Kategorie

Selgres (Selegilini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Selgres?

Selgres należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy typu B. W związku z działaniem zwiększającym stężenie dopaminy w mózgu lek wykorzystywany jest w leczeniu choroby Parkinsona.

Podstawowe informacje

NazwaSelgres
Nazwa międzynarodowaSelegilini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek selegiliny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu 

Otoczka:

 • krzemionka koloidalna
 • hypromeloza
 • dokuzynian sodu
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • hydroksypropyloceluloza
 • makrogol 400
 • makrogol 6000
 • talk
Dostępne opakowania

50 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości
 • przeciwparkinsonowe
 • zwiększa ilość dopaminy w mózgu
 • inhibitor monoaminooksydazy typu B
Zastosowanie

Leczenie choroby Parkinsona i objawowego parkinsonizmu w mono - lub politerapii.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (fluoksetyna), inhibitorów zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (wenlafaksyna), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, sympatykomimetyków, inhibitorów monoaminooksydazy (linezolid) i opioidów (petydyna)
 • czynny wrzód dwunastnicy lub żołądka 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wstawanie z pozycji leżącej lub siedzącej
 • lek wzmaga działanie lewodopy
 • stosowanie dawki większej niż zalecana
 • chwiejne nadciśnienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężka dławica piersiowa
 • psychoza
 • wcześniej występujące wrzody trawienne
 • planowane zabiegi w znieczuleniu ogólnym
 • przyjmowanie leków działających na ośrodkowy układ nerwowy
 • spożywanie alkoholu
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy
 • wolne bicie serca (rzadkoskurcz)
 • nudności
 • niewielkie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 
Nie łączyć z
 • sympatykomimetykami
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi np. petydyną
 • selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny np. fluoksetyną
 • inhibitorami zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny np. wenlafaksyną
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi np. amitryptyliną, imipraminą
 • inhibitorami MAO
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku Selgres nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Selgres?

W wyniku hamowania enzymu monoaminooksydazy typu B selegilina zwiększa ilość i wydłuża czas działania dopaminy w mózgu. Dzięki temu leki zawierające lewodopę mogą silniej i dłużej działać.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Selgres?

Wskazaniem do stosowania leku jest choroba Parkinsona i leczenie objawowego parkinsonizmu – we wczesnej fazie w monoterapii, a w fazach późniejszych w skojarzeniu z lewodopą lub lewodopą i karbidopą.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sergres?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

 • dawka 10 mg na dobę jednorazowo rano lub w 2 dawkach podzielonych (5 mg rano i 5 mg wczesnym popołudniem)
 • maksymalna dawka dobowa to 10 mg

Jednoczesne stosowanie selegiliny i lewodopy lub selegiliny i lewodopy z karbidopą pozwala na zmniejszenie dawek lewodopy nawet o 50%, średnio o 30%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Selegilinę należy stosować ostrożnie u osób z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Selgres

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania to:

 • pobudzenie
 • drżenie
 • wahania ciśnienia
 • zaburzenia oddychania
 • niewydolność oddechowa
 • nasilone skurcze mięśni
 • wysoka gorączka
 • śpiączka
 • drgawki

Pominięcie zastosowania leku Selgres

Pominiętą dawkę należy zastosować możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Selgres

W przypadku nagłego zaprzestania leczenia może dojść do nasilenia choroby. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Selgres?

Leku nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na selegilinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • przyjmowania selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitorów zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, sympatykomimetyków, inhibitorów monoaminooksydazy i opioidów
 • czynnego wrzodu dwunastnicy lub żołądka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Selgres może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Częste (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy
 • wolne bicie serca (rzadkoskurcz)
 • nudności
 • łagodne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 

Niezbyt częste (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju
 • łagodne przejściowe zaburzenia snu
 • szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
 • uczucie suchości w ustach

Rzadkie (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • niskie ciśnienie krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej (niedociśnienie ortostatyczne
 • reakcje skórne

Częstość nieznana:

 • nadmierny popęd płciowy (hiperseksualnosć)
 • zatrzymanie moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku:

 • wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, aby zapobiec niedociśnieniu należy należy wykonywać tę czynność powoli
 • jednoczesnego stosowania z lewodopą, zwłaszcza w większych dawkach - jej działania niepożądane mogą być bardziej nasilone
 • stosowania dawki większej niż 10 mg, ponieważ może dojść do nadmiernego wzrostu ciśnienia
 • planowanego zabiegu w znieczuleniu ogólnym, inhibitory MAO mogą nasilać działanie leków anestetycznych
 • przyjmowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy

Selegilina może nasilać:

 • nieunormowane nadciśnienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • ciężką dławicę piersiową
 • psychozy
 • chorobę wrzodową

Podczas leczenia należy unikać spożywania alkoholu.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Selgres a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed stosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania selegiliny w czasie ciąży.

Selgres a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane. 

Leku nie należy stosować jednocześnie z:

 • sympatykomimetykami, ze względu na ryzyko nadciśnienia
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi np. petydyną
 • selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) np. fluoksetyną i inhibitorami zwrotnego wychwytu noradrenaliny i serotoniny (SNRI) m.in. wenlafaksyną; rozpoczęcie leczenia selegiliną można rozpocząć najwcześniej po 5 tygodniach od odstawienia fluoksetyny, fluoksetynę można natomiast stosować po upływie 2 tygodni od zaprzestania stosowania selegiliny
 • trójpierścieniowymi leki przeciwdepresyjnymi - ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
 • inhibitorami MAO - możliwe znaczne niedociśnienie tętnicze
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi

Przyjmowanie naparstnicy bądź leków przeciwzakrzepowych w okresie stosowania selegiliny powinno być nadzorowane przez lekarza.

Jednoczesne stosowanie selegiliny z moklobemidem wymaga zastosowania diety - należy unikać spożywania produktów bogatych w tyraminę m.in. serów dojrzewających i produktów drożdżowych. Ma to na celu zapobieganie wystąpieniu tzw. efektu żółtego sera związanego z nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Selgres a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania selegiliny.

Selgres a prowadzenie pojazdów

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Selgres?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25ºC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego