Kategorie

Toujeo (Insulinum glarginum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Toujeo?

Insulina Toujeo zawiera insulinę glargine, bardzo podobną do insuliny ludzkiej. Cukrzyca jest chorobą polegającą na zbyt małym wytwarzaniu insuliny przez organizm, a jest ona konieczna do kontrolowania stężenia cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaToujeo
Nazwa międzynarodowaInsulinum glarginum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 jednostek/ ml
 • 300 jednostek/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Skład - substancja czynna

Insulina glargine

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek cynku
 • metakrezol
 • glicerol
 • wodorotlenek sodu
 • kwas solny
 • polisorbat 20 (tylko fiolki 10 ml)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 fiolka 5 ml
 • 1 fiolka 10 ml
 • 2 fiolki 5 ml
 • 5 fiolek 5 ml
 • 10 fiolek 5 ml
 • 1 wkład 3 ml
 • 3 wkład 3 ml
 • 4 wkłady 3 ml
 • 5 wkładów 3 ml
 • 6 wkładów 3 ml
 • 8 wkładów 3 ml
 • 9 wkładów 3 ml
 • 10 wkładów 3 ml
 • 1 wstrzykiwacz 3 ml
 • 3 wstrzykiwacze 3 ml
 • 4 wstrzykiwacze 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 6 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 8 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 9 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cukru we krwi.

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmiana typu, marki lub wytwórcy insuliny
 • pioglitazon
 • zawsze sprawdzać etykietę używanej insuliny
 • osoby mające słaby wzrok nie powinny same obsługiwać wstrzykiwacza
 • należy dokładnie zapoznać się z instrukcją prawidłowego wykonywania wstrzyknięć

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby i urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń udzielonych przez lekarza dotyczących dawkowania leku, kontroli stężenia cukru

 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów oraz kontynuować leczenie insuliną
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • odczyny w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramidem
 • fluoksetyną
 • fibratami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • pentoksyfiliną, propoksyfenem, salicylanami
 • antybiotykamii sulfonamidowymi
 • kortykosteroidami
 • danazolem
 • diazoksydem
 • lekami moczopędnymi
 • glukagonem
 • izoniazydem
 • estrogenami i progestagenami
 • pochodnymi fenotiazyny
 • somatropiną
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • hormonami tarczycy
 • atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi
 • inhibitorami proteazy
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • klonidyną
 • solami litu
 • pentamidyną
Ciąża

Lek Toujeo może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Lek Toujeo może być stosowany przez kobiety karmiące piersią po konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Brak doświadczenia w stosowaniu leku Toujeo u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Toujeo może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Toujeo?

Lek Toujeo obniża stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Toujeo?

Lek Toujeo stosuje się w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

Na podstawie trybu życia pacjenta, wartości stężenia cukru we krwi oraz dotychczas stosowanych dawek oraz rodzaju insuliny:

 • lekarz ustala dawkę dobową oraz porę podania leku
 • lekarz ustala termin wykonania badania stężenia cukru we krwi oraz ewentualne badanie moczu
 • lekarz wskazuje kiedy może zajść konieczność wstrzyknięcia większej lub mniejszej dawki leku Toujeo
 • insulina Toujeo jest insuliną długodziałającą, może być stosowana równocześnie z insuliną krótkodziałającą lub doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi jeśli takie jest zalecenie lekarza
 • pacjent powinien posiadać informacje jakie czynniki mogą wpłynąć na zmianę stężenia cukru we krwi
 • insulinę wstrzykuje się raz na dobę o tej samej porze dnia
 • lek podaje się podskórnie, nie należy wstrzykiwać insuliny dożylnie
 • lekarz wskaże obszary gdzie można dokonywać wstrzyknięcia leku, należy w obrębie tych obszarów zmieniać miejsca wstrzyknięcia

Dzieci i młodzież

Insulina może być stosowana u dzieci powyżej 6 lat, zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

Sposób postępowania z fiolkami:

 • przed użyciem należy dokładnie obejrzeć fiolkę, roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny, podobny do wody, bez widocznych stałych cząsteczek
 • nie wstrząsać ani nie mieszać fiolki przed użyciem
 • nie należy mieszać z inną insuliną lub innym lekiem
 • nie rozcieńczać
 • w przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników badania stężenia cukru po zastosowaniu leku należy użyć nowej fiolki
 • aby uniknąć pomyłek, należy zawsze sprawdzić etykietę insuliny przed użyciem leku

Sposób postępowania z wkładami:

 • wstrzyknięcia podskórne wykonywane są za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku
 • aby zapewnić dokładne podanie dawki należy użyć następujących wstrzykiwaczy
  • JuniorSTAR, który dostarcza dawkę z dokładnością do 0,5 jednostki;
  • OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, które dostarczają dawkę z dokładnością do 1 jednostki
 • zakładając wkład i igłę oraz podając insulinę należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi wstrzykiwaczy
 • wkład przed założeniem do wstrzykiwacza powinien być przechowywany 1-2 godziny w temperaturze pokojowej
 • przed użyciem należy dokładnie obejrzeć wkład, roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny, podobny do wody, bez widocznych cząsteczek
 • w przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników badania stężenia cukru po zastosowaniu leku należy użyć nowego wkładu
 • przed wstrzyknięciem insuliny należy usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza
 • pustych wkładów nie należy ponownie napełniać i używać
 • jeśli wstrzykiwacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo (z powodu uszkodzeń mechanicznych) nie należy go używać, należy użyć nowego wstrzykiwacza ewentualnie można pobrać insulinę z wkładu do strzykawki przeznaczonej dla insuliny o stężeniu 100 jednostek na mililitr
 • należy zawsze sprawdzić etykietę insulin przed każdym wstrzyknięciem leku, aby uniknąć pomyłek w stosowaniu insuliny Toujeo i innych insulin

Sposób postępowania ze wstrzykiwaczem OptiSet:

 • OptiSet jest gotowym do użycia wstrzykiwaczem zawierającym napełniony insuliną wkład, przeznaczony do wstrzyknięć podskórnych
 • przed każdym użyciem wstrzykiwacza należy założyć nową igłę
 • przed użyciem należy dokładnie obejrzeć wkład, roztwór powinien być przezroczysty, bezbarwny, podobny do wody, bez widocznych cząsteczek, nie wstrząsać ani nie mieszać przed użyciem
 • wstrzykiwacz musi być stosowany tylko przez jednego pacjenta, w celu uniknięcia chorób
 • w przypadku otrzymania nieoczekiwanych wyników badania stężenia cukru po zastosowaniu leku, należy użyć nowego wstrzykiwacza
 • puste wstrzykiwacze, odpowiednio zabezpieczone, należy wyrzucić
 • jeśli wstrzykiwacz OptiSet jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo (z powodu uszkodzeń mechanicznych) nie należy go używać, należy użyć nowego wstrzykiwacza

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Toujeo

Stężenie cukru może zmniejszyć się (hipoglikemia), należy kontrolować stężenie cukru we krwi, a w przypadku zbyt niskiego poziomu cukru we krwi należy spożyć większy posiłek w celu uniknięcia ewentualnej hipoglikemii.

Pominięcie zastosowania leku Toujeo

W sytuacji pominięcia dawki leku Toujeo albo niewstrzyknięcia wystarczającej dawki należy kontrolować stężenie cukru. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Toujeo

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie insuliny może doprowadzić do ciężkiej hiperglikemii i kwasicy ketonowej (dochodzi do rozpadu tłuszczu zamiast cukru, co prowadzi do zwiększonego stężenia kwasu we krwi).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Toujeo należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Toujeo?

Leku Toujeo nie należy stosować w przypadku uczulenia na insulinę glargine lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Toujeo może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Toujeo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Jeśli pacjent zauważy objawy małego stężenia cukru we krwi, należy natychmiast podjąć działania mające na celu zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • hipoglikemia, może być bardzo niebezpieczna, pacjent może zemdleć, może dojść do uszkodzenia mózgu oraz zagrożenia życia
 • lipohipertrofia (zwiększenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • skórne i uczuleniowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia i reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, niezwykle silny ból w czasie wstrzyknięcia, swędzenie, pokrzywka, obrzęk lub zapalenie)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • lipoatrofia, zmniejszenie grubości podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia oka (przemijające zaburzenia widzenia, retinopatia proliferacyjna)
 • zaburzenia ogólne (przemijającego zatrzymywania wody w organizmie, z obrzękami okolicy łydek lub kostek)
 • ciężkie reakcje uczuleniowe, w przypadku wystąpienia następujących objawów konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem (wysypka i swędzenie całego ciała, ciężki obrzęk skóry lub błon śluzowych, duszność, obniżenie ciśnienia krwi z przyspieszoną czynnością serca i poceniem się)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zaburzenie smaku
 • bóle mięśniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Toujeo należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • zbyt niskie stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zmiana typu, marki lub wytwórcy insuliny
 • stosowanie leku pioglitazon
 • zawsze sprawdzać etykietę używanej insuliny
 • osoby mające słaby wzrok nie powinny same obsługiwać wstrzykiwacza
 • należy dokładnie zapoznać się z instrukcją prawidłowego wykonywania wstrzyknięć

Przed podróżą należy omówić z lekarzem:

 • dostępność stosowanej insuliny w kraju docelowym
 • zaopatrzenie w insulinę, strzykawki i inne potrzebne akcesoria
 • przechowywanie insuliny w czasie podróży
 • czas spożywania posiłków i przyjmowania insuliny w czasie podróży
 • ewentualne skutki zmiany strefy czasowej
 • ewentualne nowe czynniki ryzyka dotyczące zdrowia w kraju docelowym
 • co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje

Choroby u urazy:

 • mogą przyczynić się do wzrostu stężenia cukru we krwi
 • mogą być przyczyną przyjęcia zbyt małej ilości pokarmu i doprowadzić do hipoglikemii

Należy dokładnie przestrzegać zaleceń udzielonych przez lekarza dotyczących dawkowania leku, kontroli stężenia cukru:

 • pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni przyjmować odpowiednią ilość węglowodanów oraz kontynuować leczenie insuliną
 • osoby opiekujące się pacjentem z cukrzycą powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
 • organizm pacjenta w trakcie kuracji może zacząć wytwarzać przeciwciała przeciwko insulinie, w takich sytuacjach konieczna jest zmiana dawki
 • pacjenci z długotrwającą cukrzycą typu 2 i chorobą serca lub przebytym udarem mózgu, leczonych pioglitazonem i insuliną, może nastąpić pogorszenie niewydolności serca (skrócenie oddechu lub gwałtowne zwiększenie masy ciała lub obrzęk miejscowy), konieczny kontakt z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Toujeo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Toujeo może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki. Właściwa kontrola cukrzycy w tym okresie ma duże znaczenie dla zdrowia dziecka.

Toujeo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Toujeo może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy
 • inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny
 • dyzopiramid
 • fluoksetyna
 • fibraty
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany
 • antybiotyki sulfonamidowe

Leki mogące powodować zwiększenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • kortykosteroidy
 • danazol
 • diazoksyd
 • leki moczopędne
 • glukagon
 • izoniazyd
 • estrogeny i progestageny
 • pochodne fenotiazyny
 • somatropina
 • leki sympatykomimetyczne, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • hormony tarczycy
 • atypowe leki przeciwpsychotyczne
 • inhibitory proteazy

Leki mogące powodować zarówno zmniejszenie jak i zwiększenia stężenia cukru we krwi:

 • leki beta-adrenolitycznych, mogą spowodować osłabienie lub całkowite zahamowanie pierwszych objawów ostrzegawczych hipoglikemii pomocnych w rozpoznaniu hipoglikemii
 • klonidyna
 • sole litu

Pentamidyna stosowana w leczeniu niektórych infekcji może spowodować hipoglikemię, po której może wystąpić hiperglikemia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Toujeo a alkohol

Podczas stosowania leku Toujeo spożycie alkoholu może wpłynąć na wzrost lub spadek stężenia cukru we krwi.

Toujeo a prowadzenie pojazdów

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, powinien omówić z lekarzem bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zdolność koncentracji i szybkiej reakcji u tych pacjentów może ulec upośledzeniu z powodu możliwości wystąpienia hipoglikemii, hiperglikemii oraz wystąpienia pogorszenia widzenia, co może spowodować zagrożenie dla pacjenta i innych osób. Pacjent musi omówić z lekarzem jak często występują u niego epizody hipoglikemii oraz czy występują pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Toujeo?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2°C-8°C, nie należy zamrażać, nie należy umieszczać w bezpośrednim kontakcie z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą
 • należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • fiolkę 5 ml, po pierwszym użyciu przechowywać maksymalnie 4 tygodnie w opakowaniu zewnętrznym w temperaturze poniżej 25°C, z daleka od źródeł światła i ciepła
 • fiolkę 10 ml po pierwszym użyciu przechowywać maksymalnie 4 tygodnie w opakowaniu zewnętrznym w temperaturze poniżej 30°C, z daleka od źródeł światła i ciepła
 • lek można stosować jedynie gdy jest przezroczysty, bezbarwny i podobny do wody, nie należy stosować jeśli widoczne są w nim cząstki stałe
 • wkłady i wstrzykiwacze po pierwszym użyciu lub zapasowe, przechowywać maksymalnie 4 tygodnie w opakowaniu zewnętrznym w temperaturze poniżej 30°C, z daleka od źródeł światła i ciepła

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego