Kategorie

Solian (Amisulpridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Solian?

Solian jest to lek przeciwpsychotyczny, zawierający substancję czynną o nazwie amisulpryd. Lek stosowany jest u osób dorosłych w terapii schizofrenii - łagodzi objawy pozytywne i negatywne w przebiegu tej choroby.

Podstawowe informacje

NazwaSolian
Nazwa międzynarodowaAmisulpridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 100 mg
 • 200 mg

Tabletki powlekane:

 • 400 mg
PostaćTabletki, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Amisulpryd

Skład - substancje pomocnicze
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu

Skład otoczki (Solian 400 mg, tabletki powlekane):

 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • makrogolu 40 stearynian
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek (dla dawki 200 mg)
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie

Ostra i przewlekła schizofrenia

Przeciwwskazania
 • uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • szczególny typ raka, który powoduje zaburzenia wydzielania hormonu prolaktyny (np. gruczolak przysadki lub rak piersi)
 • guz nadnercza - tak zwany guz chromochłonny nadnerczy
 • pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona
 • u dzieci przed okresem pokwitania
 • pacjent przyjmuje leki mogące wywołać poważne zaburzenia rytmu serca, prowadzące do śmierci, takie jak: leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (jak chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol); inne leki, takie jak: bepridyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroba serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjenta poinformowano, że miał udar mózgu
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi
 • cukrzyca lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi
 • ubytki pola widzenia i bóle głowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • drżenie
 • sztywność lub skurcze mięśni
 • spowolnienie ruchów
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • niepokój
 • niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg
 • zaburzona produkcja mleka u kobiet i mężczyzn i ból piersi
 • zatrzymanie miesiączki
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia erekcji
 • bezsenność, lęk, pobudzenie
 • zaburzenia orgazmu
 • niekontrolowany skurcz pewnych grup mięśniowych: gałek ocznych (przymusowe ustawienie gałek ocznych ku górze), twarzy, szyi (szczękościsk, kurczowy kręcz szyi)
 • senność
 • niewyraźne widzenie
 • zbyt niskie ciśnienie krwi
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lewodopą
 • chinidyną
 • dyzopiramidem
 • amiodaronem
 • sotalolem
Ciąża

Nie należy stosować leku Solian podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Solian.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Solian może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po przyjęciu leku występują takie objawy jak zmniejszenie czujności, senność i niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Solian?

Lek Solian wykazuje działanie przeciwpsychotyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Solian?

Lek Solian stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofreni z objawami pozytywnymi oraz negatywnymi, w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Solian?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady przyjmowania leku:

 • lek należy przyjmować doustnie, popijając płynem bezalkoholowym
 • nie należy samodzielnie modyfikować dawki - dawkę leku ustala lekarz na podstawie nasilenia choroby

Dawkowanie

Dorośli:

 • dawka zazwyczaj stosowana to od 50 mg do 800 mg na dobę
 • lekarz może zacząć leczenie od mniejszej dawki
 • jeśli istnieje konieczność lekarz może zalecić stosowanie dawki 1200 mg
 • większe dawki dobowe należy podzielić na dwie i przyjmować rano oraz wieczorem
 • dawki do 400 mg można przyjmować jako dawkę pojedynczą. Lek należy przyjmować o tej samej porze dnia

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ze szczególną ostrożnością, ze względu na możliwe ryzyko zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub wystąpienia nadmiernej senności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Solian u dzieci w wieku od okresu pokwitania do 18 lat. Nie wolno stosować tego leku u dzieci przed okresem pokwitania, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Lekarz zmniejszy dawkę leku w zależności od ciężkości zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u tych pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie udać się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego, zabierając ze sobą opakowanie leku. Może być konieczne uzyskanie pomocy lekarskiej. Objawy przedawkowania to niepokój lub drżenie, sztywność mięśni, senność, które mogą prowadzić do utraty przytomności.

Pominięcie zastosowania leku

W razie opuszczenia jednej dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak jest to możliwe. Jednakże, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć tę dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku o zwykłych porach.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać zażywania tabletek, dlatego że pacjent czuje się lepiej. Przerwanie stosowania leku Solian może spowodować, że choroba nasili się lub powróci. Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku, chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Do objawów nagłego przerwania terapii lekiem należą: nudności lub wymioty, bezsenność, pocenie się, sztywność mięśni, nietypowe ruchy lub nawrót choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Solian?

Leku Solian nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje szczególny typ raka, który powoduje zaburzenia wydzielania hormonu prolaktyny (np. gruczolak przysadki lub rak piersi)
 • jeśli u pacjenta występuje guz nadnercza - tak zwany guz chromochłonny nadnerczy
 • jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona
 • u dzieci przed okresem pokwitania
 • jednocześnie z lekami mogącymi wywołać poważne zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do śmierci:
  • leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (jak chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol)
 • gdy pacjent przyjmujeinne leki, takie jak: bepridyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Solian może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Solian i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • napad padaczkowy
 • uszkodzenie wątroby (objawy obejmują zmęczenie, utratę apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, żółte zabarwienie oczu lub skóry)

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybka praca serca, szybki oddech, uczucie splątania, senność lub pobudzenie - mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • nieprawidłowa czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
 • reakcje alergiczne, takie jak: wysypki skórne, świąd, obrzęk, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią niżej wymienione działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • drżenie
 • sztywność lub skurcze mięśni
 • spowolnienie ruchów
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • niepokój
 • niekontrolowane ruchy, głównie rąk i nóg

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka
 • splątanie (nieadekwatne do rzeczywistości, chaotyczne: mowa, myślenie i zachowania)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół odstawienia u noworodka

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • zaburzona produkcja mleka u kobiet i mężczyzn i ból piersi
 • zatrzymanie miesiączki
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia erekcji
 • bezsenność, lęk, pobudzenie
 • zaburzenia orgazmu
 • niekontrolowany skurcz pewnych grup mięśniowych: gałek ocznych (przymusowe ustawienie gałek ocznych ku górze), twarzy, szyi (szczękościsk, kurczowy kręcz szyi)
 • senność
 • niewyraźne widzenie
 • zbyt niskie ciśnienie krwi
 • zaparcia, nudności lub wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych we krwi)
 • hipertriglicerydemia (zwiększenie ponad normę stężenia triglicerydów we krwi, co wiąże się z ryzykiem rozwoju miażdżycy) i hipercholesterolemia (zwiększenie ponad normę stężenia cholesterolu we krwi)
 • reakcje alergiczne
 • duże stężenie cukru, triglicerydów lub cholesterolu we krwi
 • zwolnienie czynności serca
 • zwiększenie ciśnienia krwi
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • zachłystowe zapalenie płuc
 • osteopenia (zmniejszenie gęstości kości), osteoporoza
 • zatrzymanie moczu
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, głównie transaminaz

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • agranulocytoza (zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów we krwi)
 • wydłużenie odstępu QT w elektrokardiogramie
 • łagodny guz przysadki mózgowej (gruczołu znajdującego się w mózgu)
 • hiponatremia (zmniejszenie poniżej normy stężenia sodu we krwi), zespół nieadekwatnego uwalniania wazopresyny (SIADH – choroba wywołana nadmiernym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego – wazopresyny – przez przysadkę mózgową).

Nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół niespokojnych nóg (uczucie dyskomfortu w nogach tymczasowo łagodzone przez ruch, objawy nasilające się pod koniec dnia)
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce i promieniowanie ultrafioletowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Solian należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: ­

 • pacjent ma choroby nerek
 • pacjent ma chorobę Parkinsona
 • pacjent ma napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • pacjent ma nieregularną czynność serca (rytm)
 • pacjent ma chorobę serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjenta poinformowano, że miał udar mózgu
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi, gdyż stosowaniu leków takich jak Solian towarzyszy powstawanie zakrzepów krwi
 • pacjent ma cukrzycę lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • pacjent ma spowolnione bicie serca (mniej niż 55 uderzeń na minutę)
 • pacjenta poinformowano, że ma zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • pacjent jest w podeszłym wieku: u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia. Należy zachować ostrożność stosując amisulpryd u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą wtórną związaną z otępieniem, gdyż wzrasta u nich ryzyko zgonu, w porównaniu do pacjentów nieleczonych lekami przeciwpsychotycznymi. Może być wymagane zmniejszenie dawki leku ze względu na niewydolność nerek
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi
 • pacjent ma ubytki pola widzenia i bóle głowy: mogą to być objawy łagodnego guza przysadki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Solian a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Solian podczas ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. U noworodków, których matki stosowały lek Solian w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy:

 • pobudzenie
 • zwiększone napięcie mięśni
 • mimowolne drżenie ciała
 • senność
 • trudności w oddychaniu lub trudności związane z karmieniem

W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Solian a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Solian.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie wolno stosować leku Solian z następującymi lekami:

 • lewodopą - stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona
 • stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca (chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol)

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Solian jednocześnie z lekami:

 • przeciwpsychotycznymi
 • przeciwbólowymi, także tymi stosowanymi w leczeniu bólu ostrego (morfina)
 • przeciwnadciśnieniowymi
 • przeciwmalarycznymi
 • klonidyną stosowaną w leczeniu migreny, zaczerwienienia twarzy lub wysokiego ciśnienia krwi
 • barbituranami
 • benzodiazepinami
 • znieczulającymi
 • przeciwhistaminowymi
 • bromokryptyną, ropinirolem
 • klozapiną, stosowaną w leczeniu schizofrenii;
 • obniżającymi stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Solian a alkohol

Nie wolno pić alkoholu podczas stosowania leku Solian, ponieważ może mieć to wpływ na działanie leku.

Solian a prowadzenie pojazdów

Lek Solian może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po przyjęciu leku występują takie objawy jak zmniejszenie czujności, senność i niewyraźne widzenie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Solian?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • bez specjalnych wymagań

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego