Kategorie

Tramadol SYNTEZA (Tramadoli hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tramadol SYNTEZA?

Tramadol SYNTEZA to lek w postaci kapsułek którego substancją czynną jest tramadolu chlorowodorek. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe należący do grupy opioidów. Może być wykorzystywany do leczenia osób powyżej 14 roku życia.

Podstawowe informacje

NazwaTramadol SYNTEZA
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Tramadolu chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • sterynian magnezu
 • żelatyna
 • żółcień chinolowa (E104)
 • żelaza tlenek czerwony (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania

20 kapsułek

Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu o dużym i umiarkowanym nasileniu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi
 • jeśli pacjent przyjmuje w okresie minionych dwóch tygodni przyjmował leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, czyli inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu np. depresji)
 • padaczka niepoddającą się leczeniu
 • u pacjentów równocześnie leczonych od uzależnienia od substancji z grupy opioidów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować ostrożność w przypadkach uzależnienia od opioidów
 • po urazie głowy
 • we wstrząsie
 • w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia
 • w przypadkach zaburzeń oddechowych lub zaburzeń ośrodka oddechowego oraz w razie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • podczas długotrwałego leczenia może rozwijać się tolerancja uzależnienia psychicznego i fizycznego
 • tramadolu nie należy stosować w terapii zastępczej u pacjentów uzależnionych od opioidów, gdyż mimo że tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych morfiny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • zawroty głowy
 • nudności

Często:

 • bóle głowy
 • senność
 • wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nadmierne pocenie się
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminoksydazy
 • cymetydyną
 • karbamazepiną
 • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną
 • pochodą kumaryny
 • ketokonazolem i erytromycyną
 • ondrasteronem
 • lekami przecidepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosować Tramadol SYNTEZA w okresie karmienia piersią. Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w przypadku jednorazowego podania leku.

Dzieci

Nie stosować leku Tramadol SYNTEZA u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W czasie stosowania leku Tramadol SYNTEZA nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tramadol SYNTEZA?

Lek Tramadol SYNTEZA wywiera działanie przeciwbólowe poprzez wpływ na swoiste receptory komórek nerwowych rdzenia kregowego i mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Tramadol SYNTEZA?

Leczenie bólu o dużym i umiarkowanym nasileniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Tramadol SYNTEZA?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz dostosuje dawkę do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Będzie to najmniejsza dawka skutecznie uśmierzająca ból.

Stosowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat:

1 kapsułka 50 mg przyjmowana z małą ilością płynu. Zalecane jednorazowe dawki zwykle wystarczają do ustąpienia bólu. Całodobowa dawka nie powinna przekraczać 400 mg co odpowiada 8 kapsułkom leku.

O ile efekt przeciwbólowy po jednorazowej dawce byłby niewystarczający, preparat można podać doustnie w dawce jednorazowej po upływie 30 do 60 minut.

Podanie w ciągu doby 2 do 3 dawki jednorazowe są zwykle wystarczające.

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat wydalanie tramadolu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby:

Nie należy przyjmować leku w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tramadolu SYNTEZA

Po zastosowaniu dawek większych niż zalecane mogą wystąpić:

 • zwężenie źrenic do wielkości łebka od szpilki
 • wymioty
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • szybkie bicie serca
 • zapaść
 • zaburzenia świadomości
 • napady padaczkowe
 • zaburzenia oddychania

W takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tramadolu SYNTEZA

Jeżeli zapomniano o przyjęciu leku w odpowiednim czasie, prawdopodobnie powrócą dolegliwości bólowe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy powrócić do dawkowania według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Tramadolu SYNTEZA

Nie występują żadne objawy odstawienia leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tramadol SYNTEZA?

 • uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w razie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi
 • jeśli pacjent przyjmuje w okresie minionych dwóch tygodni przyjmował leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, czyli inhibitorów MAO (leki stosowane w leczeniu np. depresji).
 • padaczka niepoddającą się leczeniu
 • u pacjentów równocześnie leczonych od uzależnienia od substancji z grupy opioidów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tramadol SYNTEZA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 100 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nudności

Częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 100 pacjentów):

 • bóle głowy
 • senność
 • wymioty
 • uczucie zmęczenia
 • zaparcia
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nadmierne pocenie się

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 1000 pacjentów):

 • zaburzenia czynności serca i układu krążenia (kołatanie serca, szybkie bicie serca, uczucie osłabienia w wyniku zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów zmieniających pozycję ciała z leżącej stojącą i zapaść)
 • odruchy wymiotne
 • podrażnienie żołądka i jelit (uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia)
 • odczyny skrórne (np. świąd, wysypka, pokrzywka)
 • biedunka

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 na 10 na 10000 pacjentów):

 • bradykardia
 • zwiększone ciśnienie tętnicze
 • zmiany apetytu
 • parestezje
 • drżenia
 • omdlenia
 • zaburzenia kordynacji
 • zwężenie źrenic , nieostre widzenie, nadmierne rozszerzenie źrenic
 • wolne oddychanie (duszność)
 • nieprawidłowe odchuwanie bodzców (np. świąd, mrowienie, drętwienie) napady padaczkowe, kurcze mięśni, nieskoordynowane ruchy
 • zaburzenia psychiczne (omamy, stany splątana, zaburzenia snu, majaczenie, niepokój i koszmary senne)
 • zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy rozdrażnienie)
 • zwężenie źrenic (mioza), nieostre widzenie, nadmierne rozszerzenie źrenic
 • osłabienie mięśni szkieletowych
 • trudności lub ból przy oddawniu moczu, zmniejszenie objętości moczu
 • reakcje alergiczne (np. trudności w oddychaniu, świszczący oddech, opuchnięcie skóry)

Występujące z nieznaną częstością:

 • zaburzenia mowy
 • rozszerzenie źrenic

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Tramadol SYNTEZA:

 • należy zachować ostrożność w przypadkach uzależnienia od opioidów
 • po urazie głowy
 • we wstrząsie
 • w zaburzeniach świadomości niejasnego pochodzenia
 • w przypadkach zaburzeń oddechowych lub zaburzeń ośrodka oddechowego oraz w razie podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • podczas długotrwałego leczenia może rozwijać się tolerancja uzależnienia psychicznego i fizycznego
 • tramadolu nie należy stosować w terapii zastępczej u pacjentów uzależnionych od opioidów, gdyż mimo że tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych morfiny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramadol SYNTEZA a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramadol SYNTEZA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosować Tramadol SYNTEZA w okresie karmienia piersią. Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w przypadku jednorazowego podania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zanim rozpocznie się stosowanie leku Tramadol SYNTEZA należy poinformować lekarza jeśli stosuję się którykolwiek z niżej wymienionych leków i substancji:

 • inhibitorów monoaminoksydazy
 • cymetydyna (inhibitora metabolizmu wątrobowego)
 • karbamazepina (induktora metabolizmu wątrobowego)
 • buprenorfina, nalbufina, pentazocyna
 • pochodna kumaryny (np. warfaryna i acenokumarol)
 • ketokonazol i erytromycyna
 • ondrasteron
 • leki przecidepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tramadol SYNTEZA a alkohol

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Tramadol SYNTEZA.

Tramadol SYNTEZA a prowadzenie pojazdów

W czasie stosowania leku Tramadol SYNTEZA nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tramadol SYNTEZA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego