Kategorie

Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.) (Telmisartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.)?

Lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) zawiera w swoim składzie telmisartan. Telmisartan należy do grupy leków, określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która powoduje zwężenie naczyń, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe informacje

NazwaTelmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.)
Nazwa międzynarodowaTelmisartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Telmisartan

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • meglumina
 • sorbitol
 • powidon K-90
 • wodorotlenek sodu
 • hypromeloza
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie wysokiego ciśnienia krwi

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego u osób dorosłych

Przeciwwskazania
 • uczulenie na telmisartan lub na którykolwiek ze składników leku
 • ciąża, szczególnie po zakończeniu pierwszego trymestru
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak zastój żółci lub niedrożność dróg żółciowych
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek u pacjentów leczonych aliskirenem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku
 • lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o:

 • chorobie nerek
 • przeszczepieniu nerki
 • zwężeniu tętnicy nerkowej
 • chorobie wątroby
 • zaburzeniach dotyczących serca
 • niedociśnieniu z powodu odwodnienia lub niedoboru soli z powodu stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów
 • zatrzymaniu wody i soli w organizmie z powodu zwiększonego stężenia aldosteronu
 • zwiększonym stężeniu potasu we krwi
 • cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt częste (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie)
 • niedokrwistość
 • wysokie stężenie potasu w osoczu
 • trudności z zasypianiem
 • obniżenie nastroju (depresja)
 • omdlenie
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia obwodowego)
 • bradykardia
 • niedociśnienie u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego
 • zawroty głowy podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)
 • duszność
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • wzdęcia
 • wymioty
 • świąd
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka polekowa
 • ból pleców
 • kurcze mięśni
 • bóle mięśni
 • zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie osłabienia
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
Nie łączyć z
 • aliskirenem
 • digoksyną
 • inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny)
 • litem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • trimetoprimem
 • barbituranami
 • baklofenem
 • lekami moczopędnymi
 • kortykosteroidami
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) w pierwszym trymestrze ciąży oraz nie wolno stosować go w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.)?

Lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.)?

Lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) stosowany jest w leczeniu nadciśnienia samoistnego u dorosłych. Nieleczone podwyższone ciśnienie tętnicze może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru lub utraty wzroku.

Dawkowanie

Jak stosować lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.)?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować raz dziennie, o tej samej porze każdego dnia. Może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Ważne, aby tabletki połykać w całości, popijając wodą lub innym płynem niezawierającym alkoholu.

Dorośli z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana dawka dobowa to 40 mg, co zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Lekarz może dostosować indywidualnie dawkę mniejszą lub większą.

Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) można również przyjmować w połączeniu z lekami moczopędnymi (diuretykami, takimi jak hydrochlorotiazyd, który dodatkowo zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, zalecana dawka nie może być większa niż 40 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli przez pomyłkę zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą albo z najbliższym szpitalnym oddziałem doraźnej pomocy medycznej. Objawami przedawkowania mogą być:

 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • zawroty głowy
 • przyspieszone lub spowolnione bicie serca
 • problemy z nerkami

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym schematem. W przypadku pominięcia zażycia leku jednego dnia, następnego dnia należy przyjąć normalną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.)?

Leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na telmisartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby, zastoju żółci lub zwężenia drogi jej odpływu
 • cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek u pacjentów leczonych aliskirenem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • posocznica
 • nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

Inne działania niepożądane:

Niezbyt częste (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie)
 • niedokrwistość
 • wysokie stężenie potasu w osoczu
 • trudności z zasypianiem
 • obniżenie nastroju (depresja)
 • omdlenie
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia obwodowego)
 • bradykardia
 • niedociśnienie u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego
 • zawroty głowy podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)
 • duszność
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • dyskomfort w jamie brzusznej
 • wzdęcia
 • wymioty
 • świąd
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka polekowa
 • ból pleców
 • kurcze mięśni
 • bóle mięśni
 • zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie osłabienia
 • zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

Rzadkie (występujące u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • posocznica
 • eozynofilia
 • małopłytkowość
 • ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
 • reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie tętnicze)
 • niskie stężenie glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą)
 • uczucie niepokoju
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • tachykardia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nieżyt żołądka
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia czynności wątroby (występują częściej u pacjentów pochodzenia japońskiego)
 • nagły obrzęk skóry i błon śluzowych, który może również prowadzić do zgonu (obrzęk naczynioruchowy, również zakończony zgonem)
 • wypryski (choroba skóry), zaczerwienienie skóry, pokrzywka, ciężka wysypka polekowa
 • ból stawów, ból kończyn, ból ścięgien
 • objawy grypopodobne
 • zmniejszone stężenie hemoglobiny
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych lub fosfokinazy kreatynowej we krwi

Bardzo rzadkie (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • postępujące bliznowacenie pęcherzyków płucnych (śródmiąższowa choroba płuc)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) należy omówić z to lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku
 • lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o:

 • chorobie nerek
 • przeszczepieniu nerki
 • zwężeniu tętnicy nerkowej
 • chorobie wątroby
 • zaburzeniach dotyczących serca
 • niedociśnieniu z powodu odwodnienia lub niedoboru soli z powodu stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów
 • zatrzymaniu wody i soli w organizmie z powodu zwiększonego stężenia aldosteronu
 • zwiększonym stężeniu potasu we krwi
 • cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.) a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) nie jest zalecany matkom karmiącym piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może zdecydować o zmianie dawki tych leków lub o podjęciu innych środków ostrożności. W niektórych przypadkach konieczne może być odstawienie któregoś z leków. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania z lekiem Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) niżej wymienionych leków:

 • preparaty litu
 • leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen), heparyna, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna lub takrolimus) oraz antybiotyk trimetoprim
 • leki moczopędne, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, amiloryd, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach razem z lekiem Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.), ponieważ mogą prowadzić do znacznej utraty wody z organizmu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi
 • leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) lub kortykosteroidy - skuteczność leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) może być obniżona przy jednoczesnym stosowaniu
 • inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, silne leki przeciwbólowe, barbiturany, baklofen, amifostyna lub leki przeciw depresji
 • inhibitory konwertazy angiotensyny lub aliskiren
 • digoksyna

Niskie ciśnienie krwi może dodatkowo obniżyć: alkohol, barbiturany, narkotyki lub leki przeciwdepresyjne. Objawem są zawroty głowy przy wstawaniu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.) a alkohol

Stosowanie leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.) z alkoholem może nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy i omdlenia, zwłaszcza podczas nagłej zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.).

Telmisartanum 123 Ratio (TEVA B.V.) a prowadzenie pojazdów

Niektórzy pacjenci leczeni z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Telmisartanum 123 Ratio (Teva B.V.)?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego