Kategorie

Uprox (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Uprox?

Lek Uprox to lek zawierający tamsulosynę, mający działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej, stosowany jest w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Podstawowe informacje

NazwaUprox
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tamsulosyny

Skład - substancje pomocnicze

Skład kapsułki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)
 • dyspersja 30%
 • polisorbat 80
 • laurylosiarczan sodu
 • cytrynian trietylu
 • talk

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • indygokarmin (E 132)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • tlenek żelaza żółty (E 172)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza czarny (E 172)
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułke
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
Działanie / właściwości

Rozkurczowe na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Zastosowanie

Leczenie dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęk naczynioruchowy po zastosowaniu leku
 • ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi w wywiadzie
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • lek może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, co może być przyczyną zawrotów głowy, uczucia oszołomienia lub nawet omdleń
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
 • planowana operacja zaćmy lub jaskry
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): 

 • zawroty głowy, w szczególności w razie siadania lub wstawania
 • zaburzenia wytrysku, brak wytrysku, wytrysk wsteczny
Nie łączyć z
 • antagonistami receptora adrenergicznego typu α1
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
Ciąża

Lek nie jest stosowany u kobiet.

Karmienie piersią

Lek nie jest stosowany u kobiet.

Dzieci

Brak wskazań do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli po przyjęciu leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ustąpienia objawu.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Uprox?

Lek Uprox działa rozkurczowo na mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej. Łagodzi objawy z dolnych dróg moczowych, ułatwia oddawanie moczu w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Uprox?

Lek Uprox jest stosowany u mężczyzn w leczeniu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak: 

 • utrudnione oddawanie moczu
 • oddawanie moczu kroplami
 • silne uczucie nagłego parcia na pęcherz moczowy
 • częste oddawanie moczu zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy

Dawkowanie

Jak stosować lek Uprox?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułkę należy przyjąć po śniadaniu lub po pierwszym posiłku w danym dniu, połykając ją w całości.

Zalecana dawka to 1 kapsułka na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uprox

W przypadku zażycia większej ilości kapsułek mogą pojawić się takie działania niepożądane jak: obniżenia ciśnienia krwi i zwiększenia częstości uderzeń serca z uczuciem osłabienia. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Uprox

Pominiętą dawkę można przyjąć jeszcze tego samego dnia, jeśli pacjent uświadomił sobie o pominiętej dawce dopiero dnia następnego, należy tę dawkę pominąć i przyjąć kolejną zgodnie z przyjętym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki (kapsułki).

Przerwanie stosowania leku Uprox

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli objawy ustąpią.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Uprox?

Nie należy stosować leku Uprox w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • obrzęku naczynioruchowego wywołanego działaniem leku (objawy mogą obejmować obrzęk twarzy oraz gardła)
 • spadków ciśnienia tętniczego podczas wstawania, które mogą powodować zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenia
 • ciężkiej niewydolności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Uprox może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Uprox i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • wysypka grudkowo-plamista (pokrzywka),
 • obrzęk dłoni, stóp, ust, języka lub gardła i (lub) trudności w oddychaniu.

Inne działania niepożądane

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów): 

 • zawroty głowy, w szczególności w razie siadania lub wstawania,
 • zaburzenia wytrysku, brak wytrysku, wytrysk wsteczny (co oznacza, że nasienie nie wypływa przez cewkę moczową, tylko cofa się do pęcherza, zjawisko to nie stanowi zagrożenia)

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów): 

 • ból głowy
 • kołatanie serca (bicie serca odczuwalne i szybsze niż zazwyczaj)
 • obniżone ciśnienie krwi, np. odczuwane przy zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą i czasami powiązane z zawrotami głowy
 • katar lub uczucie zatkanego nosa
 • biegunka lub zaparcia
 • nudności lub wymioty
 • reakcje alergiczne (wysypka, swędzenie, miejscowe zapalenie skóry)
 • uczucie osłabienia (astenia)

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów): 

 • omdlenia
 • uczucie osłabienia, nagły miejscowy obrzęk tkanek miękkich (np. gardła lub języka), trudności w oddychaniu i (lub) swędzenie i wysypka, występujące często jako wynik reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy)

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów): 

 • stan zapalny oraz powstanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, ust, nozdrzy lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona)
 • niepożądany, bolesny i długotrwały wzwód, w przypadku którego należy podjąć natychmiastowe leczenie (priapizm)

Częstość nieznana:

 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia widzenia
 • krwawienie z nosa
 • swędzące, różowo - czerwone plamy na kończynach (rumień wielopostaciowy)
 • czerwona i łuskowata skóra (złuszczające zapalenie skóry)
 • nieprawidłowe, nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków, arytmia, tachykardia)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • suchość w jamie ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Uprox należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • w przypadku zaobserwowania początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, do czasu ustąpienia tych objawów
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek leczenie należy prowadzić z zachowaniem ostrożności
 • nie zaleca się rozpoczynania leczenia lekiem Uprox u pacjentów, u których planowana jest operacja zaćmy lub jaskry, ponieważ obserwowano wystąpienie u niektórych pacjentów śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Uprox a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek nie jest stosowany u kobiet.

Uprox a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek nie jest stosowany u kobiet.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy powiedzieć o przyjmowaniu:

 • antagonistów receptora adrenergicznego typu α1, jednoczesne stosowanie leków z tej samej grupy co Uprox może powodować spadki ciśnienia krwi
 • zażywanie przez pacjenta jednocześnie leków, które mogą zmniejszać wydalanie leku Uprox z organizmu (np. ketokonazol, erytromycynę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Uprox a alkohol

Brak danych dotyczących interakcji leku z alkoholem.

Uprox a prowadzenie pojazdów

Jeśli po przyjęciu leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, aż do momentu ustąpienia objawu.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Uprox?

Lek Uprox należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego