Kategorie

Senzop (Zopiclonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Senzop?

Senzop zawiera substancję czynną zopiklon, należącą do grupy pochodnych cyklopirolonu. Jest lekiem uspokajającym oraz nasennym. Jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Podstawowe informacje

NazwaSenzop
Nazwa międzynarodowaZopiclonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Zopiklon

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • glikol propylenowy
 • talk
 • dwutlenek tytanu (E 171)
Dostępne opakowania

20 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Nasenne.

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nużliwość mięśni
 • ciężka postać zespołu bezdechu sennego
 • niewydolność oddechowa
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia psychiczne
 • ciężka depresja
 • niewydolność wątroby lub nerek
 • ostra niewydolność oddechowa
 • nadużywanie leków
 • podeszły wiek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • gorzki lub metaliczny smak w ustach
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zmęczenie następnego dnia rano
Nie łączyć z
 • innymi lekami nasennymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwhistaminowymi wykazującymi działanie uspokajające
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przyspieszającymi opróżnianie żołądka
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną, ryfampicyną
 • rytonawirem
 • nefazodonem
 • zielem dziurawca
Ciąża

Nie należy stosować leku Senzop podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Senzop podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn co najmniej 8 godzin po przyjęciu leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Senzop?

Senzop zawiera zopiklon, substancję o działaniu nasennym i uspokajającym. Ułatwia on zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu oraz poprawia zarówno jakość snu, jak i samopoczucie po obudzeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Senzop?

Senzop jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych: przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się).

Leku nie należy stosować długotrwale, ponieważ wraz z długością leczenia zwiększa się ryzyko uzależnienia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Senzop?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania:

 • lek przyjmować wieczorem, bezpośrednio przed snem
 • tabletki połykać bez rozgryzania, popijając małą ilością płynu
 • lek stosować najkrócej jak to konieczne, maksymalnie do 4 tygodni

Dorośli

 • zalecana dawka leku to 7,5 mg
 • leczenie bezsenności przejściowej powinno trwać od 2 do 5 dni, bezsenności krótkotrwałej od 2 do 3 tygodni

Pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności i jeżeli pacjent dobrze toleruje lek, dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową

Leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg zopiklonu (1/2 tabletki). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 7,5 mg zopiklonu (1 tabletka).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą i poinformować, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to:

 • senność
 • zawroty głowy
 • splątanie i letarg
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • bezruch
 • zaburzenia oddychania
 • śpiączka
 • utrata przytomności

Pominięcie zastosowania leku

Należy zażyć lek następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

Przerwanie stosowania leku

Po długotrwałym stosowaniu lub po nagłym odstawieniu zopiklonu mogą wystąpić objawy odstawienne i bezsenność, dlatego zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Senzop?

Leku Senzop nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na zopiklon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nużliwości mięśni (miastenii)
 • ciężkiej postaci zespołu bezdechu sennego
 • niewydolności oddechowej
 • ciężkiej niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Senzop może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • gorzki lub metaliczny smak w ustach
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zmęczenie następnego dnia rano

Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • niestrawność
 • nudności, wymioty
 • ból i zawroty głowy

Rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • uogólnione reakcje alergiczne
 • objawy odstawienne
 • bezsenność z odbicia lub nasilenie bezsenności
 • nasilenie depresji
 • wysypka, świąd

Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • obrzęk naczynioworuchowy
 • amnezja następcza
 • koszmary nocne
 • halucynacje i zaburzenia zachowania takie jak drażliwość, agresywność, splątanie lub depresja
 • zaburzenia popędu płciowego
 • psychiczne i paradoksalne reakcje, objawy psychotyczne i irracjonalne zachowanie możliwie związane z amnezją
 • reakcje anafilaktyczne
 • niewielkie lub umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz i (lub) fosfatazy alkalicznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku Senzop u pacjentów:

 • w podeszłym wieku
 • nadużywających leków (obecnie lub w przeszłości)
 • z zaburzeniami psychicznymi
 • z niewydolnością wątroby lub nerek
 • z ostrą niewydolnością oddechową

Senzop zawiera laktozę jednowodną, dlatego jeżeli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Nasenne działanie leku Senzop pojawia w ciągu 15 do 20 minut od zażycia, dlatego należy go przyjmować na krótko przed położeniem się do łóżka.

U pacjentów z psychozą lub ciężką depresją Senzop nie powinien być stosowany jako jedyny lek - najpierw powinna być leczona choroba i czynniki leżące u jej podłoża.

Stosowanie leku Senzop może powodować:

 • ryzyko wystąpienia uzależnienia - zwiększa się ono wraz ze wzrostem dawki i czasem trwania terapii
 • ryzyko bezsenności z odbicia po nagłym przerwaniu stosowania leku Senzop - zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki
 • ryzyko niepamięci następczej (amnezji)
 • reakcje psychiczne i paradoksalne
 • tolerancje - skuteczność leku może słabnąć w trakcie ciągłego kilkutygodniowego leczenia
 • somnambulizm i podobne rodzaje zachowań - chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności

Jeśli rozwinie się uzależnienie, lekarz zaleci stopniowe zakończenie terapii lekiem Senzop, aby uniknąć objawów odstawiennych, do których mogą należeć:

 • ból głowy
 • bóle mięśni
 • ciężki lęk, napięcie, niepokój
 • splątanie (dezorientacja)
 • drażliwość
 • derealizacja (odczuwanie obcości otoczenia)
 • depersonalizacja (utrata własnej tożsamości)
 • przeczulica słuchowa
 • drętwienie i mrowienie kończyn
 • nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny
 • halucynacje (omamy)
 • drgawki padaczkowe

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Senzop a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Senzop podczas ciąży.

Jeśli zopiklon jest stosowany w trakcie ostatniego trymestru ciąży lub w trakcie porodu, może wywołać hipotermię, niedociśnienie i depresję oddechową u noworodka.

Senzop a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zopiklon przenika do mleka ludzkiego. Nie należy stosować leku Senzop w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogą zwiększać hamujący wpływ leku Senzop na ośrodkowy układ nerwowy:

 • inne leki nasenne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki przeciwlękowe
 • leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w uczuleniach), które wykazują działanie uspokajające
 • narkotyczne leki przeciwbólowe, w tym opioidy i pochodne morfiny (stosowane jako leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i w leczeniu objawów odstawiennych)

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka mogą mieć wpływ na wchłanianie leku.

Leki hamujące metabolizm zopiklonu w organizmie, mogące nasilać jego działanie:

 • ketokonazol, itrakonazol
 • erytromycyna, klarytromycyna
 • rytonawir
 • nefazodon

Erytromycyna przyspiesza wchłanianie zopiklonu i może nasilać jego działanie nasenne.

Leki mogące zmniejszać stężenie zopiklonu we krwi:

 • ryfampicyna
 • karbamazepina, fenobarbital, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)
 • ziele dziurawca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Senzop a alkohol

Należy unikać jednoczesnego picia alkoholu i stosowania leku Senzop, ponieważ alkohol nasila nasenne działanie zopiklonu.

Senzop a prowadzenie pojazdów

Ze względu na działanie uspokajające, Senzop wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać wykonywania tych czynności co najmniej 8 godzin po przyjęciu leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Senzop?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 250C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego