Kategorie

Vanatex HCT (Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vanatex HCT?

Vanatex HCT to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Podstawowe informacje

NazwaVanatex HCT
Nazwa międzynarodowaValsartanum + Hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 80 mg + 12,5 mg
 • 160 mg + 12,5 mg
 • 160 mg + 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna
 • walsartan
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 6 cP
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
 • tlenek żelaza żółty (E172)- Vanatex HCT 160 mg + 12,5 mg, Vanatex HCT 160 mg + 25 mg
 • tlenek żelaza czarny (E 172) - Vanatex HCT 160 mg + 12,5 mg, Vanatex HCT 160 mg + 25 mg
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwnadciśnieniowe

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidów lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • minimum 3 miesiąc ciąży
 • ciężka choroba wątroby, uszkodzenie małych przewodów żółciowych w wątrobie
 • ciężka choroba nerek
 • bezmocz
 • dializoterapia 
 • niskie stężenie potasu lub sodu we krwi
 • zwiększone stężenie wapnia we krwi
 • dna moczanowa
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i stosuje lek obniżający ciśnienie zawierający aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeżeli pacjent przyjmuje leki lub preparaty zwiększające poziom potasu we krwi
 • małe stężenie potasu we krwi
 • biegunka lub nasilone wymioty
 • stosowanie przez pacjenta diuretyków
 • ciężka choroba serca
 • jeżeli u pacjenta występuje niewydolność serca lub pacjent jest po przebytym zawale
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • przeszczep nerki w ostatnim czasie
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm
 • choroby wątroby lub nerek
 • jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpił obrzęk języka i twarzy po przyjęciu innego leku
 • jeżeli u pacjenta wystąpiła gorączka, wysypka i ból stawów
 • cukrzyca, dna moczanowa, wysokie stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi
 • jeżeli kiedykolwiek wystąpiły reakcje alergiczne po przyjęciu leku obniżającego ciśnienie krwi z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
 • alergia lub astma
 • występujące pogorszenie widzenia lub ból oczu
 • nowotwór złośliwy skóry (obecnie lub w przeszłości) lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się zmiana skórna
 • lek Vanatex HCT może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne
 • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory ACE lub alskiren
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • kaszel
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • uczucie "pustki" w głowie
 • odwodnienie
 • ból mięśni
 • zmęczenie
 • mrowienie lub drętwienie
 • nieostre widzenie
 • szum uszny
Nie łączyć z
 • litem
 • lekami lub substancjami, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi
 • lekami zmniejszającymi stężenie potasu we krwi
 • niektórymi antybiotykami, lekami stosowanymi w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu, lekami przeciwretrowirusowymi
 • lekami, które mogą wywoływać "torsade de pointes" (nieregularną czynność serca)
 • lekami zmniejszającymi stężenie sodu we krwi
 • lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami zwiększającymi ciśnienie tętnicze
 • digoksyną lub glikozydami nasercowymi
 • lekami zwiększającymi poziom cukru we krwi
 • lekami cytotoksycznymi
 • lekami przeciwbólowymi 
 • lekami zwiotczającymi mięśnie
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • amantadyną
 • kolestyraminą i kolestypolem
 • alkoholem, środkami nasennymi i znieczulającymi
 • środkami kontrastującymi zawierającymi jod
 • terapeutycznymi dawkami witaminy D lub suplementami wapnia
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Vanatex HCT w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Vanatex HCT w trakcie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Vanatex HCT może u niektórych pacjentów spowodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Z tego powodu należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia tych objawów niepożądanych podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vanatex HCT?

Lek Vanatex HCT to preparat złożony zawierający walsartan- lek, który działa poprzez blokowanie receptora angiotensyny II w wyniku czego naczynia krwionośne rozszerzają się, a ciśnienie tętnicze obniża się oraz hydrochlorotiazyd wykazujący działanie moczopędne. Lek Vanatex HCT stosuje się u dorosłych pacjentów, u których nie można kontrolować ciśnienia tętniczego poprzez monoterapię walsartanem lub hydrochlorotiazydem.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vanatex HCT?

Lek Vanatex HCT stosuje się w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów.

Dawkowanie

Jak stosować lek Vanatex HCT?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę z indywidualnie dobraną dawką.
 • lek należy stosować codziennie, o tej samej porze, zazwyczaj rano.
 • lek Vanatex HCT się w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku, popijając szklanką wody.
 • nie należy samodzielnie zmieniać dawki ani przerywać przyjmowania tabletek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy skonsultować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Jeżeli po przyjęciu leku wystąpią silne zawroty głowy i/lub omdlenia, należy położyć się i natychmiast skontaktować z lekarzem. 

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki, wówczas nie należy przyjmować opuszczonej dawki.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. Może doprowadzić to do zaostrzenia nadciśnienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vanatex HCT?

Leku nie należy stosować:

 • jeżeli pacjent jest uczulony na walsartan, hydrochlorotiazyd, pochodne sulfonamidów (wykazują podobną budowę do hydrochlorotiazydu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • w przypadku kobiet - powyżej 3 miesiąca ciąży
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, uszkodzenie małych przewodów żółciowych w wątrobie, co może skutkować zastojem żółci (cholestaza)
 • jeżeli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek
 • jeżeli pacjent nie może oddawać moczu (bezmocz)
 • jeżeli pacjent poddawany jest dializom
 • jeżeli pomimo leczenia u pacjenta utrzymuje się niskie stężenie potasu lub sodu we krwi, lub zwiększone stężenie wapnia we krwi
 • jeżeli u pacjenta występuje dna moczanowa
 • jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przy tym jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vanatex HCT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Vanatex HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • objawy obrzęku naczynioruchowego: obrzęk twarzy, języka i gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu
 • ciężka choroba skóry, powodująca wysypkę, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub jamie ustnej, złuszczanie się skóry oraz gorączkę (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • pogorszenie widzenia lub ból oczu
 • gorączka, ból gardła, częstsze zakażenia (agranulocytoza)

Inne działania niepożądane:

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • kaszel
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • uczucie "pustki" w głowie
 • odwodnienie
 • ból mięśni
 • zmęczenie
 • mrowienie lub drętwienie
 • nieostre widzenie
 • szum uszny

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • biegunka
 • ból stawów

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • trudności w oddychaniu
 • bardzo mała ilość oddawanego moczu
 • niskie stężenie sodu we krwi (co może powodować zmęczenie, dezorientację, drżenie mięśni i/lub drgawki w ciężkich przypadkach)
 • niskie stężenie potasu we krwi (czasami z osłabieniem i kurczami mięśni, zaburzeniami rytmu serca)
 • mała liczba białych krwinek we krwi (z następującymi objawami: gorączka, zakażenia skóry, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej spowodowane zakażeniami, osłabienie)
 • zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (może wywołać zażółcenie skóry i oczu)
 • zwiększone stężenie azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi (może wskazywać na nieprawidłową pracę nerek)
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi (w ciężkich przypadkach może spowodować napad dny)
 • omdlenia

Poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone po zastosowaniu leków zawierających tylko walsartan lub hydrochlorotiazyd:

Walsartan

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • uczucie wirowania
 • ból brzucha

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • wysypka skórna ze świądem skóry lub bez i z niektórymi z następujących objawów: gorączka, ból stawów i mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i/lub objawy grypopodobne
 • wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)
 • mała liczba płytek krwi (czasem z nietypowym krwawieniem lub wybroczynami na skórze)
 • wysokie stężenie potasu we krwi (czasem z kurczami mięśni i zaburzeniami rytmu serca)
 • reakcje uczuleniowe (z objawami jak: wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy)
 • obrzęk, głównie twarzy i gardła
 • wysypka, świąd
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 • zmniejszenie stężenia hemoglobiny i odsetka krwinek czerwonych we krwi (w ciężkich przypadkach mogą spowodować niedokrwistość)
 • niewydolność nerek
 • niskie stężenie sodu we krwi (może spowodować zmęczenie, dezorientację, drżenie mięśni i/lub drgawki w ciężkich przypadkach)

Hydrochlorotiazyd

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • niskie stężenie potasu we krwi
 • zwiększone stężenie lipidów we krwi

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • niskie stężenie sodu i magnezu we krwi
 • wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi
 • swędząca wysypka i inne rodzaje wysypki
 • zmniejszony apetyt
 • łagodne nudności i wymioty
 • zawroty głowy, omdlenia
 • niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • obrzęk i pęcherze na skórze
 • wysokie stężenie wapnia we krwi
 • wysokie stężenie cukru we krwi
 • obecność cukru w moczu
 • nasilenie zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy
 • zaparcie, biegunka, dyskomfort w żołądku lub jelitach, zaburzenia wątroby, które mogą wystąpić razem z zażółceniem skóry i oczu
 • nieregularny rytm serca
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • mała liczba płytek krwi
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia lub drętwienia
 • zaburzenie widzenia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • zapalenie naczyń krwionośnych z objawami jak wysypka, fioletowo-czerwone plamy, gorączka
 • wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy
 • wysypka na twarzy, ból stawów, zaburzenia mięśni, gorączka (toczeń rumieniowaty)
 • silny ból w nadbrzuszu (zapalenie trzustki)
 • trudności w oddychaniu z gorączką, kaszlem, świszczącym oddechem, dusznością (niewydolność oddechowa, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc)
 • bladość skóry, zmęczenie, duszność, ciemne zabarwienie moczu (niedokrwistość hemolityczna)
 • gorączka, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej na skutek zakażenia (leukopenia)
 • stan splątania, zmęczenie, drżenie i kurcze mięśni, przyspieszony oddech (zasadowica hipochloremiczna)

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • nowotwory złośliwe skóry i warg (nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry)
 • osłabienie, powstawanie siniaków i częste zakażenia (niedokrwistość aplastyczna)
 • znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu
 • wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy na wargach, oczach lub w jamie ustnej, złuszczanie się skóry, gorączka (możliwe objawy rumienia wielopostaciowego)
 • kurcze mięśni
 • gorączka
 • osłabienie (astenia)
 • osłabienie wzroku lub ból oczu na skutek podwyższonego ciśnienia (możliwe objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko - nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką - lub ostrej jaskry zamkniętego kąta)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vanatex HCT należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w niżej wymienionych przypadkach:

 • jeżeli pacjent stosuje leki oszczędzające potas, preparaty uzupełniające potas, zamienniki soli kuchennej, zawierające potas lub inne leki, które zwiększają stężenie potasu we krwi (np. heparyna) - lekarz może wówczas zalecić regularną kontrolę poziomu potasu we krwi
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono niskie stężenie potasu we krwi
 • jeżeli u pacjenta występuje biegunka lub nasilone wymioty
 • jeżeli pacjent przyjmuje duże dawki leków moczopędnych
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca lub jeśli pacjent jest po przebytym zawale serca -  wówczas należy uważnie stosować się do zaleceń lekarskich odnośnie początkowej dawki leków, lekarz może także sprawdzić czynność nerek pacjenta
 • jeżeli u pacjenta występuje zwężenie tętnicy nerkowej
 • jeżeli pacjent w ostatnim czasie przeszedł przeszczep nerki
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm - chorobę, w której nadnercza wytwarzają zbyt dużo hormonu aldosteronu, w takim przypadku nie zaleca się stosowania leku Vanatex HCT
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby lub nerek
 • jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk języka i twarzy spowodowany przez reakcję alergiczną (obrzęk naczynioruchowy) po przyjęciu innego leku - jeżeli takie objawy pojawią się po przyjęciu leku Vanatex HCT, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i nigdy więcej go nie przyjmować
 • jeżeli u pacjenta pojawiły się gorączka, ból stawów i wysypka - może być to objawem tocznia rumieniowatego układowego (SLE, choroba autoimmunologiczna)
 • jeżeli u pacjenta zdiagnozowano cukrzycę, dnę moczanową, wysokie stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi
 • jeżeli u pacjenta w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna po przyjęciu innych leków obniżających ciśnienie z grupy antagonistów receptora angiotensyny II
 • jeżeli pacjent ma astmę lub alergię
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono pogorszenie widzenia lub ból oczu - mogą to być objawy zwiększonego ciśnienia w oku, które mogą pojawić się w ciągu kilku godzin do tygodnia od rozpoczęcia terapii lekiem Vanatex HCT
 • jeżeli w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie terapii lekiem Vanatex HCT pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna (leczenie hydrochlorotiazydem, szczególnie dużymi dawkami przez dłuższy czas, może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych rodzajów nowotworów złośliwych skóry i warg) - podczas terapii lekiem Vanatex HCT należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV
 • jeżeli pacjent stosuje w celu obniżenia ciśnienia tętniczego inhibitory ACE (enalapryl, lizynopryl, ramipryl) i/lub aliskiren

Lek Vanatex HCT może powodować zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów we krwi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vanatex HCT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
Stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane ze względu na szkodliwy wpływ leku na rozwój dzieka.

Vanatex HCT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Vanatex HCT w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy szczególnie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje takie leki, jak:

 • lit, który stosowany jest w terapii niektórych chorób psychicznych
 • leki lub substancje, które mogą podwyższać stężenie potasu we krwi (np. suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas, heparyna)
 • leki, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (diuretyki, kortykosteroidy, leki przeczyszczające, karbenoksolon, amfoterycyna lub penicylina G)
 • niektóre antybiotyki (z grupy ryfamycyny), leki stosowane w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu (cyklosporyna), leki przeciwretrowirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV/AIDS (rytonawir) - mogą one nasilać działanie leku Vanatex HCT
 • leki, które mogą wywoływać "torsade de pointes" (nieregularna czynność serca), np. leki przeciwarytmiczne oraz niektóre leki przeciwpsychotyczne
 • leki, które mogą zmniejszać stężenie sodu we krwi, np. leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwpadaczkowe
 • leki stosowane w terapii dny moczanowej (allopurynol, probenecyd, sulfinpirazon)
 • terapeutyczne dawki witaminy D
 • suplementy wapnia
 • leki stosowane w terapii cukrzycy (doustne leki przeciwcukrzycowe oraz insulina)
 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze (np. metylodopa)
 • leki zwiększające ciśnienie tętnicze (noradrenalina, adrenalina)
 • digoksyna lub inne glikozydy naparstnicy 
 • leki, które mogą zwiększać stężenie cukru we krwi (diazoksyd oraz leki beta-adrenolityczne)
 • leki cytotoksyczne (np. metotreksat, cyklofosfamid)
 • leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy -2 i kwas acetylosalicylowy)
 • leki zwiotczające mięśnie (np. tubokuraryna)
 • leki przeciwcholinergiczne (stosowane w terapii różnych zaburzeń jak skurcze przewodu pokarmowego, skurcze pęcherza moczowego, astma, choroba lokomocyjna, kurcze mięśni, choroba Parkinsona oraz pomocniczo podczas znieczulenia)
 • amantadyna (lek stosowany w terapii choroby Parkinsona oraz w celu zapobiegania niektórym chorobom o podłożu wirusowym)
 • kolestyramina i kolestypol (wykorzystywane w celu zmniejszenia wysokiego stężenia lipidów we krwi)
 • alkohol, środki nasenne i znieczulające
 • środki kontrastujące zawierające jod

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vanatex HCT a alkohol

Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych z alkoholem może nasilić niedociśnienie ortostatyczne, spowodować zawroty głowy i omdlenia.

Vanatex HCT a prowadzenie pojazdów

Lek Vanatex HCT może u niektórych pacjentów spowodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Z tego powodu należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia tych objawów niepożądanych podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vanatex HCT?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 • temperatura nie powinna przekraczać 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego