Kategorie

Vellofent (Fentanylum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vellofent?

Lek Vellofent występuje w postaci tabletek podjęzykowych. Zawiera substancję czynną fentanyl. Należy do opioidów stosowanych w leczeniu bólu u pacjentów cierpiących na nowotwór.

Podstawowe informacje

NazwaVellofent
Nazwa międzynarodowaFentanylum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 67 mikrogramów
 • 133 mikrogramy
 • 267 mikrogramów
 • 400 mikrogramów
 • 533 mikrogramy
 • 800 mikrogramów
PostaćTabletki podjęzykowe
Skład - substancja czynna

Cytrynian fentanylu

Skład - substancje pomocnicze
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • bezwodny fosforan disodu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • stearynian magnezu
 • Opadry White 59L280000 (hypromeloza, maltodekstryna, dwutlenek tytanu, triacetyna, makrogol 8000)
 • tusz Opacode Monogramming Ink S-1-17860 Black (szelak, tlenek żelaza czarny)
Dostępne opakowania
 • 3 tabletki
 • 4 tabletki
 • 15 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową

Przeciwwskazania
 • uczulenie na fentanyl lub którykolwiek ze składników tego leku
 • niewydolność oddechowa lub choroby płuc
 • przyjmowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) aktualnie lub w przeciągu ostatnich 2 tygodni
 • pacjent nie stosuje regularnie leków opioidowych przepisanych przez lekarza
 • u pacjenta występuje krótkotrwały ból inny niż przebijający
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowany lek w leczeniu bólu przewlekłego nie działa w sposób zadowalający
 • problemy z oddychaniem
 • uraz głowy
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub przeciwpsychotycznych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • zaparcie
 • senność
 • uspokojenie
 • zawroty głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • stan splątania
 • niepokój
 • widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje (omamy)
 • nieprawidłowe myślenie
 • osłabienie
 • ból głowy
 • drżenie mięśni
 • uczucie wirowania w głowie
 • utrata świadomości
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia smaku
 • niskie ciśnienie krwi
 • wymioty
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • nadmierne pocenie się
 • swędzenie skóry
 • upadki
Nie łączyć z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami uspokajającymi
 • lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • lekami przeciwbakteryjnymi
 • lekami przeciwgruźliczymi
 • lekami przeciwwymiotnymi
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • cymetydyną
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwwirusowymi
 • lekami przeciwzapalnymi oraz immunosupresyjnymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami psychostymulującymi
 • silnymi lekami przeciwbólowymi
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być podawany kobietom w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 18. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią objawy, takie jak senność i zawroty głowy, zamazane, podwójne widzenie, trudności z koncentracją. Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vellofent?

Jego podstawowe działanie lecznicze polega na znieczuleniu i uspokojeniu. Lek Vellofent jest lekiem łagodzącym ból, stosowanym u pacjentów, którzy zażywają już inne opioidowe leki przeciwbólowe do leczenia uporczywego bólu związanego z chorobą nowotworową.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vellofent?

Lek Vellofent wskazany jest do leczenia bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej.

Ból przebijający to przemijające ostre nasilenie dolegliwości bólowych, nakładające się na opanowany ból przewlekły.

Dawkowanie

Jak stosować lek Vellofent?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz zaleci zmianę leku na Vellofent, nie można jednocześnie przyjmować dwóch leków zawierających fentanyl. Pacjent powinien jednak kontynuować przyjmowanie leku przeciwbólowego opioidowego w leczeniu bólu przewlekłego.

Zasady przyjmowania leku:

 • lekarz wybierze odpowiednią dawkę leku do stosowania w epizodzie bólu przebijającego
 • w celu ustalenia odpowiedniej dawki, pacjent może w kilku epizodach bólu przyjmować różne dawki leku Vellofent
 • jeśli po przyjęciu jednej tabletki ból nie ustąpi, lekarz może zlecić przyjęcie dwóch tabletek w leczeniu bólu przebijającego
 • nie należy samodzielnie zwiększać dawki i ilości tabletek bez konsultacji z lekarzem
 • po ustaleniu odpowiedniej dawki nie należy jej stosować częściej niż 4 razy na dobę
 • dawka leku Vellofent może stanowić więcej niż 1 tabletkę
 • lek Vellofent należy stosować podjęzykowo, tabletkę należy umieścić pod językiem do czasu, aż się rozpuści

Stosowanie leku:

 • w razie odczuwania suchości w jamie ustnej, usta należy zwilżyć wodą
 • tabletkę należy wyjąć z opakowania, zdjąć folię ochronną, nie należy wypychać tabletki z blistra przez warstwę folii
 • należy umieścić tabletkę pod językiem tak głęboko, jak to możliwe i poczekać, aż całkowicie się rozpuści
 • nie należy tabletek żuć, kruszyć, ani ssać
 • po 30 minutach nierozpuszczoną część tabletki można połknąć
 • nie należy spożywać posiłków ani pić do czasu, aż tabletka nie ulegnie rozpuszczeniu

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vellofent

 • należy usunąć pozostałości tabletki z jamy ustnej
 • należy poinformować o zdarzeniu osoby towarzyszące, opiekuna, rodzinę
 • należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub izbą przyjęć

Objawy przedawkowania:

 • zmiany stanu psychicznego
 • utrata świadomości
 • nasilona senność
 • spowolnienie i spłycenie oddechu

Informacja dla opiekunów:

 • nie należy dopuścić do sytuacji, że pacjent uśnie
 • należy upewnić się, że pacjent ma drożne drogi oddechowe i oddycha

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Zakończenie stosowania leku powinno nastąpić, gdy ból przebijający już nie występuje. Należy jednak kontynuować przyjmowanie leków opioidowych w celu łagodzenia bólu nowotworowego. Po odstawieniu leku mogą wystąpić objawy z odstawienia podobne do potencjalnie występujących działań niepożądanych leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vellofent?

Leku nie należy stosować, jeżeli pacjent:

 • ma uczulenie na fentanyl lub którykolwiek ze składników tego leku
 • ma niewydolność oddechową lub choroby płuc
 • przyjmuje leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) aktualnie lub w przeciągu ostatnich 2 tygodni
 • nie stosuje regularnie leków opioidowych przepisanych przez lekarza
 • odczuwa krótkotrwały ból inny niż przebijający

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vellofent może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Vellofent i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niskie ciśnienie krwi, wstrząs
 • spłycenie oddechu, zaburzenia oddychania
 • nasilona senność

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • nudności
 • zaparcie
 • senność
 • uspokojenie
 • zawroty głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • stan splątania
 • niepokój
 • widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje (omamy)
 • nieprawidłowe myślenie
 • osłabienie
 • ból głowy
 • drżenie mięśni
 • uczucie wirowania w głowie
 • utrata świadomości
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia smaku
 • niskie ciśnienie krwi
 • wymioty
 • ból brzucha
 • niestrawność
 • nadmierne pocenie się
 • swędzenie skóry
 • upadki

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • zmniejszony apetyt
 • wiatry
 • powiększenie brzucha (wzdęcia)
 • próchnica zębów
 • niedrożność jelit
 • złe samopoczucie
 • mrowienie lub drętwienie
 • trudności z koordynacją ruchową
 • drgawki (napady)
 • śpiączka
 • dziwne sny
 • uczucie izolacji
 • depresja
 • zmiany nastroju
 • stany nienaturalnie dobrego samopoczucia
 • poważne trudności w oddychaniu
 • zamazane lub podwójne widzenie
 • wysypka skórna
 • nasilona lub zmieniona wrażliwość na dotyk
 • trudności w oddawaniu moczu

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • cofnięcie się dziąseł
 • utrata zębów
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • uczucie znacznego gorąca
 • biegunka
 • obrzęki rąk lub nóg
 • zmęczenie
 • bezsenność
 • gorączka
 • zespół z odstawienia (do jego objawów należą: nudności, wymioty, biegunka, niepokój, dreszcze, drżenie i potliwość)
 • uzależnienie od leków
 • nadużywanie leków
 • majaczenie (objawy mogą obejmować pobudzenie, niepokój, dezorientację, uczucie splątania, lęk, widzenie lub słyszenie rzeczy nieistniejących, zaburzenia snu, koszmary senne)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z następujących sytuacji:

 • stosowany lek w leczeniu bólu przewlekłego nie działa w sposób zadowalający
 • problemy z oddychaniem
 • uraz głowy
 • choroby serca, wątroby lub nerek
 • przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub przeciwpsychotycznych

Jeśli podczas stosowania leku Vellofent wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy powiadomić lekarza:

 • pacjent w dalszym ciągu odczuwa ból lub zwiększoną wrażliwość na ból, niereagujące na wyższe dawki leku zalecone przez lekarza
 • pacjent odczuwa następujące objawy: nudności, wymioty, jadłowstręt, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy i niskie ciśnienie krwi. Objawy te mogą być oznaką potencjalnie zagrażającego życiu stanu zwanego niewydolnością kory nadnerczy (nadnercza nie wytwarzają wystarczającej ilości hormonów)
 • u pacjenta wystąpiła niewydolność kory nadnerczy lub niedobór estrogenów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vellofent a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Vellofent nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w trakcie porodu, gdyż może wywołać depresję oddechową u noworodka.

Vellofent a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Vellofent przenika do mleka kobiecego. Istnieje ryzyko wpływu leku na dziecko. Nie można karmić piersią przynajmniej przez 5 dni po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zamierza przyjmować lek Vellofent łącznie z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwlękowymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • niektórymi lekami rozluźniającymi mięśnie
 • lekami uspokajającymi
 • lekami stosowanymi w zakażeniu wirusem HIV, takimi jak rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir
 • lekami przeciwgrzybiczymi, takimi jak ketokonazol, itrakonazol lub flukonazol
 • lekami przeciwbakteryjnymi, takimi jak klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna
 • lekami przeciwgruźliczymi, takimi jak ryfabutyna, ryfampicyna
 • lekami przeciwwymiotnymi, takimi jak aprepitant, dronabinol
 • lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak diltiazem lub werapamil
 • lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak fluoksetyna lub ziele dziurawca
 • cymetydyną
 • lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak karbamazepina, fenytoina, okskarbazepina
 • lekami przeciwwirusowymi, takimi jak efawirenz, newirapina
 • lekami przeciwzapalnymi oraz immunosupresyjnymi, takimi jak glikokortykosteroidy
 • lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pioglitazon
 • lekami psychostymulującymi, takimi jak modafinil
 • silnymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak buprenorfina, nalbufina oraz pentazocyna - podczas stosowania tych leków mogą wystąpić objawy zespołu odstawienia, leki te mogą również znieść działanie leku Vellofent

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vellofent a alkohol

Podczas stosowania leku Vellofent z nie wolno pić alkoholu. Może on zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, w tym zgonu.

Vellofent a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią objawy, takie jak senność i zawroty głowy, zamazane, podwójne widzenie, trudności z koncentracją. Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vellofent?

 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego