Kategorie

Taclar (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Taclar?

Lek Taclar zawiera substancję czynną klarytromycynę, należącą do grupy antybiotyków makrolidowych i jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę.

Podstawowe informacje

NazwaTaclar
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 250 mg
 • 500 mg

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane, Proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

Rdzeń:

 • skrobia kukurydziana żelowana
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna typ 102 (dawka 500 mg) / celuloza mikrokrystaliczna ph 102 (dawka 250 mg)
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji - nie zawiera substancji pomocniczych

Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 14 tabletek powlekanych

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

 • 1 fiolka
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia dróg oddechowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • ostre zapalenie ucha środkowego (tylko w postaci tabletek)
 • zakażenia zębów i jamy ustnej (tylko tabletki w dawce 250 mg)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • stosowanie następujących leków: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, tikagrelor, ranolazyna, alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina), lowastatyna, symwastatyna, midazolam, kolchicyna
 • niskie stężenie potasu we krwi
 • stwierdzone w wywiadzie zmiany w zapisie EKG oraz zaburzenia rytmu serca (także w rodzinie)
 • ciężka niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciąża lub jej podejrzenie
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • choroby serca takie jak: choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, spowolnienie czynności serca
 • zmniejszone stężenie magnezu we krwi
 • wystąpienie podczas stosowania leku reakcji alergicznych (należy przerwać leczenie i natychmiast zgłosić się do lekarza)
 • biegunka, szczególnie ostra lub przedłużająca się, może świadczyć o rozwinięciu się rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego
 • wystąpienie objawów takich jak brak łaknienia, ciemna barwa moczu, żółtaczka, świąd ból brzucha może świadczyć o uszkodzeniu wątroby - wymagane jest przerwanie leczenia i pilny kontakt z lekarzem
 • podczas stosowania leku może dojść do nadkażeń bakteriami opornymi na klarytromycynę lub grzybami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia (dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji)

Często:

 • ból w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia (dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji)
 • bezsenność
 • zaburzenia smaku lub zmiana w odczuwaniu smaku
 • ból głowy
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: biegunka, niestrawność, nudności, ból brzucha
 • wysypka
 • nadmierne pocenie się
 • nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych
Nie łączyć z
 • astemizolem, terfenadyną
 • cyzaprydem
 • pimozydem
 • tikagrelorem
 • ranolazyną
 • alkaloidami sporyszu
 • symwastatyną, lowastatyną
 • midazolamem (doustnie)
 • kolchicyną
Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży wyłącznie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u kobiety karmiącej piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci i młodzieży powyżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, stan splątania lub dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Taclar?

Lek Taclar zawiera substancję leczniczą - klarytromycynę, która należy do antybiotyków makrolidowych. Mechanizm przeciwbakteryjnego działania leku polega na blokowaniu syntezy białka w komórkach bakteryjnych. Taclar stosowany jest w leczeniu zakażeń o różnej lokalizacji wywołanych przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Taclar?

Lek Taclar stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe na klarytromycynę drobnoustroje:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych np. zapalenie gardła, zatok
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych np. zapalenie płuc, oskrzeli
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich np. liszajec zakaźny, ropnie, zapalenie mieszków włosowych
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • ostre zapalenie ucha środkowego (tylko w postaci tabletek)
 • zakażenia zębów i jamy ustnej np. ropień okołowierzchołkowy, zapalenie ozębnej (tylko tabletki w dawce 250 mg)

Dawkowanie

Jak stosować lek Taclar?

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki powlekane 250 mg:

Zakażenia dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich oraz zapalenie ucha środkowego

Dorośli, dzieci i młodzież powyżej 12 lat

 • w ciężkich zakażeniach stosuje się 1 tabletkę dwa razy na dobę (co 12 godzin)
 • lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek dwa razy na dobę (co 12 godzin)
 • leczenie trwa zwykle 5-14 dni, a w przypadku zapalenia płuc i zatok 6-14 dni

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

 • zaleca się stosowanie leku zawierającego klarytromycynę w postaci zawiesiny

Zakażenie zębów i jamy ustnej

 • jedna tabletka dwa razy na dobę (co 12 godzin) zwykle przez 5 dni

Zakażenia wywołane przez mykobakterie oraz zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez Mycobacterium avium

Dorośli

 • zaleca się stosowanie dwóch tabletek dwa razy na dobę

Zakażenia wywołane przez Helicobacter pylori

 • lek stosowany jest w połączeniu z innymi lekami, a jego dawkowanie zależne od przyjętego schematu leczenia

 

Tabletki powlekane 500 mg:

Zakażenia dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich oraz zapalenie ucha środkowego

Dorośli, dzieci i młodzież powyżej 12 lat

 • w ciężkich zakażeniach stosuje się 1 tabletkę dwa razy na dobę (co 12 godzin)
 • leczenie trwa zwykle 5-14 dni, a w przypadku zapalenia płuc i zatok 6-14 dni

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

 • zaleca się stosowanie leku zawierającego klarytromycynę w postaci zawiesiny

Zakażenia wywołane przez mykobakterie oraz zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez Mycobacterium avium

Dorośli

 • zalecana dawka to 1 tabletka podawana dwa razy na dobę

Zakażenia wywołane przez Helicobacter pylori

 • zwykle stosuje się 1 tabletkę dwa razy na dobę w połączeniu z innymi lekami (antybiotykiem i inhibitorem pompy protonowej) przez 7 do 14 dni
 • schemat dawkowania ustala lekarz

 

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji:

Dorośli, dzieci i młodzież powyżej 12 lat

 • zalecana dawka dobowa to 1 gram w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg
 • lek podawany jest przez personel medyczny dożylnie w infuzji trwającej co najmniej 60 min 
 • zaleca się podawania leku w infuzji przez 2-5 dni, a następnie przejście na podawanie postaci doustnej

 

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z chorobami nerek, w zależności od stopnia niewydolności nerek, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku o połowę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku może spowodować np. wymioty, ból brzucha.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku odczucia poprawy samopoczucia i ustąpieniu objawów infekcji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Taclar?

Lek Taclar jest przeciwskazany u pacjentów:

 • uczulonych na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu
 • ze stwierdzoną hipokalemią (niskie stężenie potasu we krwi)
 • z zaburzeniami rytmu serca lub nieprawidłowościami w zapisie EKG (wydłużony odstęp QT) w wywiadzie lub w rodzinie pacjenta
 • z ciężką niewydolnością wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek
 • stosujących następujące leki: astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, tikagrelor, ranolazyna, alkaloidy sporyszu (np. ergotamina, dihydroergotamina), lowastatyna, symwastatyna, midazolam, kolchicyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Taclar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Taclar i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wstrząs anafilaktyczny
 • obrzęk naczynioruchowy
 • trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, języka, ust, oczu i gardła
 • ciężkie reakcje skórne takie jak: zespół Stevensa - Johnsona lub toksyczna nekroliza naskórka (bolesne złuszczenie skóry, jamy ustnej, ust oczu i genitaliów), osutka krostkowa (czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami), zespół DRESS (owrzodzenie jamy ustnej, ust i skóry, wysypka, gorączka, zapalenie organów wewnętrznych)
 • ciężka lub przedłużająca się biegunka z możliwą domieszką krwi lub śluzu w stolcu (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) - może wystąpić nawet po 2 miesiącach od zaprzestania leczeniem leku Taclar
 • zażółcenie skóry, podrażnienie skóry, jasne zabarwienie kału, ciemna barwa moczu, tkliwość dotykowa brzucha lub utrata apetytu - objawy te mogą świadczyć o zapaleniu lub niewydolności wątroby
 • bóle mięśniowe lub osłabienie mięśni (rabdomioliza) - mogą świadczyć o rozpadzie tkanki mięśniowej, co może prowadzić do uszkodzenia nerek

Inne działania niepożądane leku Taclar:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia (dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji)

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia (dotyczy tylko proszku do sporządzania roztworu do infuzji)
 • biegunka, niestrawność, nudności, ból brzucha
 • bezsenność
 • zaburzenia smaku lub zmiany w odczuwaniu smaku
 • wysypka
 • nadmierne pocenie się
 • nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie tkanki łącznej
 • zakażenia grzybicze (kandydoza) 
 • zakażenia pochwy u kobiet
 • jadłowstręt, zmniejszenie apetytu
 • utrata świadomości
 • występowanie niezależnych od woli, nieskoordynowanych ruchów kończyn lub całego ciała
 • zawroty głowy
 • drżenia
 • senność
 • zaburzenia równowagi
 • niedosłuch, szumy uszne
 • zatrzymanie akcji serca, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe, kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • krwawienia z nosa
 • astma
 • zator płucny
 • zapalenia: przełyku, żołądka, jamy ustnej, języka
 • powiększenie obwodu brzucha
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • pęcherzowe zapalenie skóry, świąd, pokrzywka
 • sztywność mięśniowo - szkieletowa
 • osłabienie, brak sił (astenia)
 • uczucie rozbicia
 • gorączka, dreszcze
 • ból w klatce piersiowej
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi
 • nieprawidłowa wartość stosunku albumin do globulin
 • zmiany w obrazie krwi: zmniejszenie liczby krwinek białych, zwiększenie liczby płytek krwi

Częstość nieznana:

 • rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy
 • róża
 • trądzik
 • zaburzenia psychotyczne: stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, mania, niezwykłe sny
 • drgawki
 • brak smaku, węch opaczny, utrata węchu
 • drętwienie, mrowienie (parestezje)
 • głuchota
 • zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • krwotok oraz zmiany wskaźników krzepnięcia krwi
 • przebarwienia zębów i języka
 • ostre zapalenie trzustki
 • niewydolność wątroby, żółtaczka miąższowa
 • choroby mięśni (osłabienie, trudności z rozkurczem mięśni, zanik mięśni)
 • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zmiana wyników badań diagnostycznych: np. INR, wydłużenie czasu protrombinowego, nieprawidłowa barwa moczu
 • agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)

U pacjentów z obniżoną odpornością obserwowano dodatkowo:

 • nudności
 • wymioty
 • zmiany w odczuwaniu smaku
 • zaparcia
 • ból brzucha
 • biegunka
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy
 • zaburzenia słuchu
 • wysypka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Taclar należy omówić to z lekarzem w przypadku:

 • ciąży lub podejrzenia ciąży
 • występowania zaburzeń czynności nerek lub wątroby
 • chorób serca takich jak: choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, spowolnienie czynności serca
 • hipomagnezemii (obniżenie stężenia magnezu we krwi)

Należy poinformować lekarza, jeżeli podczas stosowania leku Taclar wystąpią:

 • ciężkie reakcje uczuleniowe np. wysypka plamisto - grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli - wymagają one natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza
 • biegunka (szczególnie o ostrym lub przewlekłym przebiegu)  - nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych i poinformować o tym lekarza, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego
 • brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha - mogą to być objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby
 • nowe zakażenia, czyli nadkażenia (bakteriami opornymi na klarytromycynę lub grzybami) - szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Taclar a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Taclar może być stosowany w ciąży wyłącznie, gdy w opinii lekarza korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu.

Taclar a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny u kobiet w okresie karmienia. Ponieważ substancja czynna leku przenika do mleka matki należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Taclar u kobiet w okresie karmienia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Taclar łącznie z niżej wymienionymi lekami jest przeciwwskazane:

 • astemizol, terfenadyna - leki stosowane w alergii
 • cyzapryd - lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego
 • pimozyd - lek stosowany w zaburzeniach psychicznych

W przypadku powyższych leków istnieje ryzyko wystąpienia zmian w zapisie EKG (wydłużenie odcinka QT) oraz zaburzeń rytmu serca, w tym ciężkich jak na przykład torsade de pointes.

 • alkaloidy sporyszu (ergotamina, dihydroergotamina) - stosowane m.in. w leczeniu migreny - możliwość silnego zatrucia cechujące się niedokrwieniem kończyn i innych tkanek, w tym także ośrodkowego układu nerwowego
 • midazolam (doustnie) - stosowany jako lek przeciwlękowy i nasenny - możliwość znacznego wzrostu stężenia midazolamu we krwi
 • statyny (symwasterol, lowasterol) - stosowane w leczeniu hipercholesterolemii - ryzyko wystąpienia rabdomiolizy
 • kolchicyna - stosowana w leczeniu dny moczanowej
 • ranolazyna (lek nasercowy)
 • tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi)

Należy zachować szczególna ostrożność stosując lek Taclar u pacjentów przyjmujących którykolwiek z niżej wymienionych leków:

 • antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy - ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna
 • leki przeciwgrzybicze - flukonazol, itrakonazol
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV - atazanawir, efawirenz, etrawiryna, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub zaburzeń rytmu serca - digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem
 • leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności - alprazolam, triazolam, midazolam (dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej)
 • warfaryna lub inne leki przeciwzakrzepowe
 • kwetiapina lub inne leki przeciwpsychotyczne
 • statyny (atorwastatyna, rosuwastatyna) 
 • metylprednizolon (lek przeciwzapalny)
 • cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym)
 • leki stosowane m.in. po przeszczepach np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji np. syldenafil, tadalafil, wardenafil
 • winblastyna (lek przeciwnowotworowy)
 • teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej)
 • tolterodyna (lek stosowany w nietrzymaniu moczu)
 • fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy)
 • leki stosowane w cukrzycy - sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina
 • dziurawiec zwyczajny
 • aminoglikozydy

Taclar z jedzeniem i piciem

 • tabletki należy połykać w całości popijając wodą
 • tabletki można przyjmować z jedzeniem lub na czczo

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Taclar a alkohol

Brak danych.

Taclar a prowadzenie pojazdów

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdów lub obsługą maszyn należy wziąć pod uwagę, że lek Taclar może wywołać zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, stany splątania i dezorientację.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Taclar?

Lek Taclar należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze do 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego