Kategorie

Simcovas (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Simcovas?

Simcovas to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest symwastatyna. Substancja ta należy do grupy leków zwanych statynami, obniżającymi poziom frakcji LDL cholesterolu oraz obniżająca poziom trójglicerydów. Równicześnie z przyjmowaniem leku pracjent powinien stosować dietę niskocholesterolową.

Podstawowe informacje

NazwaSimcovas
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • butylohydroksyanizol (E320)
 • kwas askorbowy
 • kwas cytrynowy
 • kwas bezwodny
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • czerwony tlenek żelaza
 • żółty tlenek żelaza
 • cytrynian trietylu
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • pawidon K-30
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie:

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • zwiększenie wartości wyników niektórych badań czynności wątroby oraz mięśni
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • tikagrelor
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • niacyną, kwasem nikotynowym, acypimoksem
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simcovas w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simcovas w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simcovas nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simcovas nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simcovas?

Lek Simcovas obniża poziom frakcji LDL cholesterolu, natomiast podwyższa poziom frakcji HDL. Dodatkowo lek Simcovas obniża poziom trójglicerydów odpowiedzialnych za rozwój chorób serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simcovas?

Lek Simcovas stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Simcovas?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Podczas stosowania leku należy utrzymać dietę nieskocholesterolową.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to 1 tabletka dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca
 • nie należy przekraczać dobowej dawki maksymalnej 80 mg 

Lek Simcovas należy przyjmować wieczorem, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Dzieci powyżej 10 roku życia:

U dzieci (w wieku od 10 do 17 lat), zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę wieczorem. Zalecaną dawką maksymalną jest 40 mg na dobę.

Sposób podawania:

 • tabletki należy przyjmować wieczorem, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków
 • tabletki należy popić wodą
 • jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo inne leki wiążące kwasy żółciowe, lek należy przyjmować nie mniej niż 2 godziny przed lub nie mniej niż 4 godziny
 • czas trwania leczenia ustala lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simcovas

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simcovas

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć lek tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simcovas

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerywanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simcovas?

Nie należy stosować leku Simcovas w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simcovas może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simcovas i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha
 • zapalenie płuc powodujące trudności w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • silny ból stawów z osłabieniem i niemożnością poruszania rękami i nogami, wywołane problemami ze ścięgnami
 • cukrzyca

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zwiększenie wartości wyników niektórych badań czynności wątroby oraz mięśni
 • trudności z zasypianiem
 • zaburzenia pamięci, utrata pamięci, splątanie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • uczucie pragnienia, potrzeba częstszego oddawania moczu, uczucie zmęczenia ze względu na wzrost poziomu cukru we krwi

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simcovas należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simcovas należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simcovas a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simcovas w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simcovas, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simcovas a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simcovas w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simcovas z:

 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • niacyną, kwasem nikotynowym, acypimoksem

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simcovas łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • ryfampicyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simcovas a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simcovas a prowadzenie pojazdów

Lek Simcovas nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simcovas?

Lek Simcovas należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30oC
 • chronić przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego