Kategorie

Tdap Szczepionka (Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tdap Szczepionka?

Tdap Szczepionka to złożony lek zawierający substancje czynne: toksoid błoniczy, tężcowy i krztuścowy.
Lek stosowany jest w celu zapewnienia ochrony przed zachorowaniem na błonicę, tężec i koklusz (krztusiec) u pacjentów powyżej 4. roku życia.

Podstawowe informacje

NazwaTdap Szczepionka
Nazwa międzynarodowaSzczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml

PostaćZawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna
 • toksoid tężcowy
 • toksoid błoniczy
 • toksoid krztuścowy
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • wodorotlenek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 x ampułko-strzykawka po 0,5 ml
 • 5 x ampułko-strzykawka po 0,5 ml
 • 10 x ampułko-strzykawka po 0,5 ml
 • 20 x ampułko-strzykawka po 0,5 ml
Działanie / właściwości

Zapobieganie zachorowaniom na:

 • błonicę
 • tężec
 • krztusiec
Zastosowanie

Szczepienia przypominające przeciw:

 • błonicy
 • tężcowi
 • krztuścowi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na formaldehyd
 • choroby neurologiczne
 • wysoka gorączka
 • encefalopatia (po poprzednim szczepieniu)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • obniżona odporność lub przyjmowanie leków immunosupresyjnych
 • zaburzenia krzepnięcia lub stosowanie leków przeciwzakrzepowych
 • wystąpienie działań niepożądanych po wcześniejszym szczepieniu przeciwko krztuścowi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból, swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • ból głowy
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ogólne złe samopoczucie, drażliwość i gorączka (temperatura 38°C lub więcej)
 • zaczerwienienie i obrzęk o średnicy 5 cm i więcej w miejscu wstrzyknięcia
 • ból mięśni (mięśnioból)
Nie łączyć z

Badań dotyczących interakcji leku Tdap Szczepionka nie przeprowadzono.

Ciąża

O możliwości zastosowania leku Tdap Szczepionka u kobiet w okresie ciąży decyduje lekarz.

Karmienie piersią

O możliwości zastosowania leku Tdap Szczepionka u kobiet w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

Dzieci

Leku Tdap Szczepionka nie należy stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Tdap Szczepionka nie powinna wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tdap Szczepionka?

Lek Tdap Szczepionka pobudza organizm do wytwarzania przeciwciał przeciwko bakteriom błonicy, tężca i krztuśca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tdap Szczepionka?

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia do szczepienia przypominającego (powtórnego) przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tdap Szczepionka?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

 • szczepionkę powinien podać lekarz lub pielęgniarka
 • zwykle wykonywane są wstrzyknięcia domięśniowe
 • jeżeli istnieje ryzyko krwotoku, można podać lek we wstrzyknięciu podskórnym
 • szczepionka w żadnym przypadku nie powinna być podawana dożylnie

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dzieci (4 lat lub starszych), młodzieży i dorosłych to 0,5 ml

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tdap Szczepionka?

Leku Tdap Szczepionka nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na formaldehyd
 • z postępującymi chorobami neurologicznymi
 • ze schorzeniami przebiegającymi z wysoką gorączką
 • ze stwierdzoną encefalopatią, która wystąpiła w ciągu 7 dni od poprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tdap Szczepionka może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po zastosowaniu leku Tdap Szczepionka mogą pojawić się ciężkie działania niepożądane, prowadzące nawet do zgonu.
Są to bardzo rzadko występujące (mogą dotknąć do 1 na 10 000 osób) ciężkie reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości występujące w ciągu kilku minut lub godzin po szczepieniu), np.:

 • wysypka skórna
 • trudności z oddychaniem lub omdlenia (reakcja anafilaktyczna)

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • ból, swędzenie, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
 • ból głowy
 • zmęczenie

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ogólne złe samopoczucie, drażliwość i gorączka (temperatura 38°C lub więcej)
 • zaczerwienienie i obrzęk o średnicy 5 cm i więcej w miejscu wstrzyknięcia
 • ból mięśni (mięśnioból)

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysoka gorączka (temperatura ponad 40°C)
 • długo utrzymujące się swędzące guzki (ziarniak) lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia
 • pokrzywka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Personel medyczny (lekarz lub pielęgniarka) wykonujący szczepienie z zastosowaniem Tdap Szczepionka powinien zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z obniżoną odpornością lub przyjmujących leki immunosupresyjne (odpowiedź immunologiczna może być obniżona)
 • z zaburzeniami krzepnięcia lub stosujących leki przeciwzakrzepowe (nasila się ryzyko wystąpienia krwotoku)

Szczególną ostrożność należy również zachować u pacjentów, u których po wcześniejszym szczepieniu przeciwko krztuścowi wystąpił jeden lub więcej spośród następujących działań niepożądanych:

 • gorączka (temperatura ponad 40°C) w ciągu 48 godzin od szczepienia, która nie została spowodowana żadną inną określoną przyczyną

u dzieci:

 • zapaść lub stan podobny do wstrząsu w ciągu 48 godzin od szczepienia
 • nieustanny płacz trwający ponad 3 godziny w ciągu 48 godzin od szczepienia
 • drgawki lub gorączka w ciągu 3 dni od szczepienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tdap Szczepionka a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tdap Szczepionka powinna być stosowana u kobiet w okresie ciąży jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne, a potencjalne korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla płodu.

Tdap Szczepionka a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed podjęciem decyzji o szczepieniu kobiet karmiących piersią należy rozważyć ryzyko i korzyści ze szczepienia.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem szczepionki na niemowlęta karmione piersią przez matki, którym podano Tdap Szczepionka. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie przeprowadzono badań jednoczesnego stosowania leku Tdap Szczepionka z innymi szczepionkami.
Jednak jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne podawanie leku Tdap Szczepionka z innymi szczepionkami miało wpływ na odpowiedź immunologiczną.
Jeśli w jednym czasie mają być podane inne szczepionki, należy każdą podawać w inne miejsca.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tdap Szczepionka a alkohol

Brak danych.

Tdap Szczepionka a prowadzenie pojazdów

Lek Tdap Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tdap Szczepionka?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w lodówce, w temperaturze od 2°C do 8°C
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • leku nie wolno zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego