Kategorie

Valtricom (Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Valtricom?

Lek Valtricom zawiera trzy substancje: amlodypinę, walsartan oraz hydrochlorotiazyd. Wszystkie te substancje pomagają kontrolować podwyższone ciśnienie tętnicze.

Podstawowe informacje

NazwaValtricom
Nazwa międzynarodowaAmlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 160 mg + 12,5 mg
 • 5 mg + 160 mg + 25 mg
 • 10 mg + 160 mg + 12,5 mg
 • 10 mg + 160 mg + 25 mg
 • 10 mg + 320 mg + 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • amlodypina
 • walsartan
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • powidon K25
 • kroskarmeloza sodowa
 • laurylosiarczan sodu
 • mannitol
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • alkohol poliwinylowy
 • makrogol 3350
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • tlenek żelaza czerwony (E 172) – tylko w tabletkach powlekanych w dawce 10 mg + 160 mg + 12,5 mg i 10 mg + 320 mg + 25 mg
 • tlenek żelaza żółty (E 172) – tylko w tabletkach powlekanych w dawce 5 mg + 160 mg + 25 mg i 10 mg + 160 mg + 25 mg 
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Obniża ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • wczesna ciąża oraz po 3 miesiącu ciąży
 • uczulenie na amlodypinę lub inne leki z grupy antagonistów wapnia, walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidowe
 • choroba wątroby, marskość żółciowa, zastój żółci
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • dializoterapia
 • bezmocz
 • zbyt niskie stężenie potasu lub sodu we krwi
 • zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi pomimo leczenia
 • dna moczanowa
 • niedociśnienie
 • stenoza aortalna
 • wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca
 • cukrzyca lub niewydolność nerek z jednoczesnym przyjmowaniem preparatu zawierającego alskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • wysokie stężenie wapnia
 • zaburzenia czynności nerek
 • przeszczep nerki wykonany w ostatnim czasie
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność serca lub choroba wieńcowa
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zwężenie zastawek serca lub pogrubienie mięśnia sercowego
 • hiperaldosteronizm
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • cukrzyca
 • wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów
 • reakcje skórne jak wysypka po ekspozycji na słońce
 • wystąpienie reakcji alergicznych po przyjęciu leków
 • wystąpienie zawrotów głowy, omdlenia podczas stosowania leku Valtricom
 • pogorszenie widzenia lub ból oka podczas stosowania leku Valtricom
 • podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub omdlenie
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub alskiren
 • pacjent przechodził nowotwór złośliwy skóry lub w trakcie przyjmowania leku Valtricom pojawiły się nieoczekiwane zmiany skórne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób):

 • małe stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • kołatanie serca (odczuwanie czynności serca)
 • nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
 • obrzęk okolicy kostek (obrzęk)
 • ból brzucha
 • uczucie dyskomfortu w żołądku po posiłku
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • częste oddawanie moczu
 • duże stężenie kwasu moczowego we krwi
 • małe stężenie magnezu we krwi
 • małe stężenie sodu we krwi
 • zawroty głowy, omdlenie podczas wstawania
 • zmniejszony apetyt
 • nudności i wymioty
 • swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki
 • niemożność wystąpienia lub utrzymania erekcji
Nie łączyć z
 • litem
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu, suplementami potasu, substytutami soli kuchennej, heparyną
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem
 • amantadyną
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • kolestyraminą
 • symwastatyną
 • cyklosporyną
 • lekami cytotoksycznymi jak metotreksat lub cyklofosfamid
 • digoksyną
 • werapamilem, diltiazemem
 • jodowymi środkami kontrastującymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • allopurynolem
 • lekami mogącymi zwiększyć stężenie cukry we krwi np. leki beta-adrenolityczne, diazoksyd
 • lekami, które mogą spowodować zaburzenia rytmu serca
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie sodu we krwi jak leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi jak leki moczopędne, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, amfoterycyna lub penicylina G
 • lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze (adrenalina, noradrenalina)
 • lekami stosowanymi w leczenie HIV (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir)
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • karbenoksolonem
 • lekami stosowanymi w łagodzeniu bólu oraz stanów zapalnych
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • substancjami rozszerzającymi naczynia krwionośne (glicerolu triazotanu, azotany)
 • metylodopą
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu
 • ryfampicyną
 • zielem dziurawca
 • dantrolenem
 • witaminą D
 • solami wapnia
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Valtricom może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, senność, nudności lub ból głowy. Jeżeli reakcja organizmu na lek nie jest znana, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Valtricom?

Lek Valtricom zawiera trzy substancje czynne:

 • amlodypinę - należącą do grypy antagonistów kanału wapniowego
 • walsartan - należący do tzw. antagonistów receptorów angiotensyny II
 • hydrochlorotiazyd- należy do tiazydowych leków moczopędnych, zwiększa objętość moczu, przez co obniża ciśnienie tętnicze krwi

Substancje czynne w wyniku różnych mechanizmów powodują rozkurcz naczyń krwionośnych, czego końcowym efektem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Valtricom?

Lek Valtricom jest stosowany u dorosłych w leczeniu  nadciśnienia tętniczego, w przypadkach gdy uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego po zastosowaniu  amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu w trzech osobnych preparatach.

Dawkowanie

Jak stosować lek Valtricom?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 1 tabletka na dobę
 • zaleca się przyjmowanie leku codziennie o tej samej porze, najlepiej w godzinach porannych
 • lek można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku
 • podczas przyjmowania leku nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego
 • w zależności od reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu bądź zwiększeniu dawki leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valtricom

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana lub zażycia przez inną osobę należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Valtricom

W przypadku pominięcia dawki leku należy zażyć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomniana dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej celem uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valtricom

Przerwanie stosowania leku Valtricom może spowodować zaostrzenie choroby. Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Valtricom?

Leku Valtricom nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • wczesna ciąża oraz po 3 miesiącu ciąży
 • uczulenie na amlodypinę lub inne leki z grupy antagonistów wapnia, walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidowe
 • choroba wątroby, marskość żółciowa, zastój żółci
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • dializoterapia
 • bezmocz
 • zbyt niskie stężenie potasu lub sodu we krwi
 • zbyt wysokie stężenie wapnia we krwi pomimo leczenia
 • dna moczanowa
 • niedociśnienie
 • stenoza aortalna
 • wstrząs kardiogenny
 • niewydolność serca po przebytym zawale serca
 • cukrzyca lub niewydolność nerek z jednoczesnym przyjmowaniem preparatu zawierającego alskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Valtricom może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (uczucie omdlewania, uczucie „pustki” w głowie, nagła utrata przytomności)

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • znaczne zmniejszenie ilości wydalanego moczu (pogorszenie czynności nerek)

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • samoistne krwawienie
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • obrzęk języka oraz gardła powodujący znaczne trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne, w tym intensywna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, złuszczanie oraz obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub inne reakcje alergiczne
 • zawał serca
 • zapalenie trzustki, które może wywołać silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców, z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem - osłabienie, skłonność do powstawania siniaków, gorączka i częste zakażenia
 • sztywność

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 osób):

 • małe stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia lipidów we krwi

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • senność
 • kołatanie serca (odczuwanie czynności serca)
 • nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
 • obrzęk okolicy kostek (obrzęk)
 • ból brzucha
 • uczucie dyskomfortu w żołądku po posiłku
 • zmęczenie
 • ból głowy
 • częste oddawanie moczu
 • duże stężenie kwasu moczowego we krwi
 • małe stężenie magnezu we krwi
 • małe stężenie sodu we krwi
 • zawroty głowy, omdlenie podczas wstawania
 • zmniejszony apetyt
 • nudności i wymioty
 • swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki
 • niemożność wystąpienia lub utrzymania erekcji

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • szybka czynność serca
 • uczucie wirowania 8
 • zaburzenia widzenia
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • ból w klatce piersiowej
 • zwiększenie stężenia azotu mocznikowego, kreatyniny i kwasu moczowego we krwi
 • duże stężenie wapnia, lipidów lub sodu we krwi
 • zmniejszenie stężenia potasu we krwi
 • nieprzyjemny zapach z ust
 • biegunka
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zwiększenie masy ciała
 • utrata apetytu
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • ból pleców
 • obrzęk stawów
 • kurcze/osłabienie/ból mięśni
 • ból kończyn
 • trudności w utrzymaniu prawidłowej pozycji podczas stania lub chodzenia
 • osłabienie
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zawroty głowy podczas wstawania lub po wysiłku ,
 • brak energii
 • zaburzenia snu
 • uczucie mrowienia lub drętwienia
 • neuropatia
 • nagła przemijająca utrata przytomności
 • niskie ciśnienie tętnicze po wstaniu
 • kaszel
 • duszność
 • podrażnienie gardła
 • nadmierna potliwość
 • swędzenie
 • obrzęk, zaczerwienienie i ból wzdłuż przebiegu żyły
 • zaczerwienienie skóry
 • drżenie
 • zmiany nastroju
 • lęk
 • depresja
 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • omdlenie
 • brak odczuwania bólu
 • zaburzenia widzenia
 • pogorszenie widzenia
 • szum uszny (dzwonienie w uszach)
 • kichanie/katar spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
 • zmiana rytmu wypróżnień
 • niestrawność
 • utrata włosów
 • swędzenie skóry
 • zmiana koloru skóry
 • zaburzenia oddawania moczu
 • wzmożona potrzeba oddawania moczu w nocy
 • zwiększona częstość oddawania moczu
 • dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból złe samopoczucie
 • zmniejszenie masy ciała

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • mała liczba płytek krwi (niekiedy z towarzyszącym krwawieniem lub powstawaniem siniaków pod skórą)
 • obecność cukru w moczu
 • duże stężenie cukru we krwi
 • pogorszenie równowagi metabolicznej w przebiegu cukrzycy
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • zaparcie
 • zaburzenia czynności wątroby, którym może towarzyszyć zażółcenie skóry i oczu lub ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistość hemolityczna)
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne
 • fioletowe plamy na skórze
 • zaburzenia czynności nerek
 • splątanie

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia
 • obrzęk dziąseł
 • wzdęcie brzucha (nieżyt żołądka)
 • zapalenie wątroby
 • zażółcenie skóry (żółtaczka)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co może mieć wpływ na niektóre wyniki badań
 • zwiększenie napięcia mięśni 
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • nadwrażliwość na światło
 • zaburzenia obejmujące sztywność, drżenie i (lub) trudności w poruszaniu się
 • gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, częstsze występowanie zakażeń (brak lub mała liczba krwinek białych)
 • bladość skóry, zmęczenie, duszność, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistość hemolityczna, nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych w naczyniach krwionośnych lub w innych częściach ciała)
 • stan splątania, zmęczenie, drżenie i kurcze mięśni, przyspieszony oddech (zasadowica hipochloremiczna)
 • silny ból w nadbrzuszu (zapalenie trzustki)
 • trudności w oddychaniu z gorączką, kaszlem, świszczącym oddechem, dusznością (zespół zaburzeń oddechowych, obrzęk płuc, zapalenie płuc)
 • wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia mięśni, gorączka (toczeń rumieniowaty)
 • zapalenie naczyń krwionośnych z takimi objawami, jak wysypka, purpurowo-czerwone plamy, gorączka
 • ciężka choroba skóry powodująca wysypkę, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w jamie ustnej, łuszczenie się skóry, gorączkę (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmiany w wynikach badań krwi dotyczących czynności nerek, zwiększenie stężenia potasu we krwi, mała liczba krwinek czerwonych
 • nieprawidłowe parametry dotyczące krwinek czerwonych
 • mała liczba pewnego rodzaju krwinek białych i płytek krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • znaczne zmniejszenie ilości wydalanego moczu
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • osłabienie, łatwe powstawanie siniaków i częste zakażenia (niedokrwistość aplastyczna)
 • pogorszenie widzenia lub ból oka związane z wysokim ciśnieniem w gałce ocznej (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko - nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką - lub ostrej jaskry z zamkniętym kątem przesączania)
 • duszność
 • znacznie zmniejszona ilość wydalanego moczu (możliwe objawy zaburzeń czynności nerek lub niewydolności nerek)
 • ciężka choroba skóry powodująca wysypkę, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w jamie ustnej, złuszczanie się skóry, gorączkę (rumień wielopostaciowy)
 • kurcze mięśni
 • gorączka
 • powstawanie pęcherzy na skórze (objaw choroby nazywanej pęcherzowym zapaleniem skóry)
 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Valtricom należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • wysokie stężenie wapnia
 • zaburzenia czynności nerek
 • przeszczep nerki wykonany w ostatnim czasie
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność serca lub choroba wieńcowa
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • zwężenie zastawek serca lub pogrubienie mięśnia sercowego
 • hiperaldosteronizm
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • cukrzyca
 • wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów
 • reakcje skórne jak wysypka po ekspozycji na słońce
 • wystąpienie reakcji alergicznych po przyjęciu leków
 • wystąpienie zawrotów głowy, omdlenia podczas stosowania leku Valtricom
 • pogorszenie widzenia lub ból oka podczas stosowania leku Valtricom
 • podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub omdlenie
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub alskiren
 • pacjent przechodził nowotwór złośliwy skóry lub w trakcie przyjmowania leku Valtricom pojawiły się nieoczekiwane zmiany skórne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Valtricom a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Valtricom w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na toksyczne działanie na płód i noworodka. 

Lek Valtricom nie jest zalecany do stosowania w pierwszym trymestrze ciąży.

Zwykle lekarz zaleci stosowanie innego leku przed zajściem w ciążę lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży, dlatego szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o planowaniu ciąży, jej podejrzeniu lub potwierdzeniu.

Valtricom a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Valtricom nie jest zalecany do stosowania u kobiet karmiących piersią. Zaleca się stosowanie leków o lepszym profilu bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią, szczególnie w przypadku karmienia noworodków lub wcześniaków.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już stosowane.

Leku Valtricom nie należy przyjmować jednocześnie z:

 • litem
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu, suplementami potasu, substytutami soli kuchennej, heparyną
 • inhibitorami ACE lub aliskirenem

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania leku Valtricom łącznie z:

 • amantadyną
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • kolestyraminą
 • symwastatyną
 • cyklosporyną
 • lekami cytotoksycznymi jak metotreksat lub cyklofosfamid
 • digoksyną
 • werapamilem, diltiazemem
 • jodowymi środkami kontrastującymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • allopurynolem
 • lekami mogącymi zwiększyć stężenie cukry we krwi np. leki beta-adrenolityczne, diazoksyd
 • lekami, które mogą spowodować zaburzenia rytmu serca
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie sodu we krwi jak leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi jak leki moczopędne, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, amfoterycyna lub penicylina G
 • lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze (adrenalina, noradrenalina)
 • lekami stosowanymi w leczenie HIV (np. rytonawir, indynawir, nelfinawir)
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • karbenoksolonem
 • lekami stosowanymi w łagodzeniu bólu oraz stanów zapalnych
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • substancjami rozszerzającymi naczynia krwionośne (glicerolu triazotanu, azotany)
 • metylodopą
 • lekami stosowanymi w nadciśnieniu
 • ryfampicyną
 • zielem dziurawca
 • dantrolenem
 • witaminą D
 • solami wapnia

Stosowanie leku Valtricom z jedzeniem, piciem

Podczas stosowania leku Valtricom nie należy jeść grejpfrutów ani pić soku grejpfrutowego, może dojść do zwiększenia stężenie amlodypiny we krwi a co za tym idzie działanie leku Valtricom może ulec nasileniu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Valtricom a alkohol

Połączenie leku z alkoholem może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy lub omdlenia.

Valtricom a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Valtricom może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, senność, nudności lub ból głowy. Jeżeli reakcja organizmu na lek nie jest znana, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Valtricom?

Lek Valtricom należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego