Kategorie

Tramadol + Paracetamol Genoptim (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Tramadol + Paracetamol Genoptim to lek zawierający dwie substancje przeciwbólowe: tramadol należący do opioidowych leków przeciwbólowych oraz paracetamol. Takie skojarzenie jest stosowane przy objawowym leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do silnego.

Podstawowe informacje

NazwaTramadol + Paracetamol Genoptim
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

37,5 mg + 325 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tramadolu + Paracetamol

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki powlekanej:

 • skrobia żelowana
 • skrobia kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu

Otoczka - opadry yellow 03K82345:

 • hypromeloza 6 cPs
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • triacetyna
 • tlenek żółty żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 40 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 70 tabletek powlekanych
 • 80 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu w nasileniu od umiarkowanego po ciężki u osób powyżej 12. roku życia.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na którykolwiek ze składników leku
 • ostre zatrucie alkoholem
 • stosowanie leków nasennych, uśmierzających ból lub wpływających na nastrój i emocje
 • jednoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy lub stosowanie ich w przeciągu ostatnich 14 dni (leki stosowane w terapii choroby Parkinsona lub depresji)
 • poważne choroby wątroby
 • padaczka, która nie jest dostatecznie kontrolowana lekami
 • wiek poniżej 12 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • poważne schorzenia nerek
 • choroby wątroby objawiające się na przykład zażółceniem oczu i skóry
 • trudności z oddychaniem, na przykład astma
 • uzależnienie od jakichkolwiek leków
 • wstrząs, urazy głowy, silne bóle głowy z towarzyszącymi im wymiotami
 • padaczka lub występujące kiedykolwiek drgawki
 • stosowanie leków obniżających próg drgawkowy, takich jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, działające na ośrodkowy układ nerwowy i miejscowo leki przeciwbólowe
 • występowanie zaburzeń świadomości o nieznanej przyczynie
 • stosowanie innych leków przeciwbólowych zawierających buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę
 • należy poinformować lekarza lub stomatologa przed zabiegami wymagającymi znieczulenia o stosowaniu leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • senność
 • nudności

Często (występują u 1 do 10 na 100 osób):

 • splątanie
 • zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, podniecenie)
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy
 • dreszcze
 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • wzdęcia
 • potliwość
 • świąd
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • karbamazepiną
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mirtazapina
 • lekami uspokajającymi (benzodiazepiny, barbiturany), nasennymi
 • innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina i kodeina (jako lek hamujący kaszel)
 • baklofenem (rozluźniający napięcie mięśniowe)
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi i przeciwuczuleniowymi
 • warfaryną lub fenprokumonem stosowanymi w celu rozrzedzenia krwi
 • metoklopramidem, domperidonem lub ondansetronem (leki przeciw nudnościom i wymiotom)
 • kolestyraminą (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • ketokonazolem lub erytromycyną (leki przeciw zakażeniom)
Ciąża

Leku Tramadol + Paracetamol Genoptim nie należy stosować w ciąży.

Karmienie piersią

Podczas karmienia piersią można zastosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim tylko jednorazowo. Jeśli pacjentka musi zastosować lek więcej niż jeden raz, należy zaprzestać karmienia piersią.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywołać senność i zawroty głowy, dlatego w przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim działa przeciwbólowo. Paracetamol wraz z tramadolem działając łącznie łagodzą ból.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim jest stosowany w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, kiedy lekarz uzna, że konieczna jest łączna terapia przy użyciu tramadolu i paracetamolu. Lek stosuje się u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek należy stosować najkrócej jak to możliwe
 • dawka leku ustalana jest indywidualnie przez lekarza w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie
 • leku nie wolno łamać lub żuć
 • lek należy połknąć w całości i popić odpowiednią ilością płynów

Osoby dorosłe i młodzież (w wieku 12 lat i starsze):

 • dawka początkowa wynosi 2 tabletki
 • odstęp między dwiema dawkami powinien być nie krótszy niż 6 godzin
 • w razie potrzeby można przyjąć więcej tabletek na dobę, ale nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 8 tabletek - odpowiada to 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu
 • nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol lub chlorowodorek tramadolu, by uniknąć przedawkowania substancji

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 

 • ze względu na możliwość opóźnionego wydalania tramadolu w starszym wieku lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego między dawkami

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby:

 • nie stosować tego produktu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek
 • ze względu na możliwość opóźnionego wydalania tramadolu u takich pacjentów, lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego między dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramadol + Paracetamol Genoptim

W przypadku przedawkowania leku istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Mogą wystąpić także ciężkie zaburzenia krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki lub zaburzenia oddychania, złe samopoczucie, wymioty, utrata masy ciała lub ból brzucha. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną tabletkę należy zażyć o zwykłej porze. Można również przyjąć pominiętą tabletkę, natomiast należy pamiętać o zachowaniu 6 godzin odstępu pomiędzy dawkami.

Przerwanie stosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim

Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek stosowano długotrwale. Konieczne może być stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów odstawiennych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Leku Tramadol + Paracetamol Genoptim nie należy stosować, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku
 • pacjent ma silne zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy lub lekami psychotropowymi
 • pacjent jednocześnie stosuje inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem terapii lekiem Tramadol + Paracetamol Genoptim
 • pacjent choruje na ciężką niewydolność wątroby
 • u pacjenta występuje padaczka oporna na leczenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tramadol + Paracetamol Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • spowolnienie lub osłabienie oddychania, lub trudności w oddychaniu
 • wysypka skórna wskazująca na reakcję alergiczną, z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia krwi i omdleniem - należy wtedy przerwać leczenie i natychmiast udać się do lekarza, nie wolno ponownie przyjmować leku
 • uogólniona wysypka, zmiany chorobowe, pęcherze
 • zwiększone ryzyko krwawienia przy stosowaniu leku jednocześnie z fenoprokumonem lub warfaryną, dlatego każde przedłużone lub nieoczekiwane krwawienie należy natychmiast zgłosić lekarzowi
 • nasilenie astmy
 • krew w kale, w postaci smolistych stolców
 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi
 • nieprawidłowości w badaniach krwi, na przykład mała liczba płytek krwi, co może objawiać się jako krwawienie z nosa, a także krwawiącymi dziąsłami lub wyraźny spadek liczby neutrofilów, co prowadzi do poważnych infekcji
 • zbyt wolne bicie serca, omdlenie

Ponadto przy zauważeniu poniższych objawów również należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą:

 • wysokie ciśnienie krwi
 • kołatanie serca
 • zbyt szybkie bicie serca
 • nieregularne bicie serca
 • syndromy odstawienne: pobudzenie, niepokój, nerwowość, drżenie ciała, nadpobudliwość, problemy ze snem, zaburzenia żołądkowe lub jelitowe, ataki paniki, halucynacje, świąd, mrowienie, drętwienie, dzwonienie w uszach

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • senność

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • splątanie
 • zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, podniecenie)
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy
 • dreszcze
 • wymioty
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • niestrawność
 • wzdęcia
 • potliwość
 • świąd

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • depresja
 • halucynacje
 • koszmary senne
 • utrata pamięci
 • kurcze mięśni
 • mrowienie lub drętwienie
 • dzwonienie w uszach
 • problemy z połykaniem
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka, pokrzywka
 • albuminuria - obecność białka w moczu
 • zaburzenia oddawania moczu takie jak bolesne oddawanie moczu lub zatrzymanie moczu
 • dreszcze
 • uderzenia gorąca
 • bóle w klatce piersiowej

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • napady drgawek
 • trudności z koordynacją ruchów
 • uzależnienie
 • majaczenia
 • zamglone widzenie
 • zwężenie lub rozszerzenie źrenic
 • omdlenia
 • zaburzenia mowy

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • uzależnienie

Dodatkowo osoby stosujące leki zawierające jedynie chlorowodorek tramadolu lub paracetamol zgłaszały również takie objawy, jak:

 • uczucie osłabienia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • zmiany apetytu
 • osłabienie mięśni
 • zmiany nastroju
 • zmiany aktywności
 • zmiany percepcji

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tramadol + Paracetamol Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim należy stosować ostrożnie, gdy:

 • pacjent ma poważną chorobę nerek - wtedy stosowanie leku nie jest zalecane, przy łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów między dawkami
 • pacjent ma chorobę wątroby z objawami wskazującymi na żółtaczkę, takimi jak zażółcenie oczu oraz skóry
 • pacjent ma poważne trudności z oddychaniem, takie jak astma lub ciężkie schorzenia płuc
 • pacjent jest uzależniony od stosowania jakichkolwiek leków
 • pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząs mózgu lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty
 • pacjent choruje na padaczkę lub stosuje leki na padaczkę, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, leki przeciwbólowe działające ośrodkowo lub leki znieczulające miejscowo, ponieważ obserwowano występowanie drgawek - podawanie leku Tramadol + Paracetamol Genoptim w takim połączeniu jest możliwe tylko wtedy, gdy według lekarza jest to bezwzględnie konieczne
 • pacjent cierpi na zaburzenia świadomości, których przyczyna jest nieznana
 • pacjent przyjmuje buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę
 • pacjent ma być poddany znieczuleniu - konieczne jest poinformowanie personelu medycznego o przyjmowaniu leku Tramadol + Paracetamol Genoptim

Istotne jest również kontrolowanie potrzeby leczenia przeciwbólowego ze względu na to, że tolerancja i uzależnienie fizyczne lub psychiczne mogą się rozwijać nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych.

Nie należy podczas stosowania leku przyjmować innych preparatów zawierających w swoim składzie tramadol lub paracetamol. Wiąże się to z ryzykiem przedawkowania. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent ma dobre samopoczucie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramadol + Paracetamol Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, nie jest on zalecany ciężarnym. Przy dłuższym stosowaniu tego leku mogą pojawić się objawy odstawienne u noworodka.

Tramadol + Paracetamol Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na to, że tramadol przenika do mleka kobiecego, nie należy stosować go podczas laktacji. Jeżeli konieczne jest podawanie leku matce, powinna ona przerwać karmienie piersią. Jedynym wyjątkiem jest jednorazowe przyjęcie leku, wówczas nie jest konieczne przerwanie karmienia.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Tramadol + Paracetamol Genoptim zawiera paracetamol i tramadol. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków zawierających paracetamol lub tramadol, aby nie przekroczyć ich maksymalnej dawki dobowej.

Nie wolno stosować leku Tramadol + Paracetamol z lekami takimi jak:

 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO), które są stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona - ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który objawia się biegunką, wzrostem akcji serca, potami, drżeniem, splątaniem, a nawet śpiączką. W razie stosowania inhibitorów MAO w niedawnym okresie należy zrobić dwutygodniową przed rozpoczęciem leczenia tramadolem

Nie jest zalecane stosowanie leku Tramadol + Paracetamol Genoptim z lekami takimi jak:

 • karbamazepina stosowana powszechnie w leczeniu padaczki lub niektórych typów bólu, takich jak ciężkie napady bólu twarzy zwane neuralgią nerwu trójdzielnego, ponieważ połączenie to może obniżać skuteczność działania leków
 • buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna należącymi do opioidowych leków przeciwbólowych, ponieważ połączenie to może osłabiać działanie przeciwbólowe oraz mogą pojawić się objawy zespołu odstawiennego

Ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych wzrasta przy stosowaniu leku Tramadol + Paracetamol Genoptim z lekami:

 • przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz mirtazapiną, gdyż lek Tramadol + Paracetamol Genoptim może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami
 • uspokajającymi należącymi do benzodiazepin, barbituranów, a także nasennych oraz innych przeciwbólowych, takich jak morfina i kodeina
 • baklofenem działającym rozluźniająco na napięcie mięśniowe
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi i przeciwuczuleniowymi
 • z grupy opioidów, jak morfina i kodeina, benzodiazepiny, barbiturany, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zahamowania czynności oddechowej w razie przedawkowania
 • które mogą powodować wystąpienie napadów drgawek, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol, ponieważ ryzyko wystąpienia napadów może wzrosnąć przy równoczesnym stosowaniu tych substancji
 • warfaryną lub fenprokumonem, gdyż działanie tych leków może ulec zmianie i może wystąpić krwawienie, dlatego też każde przedłużające się i nieoczekiwane krwawienie wymaga natychmiastowej konsultacji z lekarzem

Leki, przez które stosowanie leku Tramadol + Paracetamol może ulec zmianie:

 • metoklopramid, domperidon lub ondansetron (stosowane przeciw nudnościom i wymiotom)
 • cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi)
 • ketokonazol lub erytromycyna (leki przeciwko zakażeniom)

Lekarz poinformuje, które leki można bezpiecznie stosować jednocześnie z lekiem Tramadol + Paracetamol Genoptim.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramadol + Paracetamol Genoptim a alkohol

Alkohol zwiększa działanie uspokajające leku Tramadol + Paracetamol Genoptim. Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i stosowania produktów leczniczych zawierających alkohol podczas terapii tym lekiem.

Tramadol + Paracetamol Genoptim a prowadzenie pojazdów

Tramadol powoduje senność lub zawroty głowy, które ulegają nasileniu po spożyciu alkoholu. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów nie powinno się prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tramadol + Paracetamol Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego