Kategorie

Setronon (Ondansetronum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Setronon?

Lek Setronon zawiera substancję czynną ondansetron o działaniu przeciwwymiotnym.

Podstawowe informacje

NazwaSetronon
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

8 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 15cP
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 4000
 • cytrynian sodu
Dostępne opakowania

10 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie
 • zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów u dorosłych
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej u dorosłych
 • zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią u dzieci
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowanie apomorfiny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron
 • choroba wątroby
 • niedrożność jelit
 • wystąpienie wydłużonego odcinka QT w zapisie EKG
 • stosowanie leków należących do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca
 • zaczerwienienie skóry
 • zaparcia
Nie łączyć z
 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami wpływającymi na serce
 • lekami powodującymi zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów - szczególnie antracyklinami
 • erytromycyną
 • ketokonazolem
 • fluoksetyną
 • paroksetyną
 • sertraliną
 • fluwoksaminą
 • cytalopramem
 • escytalopramem
 • wenlafaksyną
 • duloksetyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Setronon w I trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Setronon.

Dzieci

Lek Setronon stosuje się u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i młodzieży w przypadku zapobiegania i hamowania nudności i wymiotów spowodowanych chemioterapią nowotworów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie wykazano, aby lek Setronon wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Setronon?

Lek Setronon zawiera substancję czynną ondansetron, która należy do leków o działaniu przeciwwymiotnym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Setronon?

Lek Setronon stosuje się w celu:

 • zapobiegania i hamowania nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów u dorosłych
 • zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej u dorosłych
 • zapobiegania i hamowania nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią u dzieci

Dawkowanie

Jak stosować lek Setronon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią o średnim działaniu wymiotnym i radioterapią nowotworów u dorosłych:

 • zazwyczaj pierwsza dawka 8 mg przyjmowana jest jedną lub dwie godziny przed leczeniem
 • kolejna dawka 8 mg podawana jest po 12 godzinach
 • przez kolejne 5 dni stosowana jest dawka 8 mg dwa razy na dobę
 • jeśli leczenie wywołuje silne nudności i wymioty to pierwszego dnia ondansetron jest podawany dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo

Zapobieganie i leczenie nudności oraz wymiotów po operacji chirurgicznej u dorosłych:

 • zazwyczaj godzinę przed operacją podawana jest dawka 16 mg
 • w okresie pooperacyjnym ondansetron podawany jest dożylnie lub domięśniowo

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów u dzieci powyżej 6 miesiąca życia i młodzieży:

 • w dzień podania chemioterapii bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą dawkę
 • następna dawka podawana jest 12 godzin po chemioterapii
 • dzieciom o masie ciała poniżej 10 kg podaje się syrop
 • dzieciom powyżej 10 kg masy ciała podawana jest dawka 4 mg
 • przez następne 5 dni lek podawany jest dwa razy na dobę

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

 • nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę

Maksymalna dawka dobowa Ondansetronu wynosi 32 mg.

Lek Setronon powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny od przyjęcia leku należy jeszcze raz przyjąć dawkę leku. Jeśli minęło więcej czasu niż godzina to nie należy przyjmować dodatkowej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Setronon:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Setronon, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Setronon:

W przypadku pominięcia dawki leku, jeśli występują nudności lub wymioty to należy jak najszybciej przyjąć lek, a kolejną dawkę o zwykłej porze. Jeśli nie występują nudności lub wymioty to należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Setronon?

Nie należy stosować leku Setronon w przypadku:

 • uczulenia na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • przyjmowania apomorfiny - leku przyjmowanego w leczeniu choroby Parkinsona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Setronon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Setronon i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypka - pokrzywka
 • omdlenie

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca
 • zaczerwienienie skóry
 • zaparcia

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • czkawka
 • obniżenie ciśnienia krwi powodujące omdlenie lub zawroty głowy
 • zaburzenia rytmu serca - zbyt wolne lub nierówne bicie serca
 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • nietypowe ruchy ciała lub drżenie
 • zmiany wyników badań czynności wątroby

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia rytmu serca, w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Setronon należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować podczas stosowania leku Setronon w przypadku:

 • uczulenia na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron
 • choroby wątroby
 • niedrożności jelit
 • wystąpienia wydłużonego odcinka QT w zapisie EKG
 • stosowania leków należących do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Setronon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Setronon w I trymestrze ciąży ze względu na nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu warg i (lub) podniebienia.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w czasie stosowania leku Setronon.

Setronon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Setronon. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub położnej, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Setronon łącznie z:

 • karbamazepiną
 • fenytoiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami wpływającymi na serce
 • lekami powodującymi zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów - szczególnie antracyklinami
 • erytromycyną
 • ketokonazolem
 • fluoksetyną
 • paroksetyną
 • sertraliną
 • fluwoksaminą
 • cytalopramem
 • escytalopramem
 • wenlafaksyną
 • duloksetyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Setronon a alkohol

Brak danych.

Setronon a prowadzenie pojazdów

Nie wykazano, aby lek Setronon wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Setronon?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego