Kategorie

Urostad (Tamsulosini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Urostad?

Lek Urostad zawiera substancję czynną tamsulosynę, której działanie pomaga w łagodzeniu objawów spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Podstawowe informacje

NazwaUrostad
Nazwa międzynarodowaTamsulosini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,4 mg

PostaćKapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tamsulosyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu
 • polisorbat 80
 • laurylosiarczan sodu
 • cytrynian trietylu
 • talk
 • żelatyna
 • indygotyna
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza czarny
Dostępne opakowania

30 kapsułek

Działanie / właściwości

Rozkurczające

Zastosowanie

Łagodzenie objawów ze strony dróg moczowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowanie spadku ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu pozycji stojącej (zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie)
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zawroty głowy lub uczucie oszołomienia szczególnie podczas wstawania
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • wystąpienie obrzęku naczynioruchowego objawiającego się obrzękiem twarzy i gardła
 • zaplanowany zabieg operacyjny zaćmy
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zawroty głowy
 • nieprawidłowy wytrysk
 • wytrysk wsteczny
 • mała ilość lub brak nasienia w czasie wytrysku
Nie łączyć z
 • diklofenakiem
 • warfaryną
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV
 • lekami stosowanymi w zakażeniach grzybiczych
 • innymi lekami blokującymi receptor alfa1A
 • erytromycyną
Ciąża

Lek Urostad nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Lek Urostad nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Dzieci

Nie należy stosować leku Urostad u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Urostad może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub oszołomienie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Urostad?

Lek Urostad zawiera substancję czynną tamsulosynę, która należy do leków blokujących receptory adrenergiczne alfa1A. Wpływ na receptory alfa1A powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego i układu moczowego co ułatwia przepływ i oddawanie moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Urostad?

Lek Urostad stosuje się w celu łagodzenia objawów ze strony dróg moczowych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Urostad?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • zalecana dawka to 0,4 mg raz na dobę
 • lek należy przyjąć po śniadaniu lub po pierwszym posiłku dnia
 • kapsułkę należy przyjąć w pozycji stojącej lub siedzącej - nie w pozycji leżącej

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Urostad

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zgłosić się do lekarza. Zastosowanie większej dawki leku może spowodować nagły spadek ciśnienia tętniczego objawiający się zawrotami głowy, osłabieniem i omdleniem.

Pominięcie zastosowania leku Urostad

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy zażyć o stałej porze.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Urostad należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Urostad?

Nie należy stosować leku Urostad w przypadku:

 • uczulenia na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • występowania spadku ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu pozycji stojącej (zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie)
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Urostad może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nieprawidłowy wytrysk
 • wytrysk wsteczny
 • mała ilość lub brak nasienia w czasie wytrysku

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • odczuwanie bicia serca
 • zmniejszenie ciśnienia tętniczego szczególnie po przyjęciu pozycji stojącej, co może powodować zawroty głowy, uczucie oszołomienia lub omdlenie (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • zaparcie
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • wysypka
 • świąd
 • pokrzywka
 • uczucie osłabienia

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenie
 • obrzęk naczynioruchowy (ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy i gardła)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • zespół Stevensa-Johnsona - ciężka choroba powodująca powstawanie pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych

Częstość nieznana:

 • ciężkie wysypki skórne (rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry)
 • krwawienie z nosa
 • śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki podczas operacji zaćmy
 • suchość w ustach
 • nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków)
 • nieregularne bicie serca (arytmia)
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • duszność

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Urostad należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Urostad w następujących przypadkach:

 • zawroty głowy lub uczucie oszołomienia szczególnie podczas wstawania. W takim przypadku należy usiąść lub położyć się i pozostać w tej pozycji aż do ustąpienia objawów
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • wystąpienie obrzęku naczynioruchowego objawiającego się obrzękiem twarzy i gardła
 • zaplanowany zabieg operacyjny zaćmy. Zaleca się przerwanie stosowania tamsulosyny na 1-2 tygodnie przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Należy wcześniej skontaktować się z lekarzem prowadzącym i chirurgiem w celu omówienia tej sytuacji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Urostad a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Urostad nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Urostad a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Urostad nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Interakcje

Przed zastosowaniem leku Urostad należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Lek Urostad może wchodzić w interakcje z:

 • diklofenakiem
 • warfaryną
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. werapamilem, diltiazemem
 • lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV, np. rytonawirem, indynawirem
 • lekami stosowanymi w zakażeniach grzybiczych, np. ketokonazolem, itrakonazolem
 • innymi lekami blokującymi receptor alfa1A, np. doksazosyną, indoraminą, prazosyną, alfuzosyną
 • erytromycyną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Urostad a alkohol

Brak danych.

Urostad a prowadzenie pojazdów

Lek Urostad może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub oszołomienie.

Przechowywanie

Jak należy przechowywać lek Urostad?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego