Kategorie

Symezet (Ezetimibum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Symezet?

Lek Symezet zawiera ezetymib, obniżający stężenie cholesterolu we krwi. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu ze statynami u pacjentów, u których sama dieta obniżająca poziom cholesterolu nie wystarcza, żeby kontrolować jego stężenie we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaSymezet
Nazwa międzynarodowaEzetimibum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ezetymib

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon K-30
 • laurylosiarczan sodu
 • polisorbat 80
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 300 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów we krwi
 • zwiększenie stężenia cholesterolu HDL we krwi
Zastosowanie
 • pierwotna hipercholesterolemia
 • zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
Przeciwwskazania

Uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy poinformować lekarza o wszystkich schorzeniach i alergiach
 • przed rozpoczęciem leczenia powinno się wykonać badanie krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • po rozpoczęciu leczenia, gdy lek jest przyjmowany w skojarzeniu ze statynami, powinno się wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia
 • uczucie zmęczenia
Nie łączyć z
 • cyklosporyną
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • fibratami
 • cholestyraminą
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Symezet w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Symezet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Symezet nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symezet może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symezet?

Lek Symezet obniża stężenie "złego" cholesterolu LDL, przy jednoczesnym podwyższaniu stężenia "dobrego"cholesterolu HDL. Wspomaga również działanie statyn.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symezet?

Lek Symezet jest stosowany w:

 • leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii w monoterapii jako środek wspomagający dietę w przypadku nietolerancji lub niemożliwości podania statyn
 • leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii w połączeniu ze statyną, jeżeli terapia samą statyną nie daje zadowalającego efektu kontroli stężenia cholesterolu we krwi
 • zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym razem ze statyną u pacjentów z chorobami serca np. chorobą wieńcową
 • leczeniu homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (HoFH) jako terapia wspomagająca dietę

Dawkowanie

Jak stosować lek Symezet?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka leku to 1 tabletka (po 10 mg) jeden raz na dobę o dowolnej porze, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Zalecenia przyjmowania leku:

 • przed rozpoczęciem stosowania leku i w trakcie leczenia należy stosować dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi
 • w przypadku przyjmowania łącznie ze statyną - oba leki można zażywać o tej samej porze
 • jeśli lek jest stosowany razem z cholestyraminą lub innymi lekami wiążącymi kwasy żółciowe - Symezet powinien być zażywany co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po tych lekach

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symezet:

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Symezet:

Należy przyjąć dawkę leku następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Symezet:

Nie należy przerywać stosowania leku, ponieważ stężenie cholesterolu we krwi może wzrosnąć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Symezet należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symezet?

Lek Symezet jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występuje uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symezet może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Symezet wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niewyjaśnione bóle mięśni
 • tkliwość mięśni
 • osłabienie mięśni

Podczas stosowania leku zgłaszano występowanie reakcji alergicznych, w tym obrzęku twarzy, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymaga natychmiastowego leczenia).

Inne działania niepożądane w monoterapii:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia
 • uczucie zmęczenia

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub parametrów funkcji mięśni
 • kaszel
 • niestrawność
 • zgaga
 • nudności
 • bóle stawów
 • skurcze mięśni
 • ból szyi
 • zmniejszenie apetytu
 • ból
 • ból w klatce piersiowej
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie tętnicze

Inne działania niepożądane w połączeniu ze statyną:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie we krwi aktywności niektórych parametrów czynnościowych wątroby (aminotransferaz)
 • bóle głowy
 • bóle mięśni
 • tkliwość lub osłabienie mięśni

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • uczucie mrowienia
 • suchość w jamie ustnej
 • świąd
 • wysypka
 • pokrzywka
 • ból pleców
 • osłabienie mięśni, bóle rąk i nóg
 • nietypowe zmęczenie lub osłabienie oraz obrzęki (szczególnie rąk i stóp)

Podczas stosowania tego leku w skojarzeniu z fenofibratem zgłaszano następujące działania niepożądane:

 • ból brzucha

Inne działania niepożądane:

 • zawroty głowy
 • bóle mięśni
 • zaburzenia czynności wątroby
 • reakcje alergiczne (w tym wysypka i pokrzywka)
 • uniesiona czerwona wysypka, czasem ze zmianami przyjmującymi określony kształt (rumień wielopostaciowy)
 • bóle mięśni, tkliwość lub osłabienie, rozpad mięśni
 • kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować bóle brzucha, nudności, wymioty)
 • zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha
 • zaparcia
 • zmniejszenie liczby krwinek mogące powodować siniaki
 • uczucie mrowienia
 • depresja
 • nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • wszystkie dolegliwości w tym uczulenia
 • przed rozpoczęciem leczenia powinno się wykonać badanie krwi, w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • po rozpoczęciu leczenia, gdy lek jest przyjmowany w skojarzeniu ze statynami, powinno się wykonać badanie krwi w celu sprawdzenia czynności wątroby
 • lek nie jest zalecany w umiarkowanej i ciężkiej niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symezet a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Symezet w skojarzeniu ze statyną, jeśli pacjentka jest w ciąży, zamierza zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Brak danych dotyczących stosowania leku bez statyn u kobiet w ciąży.

Symezet a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Symezet w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

 • cyklosporyna
 • leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, fenprokumon, acenokumarol lub fluindion)
 • fibraty
 • cholestyramina, wpływa ona na działanie ezetymibu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symezet a alkohol

Brak danych.

Symezet a prowadzenie pojazdów

Jeśli u pacjenta pojawią się zawroty głowy związane z przyjmowaniem leku Symezet, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symezet?

 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego