oraz skurczami)
 • ból w klatce piersiowej
 • drażliwość
 • obrzęk stawu skokowego

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • niepokój
 • podniecenie
 • obniżone napięcie posturalne (wiotkość oraz osłabienie mięśni utrudniające utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz poruszanie)
 • reakcje skórne
 • zaburzenia w oddawaniu moczu

Częstość nieznana:

 • nadpobudliwość seksualna
 • zatrzymanie moczu

Leczenie skojarzone z lewodopą

Ponieważ selegilina nasila działanie lewodopy, mogą również ulec nasileniu działania niepożądane lewodopy:

 • niepokój
 • zaburzenia hiperkinetyczne
 • nieprawidłowe ruchy
 • pobudzenie
 • splątanie
 • nudności
 • omamy
 • bóle głowy
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zaburzenia rytmu serca
 • zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Segan jeśli pacjent ma:

 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężką postać dławicy piersiowej
 • chorobę psychiczną (psychozę)
 • chorobę wrzodową w przeszłości - możliwe zaostrzenie tych schorzeń podczas leczenia
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby - lekarz zaleci zmniejszenie dawek leku
 • zaburzenia kontroli impulsów, takie jak patologiczny hazard, wzrost popędu płciowego, nadpobudliwość seksualna, niepohamowany apetyt, zakupoholizm - przyjmowanie leku może nasilić wymienione zachowania
 • mieć przeprowadzony zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym i przyjmuje inhibitory MAO - możliwość wystąpienia depresji ośrodkowego układu nerwowego

Selegiliny nie należy stosować w skojarzeniu z lewodopą, jeśli występują:

 • choroby układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, ciężka postać dławicy piersiowej, tachykardia, arytmie)
 • psychozy z zaawansowaną demencją
 • przerost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • nadczynność tarczycy, tyreotoksykoza
 • guz chromochłonny nadnerczy

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej 10 mg, ze względu na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych (np. niekontrolowanego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi po spożyciu pokarmów bogatych w aminokwas tyraminę - sery pleśniowe, wino, piwo, kawior).

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Segan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Segan nie należy stosować w okresie ciąży.

Segan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Segan nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności dotyczy to stosowania:

 • innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona (lewodopy, amantadyny, leków antycholinergicznych - jak np. tryheksyfenidyl, biperyden, tropatepina, orfenadryna) - równoczesne stosowanie tych leków z selegiliną może zwiększyć występowanie działań niepożądanych
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (dibenzepina, dezypramina, imipramina) - jednoczesne stosowanie z selegiliną może powodować zespół serotoninowy, niekiedy ze skutkiem śmiertelnym
 • selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) i inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) (fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina, paroksetyna, wenlafaksyna)
 • petydyny oraz innych leków przeciwbólowych z grupy opioidów (np. kodeina, buprenorfina, fentanyl, tramadol) - możliwość wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń, takich jak: podniecenie ruchowe, wysoka gorączka, nadciśnienie tętnicze i drgawki
 • buspironu (lek stosowany w stanach lękowych) - możliwość wystąpienia nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi
 • leków sympatykomimetycznych (np. efedryna) - ryzyko wystąpienia nadciśnienia
 • inhibitorów MAO (np. moklobemid) - możliwość wystąpienia zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego
 • doustnych leków antykoncepcyjnych - mogą one zwiększać biodostępność selegiliny
 • dopaminy, epinefryny lub norepinefryny - selegilina nasila ich działanie
 • glikozydów nasercowych
 • leków przeciwzakrzepowych
 • leków regulujących ciśnienie krwi
 • leków uspokajających i nasennych

Segan z jedzeniem i piciem

W przypadku leczenia skojarzonego selegiliny i inhibitorów MAO - A lub nieselektywnych inhibitorów MAO zalecane jest unikanie pokarmów o wysokiej zawartości tyraminy, takich jak sery dojrzewające oraz produkty drożdżowe.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Segan a alkohol

W czasie stosowania leku Segan nie należy spożywać alkoholu.

Segan a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli występują działania niepożądane mogące wpływać na sprawność psychofizyczną (np. zawroty głowy, omamy, dezorientacja).

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Segan?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego