Kategorie

Symbicort (Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Symbicort?

Symbicort Turbuhaler zawiera glikokortykosteroid - formoterol i selektywnego agonistę receptora β2-adrenergicznego - budezonid. Ich właściwości pozwalają na stosowanie w skojarzeniu do leczenia podtrzymującego i doraźnego astmy oraz leczenia objawowego pacjentów z przewlekłą obturacyjną płuc.

Podstawowe informacje

NazwaSymbicort
Nazwa międzynarodowaBudesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

160 mcg + 4,5 mcg

PostaćAerozol inhalacyjny, zawiesina
Skład - substancja czynna

Budezonid i dwuwodny fumaran formoterolu

Skład - substancje pomocnicze
 • apafluran (HFA 227)
 • powidon 
 • makrogol
Dostępne opakowania

120 dawek

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwobrzękowe
 • rozszerzające oskrzela
 • zwiotczające mięśnie dróg oddechowych
Zastosowanie

Leczenie objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku 18 lat i powyżej.

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub na inne składniki tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • zakażenie płuc
 • wysokie ciśnienie tętnicze lub kiedykolwiek w przeszłości występowały choroby serca (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybka akcja serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca)
 • zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy
 • małe stężenie potasu we krwi
 • ciężkie choroby wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • kołatanie serca, drżenia
 • pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej
 • lekkie podrażnienie gardła, kaszel i chrypka
 • bóle głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niepokój, nerwowość lub pobudzenie
 • zaburzenia snu
 • uczucie zawrotów głowy
 • nudności (mdłości)
 • przyspieszone bicie serca
 • siniaki na skórze
 • kurcze mięśni
Nie łączyć z
 • lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne tj. atenolol lub propranolol, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, również w postaci kropli do oczu tj. tymolol stosowany w leczeniu jaskry
 • lekami stosowanymi w przypadku przyspieszonej lub niemiarowej czynności serca 
 • lekami tj. digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca
 • lekami moczopędnymi np. furosemid, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • sterydami stosowanymi doustnie np. prednizolon
 • pochodnymi ksantyny np. teofilina lub aminofilina
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela tj. salbutamol
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi np. amitryptylina oraz lekiem przeciwdepresyjnym neazodon
 • lekami z grupy fenotiazyny np. chloropromazyna i prochlorperazyna
 • lekami nazywanymi inhibitorami proteazy HIV stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV
 • lekami stosowanymi w zakażeniach tj. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona tj. lewodopa
 • lekami stosowanymi w chorobach tarczycy tj. lewotyroksyna
Ciąża

Jeżeli pacjentka leczona lekiem Symbicort zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Symbicort, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią

Pacjentka karmiąca piersią powinna porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Symbicort.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Symbicort u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symbicort nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symbicort?

Mechanizm działania leku Symbicort:

 • zapobiega i redukuje stany zapalne płuc
 • redukuje obrzęk płuc
 • rozszerza oskrzela
 • zwiotcza mięśnie dróg oddechowych ułatwiając oddychanie

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symbicort ?

Lek stosuje się leczeniu objawowym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Dawkowanie

Jak stosować lek Symbicort ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Zasady stosowania leku:

Ważne jest, aby stosować lek Symbicort codziennie, nawet jeśli w danym czasie nie występują u pacjenta objawy POChP. Zazwyczaj stosowana dawka leku to 2 inhalacje dwa razy na dobę. Jeśli pacjent stosuje steroidy w postaci tabletek na POChP, wprowadzając lek Symbicort lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów.  Po zmniejszeniu dawki doustnych steroidów pacjent może poczuć się gorzej, a nawet mogą nasilić się u niego objawy ze strony układu oddechowego. Mogą wystąpić objawy, takie jak zatkany nos, katar, osłabienie lub bóle mięśni lub stawów i wysypka (wyprysk). Konieczne może być zastosowanie innych leków, jeśli wystąpią objawy alergii lub zapalenia stawów. Jeżeli podczas stosowania leku Symbicort u pacjenta wystąpi duszność lub świsty, należy kontynuować stosowanie leku Symbicort, ale należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zastosowanie dodatkowego leczenia.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

 • u pacjenta wystąpiły trudności w oddychaniu lub często budzi się w nocy z powodu uczucia braku tchu
 • pacjent ma uczucie ucisku w klatce piersiowej rano po wstaniu lub uczucie ucisku w klatce piersiowej utrzymuje się dłużej niż zwykle
 • wymienione objawy mogą oznaczać niedostateczną kontrolę POChP i może być konieczne natychmiastowe zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia

Pacjentom chorym na POChP, lekarz prowadzący może przepisać również inne leki rozszerzające oskrzela, na przykład leki przeciwcholinergiczne (takie jak bromek tiotropiowy oraz bromek ipratropiowy).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symbicort

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Symbicort należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Mogą się pojawić następujące objawy: drżenia, bóle głowy i przyspieszenie akcji serca.

Pominięcie zastosowania leku Symbicort

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symbicort

Przed przerwaniem stosowania leku Symbicort należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przerwanie stosowania leku Symbicort może spowodować pogorszenie objawów POChP.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symbicort ?

Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na budezonid, formoterol lub inne składniki tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symbicort może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku Symbicort i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (języka i/lub gardła i/lub trudności z przełykaniem) lub pokrzywka oraz trudności w oddychaniu - może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna
 • skurcz oskrzeli 
 • nagłe wystąpienie ostrego świszczącego oddechu i (lub) duszności bezpośrednio po użyciu inhalatora (nazywane również „paradoksalnym skurczem oskrzeli”) - należy od razu przerwać stosowanie leku Symbicort Turbuhaler, użyć inhalatora z lekiem do stosowania doraźnego i natychmiast skontaktować się z lekarzem

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • kołatanie serca, drżenia
 • pleśniawki (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej
 • lekkie podrażnienie gardła, kaszel i chrypka
 • bóle głowy

Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • niepokój, nerwowość lub pobudzenie
 • zaburzenia snu
 • uczucie zawrotów głowy
 • nudności (mdłości)
 • przyspieszone bicie serca
 • siniaki na skórze
 • surcze mięśni

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypka, świąd
 • skurcz oskrzeli (skurcz mięśni dróg oddechowych objawiający się świstami). Jeśli świsty wystąpią bezpośrednio po zastosowaniu leku, należy przerwać stosowanie leku Symbicort i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • małe stężenie potasu we krwi
 • nierówne bicie serca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • depresja
 • zmiany zachowania, szczególnie u dzieci
 • ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy dławicy piersiowej)
 • zwiększone stężenie cukru (glukozy) we krwi
 • zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach
 • zmiany ciśnienia krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować środki ostrożności w przypadku występowania:

 • cukrzycy
 • zakażenia płuc
 • wysokiego ciśnienia tętniczego lub kiedykolwiek w przeszłości występowały choroby serca (w tym zaburzenia rytmu serca, bardzo szybka akcja serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca)
 • zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy
 • małego stężenia potasu we krwi
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symbicort a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka leczona lekiem Symbicort zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Symbicort, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Symbicort a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentka karmiąca piersią powinna porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Symbicort.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Symbicort może oddziaływać z:

 • lekami blokującymi receptory P-adrenergiczne tj. atenolol lub propranolol, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, również w postaci kropli do oczu tj. tymolol stosowany w leczeniu jaskry
 • lekami stosowanymi w przypadku przyspieszonej lub niemiarowej czynności serca 
 • lekami tj. digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca
 • lekami moczopędnymi np. furosemid, stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • sterydami stosowanymi doustnie np. prednizolon
 • pochodnymi ksantyny np. teofilina lub aminofilina
 • innymi lekami rozszerzającymi oskrzela tj. salbutamol
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi np. amitryptylina oraz lekiem przeciwdepresyjnym neazodon
 • lekami z grupy fenotiazyny np. chloropromazyna i prochlorperazyna
 • lekami nazywanymi inhibitorami proteazy HIV stosowanymi w leczeniu zakażenia HIV
 • lekami stosowanymi w zakażeniach tj. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona tj. lewodopa
 • lekami stosowanymi w chorobach tarczycy tj. lewotyroksyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symbicort a alkohol

Brak danych.

Symbicort a prowadzenie pojazdów

Lek Symbicort nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, posługiwania się narzędziami i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symbicort?

Zasady przechowywania leku:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • działanie tego leku może zmniejszyć się, gdy pojemnik jest zimny, aby uzyskać najlepsze rezultaty, lek ten powinien być przechowywany przed użyciem w temperaturze pokojowej
 • nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać
 • chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
 • po wyjęciu inhalatora z folii można go używać przez 3 miesiące. Wpisać termin ważności (3 miesiące po otwarciu opakowania foliowego) na etykiecie inhalatora, co pomoże zapamiętać, kiedy konieczne będzie zaprzestanie używania urządzenia
 • po użyciu inhalatora należy zawsze ponownie założyć mocno wieczko ochronne na ustnik i zatrzasnąć we właściwej pozycji
 • pojemnik zawiera płyn pod ciśnieniem dlatego nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C
 • nie przedziurawiać pojemnika, nawet jeśli pojemnik wydaje się pusty nie należy go zgniatać, dziurawić czy palić

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego