Kategorie

Tranxene kapsułki (Dikalii clorazepas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tranxene kapsułki?

Lek Tranxene występuje w postaci kapsułek i zawiera substancję czynną klorazepat. Klorazepat należy do grupy leków psychotropowych zwanych benzodiazepinami. Lek może być stosowany u dorosłych jak i u dzieci.

Podstawowe informacje

NazwaTranxene kapsułki
Nazwa międzynarodowaDikalii clorazepas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Dipotasu korazepat

Skład - substancje pomocnicze
 • potasu węglan
 • talk

Otoczka:

 • żelatyna
 • tytanu dwutlenek
 • erytrozyna
Dostępne opakowania

30 kapsułek

Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe
Zastosowanie
 • krótkotrwałe stany lękowe i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy
 • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany poprzedzające delirium tremens)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • u dzieci:
 • kapsułki 5 mg nie stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat
 • kapsułki 10 mg nie stosować u dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • każde leczenie benzodiazepinami może prowadzić do rozwoju psychicznego i fizycznego uzależnienia, czynniki predysponujące do rozwoju uzależnienia to: czas trwania leczenia, dawka leku, jednoczesne stosowanie innych leków: przeciwlekowych, psychotropowych lub nasennych
 • podczas długotrwałego stosowania może wystąpić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • w trakcie leczenia może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza gdy beznodiazepiny są stosowane bezpośrednio przed pójściem spać, a czas trwania snu jest krótki (zaleca się 7-8 godzin snu)
 • w trakcie stosowania leku Tranxene mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, gniewa, koszmary senne, omamy, psychozy. Objawy te często występują u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów może powodować uspokojenia, depresję oddechową, śpiączkę, śmierć
 • benzodiazepiny należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • nie zaleca się stosowania leków u pacjentów z psychozami
 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na występowanie działań niepożądanych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • senność (szczególnie u osób w podeszłym wieku)

Często:

 • zawroty głowy
 • osłabienie
Nie łączyć z
 • ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych benzodiazepin stosowanych przeciwlękowo i nasennie
 • należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: opioidy, pochodne morfiny, w tym buprenorfina (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe) leki neuroleptyczne, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki przeciwalergiczne
 • lekami o podobnym działaniu
 • cyzaprydem (lek pobudzajacy motorykę przewodu pokarmowego) ze względu na możliwość zwiększenia uspokajającego działania benzodiazepin
 • klozapiną (lek neuroleptyczny) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zapaści z zatrzymaniem oddechu
 • kurarą i jej pochodnymi (leki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych) ze względu na sumujące się działanie
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów zwiększa ryzyko uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci z powodu nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • należy unikać jednoczesnego stosowania benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Tranxene podczas karmienia dziecka piersią.

Dzieci

Nie stosować leku Tranxene u dzieci poniżej 9 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie zaleca się stosowania klorazepatu podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tranxene?

 • przeciwlękowe
 • zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych
 • uspokajające
 • nasenne
 • przeciwdrgawkowe

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tranxene?

 • krótkotrwałe stany lękowe i niepokoju, zwłaszcza doraźnie wspomagająco w przebiegu nerwicy
 • zespół abstynencji w uzależnieniu alkoholowym (majaczenie alkoholowe, stany poprzedzające delirium tremens)

Dawkowanie

Jak stosować lek Tranxene?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, stopniowo zwiększajć dawkę, w celu uniknięcia wystąpienia działań niepożądanych.
 • nie należy przekraczać dawki maksymalnej 30 mg na dobę
 • czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy i nie powinien przekraczać 8-12 tygodni włączając w to okres zmniejszenia dawki
 • podczas leczenia pacjent powinien być dokładnie monitorowany

Dorośli:

 • dawka terapeutyczna wynosi od 5 do 30 mg na dobę
 • leczenie zaleca się rozpocząć od dawki 5 mg na dobę
 • dawkę dobową można przyjmować jeden raz na dobę , wieczorem

Dzieci i młodzież:

Tranxene 5 mg- nie zaleca sie stosowania leku Tranxene w tej grupie wiekowej tylko w wyjątkowych przypadkach, lekarz specjalista może zastosować ten lek u dzieci w wieku powyżej 9 lat w dawce 0,5 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych

Tranxene 10 mg- lek Tranxene jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych

Pacjentom w podeszłym wieku należy zmniejszyć dawkę o 50%, leczenie powinno trwać jak najkrócej.

W razie wrażenia, że działanie leku Tranxene jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tranxene

Głownym objawem ciężkiego przedawkowania leku jest głęboki sen, który może przejść w śpiączkę. Rokowanie jest korzystne, jeżeli pacjent nie zażył jednocześnie innyh leków psychotropowych i utrzymuje odpowiednie leczenie. Pacjent powinien być przyjęty do szpitala gdzie będzie monitorowana czynność jego układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Jeżeli od przyjęcia leku nie minęła godzina i pacjent jest przytomny, należy sprowokować wymioty, a jeśli jest nieprzytomny lekarz wykona płukanie żołądka. Gdy od przedawkowania minęła już co najmniej godzina, można podać węgiel aktywny, w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego.

Przy niewielkim przedawkowaniu występują:

 • senność
 • dezorientacja
 • letarg

Po ciężkim przedawkowaniu:

 • zaburzenia koordynacji ruchów ciała
 • zmniejszone napięcie mięśniowe
 • niedociśnienie
 • zaburzenia oddychania, rzadko śpiączka i bardzo rzadko zgon

Pominięcie zastosowania leku Tranxene

W razie opuszczenia jednej dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba zę zbliża się pora kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tranxene?

 • uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • u dzieci:
  • kapsułki 5 mg nie stosować u dzieci w wieku poniżej 9 lat
  • kapsułki 10 mg nie stosować u dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tranxene może wywołołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz podanej dawki leku.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):
 
 • senność (szczególnie u osób w podeszłym wieku)
 
Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):
 
 • zawroty głowy
 • osłabienie
 
Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):
 
 • reakcje nadwrażliwości
 • drażliwość, pobudzenie, splątanie
 • obniżone napięcie mięśniowe
 • grudkowo-plamkowe oraz swędzoce wysypki skórne

Częstość nieznana (częstość nie może być określana na podstawie dostępnych danych):

 • spowolnienie procesów umysłowych
 • reakcje paradoksalnie (szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku)
 • agresja, halucynacje
 • tzw. zespół z odbicia z bardziej nasilonym lękiem niż ten, który był wskazaniem do zastosowania leczenia
 • fizycznie uzależnienie w przypadku długotrwałego leczenia (zwłaszcza dużymi dawkami) i po odstawienia leku
 • zaburznia funkcji poznawczych, takie jak osłabienie pamięci
 • zaburzenia uwagi i zaburzenia mowy
 • upadki
 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Tranxene:

 • każde leczenie benzodiazepinami może prowadzić do rozwoju psychicznego i fizycznego uzależnienia, czynniki predysponujące do rizwoju uzaleznienia to: czas trwania leczenia, dawka leku, jednoczesne stosowanie innych leków: przeciwlekowych, psychotropowych lub nasennych
 • podczas długotrwałego stosowania może wystąić tolerancja na lek (zmniejszenie skuteczności leku)
 • w trakcie leczenia może wystąpić niepamięć następcza, zwłaszcza gdy beznodiazepiny są stosowane bezpośrednio przed pójściem spać, a czas trwania snu jest krótki (zaleca się 7-8 godzin snu)
 • w trakcie stosowania leku Tranxene mogą wystąpić: niepokój, pobudzenie , drażliwość, agresja, urojenia, gniewa, koszmary senne, omamy, psychozy. Objawy te często występują u dzieci oraz pacjentów w podeszłym wieku
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów może powodować uspokojenia, depresję oddechową, śpiączkę, śmierć
 • benzodiazepiny nalezy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzaleznieniem alkoholowym
 • należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • nie zaleca się stosowania leków u pacjentów z psychozami
 • pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na występowanie działań niepożądanych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene kapsułki a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka przyjmuje klorazepat w dużych dawkach podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży lub podczas porodu, u dziecka może wystąpić senność (sedacja), problemy z oddychaniem (depresja oddechowa) osłabienie mięśni (hipotonia), spadek temperatury ciała (hipotermia) i trudności z karmieniem (problemy z ssaniem powodujące słaby przyrost masy ciała). Jeśli pacjentka regularnie przyjmuje pod koniec ciąży klorazepat u dziecka może wystąpić zespół odstawienia. W takim przypadku w okresie poporodowym noworodek powinien być uważnie monitorowany.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży ani u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene kapsułki a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tranxene podczas karmienia dziecka piersią.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zwiększa się podczas jednoczesnego stosowania innych benzodiazepin stosowanych przeciwlekowo i nasennie
 • należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak: opioidy, pochodne morfiny, w tym buprenorfina (leko przeciwbólowe, przeciwkaszlowe) leki neuroleptyczne, barbiturany, niektóre leki przeciwdepresyjne, leki przeciwalergiczne
 • lekami o podobnym działaniu
 • cyzaprydem (lek pobudzajacy motoryke przewodu pokarmowego) ze względu na możliwość zwiększenia uspokajającego działania benzodiazepin
 • klozapiną (lek neuroleptyczny) ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zapaści z zatrzymaniem oddechu
 • kurarą i jej pochodnymi (leki zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych) ze względu na sumujące się działanie
 • jednoczesne stosowanie benzodiazepin i opioidów zwiększa ryzyko uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i śmierci z powodu nasilenia hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • należy unikać jednoczesnego stosowania benzodiazepin i hydroksymaślanu sodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tranxene kapsułki a alkohol

Podczas leczenia klorazepatem nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych. Alkohol nasila działanie uspokajające benzodiazepin.

Tranxene kapsułki a prowadzenie pojazdów

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być ograniczona podczas stosowania klorazepatu z powodu wystąpienia zaburzeń koncencentracji, senności, niepamięci następczej. Jednoczesne stosowanie innych leków może nasilać uspokajające działanie klorazepatu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tranxene?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego