Kategorie

Simvagen (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Simvagen?

Lek Simvagen zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaSimvagen
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • kwas askorbowy
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu
 • talk
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • triacetyna
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty (tylko dawka 20 mg i 40 mg)
 • polidekstroza (zawierająca niewielkie ilości glukozy i sorbitolu; tylko dawka 40 mg)
 • makrogol (tylko dawka 40 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych (tylko dawka 20 mg)
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci, splątanie
 • zwiększenie wartości wyników niektórych badań czynności wątroby oraz mięśni
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • niacyną, kwasem nikotynowym, acypimoksem
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Simvagen w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Simvagen w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Simvagen nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Simvagen nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvagen?

Lek Simvagen działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA, powoduje obniżenie stężenia cholesterolu LDL zwanego "złym" cholesterolem oraz substancji tłuszczowych zwanych triglicerydami we krwi. Dodatkowo lek zwiększa stężenie "dobrego" cholesterolu HDL we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvagen?

Lek Simvagen stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvagen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Dorośli z chorobą wieńcową:

 • dawka początkowa wynosi 20 mg lub 40 mg raz na dobę
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku w odstępach 4 tygodni
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę

Dorośli z wysokim stężeniem cholesterolu i triglicerydów:

 • dawka początkowa wynosi 10 mg lub 20 mg raz na dobę
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku w odstępach 4 tygodni
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę

Dorośli z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną:

 • dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę
 • maksymalna dawka to 80 mg na dobę - zalecana jest w przypadku bardzo wysokiego stężenia cholesterolu i dużego ryzyka wystąpienia chorób serca

Dzieci powyżej 10 roku życia:

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • zalecana dawka maksymalna to 40 mg na dobę

Stosowanie leku:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować w trakcie posiłków lub niezależnie od nich
 • czas leczenia określa lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Simvagen:

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Simvagen:

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Simvagen:

Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Simvagen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvagen?

Nie należy stosować leku Simvagen w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzeń czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvagen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvagen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha
 • zapalenie płuc powodujące trudności w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • silny ból stawów z osłabieniem i niemożnością poruszania rękami i nogami, wywołane problemami ze ścięgnami
 • cukrzyca

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zwiększenie wartości wyników niektórych badań czynności wątroby oraz mięśni

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • trudności z zasypianiem
 • zaburzenia pamięci, utrata pamięci, splątanie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • uczucie pragnienia, potrzeba częstszego oddawania moczu, uczucie zmęczenia ze względu na wzrost poziomu cukru we krwi

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Simvagen należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Simvagen należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • alergie różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • kobiety
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvagen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Simvagen w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę przyjmuje lek Simvagen, należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

Simvagen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Simvagen w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Simvagen z:

 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • kolchicyną
 • lomitapidem
 • niacyną, kwasem nikotynowym, acypimoksem

Dodatkowo należy zachować ostrożność stosując lek Simvagen łącznie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi: warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • ryfampicyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvagen a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Simvagen a prowadzenie pojazdów

Lek Simvagen nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Simvagen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego