Kategorie

Semglee 100 jednostek/ ml (Insulinum glarginum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Semglee 100 jednostek/ ml?

Insulina Semglee zawiera insulinę glargine, bardzo podobną do insuliny ludzkiej, stosowana jest w leczeniu cukrzycy. Cukrzyca to choroba spowodowana niewystarczającym wytwarzaniem insuliny koniecznej do kontrolowania stężenia cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaSemglee 100 jednostek/ ml
Nazwa międzynarodowaInsulinum glarginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Insulina glargine

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek cynku
 • metakrezol
 • glicerol
 • wodorotlenek sodu i kwas solny (do dostosowania pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 wstrzykiwacz
 • 3 wstrzykiwacze
 • 5 wstrzykiwaczy
 • 10 wstrzykiwaczy
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cukru we krwi

Zastosowanie

Leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia, należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia w celu uniknięcia powstania zmian skórnych
 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni kontynuować leczenie insuliną oraz przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinni być poinformowani o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • u pacjentów z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem 

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby i urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • skórne i uczuleniowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramidem
 • fluoksetyną
 • fibratami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • pentoksyfiliną, propoksyfenem, salicylanami
 • antybiotykami sulfonamidowymi
 • kortykosteroidami
 • danazolem
 • diazoksydem
 • lekami moczopędnymi
 • glukagonem
 • izoniazydem
 • estrogenami i progestagenami
 • pochodnymi fenotiazyny
 • somatropiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • hormonami tarczycy
 • atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • inhibitorami proteazy
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • klonidyną
 • solami litu
 • pentamidyną
Ciąża

Lek Semglee 100 jednostek/ml może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Lek Semglee 100 jednostek/ml może być stosowany przez kobiety karmiące piersią po konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Brak doświadczenia w stosowaniu leku Semglee 100 jednostek/ml u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Semglee 100 jednostek/ml może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Semglee?

Lek Semglee stale i długotrwale zmniejsza stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Semglee?

Lek Semglee stosowany jest w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Na podstawie trybu życia pacjenta, wartości stężenia cukru we krwi oraz dotychczas stosowanych dawek oraz rodzaju insuliny:

 • lekarz ustala dawkę dobową oraz porę podania leku
 • lekarz ustala termin wykonania badania stężenia cukru we krwi oraz ewentualne badanie moczu
 • lekarz wskazuje kiedy może zajść konieczność wstrzyknięcia większej lub mniejszej dawki leku Semglee 100 jednostek/ml 
 • pacjent powinien wiedzieć, co może mieć wpływ na zmianę stężenia cukru we krwi, aby móc właściwie reagować na te zmiany i im zapobiegać
 • insulina Semglee 100 jednostek/ml jest insuliną długodziałającą, może być stosowana równocześnie z insuliną krótkodziałającą lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • insulinę wstrzykuje się raz dziennie o tej samej porze dnia
 • lek podaje się podskórnie
 • lekarz wskaże obszary gdzie można dokonywać wstrzyknięcia leku, należy w obrębie tych obszarów zmieniać miejsca wstrzyknięcia

Dzieci i młodzież

 • insulina może być stosowana u dzieci powyżej 2 lat, zgodnie z zaleceniami lekarza

Sposób postępowania ze wstrzykiwaczem Semglee

 • wstrzykiwacz Semglee umożliwia podanie insuliny w zakresie od 1 do 80 jednostek, z dokładnością do 1 jednostki
 • wstrzykiwacz jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych
 • przed każdym użyciem należy założyć nową igłę, pasującą do wstrzykiwacza Semglee
 • przed każdym wstrzyknięciem należy wykonać test bezpieczeństwa
 • wstrzykiwacza Semglee można używać jedynie wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i ma konsystencję wody, nie należy wstrząsać ani mieszać przed użyciem
 • nie należy udostępniać wstrzykiwacza innej osobie aby uniknać przeniesienia chorób
 • w przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników badania stężenia cukru po zastosowaniu leku, należy użyć nowego wstrzykiwacza
 • puste wstrzykiwacze, odpowiednio zabezpieczone, należy wyrzucić
 • jeśli wstrzykiwacz Semglee jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo (z powodu uszkodzeń mechanicznych) nie należy go używać - należy użyć nowego wstrzykiwacza

W celu uniknięcia pomyłek w stosowaniu insuliny Semglee i innych insulin przed każdym wstrzyknięciem leku należy zawsze sprawdzić oznakowanie insuliny.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Stężenie cukru może zmniejszyć się, należy kontrolować stężenie cukru we krwi, należy spożyć większy posiłek w celu uniknięcia ewentualnej hipoglikemii.

Pominięcie zastosowania leku

W sytuacji pominięcia dawki leku Semglee albo nie wstrzyknięcia wystarczającej dawki, może wystąpić hiperglikemia, należy kontrolować stężenie cukru. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie insuliny może doprowadzić do ciężkiej hiperglikemii i kwasicy ketonowej (dochodzi do rozpadu tłuszczu zamiast cukru, co prowadzi do zwiększonego stężenia kwasu we krwi).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Semglee 100 jednostek/ml należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Semglee?

Leku Semglee nie należy stosować w przypadku uczulenia na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Semglee może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Semglee i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Jeśli pacjent zauważy objawy małego stężenia cukru we krwi, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • skórne i uczuleniowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • lipoatrofia, zmniejszenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia oka (przemijające zaburzenia widzenia, retinopatia proliferacyjna)
 • zaburzenia ogólne (przemijającego zatrzymywania wody w organizmie, z obrzękami okolicy łydek lub kostek)
 • ciężkie reakcje uczuleniowe, w przypadku wystąpienia następujących objawów konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem (wysypka i swędzenie całego ciała, ciężki obrzęk skóry lub błon śluzowych, duszność, obniżenie ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca i poceniem się)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenie smaku
 • bóle mięśniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Semglee należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia, należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia w celu uniknięcia powstania zmian skórnych
 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni kontynuować leczenie insuliną oraz przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinni być poinformowani o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • u pacjentów z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem 

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby i urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Semglee 100 jednostek/ ml a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Semglee może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki. Właściwa kontrola glikemii ma duże znaczenie dla zdrowia dziecka.

Semglee 100 jednostek/ ml a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Semglee może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 • inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramid
 • fluoksetyna
 • fibraty
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany
 • antybiotyki sulfonamidowe

Leki mogące powodować zwiększenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • kortykosteroidy
 • danazol
 • diazoksyd
 • leki moczopędne
 • glukagon
 • izoniazyd
 • estrogeny i progestageny
 • pochodne fenotiazyny
 • somatropina
 • leki sympatykomimetyczne, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • hormony tarczycy
 • atypowe leki przeciwpsychotyczne
 • inhibitory proteazy

Leki mogące powodować zarówno zmniejszenie jak i zwiększenia stężenia cukru we krwi:

 • leki beta-adrenolitycznych, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • klonidyna
 • sole litu

Pentamidyna stosowana w leczeniu niektórych infekcji może spowodować hipoglikemię, po której może wystąpić hiperglikemia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Semglee 100 jednostek/ ml a alkohol

Podczas stosowania leku Semglee spożycie alkoholu może doprowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Semglee 100 jednostek/ ml a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii, hiperglikemii oraz wystąpienia pogorszenia widzenia. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Semglee?

Lek Semglee należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Wstrzykiwacze nieużywane:

 • lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C, nie należy zamrażać, nie należy umieszczać w bezpośrednim kontakcie z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą
 • należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Wstrzykiwacze w trakcie użycia:

 • po pierwszym użyciu lub zapasowe przechowywać maksymalnie 4 tygodnie w opakowaniu zewnętrznym w temperaturze poniżej 25°C, z daleka od źródeł światła i ciepła
 • wstrzykiwacza w użyciu nie wolno przechowywać w lodówce
 • po każdym wstrzyknięciu należy nałożyć nasadkę wstrzykiwacza w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego