Kategorie

Sevredol (Morphini sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Sevredol?

Lek Sevredol zawiera substancję czynną siarczan morfiny, która jest silnym lekiem przeciwbólowym.

Podstawowe informacje

NazwaSevredol
Nazwa międzynarodowaMorphini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Siarczan morfiny

Skład - substancje pomocnicze

Sevredol 10 mg:

 • laktoza bezwodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidok K25
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • błękit brylantowy

Sevredol 20 mg:

 • laktoza bezwodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidok K25
 • talk
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy częściowo zhydrolizowany
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 3350
 • erytrozyna
 • żółcień pomarańczowa
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Zwalczanie średnio natężonych i silnych bólów nieustępujących po podaniu leków o słabszym działaniu przeciwbólowym.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na siarczan morfiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowanie lub podejrzenia występowania niedrożności porażennej jelit
 • zespół ostrego brzucha
 • ostra choroba wątroby
 • niekontrolowane drgawki
 • jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO lub zakończenie leczenia w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie od leków opioidowych
 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia oddychania
 • ciężka postać przerostu prawej komory serca zwana ciężką postacią serca płucnego
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe niespowodowane stosowaniem respiratora w celu utrzymania oddychania
 • niskie ciśnienie z powodu zmniejszenia objętości krążącej krwi
 • rozrost gruczołu krokowego powodujący zaleganie moczu w pęcherzu moczowym
 • zwężenie cewki moczowej
 • kolka nerkowa
 • zaburzenia czynności dróg żółciowych
 • stany niedrożności jelit lub stany zapalenia jelit skutkujące m.in. zbyt powolnym przesuwaniem treści pokarmowej przez żołądek i jelita
 • guz chromochłonny
 • zapalenie trzustki
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • niedoczynność tarczycy
 • padaczka lub zwiększona skłonność do drgawek
 • ciężka postać astmy oskrzelowej
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • zabieg operacyjny
 • zaburzenia czynności kory nadnerczy
 • ciężkie powikłania w jamie brzusznej, np. perforacja ściany jelita mogą być maskowane przez morfinę
 • wystąpienie przeczulicy, która nie ustępuje po zastosowaniu większej dawki
 • w okresie rozrodczym należy stosować skuteczną antykoncepcję
 • podczas kontroli antydopingowej lek może dać wynik pozytywny
 • rozwój tolerancji na lek podczas długotrwałego stosowania
 • może rozwinąć się uzależnienie od leku
 • zaparcia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia (podczas długotrwałego stosowania)
 • nudności
 • zmienność nastroju, głównie euforia, ale też obniżenie nastroju

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • stany osłabienia
 • świąd
 • astenia
 • zmęczenie
 • złe samopoczucie
 • zaburzenia w oddawaniu moczu
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka
 • wymioty (zwłaszcza na początku leczenia)
 • bóle brzucha
 • jadłowstręt (anoreksja)
 • suchość w jamie ustnej
 • zmniejszony apetyt, utrata apetytu
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • niekontrolowane skurcze mięśni
 • zmiany poziomu aktywności
 • bezsenność
 • zmiany czynności poznawczych i sensorycznych (zaburzenia myślenia, zaburzenia percepcji, halucynacje, splątanie)
Nie łączyć z
 • lekami z grupy inhibitorów MAO
 • lekami uspokajającymi
 • środkami znieczulającymi
 • lekami nasennymi
 • neuroleptykami
 • barbituranami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwwymiotnymi
 • innymi opioidami
 • lekami psychotropowymi
 • lekami przeciw chorobie Parkinsona
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • cymetydyną
 • ryfampicyną
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną
Ciąża

Nie należy stosować leku Sevredol w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględną konieczność.

Karmienie piersią

Morfina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku Sevredol w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Sevredol nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Sevredol może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sevredol?

Lek Sevredol zawiera substancję czynną siarczan morfiny. Morfina jest silnym opioidowym lekiem przeciwbólowym, wybiórczym agonistą receptorów opioidowych. Głównym działaniem terapeutycznym morfiny jest działanie przeciwbólowe i uspokajające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sevredol?

Lek Sevredol stosuje się w celu zwalczania średnio natężonych i silnych bólów nieustępujących po podaniu leków o słabszym działaniu przeciwbólowym.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sevredol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • dawka leku powinna być dobrana na podstawie natężenia bólu, wieku pacjenta i reakcji na wcześniej stosowane leki przeciwbólowe
 • dawka leku dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 10 mg lub 20 mg co 4 godziny
 • dawka leku dla dzieci od 6 do 12 roku życia to 5 mg lub 10 mg co 4 godziny
 • dawka leku dla dzieci 3 do 5 roku życia to 5 mg co 4 godziny
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków
 • tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu
 • jeżeli tak zaleci lekarz, tabletki można dzielić na połowy wzdłuż kreski dzielącej

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, nerek oraz pacjenci z przedłużonym przesuwaniem treści pokarmowej przez żołądek i jelita

U takich pacjentów dawka leku Sevredol powinna być ustalana ostrożnie.

Pacjenci w podeszłym wieku i/lub złym stanie zdrowia

U pacjentów z tych grup lekarz może zalecić dłuższe przerwy pomiędzy dawkami lub zastosowanie leku o mniejszej zawartości substancji czynnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sevredol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Sevredol należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, ponieważ przedawkowanie silnych opioidów może prowadzić do zgonu. 

Objawy przedawkowania to:

 • spowolniony oddech, aż do jego zatrzymania
 • obniżenie ciśnienia
 • osłabienie
 • senność
 • skurcz mięśni
 • nierówna praca serca
 • spadek temperatury ciała
 • utrata przytomności

W przypadku przedawkowania, pacjenta należy natychmiast przetransportować do szpitala. Pacjenta należy utrzymać w przytomności, wydawać nakazy oddychania, wspomagać oddychanie, np. poprzez ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej.

Pominięcie zastosowania leku Sevredol

Pominięcie dawki lub przyjęcie mniejszej dawki leku może prowadzić do niezadowalającego lub niewystarczającego zmniejszenia bólu.

Nie należy stosować leku Sevredol częściej niż co 4 godziny. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sevredol

Nie należy przerywać stosowania leku, dopóki lekarz tego nie zaleci. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować wystąpienie objawów zespołu odstawienia takich jak: ból głowy, ból mięśni, lęk, napięcie, niepokój, stan splątania, drażliwość, zmiany nastroju, omamy i ataki padaczkowe. Najlepiej zmniejszać dawkę stopniowo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Sevredol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sevredol?

Nie należy stosować leku Sevredol w przypadku:

 • uczulenia na siarczan morfiny lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowania lub podejrzenia występowania niedrożności porażennej jelit
 • zespołu ostrego brzucha
 • ostrej choroby wątroby
 • niekontrolowanych drgawek
 • jednoczesnego stosowania leków z grupy inhibitorów MAO lub zakończenia leczenia w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sevredol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Bardzo często (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zaparcia (podczas długotrwałego stosowania)
 • nudności
 • zmienność nastroju, głównie euforia, ale też obniżenie nastroju

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • stany osłabienia
 • świąd
 • astenia
 • zmęczenie
 • złe samopoczucie, zaburzenia w oddawaniu moczu
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka
 • wymioty (zwłaszcza na początku leczenia)
 • bóle brzucha
 • jadłowstręt (anoreksja)
 • suchość w jamie ustnej
 • zmniejszony apetyt, utrata apetytu
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • niekontrolowane skurcze mięśni
 • zmiany poziomu aktywności
 • bezsenność
 • zmiany czynności poznawczych i sensorycznych (zaburzenia myślenia, zaburzenia percepcji, halucynacje, splątanie)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk obwodowy
 • zatrzymanie moczu
 • pokrzywka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • niedrożność jelit
 • niestrawność
 • zaburzenia smaku
 • obrzęk płuc pochodzenia niesercowego
 • skurcz mięśni oskrzeli
 • depresja oddechowa
 • istotne klinicznie obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego
 • zaczerwienienie twarzy
 • szybkie bicie serca
 • wolne bicie serca
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zaburzenia widzenia
 • napady drgawkowe
 • wzmożone napięcie
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • omdlenia
 • reakcje nadwrażliwości

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • uzależnienie fizyczne objawiające się zespołem odstawienia
 • kolka nerkowa
 • kolka żółciowa
 • zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych
 • zapalenie trzustki

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • dreszcze
 • skurcze mięśni
 • sztywność mięśni
 • wysypki takie jak osutka
 • zmiany w uzębieniu
 • duszność
 • niewyraźne widzenie
 • podwójne widzenie i oczopląs
 • uzależnienie psychiczne
 • zaburzenia erekcji
 • brak miesiączki
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu ADH
 • drżenie

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • tolerancja na lek
 • ból pęcherzyka żółciowego
 • zmniejszony odruch kaszlu
 • kołatanie serca
 • niewydolność serca
 • zwężenie źrenic
 • przeczulica lub allodynia (odczuwanie bólu, w sytuacjach, które u zdrowych ludzi nie wywołują bólu)
 • dysforia
 • reakcje anafilaktyczne
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne
 • obniżone libido

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Sevredol w następujących przypadkach:

 • uzależnienia od leków opioidowych
 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia oddychania
 • ciężka postać przerostu prawej komory serca zwana ciężką postacią serca płucnego
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe niespowodowane stosowaniem respiratora w celu utrzymania oddychania
 • niskie ciśnienie z powodu zmniejszenia objętości krążącej krwi
 • rozrost gruczołu krokowego powodujący zaleganie moczu w pęcherzu moczowym
 • zwężenie cewki moczowej
 • kolka nerkowa
 • zaburzenia czynności dróg żółciowych
 • stany niedrożności jelit lub stany zapalenia jelit skutkujące m.in. zbyt powolnym przesuwaniem treści pokarmowej przez żołądek i jelita
 • guz chromochłonny
 • zapalenie trzustki
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • niedoczynność tarczycy
 • padaczka lub zwiększona skłonność do drgawek
 • ciężka postać astmy oskrzelowej
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • zabieg operacyjny
 • zaburzenia czynności kory nadnerczy
 • ciężkie powikłania w jamie brzusznej, np. perforacja ściany jelita mogą być maskowane przez morfinę
 • wystąpienie przeczulicy, która nie ustępuje po zastosowaniu większej dawki

W okresie rozrodczym należy stosować skuteczną antykoncepcję.

Podczas kontroli antydopingowej lek może dać wynik pozytywny.

Morfina zwiększa ryzyko napadu drgawkowego u chorych na padaczkę.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek.

Morfina ma potencjał uzależniający zbliżony od innych silnych leków opioidowych.

Typowym działaniem niepożądanym morfiny są zaparcia. Należy omówić to zagadnienie z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sevredol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Sevredol w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględną konieczność.

Sevredol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Morfina przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku Sevredol w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność stosując lek Sevredol z:

 • lekami z grupy inhibitorów MAO (stosowanymi obecnie lub zakończone stosowanie w ciągu ostatnich 2 tygodni)
 • lekami uspokajającymi
 • środkami znieczulającymi
 • lekami nasennymi
 • neuroleptykami
 • barbituranami
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwwymiotnymi
 • innymi opioidami
 • lekami psychotropowymi
 • lekami przeciw chorobie Parkinsona
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • cymetydyną
 • ryfampicyną
 • pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sevredol a alkohol

Podczas stosowania leku Sevredol nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może dojść do zahamowania czynności ośrodka oddechowego (spowolnienie lub ustanie oddechu).

Sevredol a prowadzenie pojazdów

Lek Sevredol może spowalniać reakcje pacjenta, w takim wypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sevredol?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego