Kategorie

Ultracod (Paracetamolum + Codeini phosphas hemihydricus)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ultracod?

Lek Ultracod zawiera dwie substancje czynne, kodeiną oraz paracetamol. Wykorzystywany jest jako lek przeciwbólowy u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 lat.

Podstawowe informacje

NazwaUltracod
Nazwa międzynarodowaParacetamolum + Codeini phosphas hemihydricus
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg + 30 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • paracetamol
 • półwodny fosforan kodeiny
Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana żelowana
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon K-30
 • kwas stearynowy
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwgorączkowe
Zastosowanie

Leczenie bólu o średnim i dużym nasileniu.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na paracetamol, kodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa
 • pacjent ma uraz głowy lub wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby
 • w ostatnim czasie przeprowadzoną operację wątroby, pęcherzyka żółciowego lub przewodu żółciowego
 • terapia inhibitorami MAO oraz w okresie 14 dni po zakończeniu leczenia
 • pacjent cierpi na porażenną niedrożność jelita
 • u dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • kobiety w pierwszym trymestrze ciąży
 • zbyt szybki metabolizm kodeiny do morfiny
 • karmienie piersią przez pacjentkę
 • dzieci poniżej 12 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby, nerek
 • uzależnienie od alkoholu
 • zaburzenia świadomości
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • przyjmowanie innych leków wpływających na pracę wątroby
 • niewydolność oddechowa
 • stosowanie leków hamujących czynność układu nerwowego
 • przewlekłe zaparcia
 • zespół Gilberta
 • zapalenie jelit lub niedrożność jelit
 • hipowolemia
 • zaburzenia rytmu pracy serca
 • miastenia
 • kamienie żółciowe lub usunięty woreczek żółciowy
 • podeszły wiek pacjenta
 • przerost gruczołu krokowego
 • ostry ból brzucha
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • niedokrwistość hemolityczna
 • niewielkie rezerwy glutationu w organizmie
 • zwężenie cewki moczowej
 • nieprawidłowe funkcjonowanie nadnerczy
 • niedoczynność tarczycy
 • stwardnienie rozsiane
 • padaczka
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie, omdlenia
 • zawroty głowy, bóle głowy o niewielkim nasileniu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zaparcia oraz szczególnie na początku leczenia
 • nudności i wymioty
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoamonooksydazy (MAO)
 • lekami wpływającymi hamująco na układ nerwowy
 • lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • ryfampicyną
 • lamotryginą
 • chloramfenikolem
 • propanteliną
 • kolestyraminą
 • metoklopramidem
 • domperidonem
 • flukloksacyliną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • lekami wykrztuśnymi
 • paracetamolem
 • zydwudyną
 • lekami przeciwkrzepliwymi
 • lekami przeciwbiegunkowymi
 • buprenorfiną
 • naltreksonem
Ciąża

Lek Ultracod nie powinien być stosowany w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Ultracod w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Ultracod nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń oddychania.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ultracod może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ultracod?

Lek Ultracod zawiera paracetamol i kodeinę. Kodeina należy do grupy leków zwanych opioidowymi lekami przeciwbólowymi, które łagodzą ból. Może być stosowana w monoterapii lub tak jak w preparacie Ultracod w połączeniu z paracetamolem lekiem przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ultracod?

Lek Ultracod stosuje się w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu różnego pochodzenia jak bóle głowy, bóle zębów, bóle układu ruchu lub w bolesnym miesiączkowaniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ultracod?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

 • zalecana dawka to 1-2 tabletki doustnie do 4 razy na dobę
 • w razie konieczności dawkę można powtórzyć co najmniej co 6 godzin
 • dawka leku jest zależna od masy ciała osoby ważące ponad 60 kg mogą stosować 2 tabletki jednocześnie
 • maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek

Pacjenci w podeszłym wieku:

Dawkowanie jest takie jak u osób dorosłych, o ewentualnym zmniejszeniu dawki zadecyduje lekarz.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek:

W tej grupie pacjentów dawkę leku należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp czasu między kolejnymi dawkami. Lekarz podejmie decyzję co do dawkowania leku. W przypadku niewydolności nerek należy stosować 1 tabletkę co 6-8 godzin.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ultracod

W sytuacji przedawkowania należy poinformować niezwłocznie lekarza, który podejmie odpowiednie działania, zwłaszcza jeśli lek przyjęło dziecko.

Przedawkowanie może objawiać się początkową ekscytacją, lękiem, bezsennością, napadami drgawkowymi, suchością w ustach, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, nadwrażliwością, zahamowaniem oddychania, następnie sennością, krótką utratą przytomności, zaburzeniami widzenia, zwężeniem źrenic, nudnościami, wymiotami (wymioty mogą zawierać krew lub ciemne cząstki przypominające fusy po kawie), bólami głowy, upośledzeniem zdolności ruchowych, zatrzymaniem moczu i stolca, czarnymi lub smolistymi stolcami, niebieskawym kolorem skóry i błon śluzowych, oziębieniem i lepkością skóry, poceniem, żółtaczką, nieregularnym biciem serca, zmianami ciśnienia krwi. Ciężkie zatrucie może prowadzić do bezdechu, zapaści krążeniowej, zatrzymania akcji serca, a nawet śmierci.

Pominięcie przyjęcia leku Ultracod

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pominiętą dawkę można przyjąć w każdej chwili, jednak należy zachować odstęp czasu 4 godzin do przyjęcia kolejnej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Ultracod

Jeśli lek jest przyjmowany długotrwale w dużych dawkach mogą wystąpić następujące objawy odstawienne leku: bóle głowy oraz zmęczenie, bóle mięśniowe, zdenerwowanie i zaburzenia trawienia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Ultracod należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ultracod?

Nie należy stosować leku Ultracod w przypadku gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na paracetamol, kodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • astma oskrzelowa, niewydolność oddechowa
 • pacjent ma uraz głowy lub wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby
 • w ostatnim czasie przeprowadzoną operację wątroby, pęcherzyka żółciowego lub przewodu żółciowego
 • terapia inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz w okresie 14 dni po zakończeniu leczenia
 • pacjent cierpi na porażenną niedrożność jelita
 • u dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowych w związku z zespołem obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • kobiety w pierwszym trymestrze ciąży
 • zbyt szybki metabolizm kodeiny do morfiny
 • karmienie piersią przez pacjentkę
 • dzieci poniżej 12 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ultracod może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ultracod i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagłej wysokiej gorączki, bólu gardła i owrzodzenia jamy ustnej - są to objawy bardzo poważnego zaburzenia krwi (mała liczba białych krwinek)
 • ciężkich reakcji alergicznych z obrzękiem krtani, dusznością, zlewnymi potami, nudnościami, obniżeniem ciśnienia krwi aż do wystąpienia wstrząsu
 • ciężkich reakcji skórnych obejmujących zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy i łuszczenie się skóry

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • omdlenia (chwilowa utrata przytomności w przypadku stosowania dużych dawek)
 • zawroty głowy
 • bóle głowy o niewielkim nasileniu
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zaparcia
 • nudności i wymioty

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia snu
 • świąd
 • zaczerwienienie skóry
 • pokrzywka

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • dzwonienie i szumy w uszach
 • duszność
 • suchość w jamie ustnej
 • wysypka alergiczna
 • zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenicy (w przypadku stosowania dużych dawek)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek oraz płytek krwi
 • zwężenie oskrzeli (astma)
 • depresja ośrodka oddechowego (w przypadku stosowania dużych dawek lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym lub po urazie głowy)
 • uczucie nadmiernego szczęścia lub smutku (euforia lub obniżenie nastroju w przypadku stosowania dużych dawek)
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ostrości widzenia (w przypadku stosowania dużych dawek)
 • obrzęk płuc (w przypadku stosowania dużych dawek, w szczególności u pacjentów z zaburzeniami czynności płuc)

Częstość nieznana:

 • zapalenie wątroby (mogą wystąpić ból brzucha, utrata apetytu, nudności lub wymioty), które może prowadzić do niewydolności wątroby
 • napady drgawkowe
 • uczucie splątania, senności lub silnego uspokojenia
 • trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)
 • ryzyko rozwoju uzależniania (podczas długotrwałego stosowania)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosując lek Ultracod należy zachować szczególną ostrożność jeśli u pacjenta występuje:

 • choroba wątroby, nerek
 • uzależnienie od alkoholu
 • zaburzenia świadomości
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • przyjmowanie innych leków wpływających na pracę wątroby
 • niewydolność oddechowa
 • stosowanie leków hamujących czynność układu nerwowego
 • przewlekłe zaparcia
 • zespół Gilberta
 • zapalenie jelit lub niedrożność jelit
 • hipowolemia
 • zaburzenia rytmu pracy serca
 • miastenia
 • kamienie żółciowe lub usunięty woreczek żółciowy
 • podeszły wiek pacjenta
 • przerost gruczołu krokowego
 • ostry ból brzucha
 • niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
 • niedokrwistość hemolityczna
 • niewielkie rezerwy glutationu w organizmie
 • zwężenie cewki moczowej
 • nieprawidłowe funkcjonowanie nadnerczy
 • niedoczynność tarczycy
 • stwardnienie rozsiane
 • padaczka

Długotrwałe stosowanie paracetamolu może prowadzić do występowania bólu głowy, którego nie należy leczyć za pomocą wyższych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leku może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Podczas długotrwałego przyjmowania leku, może dojść do uzależnienia od kodeiny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ultracod a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli istnieje konieczność stosowania leku Ultracod w ciąży, lekarz może zalecić stosowanie w 1 oraz 2 trymestrze ciąży gdy jest to bezwzględnie konieczne. Należy unikać stosowania leku w 3 trymestrze ciąży oraz podczas porodu.

Ultracod a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Ultracod w okresie karmienia piersią, ponieważ kodeina i morfina przenikają do mleka kobiecego, co może prowadzić do depresji oddechowej dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

 • nie należy stosować leku Ultracod z lekami stosowanymi w leczeniu depresji nazywanymi inhibitorami MAO (inhibitory monoaminooksydazy) lub jeśli pacjent przyjmował te leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni
 • lek Ultracod może nasilać działanie leków wpływających hamująco na układ nerwowy, takich jak leki nasenne, uspokajające, leki przeciwlękowe, przeciwalergiczne, przeciwdepresyjne (np. imipramina i amitryptylina), leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia krwi, leki przeciwkaszlowe lub inne leki przeciwbólowe
 • jednoczesne stosowanie leku Ultracod i leków uspokajających takich jak benzodiazepiny lub leki podobne zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki i może zagrażać życiu
 • jednoczesne stosowanie leku Ultracod i niektórych leków nasennych, przeciwpadaczkowych lub ryfampicyny (antybiotyk) może powodować uszkodzenie wątroby
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leku Ultracod i lamotryginy (lek przeciwpadaczkowy) może dochodzić do zmniejszenia skuteczności lamotryginy
 • stosowanie leku Ultracod jednocześnie z chloramfenikolem (antybiotyk) może prowadzić do nagromadzenia się antybiotyku w organizmie i do nasilenia jego działań niepożądanych
 • początek działania leku Ultracod może ulec spowolnieniu przy równoczesnym stosowaniu substancji zmniejszających tempo opróżniania żołądka (np. propanteliny) lub substancji obniżających stężenie cholesterolu (kolestyraminy)
 • działanie leku Ultracod może być przyspieszone przy jednoczesnym stosowaniu leków przyspieszających opróżnianie żołądka (np. metoklopramid lub domperidon)
 • jednoczesne stosowanie flukloksacyliny (antybiotyk) może prowadzić do wystąpienia kwasicy metabolicznej
 • doustne środki antykoncepcyjne mogą zmniejszyć skuteczność paracetamolu
 • należy unikać jednoczesnego stosowania kodeiny i leków wykrztuśnych (np. ambroksolu), ponieważ kodeina może hamować odruch kaszlu
 • jednoczesne stosowanie paracetamolu i zydowudyny (lek przeciwwirusowy) może prowadzić do zmniejszenia liczby białych krwinek oraz uszkodzenia wątroby
 • w przypadku długotrwałego stosowania większych dawek leku Ultracod (więcej niż 4 tabletki na dobę) jednocześnie z niektórymi lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (warfaryna lub inne leki z grupy antagonistów witaminy K) obserwowano nasilenie krwawienia
 • jednoczesne stosowanie leków przeciwbiegunkowych może zwiększać ryzyko ciężkiego zaparcia lub zahamowania ośrodkowego układu nerwowego
 • jednoczesne stosowanie częściowego agonisty morfiny (buprenorfina) lub antagonisty (naltrekson) może przyspieszyć lub opóźnić działanie kodeiny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ultracod a alkohol

Podczas przyjmowania leku Ultracod nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol. Istnieje ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Ultracod a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, ponieważ lek Ultracod może zaburzyć sprawność psychofizyczną, powodować senność lub zmniejszać szybkość reakcji.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ultracod?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego