Kategorie

Synagis (Palivizumabum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Synagis?

Synagis zawiera substancję czynną o nazwie paliwizumab. Jest to przeciwciało, które jest skierowane przeciw wirusowi zwanemu syncytialnym wirusem oddechowym, RSV (ang. respiratory syncytial virus)

Podstawowe informacje

NazwaSynagis
Nazwa międzynarodowaPalivizumabum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór do wstrzykiwań

 • 50 mg/ 0,5 ml
 • 100 mg/ 1 ml

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

 • 50 mg
 • 100 mg
Skład - substancja czynna

Paliwizumab

Skład - substancje pomocnicze

Roztwór do wstrzykiwań

 • histydyna
 • glicyna
 • woda do wstrzykiwań

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

 • proszek: histydyna, glicyna i mannitol
 • rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Roztwór do wstrzykiwań

 • 1 fiolka 0,5ml
 • 1 fiolka 1ml

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

 • 50 mg proszku w fiolce + 1 ml rozpuszczalnika w ampułce
 • 100 mg proszku w fiolce + 1 ml rozpuszczalnika w ampułce
Działanie / właściwości

Przeciwwirusowe

Zastosowanie

Ochrona dziecka przed chorobą wywołaną przez RSV

Przeciwwskazania

Uczulenie na paliwizumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • złe samopoczucie dziecka
 • zaburzenia krzepliwości krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka
 • gorączka

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • przerwa w oddychaniu lub inne trudności w oddychaniu
Nie łączyć z

Nie są znane interakcje leku Synagis z innymi lekami.

Ciąża

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci nawet tych urodzonych przedwcześnie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie dotyczy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Synagis?

Lek Synagis zawiera przeciwciało, które jest skierowane przeciw wirusowi zwanemu syncytialnym wirusem oddechowym, RSV

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Synagis?

Lek Synagis stosuje się, aby uchronić dziecko przed ciężką chorobą wywołaną przez RSV. Dziećmi szczególnie narażonymi są niemowlęta przedwcześnie urodzone lub dzieci z chorobami serca, lub płuc.

Dawkowanie

Jak stosować lek Synagis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • lek będzie podawany dziecku w dawce 15 mg/kg masy ciała raz w miesiącu, tak długo, jak utrzymywać się będzie zagrożenie zakażeniem RSV
 • należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza w okresie między kolejnymi dawkami, aby zapobiec zakażeniu
 • jeśli dziecko ma planowaną operację serca, lekarz może zlecić podanie dodatkowej dawki leku

Podawanie leku

Synagis podaje się dziecku w zastrzyku domięśniowym, najczęściej w zewnętrzną powierzchnię uda.

Pominięcie dawki leku Synagis

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Każdy zastrzyk leku chroni dziecko przez okres około jednego miesiąca.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Synagis?

Leku Synagis nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na paliwizumab lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Objawy ciężkiej reakcji alergicznej:

 • ciężka wysypka, pokrzywka lub świąd skóry
 • obrzęk warg, języka lub twarzy
 • zamykanie się gardła, trudności w oddychaniu
 • utrudniony, przyspieszony lub nieregularny oddech
 • sine zabarwienie skóry, warg lub paznokci u rąk
 • osłabienie siły mięśniowej lub wiotkość mięśni
 • obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • brak reakcji na bodźce

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Synagis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Jeśli u dziecka po podaniu leku wystąpią poniższe działania niepożądane, należy bezzwłocznie powiadomić lekarza lub uzyskać pomoc medyczną.

 • ciężkie reakcje alergiczne, które mogą zagrażać życiu lub powodować zgon
 • nietypowe siniaczenie lub zgrupowania małych czerwonych plamek na skórze

Inne działania niepożądane

Bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • wysypka
 • gorączka

Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów):

 • ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • przerwa w oddychaniu lub inne trudności w oddychaniu

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • napady drgawek
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Synagis należy zachować szczególną ostrożność:

 • jeśli dziecko nie czuje się dobrze, należy powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ może być wskazane podanie leku Synagis w późniejszym terminie,
 • jeśli dziecko ma jakiekolwiek zaburzenia krzepliwości krwi, ponieważ Synagis zazwyczaj wstrzykuje się w udo

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Synagis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w ciąży.

Synagis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie są znane interakcje leku Synagis z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Synagis a alkohol

Nie dotyczy.

Synagis a prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Synagis?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w lodówce (2°C – 8°C), nie zamrażać
 • przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

 • po przygotowaniu roztworu zużyć w ciągu 3 godzin

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego