Kategorie

Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej (Trimebutinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej?

Lek Tribux zawiera maleinian trimebutyny, działający na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, regulując jego pracę.

Podstawowe informacje

NazwaTribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Nazwa międzynarodowaTrimebutinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

7,87 mg/ g

PostaćGranulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Trimebutyna

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • polisorbat
 • aromat pomarańczowy
 • żółcień pomarańczowa
Dostępne opakowania
 • 100 ml granulatu
 • 250 ml granulatu
Działanie / właściwości

Regulacja pracy przewodu pokarmowego

Zastosowanie
 • zespół jelita drażliwego
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego i dróg żółciowych: biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit
Przeciwwskazania
 • uczulenie na trimebutynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • fenyloketonuria
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 600 mg sacharozy (cukru) w 1 ml przygotowanej zawiesiny doustnej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • senność, ospałość
 • uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • uczucie ciepła lub zimna
 • bóle głowy
 • apatia
 • suchość w ustach
 • zaburzenia smaku
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból w nadbrzuszu
 • odrętwienie ust
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • uczucie pragnienia
Nie łączyć z
 • zotepiną
 • d-tubokuraryną
 • cyzaprydem
 • prokainamidem
 • antagonistami wapnia
 • kaptoprylem
 • rezerpiną
 • midazolamem
Ciąża

Lek może być stosowany od czwartego miesiąca ciąży jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Karmienie piersią

Lek może być stosowany przez kobiety karmiące jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Dzieci

Lek można stosować już u niemowląt, ustalając dawkę w zależności od masy ciała dziecka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Tribux?

Lek ten reguluje motorykę przewodu pokarmowego, działając na mięśnie gładkie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Tribux?

Ten lek stosuje się w przypadku wystąpienia:

 • zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, określanego jako zespół jelita drażliwego
 • zaburzenia czynnościowego przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych: biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit

Dawkowanie

Jak stosować lek Tribux?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować przed posiłkiem.

Dorośli

 • zwykle 1 dozownik o pojemności 15 ml zawiesiny – 3 razy na dobę
 • w wyjątkowych przypadkach można zastosować 30 ml zawiesiny 3 razy na dobę

Dzieci

 • zazwyczaj stosuje się dawkę 1 ml/ kg masy ciała dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych
 • dawkę odmierza się w zależności od masy ciała dziecka
 • każda jednostka podziałki na dozowniku odpowiada 0,5 ml, tj. ilości, którą podaje się jednorazowo na 0,5 kg masy ciała
 • zaleca się przelać zawartość dozownika do butelki z pokarmem, na łyżkę lub do szklanki i natychmiast podać dziecku lek do wypicia
 • u niemowląt zawartość dozownika można dodać do butelki z wodą lub mlekiem

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania

 • zaleca się wstrząsnąć butelką przed każdym użyciem
 • sporządzić zawiesinę przez dodanie niegazowanej wody mineralnej do wysokości kreski zaznaczonej na butelce, a następnie energicznie wstrząsnąć
 • odstawić na 10 minut
 • sprawdzić objętość zawiesiny w butelce i w razie konieczności dopełnić wodą do wysokości kreski i energicznie wytrząsnąć
 • umieścić dozownik w butelce i odmierzyć odpowiednią objętość zawiesiny
 • zawiesinę można przyjmować samą lub po zmieszaniu z innym płynem, wyłącznie doustnie

Tribux zawiera laktozę i żółcień pomarańczową

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może powodować reakcje alergiczne ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku, gdy pacjent zapomni przyjąć lek, kolejną dawkę leku powinien przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Tribux?

Leku nie stosować w przypadku:

 • uczulenia na trimebutynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • fenyloketonurii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Tribux może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (u 1 do 10 na 100 osób):

 • senność, ospałość
 • uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • uczucie ciepła lub zimna
 • bóle głowy
 • apatia
 • suchość w ustach
 • zaburzenia smaku
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból w nadbrzuszu
 • odrętwienie ust
 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • uczucie pragnienia

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 osób):

 • wysypka

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób):

 • nierówne bicie serca
 • zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT i AspAT we krwi

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób, w tym pojedyncze przypadki):

 • niepokój
 • osłabienie słuchu
 • zapalenie wątroby
 • zmiany skórne (świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień)
 • zatrzymanie moczu
 • zaburzenia miesiączkowania
 • bolesne powiększenie piersi u kobiet
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból piersi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 600 mg sacharozy (cukru) w 1 ml przygotowanej zawiesiny doustnej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas pierwszego trymestru ciąży. Zastosowanie produktu leczniczego w czasie drugiego lub trzeciego trymestru ciąży należy rozważyć jedynie w razie konieczności.

Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed stosowaniem tego leku.

Tribux może być stosowany przez kobiety karmiące jedynie w przypadku, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Tribux nie należy stosować jednocześnie z:

 • zotepiną - może zwiększać działanie antycholinergiczne leku
 • d-tubokuraryną - lek przedłuża i nasila jej działanie 
 • cyzaprydem - lek osłabia jego działanie
 • prokainamidem - lek może nasilać hamujący wpływ nerwu błędnego na przewodnictwo w mięśniu sercowym (co może wywołać przyspieszenie rytmu serca)
 • lekami działającymi na kanał wapniowy (np. antagoniści wapnia, kaptopryl, rezerpina, midazolam) - lek może prowadzić do hamowania skurczu mięśni gładkich jelit, poprzez zmniejszenie dokomórkowego napływu jonów wapniowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a alkohol

Brak danych.

Tribux granulat do sporządzania zawiesiny doustnej a prowadzenie pojazdów

Lek stosowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz nie obniża sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Tribux?

Ten lek należy przechowywać w:

 • temperaturze poniżej 30ºC
 • w oryginalnym opakowaniu
 • przygotowaną zawiesinę przechowywać w lodówce (2ºC – 8ºC), nie dłużej niż 4 tygodnie

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego