Kategorie

Simvastatin Genoptim (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Simvastatin Genoptim?

Lek Simvastatin Genoptim zawiera symwastatynę należącą do grupy statyn. Substancja czynna leku odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaSimvastatin Genoptim
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • butylohydroksyanizol (E 320)
 • celuloza mikrokrystaliczna (E 460i)
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • laktoza bezwodna
 • stearynian magnezu (E 572)
 • hypromeloza (E 464)
 • hydroksypropyloceluloza (E 463)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk (E 553B)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów

Zastosowanie
 • podwyższone stężenie cholesterolu we krwi lub podwyższone stężenie tłuszczów we krwi
 • choroba dziedziczna (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna)
 • choroba niedokrwienna serca (ChNS) lub wysokie ryzyko ChNS (z powodu cukrzycy, udaru w przeszłości lub innych chorób naczyń krwionośnych)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynna choroba wątroby
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • jednoczesne stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
  • erytromycynę, klarytromycynę lub telitromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń)
  • inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir i telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyklosporynę
  • danazol
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie, lub w zastrzyku - może to prowadzić do ciężkich zaburzeń ze strony mięśni
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują alergie
 • jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc
 • jeśli podczas leczenia wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej
 • jeśli pacjent jest płci żeńskiej
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • jeśli u pacjenta lub jego najbliższej rodziny wystąpiły dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała liczba czerwonych ciałek krwi (anemia)
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienia (ból brzucha, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć, utrata pamięci
 • splątanie
Nie łączyć z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem lub ketokonazolem
 • flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami, np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 10 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy zachować ostrożność, wykonując te czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvastatin Genoptim?

Lek Simvastatin Genoptim obniża poziom frakcji LDL cholesterolu oraz poziom trójglicerydów. Powoduje również wzrost frakcji HDL cholesterolu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvastatin Genoptim?

Lek Simvastatin Genoptim znalazł zastosowanie w przypadku:

 • podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi lub podwyższonego stężenia tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej
 • choroby niedokrwiennej serca (ChNS) lub wysokiego ryzyka ChNS (z powodu cukrzycy, udaru w przeszłości lub innych chorób naczyń krwionośnych)

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvastatin Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli 

 • dawka początkowa to 1 tabletka 10 mg, 20 mg lub w niektórych przypadkach 40 mg na dobę
 • lekarz może dostosować dawkę po upływie co najmniej 4 tygodni, do dawki maksymalnej 80 mg
 • lekarz może zalecić zmniejszenie dawki jeśli pacjent ma problemy z nerkami
 • dawka 80 mg jest przeznaczona tylko dla pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca, u których mniejsze dawki nie przyniosły zamierzonego efektu

Dzieci powyżej 10. roku życia

U dzieci (w wieku od 10 do 17 lat), zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę wieczorem. Zalecaną dawką maksymalną jest 40 mg na dobę.

Sposób podawania i czas trwania leczenia:

 • lek należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków
 • lek należy przyjmować regularnie do czasu, aż lekarz nie zaleci przerwanie kuracji
 • jeśli lekarz zalecił stosowanie leku razem lekiem wiążącym kwasy żółciowe, lek Simvastatin Genoptim należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę zgodnie z przyjętym schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerwanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvastatin Genoptim?

Nie należy stosować leku Simvastatin Genoptim, jeżeli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • czynna choroba wątroby
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • jednoczesne stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
  • erytromycynę, klarytromycynę lub telitromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń)
  • inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir i telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyklosporynę
  • danazol
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie, lub w zastrzyku - może to prowadzić do ciężkich zaburzeń ze strony mięśni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvastatin Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvastatin Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne
 • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
 • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
 • ból lub zapalenie stawów
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
 • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
 • utrudnione oddychanie lub znużenie
 • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Inne działania niepożądane:

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała liczba czerwonych ciałek krwi (anemia)
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienia (ból brzucha, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • zaburzenia snu
 • słaba pamięć, utrata pamięci
 • splątanie

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • trudność w oddychaniu, w tym uporczywy kaszel, skrócenie oddechu lub gorączka
 • uszkodzenie ścięgna
 • zapalenie płuc
 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Możliwe działania niepożądane, obserwowane w trakcie stosowania innych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca (jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi)
 • ból, tkliwość lub utrzymujące się osłabienie mięśni, które może nie ustąpić po przerwaniu stosowania leku Simvastatin Bluefish (częstość nieznana)

W niektórych laboratoryjnych badaniach krwi obserwowano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Simvastatin Genoptim należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują alergie
 • jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta wystąpiła choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny
 • jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc
 • jeśli podczas leczenia wystąpią niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby tarczycy
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub więcej
 • jeśli pacjent jest płci żeńskiej
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • jeśli u pacjenta lub jego najbliższej rodziny wystąpiły dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie stosowania leku Simvastatin Genoptim, należy wykonać badania krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby.

Pacjenci, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożeni ryzykiem rozwoju cukrzycy. Natomiast osoby już chorujące na cukrzycę będą pozostawały pod ścisłą kontrolą lekarska w czasie stosowania leku.

Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli u pacjenta pojawiły się niewyjaśnione bóle ze strony mięśni, tkliwość uciskowa lub osłabienie siły mięśniowej. Objawy te mogą oznaczać rozwój rabdomiolizy (rozpad tkanki mięśniowej). Ryzyko wzrasta przy stosowaniu leku w dawce 80 mg.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatin Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Simvastatin Genoptim nie powinien być stosowany w czasie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże, powinna zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Simvastatin Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Simvastatin Genoptim nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przyjmowanie symwastatyny jednocześnie z którymkolwiek z tych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony mięśni:

 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepach narządów)
 • danazolem (hormon odpowiedzialny za rozwój męskich cech, stosowany w leczeniu endometriozy)
 • itrakonazolem lub ketokonazolem (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • fibratami, np. gemfibrozylem i bezafibratem (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi)
 • erytromycyną, klarytromycyną lub telitromycyną (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych)
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem (leki stosowane w leczeniu AIDS)
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, takimi jak boceprewir, telaprewir, elbaswir lub grazoprewir
 • lekami zawierającymi substancję czynną kobicystat
 • nefazodonem (lek przeciwdepresyjny)
 • amiodaronem (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • werapamilem, diltiazemem lub amlodypiną (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, dławicy piersiowej lub w innych chorobach serca)
 • lomitapidem (stosowany w leczeniu ciężkiego i rzadkiego genetycznego zaburzenia stężenia cholesterolu)
 • kolchicyną (lek stosowany w dnie moczanowej)

Oprócz leków wymienionych powyżej należy poinformować lekarza szczególnie o stosowaniu leków:

 • zapobiegających powstawaniu skrzepów krwi, takich jak warfaryna, fenoprokumon, acenokumarol
 • fenofibratu (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu)
 • niacyny (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu)
 • ryfampicyny (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy)

Simvastatin Genoptim z jedzeniem i piciem

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników, które mają wpływ na wykorzystanie niektórych leków przez organizm, w tym symwastatyny. Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatin Genoptim a alkohol

Brak danych.

Simvastatin Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak jeśli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy, należy zachować ostrożność, wykonując te czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Simvastatin Genoptim?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego