Kategorie

Trifas Cor (Torasemidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Trifas Cor?

Trifas Cor to lek moczopędny należący do grupy leków nazywanych diuretykami pętlowymi. Wykazuje działanie przeciwobrzękowe oraz obniżające ciśnienie tętnicze.

Podstawowe informacje

NazwaTrifas Cor
Nazwa międzynarodowaTorasemidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Torasemid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • dwutlenek krzemu koloidalny
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • moczopędne
 • obniżające ciśnienie krwi
 • przeciwobrzękowe
Zastosowanie
 • nadciśnienie pierwotne (podwyższone ciśnienie tętnicze występujące bez określonej przyczyny)
 • zapobieganie obrzękom oraz leczenie obrzęków i przesięków w przebiegu niewydolności serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na torasemid lub inne substancje o budowie zbliżonej do torasemidu (pochodne sulfonylomocznika)
 • uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niewydolność nerek (z bezmoczem)
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby przebiegające z upośledzeniem postrzegania (śpiączka wątrobowa lub stan przedśpiączkowy)
 • niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
 • hipowolemia - zmniejszenie objętości krwi krążącej
 • obniżony poziom sodu lub potasu we krwi (hiponatremia, hipokalemia)
 • znaczne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego (np. spowodowane rozrostem gruczołu krokowego)
 • okres karmienia piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • występowania dny moczanowej
 • poważnych zaburzeń rytmu serca, kiedy uderzenia serca są spowolnione
 • zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
 • stosowania soli litu (leków wskazanych w zaburzeniach nastroju i depresji)
 • stosowania niektórych antybiotyków (np. aminoglikozydy, cefalosporyny)
 • zaburzeń morfologii krwi, np. małopłytkowość lub niedokrwistość u pacjentów bez zaburzeń czynności nerek
 • zaburzeń czynności nerek spowodowanych związkami nefrotoksycznymi
 • nietolerancji niektórych cukrów

Należy mieć na uwadze, że lek może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (zasadowica metaboliczna)
 • kurcze mięśni (zwłaszcza na początku leczenia)
 • podwyższenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów we krwi (trójglicerydy, cholesterol)
 • niedobór potasu (hipokaliemia) z jednoczesnym stosowaniem diety ubogopotasowej, wymiotach, biegunce, nadużyciu środków przeczyszczających, u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby
 • w zależności od stosowanej dawki i długości leczenia, mogą wystąpić zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w szczególności zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemia), utrata potasu i sodu: hipokaliemia i (lub) hiponatremia
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. utrata apetytu, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, zaparcia), szczególnie na początku leczenia
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (gamma-GT) we krwi
 • bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, osłabienie (zwłaszcza na początku leczenia)
Nie łączyć z
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi, zwłaszcza inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • teofiliną (stosowaną w leczeniu astmy)
 • lekami o działaniu kuraryzującym (zwiotczającym mięśnie)
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwbólowymi i lekami przeciwzapalnymi  (np. indometacyna, kwas acetylosalicylowy)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń krążenia (epinefryna i norepinefryna)
 • probenecidem (lekiem stosowanym w leczeniu dny moczanowej)
 • kolestyraminą (lekiem obniżającym stężenia cholesterolu)
 • antybiotykami aminoglikozydowymi (np. kanamycyna, gentamycyna, tobramycyna)
 • cisplatyną (stosowaną w leczeniu nowotworów)
 • cefalosporynami (antybiotykami)
 • glikozydami naparstnicy (stosowanymi w leczeniu niewydolności serca)
 • lekami przeczyszczającymi 
 • hormonami kory nadnerczy (mineralo- i glikokortykoidy, np. kortyzon)
 • solami litu (stosowanymi w leczeniu nagłych zmian nastrojów oraz w różnych typach depresji)
Ciąża

Lek Trifas Cor może być stosowany przez kobiety ciężarne jedynie po konsultacji z lekarzem. Powinna być zastosowana jedynie najniższa dawka leku.

Karmienie piersią

Lek Trifas Cor jest przeciwwskazany do stosowania przez kobiety karmiące piersią, ponieważ nie wiadomo czy torasemid przenika do mleka kobiecego.

Dzieci

Lek Trifas Cor jest przeznaczony do stosowania przez pacjentów powyżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Trifas Cor może upośledzać zdolność aktywnego uczestnictwa w ruchu ulicznym, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub pracy bez bezpiecznego oparcia dla stóp.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Trifas Cor?

Trifas Cor to lek doustny wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych z nadciśnieniem tętniczym a także chorujących na niewydolność serca. Substancja czynna leku - torasemid wykazując działanie moczopędne rozluźnia naczynia krwionośne oraz zmniejsza obrzęki i wysięki. Lek stosowany jest także aby zapobiegać nawrotom zatrzymania wody w organizmie. W efekcie obserwuje się działanie hipotensyjne i poprawę czynności serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Trifas Cor?

Lek Trifas Cor stosowany jest u pacjentów dorosłych w celu:

 • leczenia nadciśnienia pierwotnego
 • zapobiegania obrzękom oraz leczenia obrzęków i przesięków w przebiegu niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Trifas Cor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Trifas Cor należy stosować rano, popijając niewielką ilością płynu. Tabletkę można przyjmować niezależnie od posiłku. Czas trwania terapii tym lekiem ustala lekarz. Należy pamiętać, że tabletkę można podzielić na dwie części dawki przez naciśnięcie linii podziału na tabletce - umożliwia to dostosowanie dawkowania do indywidulanych wymagań pacjenta.

Nadciśnienie pierwotne

 • zalecana dawka początkowa to ½ tabletki na dobę - 2,5 mg torasemidu
 • działanie leku rozpoczyna się powoli w pierwszym tygodniu leczenia i osiąga swój maksymalny efekt najpóźniej po około 12 tygodniach
 • w przypadku braku normalizacji ciśnienia po upływie 12 tygodni leczenia w dawce ½ tabletki na dobę, dawkę można zwiększyć do 1 tabletki produktu na dobę - 5 mg torasemidu
 • silniejsze działanie przeciwnadciśnieniowe osiąga się przy zastosowaniu wyższej dawki kiedy wyjściowe ciśnienie krwi jest bardzo wysokie oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
 • nie należy zwiększać dawki do więcej niż jednej tabletki leku na dobę, ponieważ nie spowoduje to dalszego obniżenia ciśnienia krwi

Obrzęki i wysięki

 • zalecana dawka początkowa to 1 tabletka leku - 5 mg torasemidu na dobę
 • zazwyczaj dawka 5 mg stanowi dawkę podtrzymującą 
 • w przypadku niezadowalającego działania leku oraz w zależności od obrazu klinicznego, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek leku na dobę - 10 mg torasemidu lub maksymalnie do 4 tabletek leku - 20 mg torasemidu
 • jeżeli dawka, którą należy zastosować wynosi 10 mg torasemidu lub więcej można zastosować lek Trifas 10 (10 mg torasemidu)

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Leczenie powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością, z uwagi na możliwość zwiększenia stężenia torasemidu we krwi.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane modyfikowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować:

 • nasilone wydalanie moczu - potencjalnie niebezpieczne z utratą płynów i elektrolitów
 • zaburzenia świadomości
 • stan splątania
 • spadek ciśnienia krwi
 • zapaść krążeniową
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku

Zastosowanie za małej dawki jak i jej pominięcie zmniejsza skuteczność leku. Może to się objawiać dolegliwościami takimi jak:

 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększone zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki)

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy jednak przyjmować pominiętej dawki, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Przerwanie lub przedwczesne zakończenie terapii może prowadzić do nasilenia dolegliwości. W żadnym przypadku nie powinno się zmieniać lub przerywać leczenia zleconego przez lekarza bez uprzedniej konsultacji.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Trifas Cor?

Leku Trifas Cor nie należy przyjmować jeśli pacjent:

 • jest uczulony na torasemid lub inne substancje o budowie zbliżonej do torasemidu (pochodne sulfonylomocznika)
 • jest uczulony na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • choruje na niewydolność nerek (z bezmoczem)
 • ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby przebiegające z upośledzeniem postrzegania (śpiączka wątrobowa lub stan przedśpiączkowy)
 • ma niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
 • ma hipowolemię - zmniejszoną objętość krwi krążącej
 • ma obniżony poziom sodu lub potasu we krwi (hiponatremia, hipokalemia)
 • ma znaczne zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego (np. spowodowane rozrostem gruczołu krokowego)
 • karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Trifas Cor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (zasadowica metaboliczna)
 • kurcze mięśni (zwłaszcza na początku leczenia)
 • podwyższenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów we krwi (trójglicerydy, cholesterol)
 • niedobór potasu (hipokaliemia) z jednoczesnym stosowaniem diety ubogopotasowej, wymiotach, biegunce, nadużyciu środków przeczyszczających, u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby
 • w zależności od stosowanej dawki i długości leczenia, mogą wystąpić zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w szczególności zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemia), utrata potasu i sodu: hipokaliemia i (lub) hiponatremia
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. utrata apetytu, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, zaparcia), szczególnie na początku leczenia
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (gamma-GT) we krwi
 • bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia, osłabienie (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • podwyższone stężenie mocznika i kreatyniny (białko mięśniowe) i mocznika we krwi
 • u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu (np. z powodu przerostu gruczołu krokowego), może nastąpić zatrzymanie moczu - w takich przypadkach oddawanie moczu jest utrudnione albo niemożliwe
 • suchość w jamie ustnej
 • uczucie drętwienie i zimna w kończynach (parestezje)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszona liczba komórek krwi (krwinek czerwonych i białych) oraz płytek krwi (trombocytów)
 • reakcje alergiczne, na przykład świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło, ciężkie alergiczne reakcje skórne
 • powstawanie zakrzepów krwi w naczyniach (komplikacje zakrzepowo-zatorowe)
 • stany splątania
 • niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)
 • zaburzenia w krążeniu wieńcowym lub mózgowym (w tym niedokrwienie mięśnia sercowego i mózgu) - stany te mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca (arytmia), uczucia ucisku w obrębie klatki piersiowej (dławicy piersiowej), ostrego zawału mięśnia sercowego lub nagłej utraty przytomności (omdleń)
 • zapalenie trzustki
 • zaburzenia widzenia
 • szumy uszne
 • utrata słuchu

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, które występują nagle i mają ciężki przebieg należy skonsultować się natychmiast z lekarzem. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre działania niepożądane mogą zagrażać życiu. Lekarz zadecyduje jakie analizy należy wykonać i czy leczenie powinno być kontynuowane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje nadwrażliwości (np. ciężka alergiczna reakcja skórna), Trifas Cor nie może zostać ponownie zastosowany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Trifas Cor nie jest wskazany do stosowania w przypadku jeśli pacjent:

 • choruje na dnę moczanową
 • ma poważne zaburzenia rytmu serca (spowolnione uderzenia serca)
 • ma zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
 • stosuje jednocześnie sole litu (leki stosowane w zaburzeniach nastroju i depresji)
 • stosuje niektóre antybiotyki np. aminoglikozydy, cefalosporyny
 • ma zaburzoną morfologię krwi, np. małopłytkowość lub niedokrwistość bez zaburzeń czynności nerek
 • choruje na zaburzenia czynności nerek spowodowane związkami nefrotoksycznymi
 • jest uczulony na niektóre cukry (Trifas Cor zawiera laktozę)

Należy mieć na uwadze, że lek może dawać pozytywne wyniki testów antydopingowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Trifas Cor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z powodu braku wystarczających badań dotyczących wpływu leku na płód, Trifas Cor może być stosowany w okresie ciąży tylko po konsultacji z lekarzem i zastosowana może być jedynie najniższa dawka leku.

Trifas Cor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Trifas Cor podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane z uwagi na fakt, że nie wiadomo czy torasemid przenika do mleka kobiecego. Jeżeli zastosowanie leku przez kobietę karmiącą jest konieczne, powinna ona zaprzestać karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Trifas Cor może mieć wpływ na działanie:

 • leków obniżających ciśnienie krwi, zwłaszcza inhibitorów konwertazy angiotensyny (IKA) - podawanie IKA jednocześnie, lub bezpośrednio po leczeniu torasemidem, może spowodować gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi
 • teofiliny (leku stosowanego w leczeniu astmy) - torasemid może nasilać jej działanie
 • leków o działaniu kuraryzującym - torasemid może zwiększać działanie zwiotczające mięśnie
 • leków przeciwcukrzycowych - torasemid może osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych
 • leków przeciwbólowych i leków reumatycznych – w przypadku stosowania dużych dawek salicylanów, torasemid może nasilać ich działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy
 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń krążenia (epinefryna i norepinefryna) - torasemid może osłabiać działanie tych leków

Na działanie leku Trifas Cor ma/mają wpływ:

 • niekóre leki przeciwzapalne (np. indometacyna, aspiryna) - mogą hamować moczopędne i nadciśnieniowe działanie torasemidu
 • probenecid (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) - może hamować moczopędne i przeciwnadciśnieniowe działanie torasemidu
 • kolestyramina (lek na obniżenie stężenia cholesterolu) - jednoczesne stosowanie kolestyraminy może zmniejszać wchłanianie z przewodu pokarmowego torasemidu i osłabiać jego skuteczność

Dodatkowo:

 • niedobory potasu wynikające ze stosowania leku Trifas Cor mogą nasililić działania niepożadane jednocześne stosowanych glikozydów naparstnicy (stosowanych w leczeniu niewydolności serca) 
 • leki przeczyszczające mogą zwiększać utratę potasu powodowaną przez torasemid
 • hormony kory nadnerczy (mineralo- i glikokortykoidy, np. kortyzon), jednocześnie stosowane z lekiem Trifas Cor mogą zwiększać powodowaną przez niego utratę potasu
 • jednoczesne leczenie lekiem Trifas Cor oraz solami litu (stosowanymi w leczeniu nagłych zmian nastrojów oraz w różnych typach depresji), może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy i w ten sposób nasilać działanie uszkadzające serce i nerki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Trifas Cor a alkohol

W trakcie leczenia lekiem Trifas Cor nie należy spożywać alkoholu.

Trifas Cor a prowadzenie pojazdów

Nawet w przypadku prawidłowego stosowania leku, Trifas Cor może zmieniać czas reakcji i zaburzać zdolność aktywnego uczestnictwa w ruchu ulicznym, obsługiwania urządzeń mechanicznych lub pracy bez bezpiecznego oparcia dla stóp. Dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia, okresu po zwiększeniu dawki lub po zastąpieniu innego leku, okresu rozpoczęcia równoległego leczenia innym produktem oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Trifas Cor?

Lek Trifas Cor należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego