Kategorie

Tresiba (Insulinum degludecum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tresiba?

Lek Tresiba zawiera insulinę bazową o nazwie degludec, która jest insuliną długodziałającą. Lek przyjmuje się raz dziennie, a gdy pacjent nie może przyjąć leku o ustalonym czasie, może przyjąć insulinę o innej porze. Lek może być łączony z insulinami krótkodziałającymi wraz z posiłkami w cukrzycy typu 1 lub z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi w przypadku cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaTresiba
Nazwa międzynarodowaInsulinum degludecum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 jednostek/ ml

200 jednostek/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Insulina degludec

Skład - substancje pomocnicze
 • glicerol
 • metakrezol
 • fenol
 • octan cynku
 • kwas solny i wodorotlenek sodu (do dostosowania pH)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Tresiba 100 jednostek/ ml

 • 1 wstrzykiwacz 3 ml
 • 5 wkładów 3 ml 
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml 
 • 10 wkładów 3 ml
 • 10 wstrzykiwaczy 3 ml 

Tresiba 200 jednostek/ ml

 • 1 wstrzykiwacz 3 ml
 • 2 wstrzykiwacze 3 ml
 • 3 wstrzykiwacze 3 ml
 • 5 wstrzykiwaczy 3 ml
 • 6 wstrzykiwaczy 3 ml
Działanie / właściwości

Długotrwałe zmniejszenie steżenia cukru we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1 roku życia.

Przeciwwskazania

Uczulenie na insulinę degludec lub którykolwiek z pozostałych składników leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • hipoglikemia
 • hiperglikemia
 • zmiana stosowanej insuliny
 • stosowanie łącznie z insuliną leku doustnego pioglitazon
 • zaburzenia widzenia
 • pacjent powinien upewnić się że stosuje zapisaną przez lekarza insulinę co do nazwy oraz dawki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo Często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • hipoglikemia

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie
Nie łączyć z
 • innymi lekami w leczeniu cukrzycy
 • sulfonamidami
 • steroidami anabolicznymi takimi jak testosteron
 • lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne
 • kwasem acetylosalicylowym oraz innymi salicylanami
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę
 • danazolem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • hormonami tarczycy
 • hormonem wzrostu
 • glikokortykosteroidami
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • tiazydami
 • oktreotydem i lanreotydem
 • pioglitazonem
Ciąża

Lek Tresiba może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Karmienie piersią

Lek Tresiba może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Dzieci

Lek Tresiba może być stosowany u młodzieży i dzieci powyżej 1 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi może wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ obniża zdolność koncentracji i szybkość reakcji. Należy skonsultować z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów w przypadku gdy często występują epizody hipoglikemii lub występują trudności w rozpoznaniu hipoglikemii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tresiba?

Lek Tresiba długotrwale zmniejsza steżenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tresiba?

Lek Tresiba stosuje się w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1 roku życia.

Dawkowanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania leku:

 • pacjenci niewidomi lub niedowidzący powinni skorzystać z pomocy osoby dobrze widziącej aby prawidłowo odczytać licznik dawek na wstrzykiwaczu
 • wstrzykiwacz 100 jednostek/ ml dostarcza dawkę 1-80 jednostek na jedno wstrzyknięcie
 • wstrzykiwacz 200 jednostek/ ml dostarcza dawkę 2-160 jednostek na jedno wstrzyknięcie
 • lekarz powinien omówić z pacjentem wielkoś dawki przyjmowanej codziennie oraz jak często monitorować stężenie cukru we krwi
 • lek Tresiba należy podawać raz dziennie o stałej porze dnia, jeśli zostanie podany o innej porze dnia nalezy zachować co najmniej 8- godzinną przerwę pomiędzy dawkami
 • zmiana dawki wymaga konsultacji z lekrzem, nie należy samodzielnie jej zmieniać
 • nie należy stosować leku w pompach insulinowych
 • nie należy używać wstrzykiwacza jeśli jest uszkodzony
 • nie należy wstrzykiwać insuliny jeśli roztwór nie jest bezbarwny i przejrzysty
 • lek wstrzykuje się pod skórę, najkorzystniej w przednią część uda, ramię lub przednią część brzucha
 • należy za każdym razem zmieniać miejsce wstrzyknięć w obrębie danego obszaru, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zgrubień i zapadania się skóry

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (w wieku ≥65 lat)

 • lek może być stosowany w tej grupie wiekowej, jednak ważne jest dostosowanie dawki leki wspólnie z lekarzem

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

 • może być konieczne częstsze monitorowanie stężenia cukru we krwi
 • lekarz powinien ustalić wielkość przyjmowanej dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Stężenie cukru może zmniejszyć się, należy kontrolować stężenie cukru we krwi, należy spożyć większy posiłek w celu uniknięcia ewentualnej hipoglikemii.

Pominięcie zastosowania leku

W sytuacji pominięcia dawki leku Tresiba należy przyjąć ją jak najszybciej równocześnie zachowując odstęp minimum 8- godzinny przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz wznowić dotychczasowy schemat dawkowania.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać kuracji lekiem bez konsultacji z lekrzem. Nagłe odstawienie insuliny może doprowadzić do ciężkiej hiperglikemii i kwasicy ketonowej (dochodzi do rozpadu tłuszczu zamiast cukru, co prowadzi do zwiększonego stężenia kwasu we krwi).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tresiba?

Leku Tresiba nie należy stosować w przypadku uczulenia na insulinę degludec lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tresiba może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Tresiba i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Cieżka reakcja uczuleniowa objawy:

 • rozprzestrzenienie miejscowych reakcji na inne części ciała
 • nagłe pojawienie się złego samopoczucia z poceniem się
 • wymioty
 • trudności w oddychaniu
 • kołatanie serca lub zawroty głowy

Ogólne działania niepożądane związane z leczeniem cukrzycy:

Hipoglikemia (zbyt małe stężenie cukru we krwi) występuje dość często w przypadku kuracji insuliną, może mieć poważny przebieg i doprowadzić do utraty przytomniości. W przypadku ciężkiego przebiegu może dojśc do upośledzenia czynności mózgu oraz stanowić zagrożenie dla życia.

Objawy zapowiadające za małe stężenie cukru we krwi, które mogą pojawić się nagle:

 • ból głowy
 • zaburzenia mowy
 • szybkie bicie serca
 • zimne poty
 • chłodna blada skóra
 • nudności
 • uczucie silnego głodu
 • drżenia
 • pobudzenie nerwowe lub niepokój
 • nienaturalne uczucie zmęczenia, osłabienia lub senności
 • stan splątania, upośledzenie koncentracji
 • krótkotrwałe zaburzenia widzenia

Hiperglikemia: zbyt duże stężenie cukru może wystąpić w przypadku spożycia większego niż zwykle posiłku, mniejszego niż zwykle wysiłku fizycznego, spożycia alkoholu, zakażenia lub gorączki, przyjęcia za małej dawki insuliny, ciągłego przyjmowania za małej dawki insuliny, pominięcia dawki insuliny lub zaprzestania przyjmowania insuliny bez konsultacji z lekarzem.

Objawy zapowiadające zbyt duże stężenie cukru, które zazwyczaj pojawiają się stopniowo:

 • zaczerwieniona, sucha skóra
 • uczucie senności lub zmęczenia
 • suchość w ustach
 • zapach owoców (acetonu) w wydychanym powietrzu
 • częstsze oddawanie moczu
 • uczucie pragnienia
 • utrata apetytu
 • nudności lub wymioty

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • reakcje uczuleniowe w miejscu wstrzyknięcia: ból, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk i swędzenie

Niezbyt często (mniej niż 1 na 100 osób):

 • zmiany skórne w miejscu wstrzyknięcia (lipodystrofia): tkanka tłuszczowa pod skórą może się kurczyć (lipoatrofia) lub zagęścić (lipohipertrofia)
 • obrzęk w okolicy stawów wynikający z zatrzymywania się wody w organizmie

Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • reakcje uczuleniowe, takie jak pokrzywka, obrzęk języka i warg, biegunka, nudności, uczucie zmęczenia i swędzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tresiba należy omówić z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką następujące sytuacje:

 • hipoglikemia
 • hiperglikemia
 • zmiana stosowanej insuliny
 • stosowanie łącznie z insuliną leku doustnego pioglitazon
 • zaburzenia widzenia
 • pacjent powinien upewnić się, że stosuje zapisaną przez lekarza insulinę co do nazwy oraz dawki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tresiba a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tresiba może być stosowany u kobiet w ciąży pod kontrolą lekarza. W tym okresie może zaistnieć potrzeba zmiany dawki.

Tresiba a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tresiba może być stosowany przez kobiety karmiące piersią. Należy poinformować lakarza, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawki insuliny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki mogące powodować zmniejszenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • inne leki w leczeniu cukrzycy
 • sulfonamidy
 • steroidy anaboliczne takie jak testosteron
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne
 • kwas acetylosalicylowy oraz inne salicylany
 • inhibitory monoaminooksydazy
 • inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę

Leki mogące powodować zwiększenie stężenia cukru (hipoglikemia) we krwi:

 • danazol
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • hormony tarczycy
 • hormon wzrostu
 • glikokortykosteroidy
 • leki sympatykomimetyczne
 • tiazydy

Leki mogące powodować zarówno zmniejszenie jak i zwiększenia stężenia cukru we krwi:

 • oktreotyd i lanreotyd

Pioglitazon podawany łącznie z insuliną w leczeniu cukrzycy typu 2 i chorobą serca lub wcześniejszym udarem może doprowadzić do rozwinięcia się niewydolności serca. Jeśli pojawią się objawy takie jak: nietypowa duszność, szybki przyrost masy ciała lub miekscowe obrzmienie, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tresiba a alkohol

Alkohol może zmniejszyć lub zwiększyć stężenie cukru we krwi. Należy częściej monitorować poziom cukru we krwi.

Tresiba a prowadzenie pojazdów

Zbyt małe lub zbyt duże stężenie cukru we krwi może wpłynąć na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ obniża zdolność koncentracji i szybkość reakcji. Należy skonsultować z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów w przypadku gdy często występują epizody hipoglikemii lub występują trudności w rozpoznaniu hipoglikemii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tresiba?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed pierwszym użyciem:

 • przechowywać w lodówce (2°C – 8°C)
 • przechowywać z dala od elementu chłodzącego, nie zamrażać
 • w celu ochrony przed światłem, nakładać nasadkę na wstrzykiwacz

Podczas stosowania lub doraźny zapas:

 • napełniony wstrzykiwacz Tresiba można nosić przy sobie i przechowywać w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 30°C lub przechowywać w lodówce (2°C – 8°C) do 8 tygodni
 • w celu ochrony przed światłem, nakładać nasadkę na wstrzykiwacz
 • wkład Tresiba Penfill, który nie jest używany należy zawsze przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego