Kategorie

Teveten (Eprosartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Teveten?

Lek Teveten zawiera substancję czynną eprosartan (syntetyczny antagonista receptora angiotensyny II) o działaniu obniżającym ciśnienie krwi.
Lek jest wykorzystywany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Podstawowe informacje

NazwaTeveten
Nazwa międzynarodowaEprosartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

600 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Eprosartan 

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza  
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • krospowidon
 • stearynian magnezu 
 • woda oczyszczona
 • Opadry White OY-S-9603: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, polisorbat 80
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka choroba wątroby
 • ciężkie zaburzenie przepływu krwi przez nerki
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jednoczesne stosowanie leku zawierającego aliskiren 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność nerek
 • choroba wieńcowa
 • wysokie stężenie aldosteronu
 • stosowanie leków podwyższających stężenie potasu we krwi
 • ciąża
 • odwodnienie
 • stosowanie niektórych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • ból głowy

Często:

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • wysypka lub świąd
 • nudności, wymioty, biegunka
 • osłabienie
 • niedrożność nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)
Nie łączyć z
 • preparatami zawierającymi lit
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • suplementami potasu
 • zamiennikami soli zawierającymi potas
 • heparyną
 • trimetoprimem
 • inhibitorami ACE
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Teveten w pierwszym trymestrze ciąży.
Nie wolno stosować leku Teveten w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Teveten podczas karmienia piersią.

Dzieci

Lek Teveten nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas przyjmowania leku Teveten może wystąpić senność lub zawroty głowy. 
Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Teveten?

Eprosartan (substancja czynna leku Teveten) hamuje działanie angiotensyny II, czego efektem jest rozkurczanie się naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Teveten?

Lek Teveten stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Teveten?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podania leku

 • lek przyjmuje się doustnie
 • tabletkę należy połknąć w całości i popić dużą ilością wody 
 • nie należy rozkruszać ani żuć tabletek
 • lek należy przyjmować rano, codziennie o tej samej porze

Dawkowanie

 • Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka raz na dobę
 • Dzieci i młodzież: lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Teveten

Jeśli przyjęto większą niż zalecana przez lekarza, dawkę leku Teveten lub przypadkowo przyjęła go inna osoba, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, lub udać się do najbliższego szpitala. 
Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić:

 • zawroty głowy lub omdlenie w wyniku obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie)
 • nudności
 • senność

Pominięcie zastosowania leku Teveten

 • w przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to jest możliwe
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Teveten

Nie należy przerywać stosowania leku Teveten bez porozumienia z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Teveten?

Leku Teveten nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na eprosartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z ciężkim zaburzeniem przepływu krwi przez nerki
 • u pacjentek w drugim i trzecim trymestrze ciąży (należy również unikać przyjmowania leku Teveten we wczesnym okresie ciąży)
 • u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek stosujących lek obniżający ciśnienie krwi zawierający aliskiren 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Teveten może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po zastosowaniu leku Teveten mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane w postaci  reakcji alergicznych, jeśli wystąpią należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem należą do nich:

 • obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd i pokrzywka

Inne działania niepożądane 

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
 • wysypka lub świąd
 • nudności, wymioty, biegunka
 • osłabienie
 • niedrożność nosa (zapalenie błony śluzowej nosa)

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • niskie ciśnienie tętnicze, w tym nagłe obniżenie ciśnienia podczas wstawania
 • zawroty głowy lub omdlenie

Częstość nieznana:

 • zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • ból stawów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Teveten należy poinformować lekarza, jeśli:

 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia pracy serca (choroba wieńcowa, niewydolność serca, zwężenie zastawek serca lub pogrubienie mięśnia sercowego)
 • u pacjenta występuje zbyt wysokie stężenie hormonu - aldosteron
 • pacjent stosuje dietę o zmniejszonej zawartości soli, przyjmuje leki moczopędne, ma wymioty lub biegunkę  (może wystąpić niedociśnienie, które należy skorygować przed rozpoczęciem stosowania leku Teveten)
 • pacjent zażywa leki mogące zwiększyć stężenie potasu w surowicy krwi
 • jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające wysokie ciśnienie krwi (np,: enalapryl, lizynopryl, ramipryl), w szczególności jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą i stosuje aliskiren
 • jeśli pacjentka planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży

Lek Teveten działa mniej skutecznie u pacjentów rasy czarnej (w porównaniu z osobami innych ras).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teveten a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Teveten w pierwszym trymestrze ciąży.
Przeciwwskazane jest stosowanie leku Teveten w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Lek wykazuje toksyczne działanie na płód i noworodka.

Teveten a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Teveten podczas karmienia piersią ze względu na brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku u matek karmiących.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • litu stosowanego w leczeniu zaburzeń psychicznych, ponieważ lek Teveten może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy krwi (przy jednoczesnym stosowaniu z lekiem Teveten może być konieczna kontrola stężenia litu w surowicy krwi)
 • innych leków przeciwnadciśnieniowych, ponieważ mogą nasilać działanie hipotensyjne leku Teveten
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych np. indometacyny, ponieważ mogą osłabiać działanie leku Teveten i zwiększać ryzyko niewydolności nerek
 • leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu, zamienników soli zawierających potas, heparyny, trimetoprimu lub inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), leki te mogą powodować wystąpienie hiperkaliemii (zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi)

Jeśli pacjent stosuje dietę niskosodową, przed zastosowaniem leku Teveten należy poinformować o tym lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Teveten a alkohol

Brak informacji.

Teveten a prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Teveten wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, czy obsługiwania maszyn. 
Jednak podczas przyjmowania leku Teveten może wystąpić senność lub zawroty głowy.
Jeśli wystąpią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn. 
Należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Teveten?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25ºC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego