Kategorie

Systen Conti (Estradiolum + Norethisteroni acetas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Systen Conti?

Systen Conti to lek w postaci systemu transdermalnego uwalniającego substancję leczniczą  z zaprogramowaną szybkością przez określony czas. Substancje czynne - estradiol i noretysteronu to hormony stosowane w celu uzupełnienia ich niedoboru u kobiet.

Podstawowe informacje

NazwaSysten Conti
Nazwa międzynarodowaEstradiolum + Norethisteroni acetas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3,2 mg + 11,2 mg

PostaćSystem transdermalny, plaster
Skład - substancja czynna
 • estradiol (półwodny)
 • octan noretysteronu
Skład - substancje pomocnicze
 • warstwa adhezyjna: kopolimer akrylowy, guma guar
 • warstwa ochronna (warstwa zabezpieczająca zewnętrzna): poliester
 • warstwa zabezpieczająca (do usunięcia): polietylenotereftalan
Dostępne opakowania

8 plastrów

Działanie / właściwości

Uzupełnienie niedoboru hormonów kobiecych: estrogenu i progestagenu.

Zastosowanie

Złagodzenia objawów związanych z menopauzą

Przeciwwskazania
 • jeśli stwierdzono uczulenie lub nadwrażliwość na estradiol, octan noretysteronu lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka piersi
 • jeśli rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka błony śluzowej macicy (rak endometrium) lub inny nowotwór estrogenozależny
 • jeśli występują niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych
 • jeśli występuje nadmierny rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium) i nie jest ona leczona
 • jeśli rozpoznano lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), np. w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna)
 • jeśli występuje zaburzenie krzepnięcia krwi (zaburzenie ze skłonnością do zakrzepicy, takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)
 • jeśli występują lub występowały w przeszłości choroby wywołane przez zakrzepy krwi w tętnicach (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe), takie jak zawał mięśnia sercowego, udar lub dusznica bolesna
 • jeśli występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a wyniki testów czynności wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych
 • jeśli występuje rzadka, dziedziczna choroba krwi - porfiria
 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • mięśniaki macicy (włókniaki macicy)
 • rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) w wywiadzie
 • czynniki zwiększające ryzyko zakrzepów krwi
 • czynniki zwiększające ryzyko nowotworów estrogenozależnych
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • choroba wątroby, np. gruczolak wątroby
 • cukrzyca
 • kamica żółciowa
 • migrena lub nasilone bóle głowy
 • choroba układu immunologicznego mająca wpływ na wiele narządów
 • padaczka
 • astma oskrzelowa
 • choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu
 • mastopatia
 • duże stężenie tłuszczów (triglicerydów) we krwi
 • zatrzymywanie płynów spowodowane zaburzoną czynnością serca lub nerek
 • stan, w którym tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów tarczycy (niedoczynność tarczycy) i pacjentka stosuje terapię zastępczą hormonami tarczycy
 • dziedzicznie uwarunkowany stan powodujący nawracające epizody obrzęku lub występowanie w przeszłości nagłych obrzęków rąk, twarzy, stóp, ust, oczu, języka, gardła lub przewodu pokarmowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • rumień w miejscu podania, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, reakcja w miejscu podania

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • nadwrażliwość
 • depresja, bezsenność, lęk nerwowość
 • zaburzenia czucia
 • parestezje, ból głowy
 • kołatanie serca
 • nadciśnienie, żylaki, rozszerzenie naczyń
 • ból brzucha, biegunka, nudności
 • wysypka rumieniowa
 • ból stawów, ból pleców
 • ból piersi, polip szyjki macicy, nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium), upławy, bolesne miesiączkowanie, obfite krwawienie miesięczne, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z macicy
 • ból, obrzęk, obrzęk w miejscu podania, zmęczenie
 • zwiększenie masy ciała
Nie łączyć z
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina
 • lekami przeciwgruźliczymi, takimi jak ryfampicyna i ryfabutyna
 • lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV, takimi jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir
 • lekami stosowanymi w zapaleniach wątroby typu C, takimi jak telaprewir
 • lekami roślinnymi zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
Ciąża

Leku Systen Conti nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Systen Conti nie należy stosować w okresie karmienie piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie jest znany wpływ leku Systen Conti na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Systen Conti?

Systen Conti zawarty w leku Systen Conti jest identyczny z estradiolem wytwarzanym przez jajniki u kobiet i jest klasyfikowany jako naturalny estrogen. Octan noretysteronu jest progestagenem, działającym podobnie do progesteronu innego ważnego żeńskiego hormonu płciowego. Działanie leku polega na uzupełnieniu niedoboru żeńskich hormonów płciowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Systen Conti?

U kobiet, u których upłynął co najmniej rok od ustania miesiączkowania w celu złagodzenia objawów menopauzy takich jak uderzenia gorąca na twarzy, szyi i klatce piersiowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Systen Conti?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • lekarz dostosuje dawkę odpowiednią u danej kobiety
 • lek należy stosować w sposób nieprzerwany
 • lek należy stosować 2 razy w tygodniu, przyklejając na skórę tułowia poniżej talii
 • plastry należy wymieniać co 3-4 dni
 • leczenie objawów pomenopauzalnych prowadzi się najmniejszą skuteczną dawką
 • jeśli nastąpi częściowe lub całkowite odklejenie plastra, należy od razu przykleić nowy, zachowując ten sam dzień zmiany plastra

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Systen Conti

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania leku to: nudności, krwawienia śródcyklowe, ból i tkliwość piersi, skurcze i wzdęcia brzucha. Obawy przedawkowania mijają bez specyficznego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Systen Conti

Pominięty plaster należy nakleić tak szybko jak to tylko możliwe. Należy jednak zachować dotychczasowy termin zmiany plastra na nowy. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia i plamień śródcyklowych.

Jeśli planowana jest operacja

Należy poinformować lekarza o stosowaniu plastrów. Może on zalecić przerwanie kuracji na 4-6 tygodni przed operacją w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakrzepu krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Systen Conti?

Leku Systen Conti nie należy stosować, jeśli u pacjentki:

 • stwierdzono uczulenie lub nadwrażliwość na estradiol, noretysteronu octan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka piersi
 • rozpoznano, występował w przeszłości lub podejrzewa się raka błony śluzowej macicy (rak endometrium) lub inny nowotwór estrogenozależny
 • występują niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych
 • występuje nadmierny rozrost błony śluzowej trzonu macicy (hiperplazja endometrium) i nie jest ona leczona
 • rozpoznano lub występowały w przeszłości zakrzepy krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa), np. w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) lub płucach (zatorowość płucna)
 • występuje zaburzenie krzepnięcia krwi (zaburzenie ze skłonnością do zakrzepicy, takie jak niedobór białka C, białka S lub antytrombiny)
 • występują lub występowały w przeszłości choroby wywołane przez zakrzepy krwi w tętnicach (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe), takie jak zawał mięśnia sercowego, udar lub dusznica bolesna
 • występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a wyniki testów czynności wątroby nie powróciły do wartości prawidłowych
 • występuje rzadka, dziedziczna choroba krwi - porfiria
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Systen Conti może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą występuje zwiększone ryzyko rozwoju następujących chorób w porównaniu do kobiet niestosujących HTZ:

 • rak piersi
 • nadmierny rozrost lub rak błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium lub rak)
 • rak jajnika
 • zakrzepy krwi w żyłach nóg lub płucach (żylna choroba zakrzepowo - zatorowa)
 • choroba wieńcowa
 • udar mózgu
 • prawdopodobnie utrata pamięci, jeśli rozpoczęto stosowanie hormonalnej terapii zastępczej po 65. roku życia

Inne działania niepożądane

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 osoby na 10):

 • rumień w miejscu podania, świąd w miejscu podania, wysypka w miejscu podania, reakcja w miejscu podania

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100): 

 • nadwrażliwość
 • depresja, bezsenność, lęk nerwowość
 • zaburzenia czucia
 • parestezje, ból głowy
 • kołatanie serca
 • nadciśnienie, żylaki, rozszerzenie naczyń
 • ból brzucha, biegunka, nudności
 • wysypka rumieniowa
 • ból stawów, ból pleców
 • ból piersi, polip szyjki macicy, nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium), upławy, bolesne miesiączkowanie, obfite krwawienie miesięczne, zaburzenia miesiączkowania, krwawienie z macicy
 • ból, obrzęk, obrzęk w miejscu podania, zmęczenie
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • drożdżyca narządów płciowych
 • świąd, wysypka
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • wzdęcia
 • ból mięśni
 • migrena
 • obrzęk, obrzęk uogólniony, obrzęk obwodowy

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10000):

 • padaczka
 • zakrzepica

Częstość nieznana:

 • nowotwór piersi, rak błony śluzowej macicy (endometrium)
 • wahania nastroju
 • incydent mózgowo-naczyniowy, zawroty głowy
 • zakrzepica żył głębokich
 • zatorowość płucna
 • wzdęcie brzucha
 • kamica żółciowa
 • zespół Stevens-Johnson’a
 • powiększenie piersi

Inne działania niepożądane związane z doustną estrogenowo-progestagenową terapią zastępczą:

 • zawroty głowy
 • niestrawność, wymioty
 • ból kończyn, miastenia
 • tkliwość piersi, skurcze macicy, zakażenie pochwy
 • mięśniak macicy, torbiel jajowodu
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych – aminotransferaz – w badaniach
 • choroba pęcherzyka żółciowego, żółtaczka
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty, plamica naczyniowa, trądzik, sucha skóra, łysienie
 • prawdopodobne otępienie w wieku powyżej 65 lat
 • zespół suchego oka
 • zmiana składu łez

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Systen Conti należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • mięśniaki macicy (włókniaki macicy)
 • rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy (endometrioza) lub nadmierny rozrost błony śluzowej macicy (hiperplazja endometrium) w wywiadzie
 • czynniki zwiększające ryzyko zakrzepów krwi
 • czynniki zwiększające ryzyko nowotworów estrogenozależnych
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • choroba wątroby, np. gruczolak wątroby
 • cukrzyca
 • kamica żółciowa
 • migrena lub nasilone bóle głowy
 • choroba układu immunologicznego mająca wpływ na wiele narządów
 • padaczka
 • astma oskrzelowa
 • choroba ucha prowadząca do stopniowej utraty słuchu
 • mastopatia
 • duże stężenie tłuszczów (triglicerydów) we krwi
 • zatrzymywanie płynów spowodowane zaburzoną czynnością serca lub nerek
 • stan, w którym tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów tarczycy (niedoczynność tarczycy) i pacjentka stosuje terapię zastępczą hormonami tarczycy
 • dziedzicznie uwarunkowany stan powodujący nawracające epizody obrzęku lub występowanie w przeszłości nagłych obrzęków rąk, twarzy, stóp, ust, oczu, języka, gardła lub przewodu pokarmowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Systen Conti a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Systen Conti nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli kobieta zajdzie w ciąże w trakcie stosowania plastrów, należy natychmiast przerwać leczenie.

Systen Conti a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Systen Conti nie należy stosować w okresie karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • leki przeciwpadaczkowe, takie jak fenobarbital, fenytoina i karbamazepina
 • leki przeciwgruźlicze, takie jak ryfampicyna i ryfabutyna
 • leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV, takie jak newirapina, efawirenz, rytonawir i nelfinawir
 • leki stosowane w zapaleniach wątroby typu C, takie jak telaprewir
 • leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Systen Conti a alkohol

Brak danych

Systen Conti a prowadzenie pojazdów

Nie jest znany wpływ leku Systen Conti na prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Systen Conti?

 • przechowywać w temperaturze do 25°C
 • przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego