Kategorie

Sirdalud MR (Tizanidinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Sirdalud MR?

Lek Sirdalud MR zawiera substancję czynną tyzanidynę, stosowaną u osób dorosłych w celu zmniejszenia wzmożonego napięcia mięśniowego.

Podstawowe informacje

NazwaSirdalud MR
Nazwa międzynarodowaTizanidinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

6 mg

PostaćKapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tyzanidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • etyloceluloza
 • szelak
 • talk
 • skrobia kukurydziana
 • sacharoza
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • tlenek żelaza czarny
 • wodorotlenek amonowy
Dostępne opakowania
 • 10 kapsułek
 • 30 kapsułek
Działanie / właściwości

Zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśniowego

Zastosowanie

Leczenie zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na tyzanidynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby, trwałe trzykrotne zwiększenie aktywności aminotransferaz powyżej górnej granicy normy
 • stosowanie leków zawierających fluwoksaminę
 • stosowanie leków zawierających cyprofloksacynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność nerek
 • niewydolność wątroby
 • podeszły wiek pacjenta
 • objawy niskiego ciśnienia krwi
 • ciąża lub planowanie ciąży
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności
 • zmęczenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • osłabienie mięśni

Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • bezsenność
 • zaburzenia snu
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego (również znaczne)
 • nudności
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz
Nie łączyć z
 • cyprofloksacyną
 • fluwoksaminą
Ciąża

Leku nie należy stosować, jeśli kobieta jest w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Sirdalud MR u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego (senność, zawroty głowy, zimne poty, uczucie „pustki” w głowie) podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sirdalud MR?

Lek Sirdalud MR działa ośrodkowo, głównie na rdzeń kręgowy. Jest lekiem zwiotczającym mięśnie szkieletowe. Stosuje się go w celu obniżenia nadmiernego napięcia mięśniowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sirdalud MR?

Lek Sirdalud MR stosuje się w leczeniu zwiększonego napięcia mięśni w chorobach neurologicznych, np. stwardnieniu rozsianym, przewlekłych chorobach rdzenia kręgowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, w następstwie udaru mózgu oraz w mózgowym porażeniu dziecięcym.

Dawkowanie

Jak stosować lek Sirdalud MR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka początkowa to 6 mg raz na dobę
 • lekarz może stopniowo zwiększać dawkę leku  o 1 kapsułkę 6 mg w odstępach półtygodniowych lub tygodniowych
 • dawka maksymalna leku to 24 mg na dobę
 • zadowalającą reakcję pacjenta uzyskuje się przy dawce 12 mg przyjmowanej raz na dobę
 • kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu pozwala na przyjęcie dawki leku raz na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sirdalud MR

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub ośrodkiem informacji toksykologicznej.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć zapomnianą dawkę leku tak szybko jak to tylko możliwe. Wyjątek stanowi moment, w którym do przyjęcia kolejnej dawki pozostało mniej niż 2 godziny. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę leku i zażyć kolejną o ustalonej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku, aby uniknąć zespołu odstawienia. Objawy zespołu odstawienia to nadciśnienie tętnicze lub tachykardia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sirdalud MR?

Leku Sirdalud MR nie należy stosować, gdy pacjent:

 • ma nadwrażliwość na tyzanidynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ma zaburzenia czynności wątroby, trwałe trzykrotne zwiększenie aktywności aminotransferaz powyżej górnej granicy normy
 • stosuje leki zawierające fluwoksaminę
 • stosuje leki zawierające cyprofloksacynę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sirdalud MR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po zastosowaniu mniejszych dawek, stosowanych w celu złagodzenia bolesnych skurczów mięśniowych, zgłaszano następujące działania niepożądane:

 • uczucie senności
 • zmęczenie
 • zawroty głowy
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • nudności
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz

Po zastosowaniu większych dawek leku zgłaszano częściej takie działania niepożądane, jak przy zastosowaniu mniejszych dawek. Były one bardziej nasilone. Dodatkowo zgłaszano takie działania niepożądane, jak:

 • wydłużenie odcinka QT i torsade de pointes
 • niedociśnienie tętnicze
 • bradykardia
 • osłabienie mięśni
 • bezsenność
 • zaburzenia snu
 • omamy i ostre zapalenie wątroby

Należy zaprzestać stosowania leku Sirdalud MR i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • zapalenie wątroby
 • niewydolność wątroby
 • omamy
 • stan splątania
 • ciężkie reakcje alergiczne, tym trudności w oddychaniu, zawroty głowy (anafilaksja) i obrzęk, głównie twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie senności
 • zmęczenie
 • zawroty głowy
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • osłabienie mięśni

Często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100):

 • bezsenność
 • zaburzenia snu
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego (również znaczne)
 • nudności
 • zwiększenie aktywności aminotransferaz

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • bradykardia (zmniejszenie liczby skurczów serca)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • omdlenie
 • nieostre widzenie
 • wysypka
 • zaczerwienienie skóry (rumień)
 • zapalenie skóry
 • osłabienie
 • objawy po odstawieniu leku (takie jak nadciśnienie tętnicze i przyspieszenie czynności serca – tzw. tachykardia)
 • ból brzucha
 • wymioty
 • swędzenie
 • zaburzenia mowy
 • reakcje alergiczne
 • utrata energii

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sirdalud MR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują: 

 • niewydolność nerek - zaleca się rozpocząć stosowanie leku od dawki 2 mg na dobę
 • niewydolność wątroby - jeśli występują objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak nudności niewiadomego pochodzenia, utrata apetytu (anoreksja), zmęczenie, należy poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjent przyjmuje dawki leku wynoszące 12 mg na dobę lub większe, lekarz powinien monitorować czynność wątroby
 • podeszły wiek
 • objawy niskiego ciśnienia krwi (w tym utrata przytomności, zapaść naczyniowa)
 • ciąża lub planowanie ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sirdalud MR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie ciąży.

Sirdalud MR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Sirdalud MR nie powinien być jednocześnie przyjmowany z:

 • fluwoksaminą (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • cyprofloksacyną (antybiotyk)

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi
 • leki moczopędne
 • leki ułatwiające zasypianie lub działające silnie przeciwbólowo
 • leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca, takie jak amiodaron, meksyletyna, propafenon) lub inne leki mające niekorzystny wpływ na czynność serca, zwaną „wydłużeniem odstępu QT”
 • cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • rofekoksyb (lek stosowany w celu zmniejszenia bólu oraz stanów zapalnych)
 • doustne leki antykoncepcyjne
 • tyklopidyna (lek stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru)

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent pali papierosy (powyżej 10 papierosów ciągu doby).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sirdalud MR a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Sirdalud MR. Alkohol może nasilać działanie uspokajające leku.

Sirdalud MR a prowadzenie pojazdów

W przypadku wystąpienia objawów niedociśnienia tętniczego (senność, zawroty głowy, zimne poty, uczucie „pustki” w głowie) podczas przyjmowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sirdalud MR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego