Kategorie

Sterofundin ISO (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Magnesii chloridum hexahydricum + Calcii chloridum dihydricum + Natrii acetas trihydratas + Acidum malicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Sterofundin ISO?

Sterofundin ISO to lek w postaci roztworu do infuzji podawany do żyły w celu uzupełnienia utraconych płynów z układu krążenia. Lek jest stosowany do przywrócenia i utrzymania prawidłowych warunków osmotycznych w przestrzeni wewnątrzkomórkowej i pozakomórkowej.

Podstawowe informacje

NazwaSterofundin ISO
Nazwa międzynarodowaNatrii chloridum + Kalii chloridum + Magnesii chloridum hexahydricum + Calcii chloridum dihydricum + Natrii acetas trihydratas + Acidum malicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

6,8 g + 0,3 g + 0,2 g + 0,37 g + 3,27 g + 0,67 g/ 1000 ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna
 • chlorek sodu
 • chlorek potasu
 • chlorek magnezu sześciowodny
 • chlorek wapnia dwuwodny
 • octan sodu trójwodny
 • kwas jabłkowy
Skład - substancje pomocnicze
 • woda do wstrzykiwań
 • wodorotlenek sodu (do ustalania pH)
Dostępne opakowania

Butelki z tworzywa sztucznego o pojemności:

 • 250 ml (po 1 lub 10 sztuk)
 • 500 ml (po 1 lub 10 sztuk)
 • 1000 ml (po 1 lub 10 sztuk)

Worki z tworzywa sztucznego o pojemności:

 • 250 ml (po 1 lub 20 sztuk)
 • 500 ml (po 1 lub 20 sztuk)
 • 1000 ml (po 1 lub 10 sztuk)

Butelki szklane o pojemności:

 • 250 ml (po 1 lub 10 sztuk)
 • 500 ml (po 1 lub 10 sztuk)
 • 1000 ml (po 1 lub 6 sztuk)
Działanie / właściwości

Uzupełnienie płynu utraconego z układu krążenia.

Zastosowanie

Odwodnienie izotoniczne z występowaniem kwasicy lub w razie niebezpieczeństwa jej wystąpienia.

Przeciwwskazania
 • zbyt dużo płynów w układzie krążenia
 • ciężka choroba serca z dusznością i obrzękiem stóp lub nóg
 • ciężka choroba nerek ze znacznym utrudnieniem oddawania moczu lub niemożliwością oddawania moczu
 • obrzęk tkanek organizmu w wyniku nagromadzenia płynów
 • duże stężenie potasu lub wapnia we krwi
 • zbyt zasadowy odczyn krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wymagająca ograniczenia spożycia soli
 • sarkoidoza
 • lekko lub umiarkowanie podwyższone ciśnienie krwi
 • ostry niedobór wody
 • duże stężenie sodu lub chloru we krwi
 • rzucawka
 • łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności nerek]zaburzenia oddychania
 • choroba lub przyjmowanie leków mogących prowadzić do ograniczenia wydalania sodu
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • reakcje gorączkowe
 • zakażenie, ból lub reakcja w miejscu podania
 • podrażnienie żyły, zakrzepy krwi lub zapalenie żył szerzące się od miejsca wkłucia
Nie łączyć z
 • hormonami steroidowymi
 • karbenoksolonem
 • suksametonium
 • niektórymi lekami moczopędnymi zmniejszającymi wydalanie potasu np. amilorydem, spironolaktonem, triamterenem
 • takrolimusem
 • cyklosporyną
 • preparatami naparstnicy np. digoksyną
 • witaminą D
Ciąża

O stosowaniu leku w okresie ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

Lekarz decyduje o stosowaniu leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lekarz może zdecydować o stosowaniu leku u niemowląt w wieku powyżej 28 dni, dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Sterofundin ISO?

Lek Sterofundin ISO jest izotonicznym roztworem elektrolitów o stężeniach elektrolitów dostosowanych do stężeń tych substancji w osoczu. Roztwór ten jest podawany w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Sterofundin ISO?

Lek Sterofundin ISO stosowany jest w celu uzupełnienia utraconego płynu pozakomórkowego w przypadku odwodnienia izotonicznego:

 • z występowaniem kwasicy
 • w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia kwasicy

Dawkowanie

Jak stosować lek Sterofundin ISO?

Ten lek podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie leku Sterofundin ISO:

dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież

 • 500 ml do 3 litrów na dobę

niemowlęta i dzieci

 • 20 do 100 ml na kilogram masy ciała na dobę

Lekarz określi indywidualnie:

 • potrzebną ilość roztworu
 • szybkość podawania wlewu
 • okres czasu podawania roztworu

Lek podawany jest do żyły za pomocą kroplówki.

Szczegółowy opis podawania leku jest informacją zastrzeżoną dla fachowego personelu medycznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Podanie większej niż zalecana dawki leku jest mało prawdopodobne, ponieważ dawkowanie jest sprawdzane przez lekarza lub pielęgniarkę. Jednak w przypadku przedawkowania lub zbyt szybkiego podawania wlewu mogą wystąpić:

 • zwiększenie napięcia skóry
 • zastój krwi w żyłach i obrzęk
 • nagromadzenie płynu w płucach
 • duszność
 • nieprawidłowa zawartość wody i soli w płynach ustrojowych

W przypadku przedawkowania infuzja zostanie natychmiast przerwana oraz zostanie wdrożone odpowiednie leczenie korygujące.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sterofundin ISO?

Leku Sterofundin ISO nie wolno podawać w następujących przypadku:

 • hiperwolemii
 • ciężkiej zastoinowej niewydolności serca
 • niewydolności nerek ze skąpomoczem lub bezmoczem
 • ciężkiego obrzęku uogólnionego
 • hiperkaliemii
 • hiperkalcemii
 • zasadowicy metabolicznej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Sterofundin ISO może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane obserwowane po podaniu leku Sterofundin ISO:

Rzadko (maksymalnie u 1 na 1000 pacjentów):

 • porażenie jelit - obserwowane po podaniu soli magnezu w postaci infuzji

Częstość nieznana:

 • reakcje alergiczne z pokrzywką - obserwowane po podaniu w infuzji soli magnezu

Działania niepożądane występujące w związku ze sposobem podawania:

 • reakcje gorączkowe
 • zakażenie w miejscu wkłucia
 • miejscowy ból lub reakcja
 • podrażnienie żyły
 • zakrzepy krwi w żyłach
 • zapalenie żył szerzące się od miejsca podania

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na zawartość chlorku sodu należy zachować ostrożność u pacjentów z:

 • łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca
 • obrzękiem obwodowym lub płucnym
 • nadmiarem płynu pozakomórkowego
 • hipernatremią
 • hiperchloremią
 • odwodnieniem hipertonicznym
 • nadciśnieniem
 • aldosteronizmem lub innymi stanami lub u pacjentów poddawanych terapii (kortykosteroidami, steroidami) związanej z retencją sodu

Ze względu na zawartość soli potasu należy zachować ostrożność u pacjentów z:

 • chorobami serca
 • stanami predysponującymi do hiperkaliemii (np. niewydolnością nerek lub kory nadnerczy, ostrym odwodnieniem, rozległym uszkodzeniem tkanki np. w wyniku ciężkich oparzeń)

Ze względu na obecność wapnia:

 • należy zachować ostrożność, aby zapobiec wynaczynieniu podczas infuzji dożylnej
 • należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniem czynności nerek lub chorobami związanymi z występowaniem podwyższonego stężenia witaminy D np. sarkoidoza
 • w przypadku towarzyszącej transfuzji krwi płynu nie wolno podawać za pomocą tego samego zestawu do infuzji

Ze względu na zawartość anionów ulegających metabolizmowi płyn należy podawać ostrożnie u pacjentów z niewydolnością oddechową.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sterofundin ISO a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Sterofundin ISO w okresie ciąży decyduje lekarz. Lek należy stosować ostrożnie w przypadku toksemii ciążowej.

Sterofundin ISO a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O stosowaniu leku Sterofundin ISO w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu lub otrzymywaniu:

 • hormonów steroidowych
 • karbenoksolonu
 • innych leków mogących powodować zatrzymanie sodu i wody w organizmie

(stosowanie powyższych leków razem z lekiem Sterofundin ISO może prowadzić do zwiększenia zawartości wody i sodu we krwi, czego skutkiem może być podwyższone ciśnienie krwi i obrzęki)

 • suksametonium
 • niektórych leków moczopednych, które zmniejszają wydalanie potasu np. amilorydu, spironolaktonu, triamterenu
 • takrolimusu, cyklosporyny - są to leki stosowane np. po przeszczepach narządów)

(stosowanie powyższych leków razem z lekiem Sterofundin ISO może prowadzić do wzrostu stężenia potasu we krwi, co niekorzystnie wpływa na pracę serca)

 • preparatów naparstnicy np. digoksyny - stosowanie ich razem z lekiem Sterofundin może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak nieregularny rytm serca (na skutek wzrostu stężenia wapnia we krwi, który jest jednym ze składników płynu Sterofundin ISO). Niezbędne jest dostosowanie dawki digoksyny przez lekarza.
 • witaminy D - może to prowadzić do podwyższenia stężenia wapnia we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Sterofundin ISO a alkohol

Brak danych.

Sterofundin ISO a prowadzenie pojazdów

Lek Sterofundin ISO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Sterofundin ISO?

Lek Sterofundin ISO należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Butelki szklane i butelki z polietylenu:

 • nie przechowywać w lodówce
 • nie zamrażać

Worki z tworzywa sztucznego:

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC
 • nie przechowywać w lodówce
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego