Kategorie

Uromaste (Fosfomycinum trometamolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Uromaste?

Uromaste jest antybiotykiem, który zawiera fosfomycynę do stosowania ogólnego.

Podstawowe informacje

NazwaUromaste
Nazwa międzynarodowaFosfomycinum trometamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 g
 • 3 g 
Skład - substancja czynna

Fosfomycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • sacharoza
 • sacharyna sodowa
 • aromat mandarynkowy [maltodekstryna (kukurydziana), guma arabska, kwas askorbowy, butylohydroksyanizol i preparaty smakowe]
 • aromat pomarańczowy [maltodekstryna (kukurydziana), guma arabska i preparaty smakowe].
Dostępne opakowania
 • 1 saszetka
 • 2 saszetki
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne 

Zastosowanie

2g:

 • w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u dziewcząt w wieku od 6 do 11 lat.

3g:

 • w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w wieku od 12 lat.
 • w zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych u osób dorosłych.
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fosfomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenie czynności nerek znacznego stopnia (klirens kreatyniny <10 ml/min)
 • u pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy
 • u dzieci poniżej 6. roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania fosfomycyny mogą wystąpić reakcje uczuleniowe na substancję czynną, w tym reakcja anafilaktyczna i wstrząs anafilaktyczny, które mogą zagrażać życiu.

Jeśli wystąpi taka reakcja, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, a fosfomycyny nie należy już przyjmować ponownie.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka podczas leczenia lub w pierwszych tygodniach po

zakończeniu leczenia fosfomycyną, należy podejrzewać ciężkie zapalenie jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zapalenie sromu i pochwy
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności.

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej). 

Nie łączyć z
 • metoklopramidem. Lek Uromaste należy przyjmować co najmniej 2 – 3 godziny po zażyciu metoklopramidu.
 • lekami przeciwzakrzepowymi, czyli tzw. antagonistami witaminy K i niektórymi antybiotykami, ponieważ mogą wystąpić zmiany w czasie krzepnięcia krwi. Lekarz może zadecydować o monitorowaniu wskaźników krzepnięcia krwi podczas przyjmowania leku Uromaste.
Ciąża

Tak jak w przypadku wszystkich leków, lek Uromaste powinien być stosowany podczas ciąży po dokładnej ocenie ryzyka i korzyści przez lekarza.

Karmienie piersią

Tak jak w przypadku wszystkich leków, lek Uromaste powinien być stosowany w okresie karmienia piersią po dokładnej ocenie ryzyka i korzyści przez lekarza.

Dzieci

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do ustalenia, czy lek ten ma wpływ na zdolność wykonywania tych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Uromaste?

Uromaste jest antybiotykiem, który zawiera fosfomycynę do stosowania ogólnego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Uromaste?

2g:

 • w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u dziewcząt w wieku od 6 do 11 lat.

3g:

 • w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet w wieku od 12 lat.
 • w zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych u osób dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Uromaste? 

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dziewczęta (w wieku od 6 do 11 lat)

W leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego:

1 saszetka (2 g) jako jednorazowa dawka.

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 do 18 lat)

W leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego:

1 saszetka (3 g) jako jednorazowa dawka.

Dorośli

W zapobieganiu zakażeniom:

1 saszetka (3 g) 3 godziny przed zabiegiem i 1 saszetka (3 g) 24 godziny po zabiegu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Ten lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens

kreatyniny poniżej 10 ml/min) oraz u pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy.

Sposób i droga podania

Podanie doustne

Uromaste należy przyjmować około 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim.

Lek ten należy przyjmować na czczo, najlepiej przed snem, po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (ok. 150 – 200 ml) i natychmiast wypić. Otrzymany roztwór jest lekko mętny, białawy i o owocowym smaku (pomarańczowo-mandarynkowym).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Uromaste

Po przedawkowaniu obserwowano u pacjentów następujące objawy:

 • uszkodzenie narządu przedsionkowego,
 • zaburzenia słuchu,
 • metaliczny posmak w ustach
 • ogólne zaburzenia odczuwania smaku.

W razie przypadkowego przyjęcia dawki większej niż przepisana, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie przyjęcia leku Uromaste

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki, powinien ją przyjąć, gdy tylko sobie o niej przypomni. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Uromaste

Nie należy przerywać przyjmowania leku, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Ważne jest jego stosowanie przez cały okres zalecony przez lekarza, ponieważ w innym razie leczone schorzenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Uromaste?

Leku Uromaste nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na fosfomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli występuje zaburzenie czynności nerek znacznego stopnia (klirens kreatyniny <10 ml/min)
 • u pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy
 • u dzieci poniżej 6. roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Uromaste może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zapalenie sromu i pochwy
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności.

Niezbyt częste działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • wymioty
 • ból brzucha
 • wysypka
 • pokrzywka
 • świąd
 • parestezje (uczucie mrowienia skóry)

Rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • nadkażenie bakteryjne
 • niedokrwistość aplastyczna (mała ilość krwinek)

Działania niepożądane o częstości nieznanej:

 • zwiększenie liczby eozynofilii
 • wybroczyny
 • reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny
 • nadwrażliwość
 • zmniejszenie apetytu
 • pogorszenie widzenia
 • duszność
 • skurcz oskrzeli
 • zapalenie jelita grubego wywołane przez bakterie Clostridium difficile
 • zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej we krwi
 • obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk skóry)
 • zapalenie żył w miejscu podania leku

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Uromaste należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania fosfomycyny mogą wystąpić reakcje uczuleniowe na substancję czynną, w tym reakcja anafilaktyczna i wstrząs anafilaktyczny, które mogą zagrażać życiu.

Jeśli wystąpi taka reakcja, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, a fosfomycyny nie należy już przyjmować ponownie.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka podczas leczenia lub w pierwszych tygodniach po

zakończeniu leczenia fosfomycyną, należy podejrzewać ciężkie zapalenie jelit (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Uromaste a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, lek Uromaste powinien być stosowany podczas ciąży po dokładnej ocenie ryzyka i korzyści przez lekarza.

Po stosowaniu fosfomycyny z trometamolem u kobiet w ciąży nie obserwowano jak dotąd negatywnego wpływu leku na zdrowie nienarodzonego dziecka lub noworodka. Badania na zwierzętach również nie wykazały jakichkolwiek działań niepożądanych wobec nienarodzonego potomstwa.

Uromaste a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, lek Uromaste powinien być stosowany w okresie karmienia piersią po dokładnej ocenie ryzyka i korzyści przez lekarza.

Lek przenika w małych ilościach do mleka matki.

Interakcje

Wykazano zmniejszenie wysokiego stężenia fosfomycyny z trometamolem w moczu podczas jednoczesnego podawania z metoklopramidem. W związku z tym lek Uromaste należy przyjmować co najmniej 2 – 3 godziny po zażyciu metoklopramidu.

Powyższe zalecenia odnoszą się również do innych, ostatnio podawanych leków.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, czyli tzw. antagonistów witaminy K i niektóre antybiotyki mogą wystąpić zmiany w czasie krzepnięcia krwi. Lekarz może zadecydować o monitorowaniu wskaźników krzepnięcia krwi podczas przyjmowania leku Uromaste.

Uromaste z jedzeniem i piciem

Ten lek należy przyjmować na czczo, 1 godzinę przed posiłkiem lub co najmniej 2 godziny po nim.

Uromaste a alkohol

Brak danych.

Uromaste a prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do ustalenia, czy lek ten ma wpływ na zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Uromaste? 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego