Kategorie

Thyrozol (Thiamazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Thyrozol?

Thyrozol to lek hamujący nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycy, bez względu na jego przyczynę.

Podstawowe informacje

NazwaThyrozol
Nazwa międzynarodowaThiamazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Tiamazol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • talk
 • celuloza proszek
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa

Otoczka:

 • dimetikon 100
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza
Dostępne opakowania

5 mg i 10 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek

20 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Hamuje nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycowych

Zastosowanie

Stany, w których produkowana jest nadmierna ilość hormonów tarczycy:

 • nadczynność tarczycy, przy wolu lub jego braku
 • przed planowaną operacją tarczycy
 • przed leczeniem jodem radioaktywnym
 • po leczeniu jodem radioaktywnym

W celu zapobiegania nadmiernemu wytwarzaniu hormonów tarczycy przed planowaną ekspozycją na jod:

 • przy niewielkim wzroście ilości wytwarzanych hormonów tarczycy bez współistniejących objawów
 • przy gruczolakach autonomicznych
 • gdy w przeszłości występowało nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tiamazol, jego pochodne lub substancje pomocnicze
 • granulocytopenia
 • zastój żółci przed rozpoczęciem kuracji
 • uszkodzenie szpiku w wyniku stosowania tiamazolu lub karbimazolu w przeszłości
 • zapalenie trzustki po zastosowanaiu tiamazolu lub karbimazolu w przeszłości
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • łagodne reakcje alergiczne na tiamazol w przeszłości
 • duże wole
 • konieczna niezawodna antykoncepcja na czas leczenia
 • ryzyko uszkodzenia szpiku przy zastosowaniu bardzo wysokich dawek leku
 • możliwość powiększenia wola lub osłabienia czynności tarczycy podczas leczenia
 • możliwy przyrost masy ciała
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • reakcje skóne: wysypka, świąd, swędzące bąble pokrzywkowe

Częste:

 • bóle stawów
Nie łączyć z

Jodem

Ciąża

Leczenie może być kontynuowane wyłącznie, jeśli korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka, leczenie przy zastosowaniu wyłącznie małych dawek i pod ścisłą kontrolą lekarza.

Dzieci

Powyżej 2 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Thyrozol?

Tiamazol, w sposób zależny od dawki, blokuje wbudowywanie jodu do cząsteczki tyrozyny. W efekcie zahamowana zostaje synteza hormonów tarczycy. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Thyrozol?

Wskazaniem do stosowania leku jest nadmierna produkcja hormonów tarczycy w przypadku:

 • nadczynności tarczycy, przy wolu lub jego braku
 • planowanej operacji tarczycy
 • leczenia jodem radioaktywnym, przed jego rozpoczęciem
 • zakończonego leczenia jodem radioaktywnym

Lek podaje się także w celu zapobiegania nadmiernemu wytwarzaniu hormonów tarczycy przed planowaną ekspozycją na jod:

 • przy niewielkim wzroście ilości wytwarzanych hormonów tarczycy bez współistniejących objawów
 • przy gruczolakach autonomicznych
 • gdy w przeszłości występowało nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Thyrozol?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Lek przyjmuje się rano po śniadaniu, popijając niewielką ilością wody. W razie potrzeby tabletę można podzielić. W przypadku stosowania wysokich dawek ilość tabletek można podzielić i przyjmować je w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

Dorośli

Zazwyczaj dawka początkowa to 10 - 40 mg na dobę do czasu unormowania pracy tarczycy. Dawka podtrzymująca wynosi 5 - 20 mg tiamazolu w skojarzeniu z hormonami tarczycy lub 2,5 - 10 mg tiamalozu na dobę w monoterapii.

Dzieci i młodzież w wieku 3 - 17 lat

Zwykle dawka początkowa wynosi 0,5 mg na kg mc. na dobę, następnie lekarz decyduje o dalszym schemacie leczenia.

Nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycy po badaniu diagnostycznym z użyciem środka kontrastowego zawierającego jod:

10 - 20 mg tiamazolu na dobę w skojarzeniu z nadchloranem przez około 10 dni, do czasu wydalenia środka kontrastowego z organizmu.

Pacjenci z chorobami nerek lub wątroby

Należy poinformować lekarza o zaburzeniach nerek lub wątroby, ponieważ konieczna jest redukcja dawki.

Czas trwania leczenia ustala lekarz i różni się on w zależności od powodu stosowania leku:

 • nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycy bez zabiegu chirurgicznego: 6 miesięcy - 2 lata
 • leczenie przed zabiegiem chirurgicznym: 3 - 4 tygodnie przed operacją
 • leczenie przed podaniem jodu radioaktywnego: do czasu wyrównania czynności tarczycy
 • leczenie po podaniu jodu radioaktywnego: 4 - 6 miesięcy, do czasu pojawienia się efektów terapii jodem

Zastosowanie większej niża zalecana dawki leku Thyrozol

Jednorazowe połknięcie większej dawki nie powinno zaszkodzić, w przypadku powtarzających się sytuacji należy skontaktować się z lekarzem. Możliwe objawy to:

 • nietolerancja na chłód
 • zmęczenie
 • suchość skóry
 • zaparcia
 • przyrost wagi
 • wolne uderzenia serca
 • wzrost wola

W celu uniknięcia wzrostu wola lekarz może zmienić dawkę leku lub dodatkowo włączyć hormony tarczycy.

Pominięcie zastosowania leku Thyrozol

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Thyrozol?

Lek jest przeciwwskazany w przypadku:

 • uczulenia na tiamazol, jego pochodne lub substancje pomocnicze
 • granulocytopenii
 • zastoju żółci przed rozpoczęciem kuracji
 • uszkodzenia szpiku w wyniku stosowania tiamazolu lub karbimazolu w przeszłości
 • zapalenia trzustki po zastosowanaiu tiamazolu lub karbimazolu w przeszłości

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Thyrozol może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy agranulocytozy:

 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • ból gardła 
 • gorączka

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się objawów zapalenia trzustki, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia. Dotyczy to:

 • gorączki
 • bólu brzucha

Działania niepożądane obserwowane bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • reakcje skórne takie jak wysypka, świąd, swędzące bąble pokrzywkowe

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

 • bóle stawów

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

 • agranulocytoza

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

 • zaburzenia lub utrata smaku
 • gorączka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), wszystkich krwinek (pancytopenia), choroba węzłów chłonnych (uogólniona limfadenopatia)
 • zaburzenie hormonów regulujących stężenie glukozy we krwi wywołujące hipoglikemię (autoimmunologiczny zespół insulinowy)
 • zapalenie lub podrażnienie nerwów (neuritis, polineuropatia)
 • obrzęk ślinianek
 • zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby (żółtaczka cholestatyczna, toksyczne zapalenie wątroby)
 • ostre alergiczne reakcje skórne: zespół Stevensa - Johnsona, wypadanie włosów, toczeń rumieniowaty

Czestość nieznana:

 • zapalenie trzustki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • łagodne reakcje alergiczne na tiamazol w przeszłości
 • duże wole, w wyniku leczenia może ono dodatkowo się powiększyć
 • konieczna niezawodna antykoncepcja na czas leczenia, Thyrozol może niekorzystnie wpływać na płód
 • ryzyko uszkodzenia szpiku przy zastosowaniu bardzo wysokich dawek leku, lekarz zaleci kontrolne badania krwi
 • możliwość powiększenia wola lub osłabienia czynności tarczycy podczas leczenia, lekarz może zmodyfikować dawkę
 • możliwy przyrost masy ciała
 • nietolerancja niektórych cukrów, lek zawiera laktozę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Thyrozol a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może negatywnie wpływać na płód. W niektórych przypadkach leczenie może być kontynuowane, jeśli korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu i niej samej. 

Thyrozol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tiamazol przenika do mleka ludzkiego i może wywołać niedoczynność tarczycy u dziecka. Możliwe jest stosowanie Thyrozolu przez kobiety karmiące piersią w małych dawkach, bez jednoczesnego podawania hormonów tarczycy. Czynność tarczycy u noworodka musi być wówczas regularnie kontrolowana.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz indywidualnie ustali podaż jodu i dawkę leku w oparciu o czynność tarczycy.

Thyrozol może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Thyrozol a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku z alkoholem.

Thyrozol a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Thyrozol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego