Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary, 100ml

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary, 100ml

Cena: 9,99 zł

Cena jednostkowa: 9,99 zł za 100 ml

Wysyłamy w 1 dzień roboczy!

Dostępny

Kleszcz Stop, spray na kleszcze i komary, 100ml - opis produktu

Odstraszysz insekty przyjemnym zapachem. Produkt jest idealny podczas podróży, zapewnia skuteczną ochrona na wiele godzin i nie zawiera DEET. Przeznaczony jest do stosowania na skórę. Działa odstraszająco na komary i kleszcze.

Wskazania: dla ludzi, powyżej 3 roku życia.

Sposób użycia: przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać preparatem nieosłonięte części ciała narażone na kontakt z owadami z odległości około 20 cm. Nie stosować na twarz oraz na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: Czas skuteczności działania repelencyjnego produktu na komary – 5h, na kleszcze – 2h.

Składniki: olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis- i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) – 1g/kg, ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo) aminopropionowego (butyloacetyloaminopropionian etylu) – 100g/kg, lawenda, lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowy – 1g/kg

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Środki ostrożności: zawiera N-acetylo-N-butylo-beta-alani-nian etylu. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywać z dala od środków spożywczych.

Pierwsza pomoc: narażenie inhalacyjne: w razie wystąpienia objawów zatrucia należy wyprowadzić poszkodowanego ze strefy narażenia i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu. Przez kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zaleca się oczyścić narażone miejsce bieżącą wodą i mydłem neutralnym. W razie zmian skórnych (piekący ból, zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), należy udać się do lekarza z Kartą Charakterystyki produktu. Przez kontakt z oczami: Obficie płukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub zamykał oczy. Jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć o ile nie są przyklejone do oka, w przeciwnym razie można spowodować dalsze obrażenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę Charakterystyki produktu. W przypadku spożycia: W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem pokazując mu Kartę Charakterystyki produktu.

Podmiot odpowiedzialny:
Albert Polska Sp.z.o.o.,
ul.Obwodowa 4a,
32-410 Dobczyce, Polska.