Kategorie

Valzek (Valsartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Valzek?

Lek Valzek zawiera walsartan należący do antagonistów receptora angiotensyny II. Angiotensyna II powoduje skurcz naczyń krwionośnych co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi. Lek Valzek blokuje jej działanie, dzięki czemu znalazł wykorzystanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Podstawowe informacje

NazwaValzek
Nazwa międzynarodowaValsartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 80 mg
 • 160 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Walsartan

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • wodorofosforan wapnia bezwodny
 • krospowidon
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego 
 • leczenie dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca
 • leczenie objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na walsartan lub którykolwiek z substancji pomocniczych leku
 • ciężka choroba wątroby
 • ciąża powyżej 3 miesiąca
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie krwi, zawierający aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek lub dializoterapia
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • przeszczepienie nerki
 • ciężka choroba serca (z wyjątkiem niewydolności serca lub zawału serca)
 • wystąpienie obrzęku naczynioruchowego po przyjęciu leków
 • pacjent stosuje leki zwiększające stężenie potasu we krwi
 • pacjent stosuje suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej
 • wiek pacjenta poniżej 18 lat z jednoczesnym przyjmowaniem leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron
 • hiperaldosteronizm (nadmierne wytwarzanie aldosteronu przez nadnercza)
 • w przypadku znacznej utraty płynów przez pacjenta spowodowanej biegunką, wymiotami lub lekami moczopędnymi
 • pacjenta jest w ciąży lub planuje ciążę
 • pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów ACE lub alskiren
 • pacjent przyjmuje inhibitor ACE w skojarzeniu z niektórymi innymi lekami, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptora mineralokortykosteroidowego (np. spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi bez objawów lub z objawami jak, zawroty głowy i omdlenie przy wstawaniu
 • zaburzenia czynności nerek
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu
 • suplementami potasu, zamiennikami soli
 • lekami oszczędzającymi potas
 • heparyną
 • ryfampicyną
 • cyklosporyną
 • rytonawitem
 • litem
 • alskirenem
 • inhibitorami ACE
Ciąża

Lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 lat w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W rzadkich przypadkach lek może powodować zawroty głowy lub wpływać na zdolność koncentracji. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Valzek?

Lek Valzek blokuje działanie angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych czego efektem jest obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Valzek?

 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego 
 • leczenie dorosłych pacjentów po niedawno przebytym zawale serca
 • leczenie objawowej niewydolności serca u dorosłych pacjentów

Dawkowanie

Jak stosować lek Valzek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli 

Wysokie ciśnienie tętnicze

 • zwykle zalecana dawka wynosi 80 mg na dobę
 • w niektórych przypadkach lekarz może przepisać większe dawki dochodzące do 320 mg na dobę
 • lekarz może dodatkowo włączyć np. lek moczopędny

Stan po niedawno przebytym zawale serca

 • leczenie należy rozpocząć po 12 godzinach od wystąpienia zawału serca, od dawki 20 mg dwa razy na dobę
 • dawka 20 mg nie jest dostępna pod nazwą preparatu Valzek, dlatego należy zastosować inny preparat z walsartanem o tej dawce
 • lekarz stopniowo będzie zwiększał dawkę w przeciągu kilku tygodni aż do uzyskania dawki  maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę

Niewydolność serca

 • dawka zazwyczaj stosowana to 40 mg dwa razy na dobę
 • pacjent może uzyskać taką dawkę dzieląc dawkę 80 mg na dwie równe części
 • lekarz stopniowo będzie zwiększał dawkę w przeciągu kilku tygodni aż do uzyskania dawki  maksymalnej 160 mg dwa razy na dobę
 • lek może być stosowany w połączeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem krwi

 • u pacjentów o masie ciała <35 kg zalecana dawka leku wynosi 40 mg na dobę
 • u pacjentów o masie ciała >35 kg zwykle stosowana dawka wynosi 80 mg na dobę
 • w niektórych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 320 mg na dobę

Zasady podawania leku:

 • lek może być stosowany w czasie posiłków lub niezależnie od posiłków
 • lek należy popić wodą
 • lek powinno się przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze dnia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valzek

W razie wystąpienia ciężkich zawrotów głowy i/lub omdlenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i położyć się. Jeśli pacjent omyłkowo przyjmie zbyt dużo tabletek, należy skontaktować się z lekarzem, lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Valzek

W przypadku pominięcia przyjęcia leku należy przyjąć pominięta tabletkę jak najszybciej. Jednak gdy odstęp pomiędzy przyjęciem kolejnej dawki a zaległej będzie zbyt krótki, nie należy przyjmować zaległej dawki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku może spowodować wystąpienie działań niepożądanych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Valzek?

Nie należy stosować leku Valzek w przypadku:

 • uczulenia na walsartan lub którykolwiek ze składników preparatu
 • ciężkiej choroby wątroby (marskość, zastój żółci)
 • ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek, w której stosuje się lek zmniejszający ciśnienie krwi zawierający aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Valzek może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Valzek i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu
 • pokrzywka, świąd

Inne działania niepożądane

Częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi bez objawów lub z objawami jak, zawroty głowy i omdlenie przy wstawaniu
 • zaburzenia czynności nerek

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • obrzęk naczynioruchowy
 • nagła utrata przytomności
 • uczucie wirowania
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca
 • duszności, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg
 • bóle głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • nudności
 • biegunka
 • uczucie zmęczenia
 • osłabienie

Częstość nieznana:

 • powstawanie pęcherzy na skórze (pęcherzowe zapalenie skóry),
 • reakcje alergiczne przebiegające z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić takie objawy jak gorączka, obrzęk i ból stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby posurowiczej)
 • fioletowo-czerwone plamki, gorączka, świąd (objawy stanu zapalnego naczyń krwionośnych)
 • nietypowe krwawienie lub występowanie sińców (objawy małopłytkowości)
 • ból mięśni
 • gorączka, ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej wskutek zakażenia (objawy małej liczby krwinek białych, tzw. neutropenii)
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu (odsetek krwinek czerwonych we krwi), które może prowadzić do niedokrwistości w ciężkich przypadkach
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (które może wywołać kurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca w ciężkich przypadkach)
 • zwiększenie wartości parametrów czynnościowych wątroby (które może wskazywać na uszkodzenie wątroby), w tym zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi (które może spowodować żółty odcień skóry i oczu w ciężkich przypadkach)
 • zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy krwi (co może wskazywać na zaburzenia czynności nerek)
 • małe stężenie sodu we krwi (które może wywołać uczucie zmęczenia, dezorientację, drżenie mięśni i (lub) drgawki w ciężkich przypadkach)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Valzek należy stosować ostrożnie w przypadku:

 • choroby wątroby
 • ciężkiej choroby nerek lub dializoterapii
 • zwężenia tętnicy nerkowej
 • przeszczepienia nerki
 • ciężkiej choroby serca (z wyjątkiem niewydolności serca lub zawału serca)
 • wystąpienia obrzęku naczynioruchowego po przyjęciu leków
 • pacjent stosuje leki zwiększające stężenie potasu we krwi
 • pacjent stosuje suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej
 • wiek pacjenta poniżej 18 lat z jednoczesnym przyjmowaniem leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron
 • hiperaldosteronizm (nadmierne wytwarzanie aldosteronu przez nadnercza)
 • w przypadku znacznej utraty płynów przez pacjenta spowodowanej biegunką, wymiotami lub lekami moczopędnymi
 • pacjenta jest w ciąży lub planuje ciążę
 • pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów ACE lub alskiren
 • pacjent przyjmuje inhibitor ACE w skojarzeniu z niektórymi innymi lekami, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptora mineralokortykosteroidowego (np. spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Valzek a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Valzek nie jest zalecany do stosowania w początkowym okresie ciąży, natomiast w drugim i trzecim trymestrze lek jest przeciwwskazany. Lek stosowany powyżej 3. miesiąca ciąży może on być szkodliwy dla dziecka. Lekarz zaleci zmianę leku na inny.

Valzek a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinny stosować kobiety karmiące piersią. Lekarz zaleci zmianę leku na inny.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie zaleca się stosować leku Valzek łącznie z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia
 • lekami zwiększającymi stężenie potasu
 • suplementami potasu, zamiennikami soli
 • lekami oszczędzającymi potas
 • heparyną
 • ryfampicyną
 • cyklosporyną
 • rytonawitem
 • litem

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) inne środki ostrożności:

 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE w skojarzeniu z niektórymi innymi lekami, stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, nazywanymi antagonistami receptora mineralokortykosteroidowego (np. spironolakton, eplerenon) lub beta-adrenolitykami (np. metoprolol)

Nie zaleca się:

 • leczenia skojarzonego z inhibitorami ACE u pacjentów po zawale serca
 • potrójnego skojarzenia z inhibitorami ACE i lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne u pacjentów z niewydolnością serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Valzek a alkohol

Brak danych

Valzek a prowadzenie pojazdów

W rzadkich przypadkach lek może powodować zawroty głowy lub wpływać na zdolność koncentracji. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Valzek?

 • w oryginalnym opakowaniu
 • w temperaturze poniżej 30oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego